Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

DHA

Wat is DHA?

Docosahexaeenzuur (DHA) is een langketenig omega-3 vetzuur, vaak aangetroffen in vis (zoals zalm of tonijn) en zeedieren (zoals zeehond). Het vetzuur heeft 22 koolstofatomen met zes dubbele bindingen. De eerste dubbele binding bestaat uit drie koolstofatomen van het methyl-uiteinde van het molecuul (vandaar omega-3). Dit vetzuur zit in dezelfde familie als het omega-3 vetzuur alfa-linoleenzuur, dat de essentiële vetzuurvoorloper is van DHA en vaak wordt aangetroffen in plantaardig voedsel zoals vlas, soja en walnoten. Het zit ook in dezelfde familie als eicosapentaeenzuur (EPA), het andere vetzuur dat gewoonlijk wordt aangetroffen in vis en mariene producten. In het menselijk lichaam is DHA aanwezig in lagere concentraties in het bloed, maar in zeer hoge concentraties in de hersenen, retina en spermatozoa.

Wetenschappelijke naam

Docosahexaeenzuur

Wat is DHA?

Interesse in een orthomoleculaire opleiding?

Start nu gratis of met € 1.000,- korting met het STAP-budget! Schrijf je in en ontvang direct je STAP-aanmeldingsbewijs.

Bekijk alle STAP-opleidingen

Gebruik

Oraal, docosahexaeenzuur (DHA) wordt gebruikt als een supplement voor te vroeg geboren baby’s en als een ingrediënt in zuigelingenvoeding om de mentale ontwikkeling te verbeteren, om luchtweginfecties zoals bronchiolitis te voorkomen en om de ontwikkeling van atopische dermatitis (eczeem) en diarree te voorkomen. Het wordt ook alleen of in combinatie met arachidonzuur of eicosapentaeenzuur (EPA) gebruikt om allergische rhinitis (hooikoorts) en de ontwikkeling van atopische aandoeningen bij zuigelingen te voorkomen. DHA wordt ook oraal gebruikt, alleen of in combinatie met EPA, voor de cognitieve functie bij gezonde of gehandicapte personen. Het wordt ook gebruikt om de cognitie te verbeteren bij patiënten met dementie of leeftijdgerelateerde cognitieve achteruitgang. DHA wordt ook gebruikt voor bepaalde psychiatrische aandoeningen, waaronder Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD), depressie, agressief gedrag, de ziekte van Alzheimer, autismespectrumstoornis en het voorkomen van terugval bij schizofrene patiënten die antipsychotica zijn gaan minderen.

DHA wordt ook oraal gebruikt voor diabetes, spinocerebellaire ataxie (SCA), coronaire hartziekte (CHD), beroerte, hyperlipidemie, ziekte van Crohn, hypertensie, mannelijke onvruchtbaarheid, kanker waaronder borstkanker en prostaatkanker, niet-alcoholische leververvetting, zwaarlijvigheid, otitis media en dyslexie. DHA wordt ook oraal gebruikt voor het verbeteren van het gezichtsvermogen, het voorkomen van leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD) en het behandelen van retinitis pigmentosa. DHA wordt gebruikt om DHA-spiegels te verhogen bij patiënten met cystische fibrose of fenylketonurie (PKU). DHA wordt ook oraal gebruikt in combinatie met antioxidanten voor diabetische retinopathie.

DHA wordt ook gebruikt in combinatie met EPA voor het voorkomen en verminderen van hartziekten, het verminderen van ectopische ventriculaire slagen, het voorkomen van atriale fibrillatie na hartchirurgie, pijnlijke menstruatie, lupus erythematosus, lupus nefritis en IgA-nefropathie. EPA en DHA worden ook gebruikt in combinatie voor profylaxe van migrainehoofdpijn bij adolescenten, Behcet-ziekte, psoriasis, Raynaud-syndroom, reumatoïde artritis, bipolaire stoornis en colitis ulcerosa.

DHA wordt oraal gebruikt in combinatie met teunisbloemolie, tijmolie en vitamine E (Efalex) om bewegingsstoornissen te verbeteren bij kinderen met ontwikkelingscoördinatiestoornissen (DCD) zoals dyspraxie.

Gebruik

Werking

DHA (docosahexaeenzuur) is een langketenig omega-3 meervoudig onverzadigd vetzuur dat wordt aangetroffen in sommige soorten mariene microalgen, maar ook in de weefsels van zeezoogdieren en vette vis. DHA wordt ook aangetroffen in visleveroliën en in commerciële visolieproducten. DHA kan worden omgezet in EPA (eicosapentaeenzuur) door mensen. DHA kan niet de zonder een voorloper door zoogdieren worden gesynthetiseerd. De precursor, het omega-3 vetzuur alfa-linoleenzuur (18: 3n-3), is langwerpig en vooringenomen om EPA te vormen (20: 5n-3). DHA wordt vervolgens gevormd door 24 koolstof tussenproducten en retroconversie tot 22: 6n-3.

Ontstekingsremmende effecten
Ontstekingsremmende effecten geassocieerd met DHA kunnen op zijn minst gedeeltelijk verband houden met de metabolieten. Deze omvatten de van DHA afgeleide resolvins, zoals resolvin D1. Laboratoriumonderzoek suggereert dat het werkingsmechanisme van deze resolvines te wijten kan zijn aan effecten op inflammatoire mediatoren en inflammatoire cellen. Ander laboratoriumonderzoek suggereert dat DHA direct vetzuurafgifte uit membranen of cyclo-oxygenasen kan remmen, waardoor de omzetting van vetzuren in eicosanoïden wordt verminderd. In laboratoriumonderzoek heeft de omzetting van DHA in 17-hydroxydocosahexaeenzuur (17-HDoHE) in de huidepidermis ontstekingsremmende effecten. Sommige laboratoriumonderzoeken suggereren echter dat DHA minder anti-inflammatoire activiteit heeft dan EPA.

Anti-agressie-effecten
Bepaald voorlopig klinisch onderzoek suggereert dat DHA agressie bij gezonde mannen kan verminderen, mogelijk door norepinephrine te verminderen en de verhouding van epinephrine tot norepinefrine te verhogen.

Cardiovasculaire effecten
DHA kan het cardiovasculaire mortaliteitsrisico verminderen door verschillende mechanismen, waaronder het verminderen van bloedlipiden, bloedcoagulatie en de bloeddruk. De effecten van DHA op bloedlipiden zijn echter gemengd. DHA lijkt serumtriglyceriden te verlagen. DHA verhoogt echter niet het totale hoge-dichtheid lipoproteïne (HDL) cholesterol in de meeste onderzoeken, hoewel het HDL-2-cholesterol kan verhogen. DHA lijkt het totale cholesterol niet te verlagen en het kan zelfs het lipoproteïne met lage dichtheid (LDL) cholesterol verhogen.

DHA verlaagt ook de viscositeit van het bloed en verhoogt de vervormbaarheid van de rode bloedcellen, wat zou kunnen beschermen tegen trombose. De meeste onderzoeken suggereren dat DHA geen significante invloed heeft op de bloedplaatjesfunctie, stollingsfactoren, fibrinogeenconcentraties, plasminogeenactivatorinhibitor-1 of weefselplasminogeenactivatoractiviteit. Er zijn echter aanwijzingen dat DHA de aggregatie van bloedplaatjes remt, vooral bij vrouwen. Ook bij humaan onderzoek verhoogde DHA-suppletie de activiteit van plasminogeen-activator-inhibitor type 1 (PAI-1), een component van het stollingssysteem dat de fibrinolyse in circulatie neerwaarts reguleert.

Van DHA is aangetoond dat het de bloeddruk verlaagt in verschillende klinische onderzoeken. Hoewel het mechanisme niet duidelijk is, lijkt DHA de verwijding van bloedvaten bij hyperlipidemische mannen te verbeteren, maar niet bij gezonde jonge volwassenen.

DHA-status en behoeften tijdens de zwangerschap
DHA is aanwezig in menselijke moedermelk, maar niet in alle standaard zuigelingenvoeding. Zuigelingen die formules krijgen die geen DHA bevatten, hebben lagere DHA-niveaus in het plasma en de cerebrale cortex dan zuigelingen die borstvoeding krijgen. De klinische betekenis hiervan, indien aanwezig, is onbekend.

Effecten op de ontwikkeling van baby’s
Er is interesse in het gebruik van DHA-supplementen voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Er zijn aanwijzingen dat baby’s die geen DHA uit moedermelk of zuigelingenvoeding verkrijgen, een vertraagde ontwikkeling van de gezichtsscherpte hebben in vergelijking met degenen die wel voldoende DHA krijgen. DHA wordt geacht belangrijk te zijn voor de normale neurale functie en zou een sleutelrol kunnen spelen bij de structurele ontwikkeling van neurale en synaptische membranen. Er is voorlopig bewijs dat DHA de retinale, visuele, leer- en geheugenfunctie kan beïnvloeden. DHA groeit snel in het menselijk brein tijdens het derde trimester van de zwangerschap en tijdens de vroege postnatale periode. Opbouw van DHA en andere vetzuren leidt op dit moment tot snelle ontwikkeling en groei van hersenweefsel. Ontoereikende beschikbaarheid van meervoudig onverzadigde vetzuren zoals DHA tijdens de ontwikkeling van de foetus en de baby wordt verondersteld een factor te zijn bij de ontwikkeling van gedrags-, functionele en neurologische aandoeningen. Hogere plasma DHA-spiegels bij vrouwen tijdens de geboorte kunnen ook in verband worden gebracht met een grotere volwassenheid van het centrale zenuwstelsel bij pasgeborenen, op basis van slaap-waakpatronen.

Immuun-effecten
Omega-3-vetzuren kunnen immunomodulerende effecten hebben. Bij mensen verlaagt het nemen van een DHA-rijke olie de activering van T-lymfocyten en mononucleaire cellen en verlaagt het de niveaus van ontstekingsmediatoren. Het nemen van een DHA-rijke visolie verhoogt de activiteit van neutrofielen en monocyten in ander menselijk onderzoek. De immuunveranderende effecten van DHA kunnen te wijten zijn aan de samenstelling van het celmembraan, evenals aan de activiteit van de van DHA afgeleide resolvines. De verschillende effecten van DHA kunnen te wijten zijn aan licht verschillende supplementen die worden gebruikt in beschikbaar onderzoek, evenals aan het specifieke eindpunt dat wordt gebruikt.

Neurologische effecten
DHA is onderzocht op zijn neurologische effecten bij oudere kinderen en volwassenen. Bij gezonde jongens verhoogt DHA de activering van de prefrontale cortex tijdens aanhoudende aandacht. In dieronderzoek biedt een acute DHA-injectie kort na een dwarslaesie, gevolgd door toevoeging van DHA in het dieet, neuroprotectieve effecten, waaronder verhoogde overleving van neuronale en gliale cellen mogelijk als gevolg van een verminderde activiteit van cyclo-oxygenase-2. Ook verhoogt bij dierenonderzoek de toediening van een combinatie van DHA, uridine en choline de niveaus van synaptische membranen en dendritische stekels in de hersenen. Laboratoriumonderzoek suggereert dat het van DHA afgeleide neuroprotectine D1 inflammatoire signalering en neuronale disfunctie verbetert die gerelateerd is aan bèta-amyloïde voorlopereiwit en amyloïd-beta peptide neurobiologie. Laboratorium- en dieronderzoek suggereert ook dat DHA-spiegels in de hersenen de opname van hersenglucose reguleren door glucosetransporters te beïnvloeden. DHA kan de werking van het zenuwstelsel beschermen door de fosfolipide-vetzuurniveaus van het membraan te veranderen en een effect te hebben op intracellulaire en intercellulaire signalering, membraanfysieke eigenschappen (zoals vloeibaarheid, faseovergangstemperatuur, dubbellaagdikte, laterale domeinen, neurotransmissie, membraangebonden enzym en ionkanaal activiteiten) en genexpressie.

Werking

Veiligheid

Waarschijnlijk veilig

indien oraal en geschikt gebruikt. DHA is veilig gebruikt in studies die tot 4 jaar duurden. Visolie-supplementen met DHA zijn ook veilig gebruikt in studies die tot 7 jaar duurden. Terwijl doses van DHA tot 4 gram oraal per dag veilig zijn gebruikt in sommige klinische onderzoeken, is er enige bezorgdheid dat een hoge inname van omega-3-vetzuren zoals DHA het risico op bloedingen zou kunnen verhogen. Om deze reden beveelt de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) consumenten aan om de inname van DHA plus eicosapentaeenzuur (EPA), een ander omega-3 vetzuur dat ook in visolie wordt aangetroffen, te beperken tot 3 gram per dag, met niet meer dan 2 gram dagelijks in de vorm van een voedingssupplement.

Mogelijk veilig

Bij intraveneuze en geschikte toediening, in combinatie met eicosapentaeenzuur (EPA), op korte termijn. Dagelijkse infusies met een op omega-3 vetzuur gebaseerde lipide-emulsie (Omegavenous 10%, Fresenius Aktiengesellschaft) die 4,2 gram / dag DHA en EPA levert, is veilig gebruikt gedurende 14 dagen.

Bij orale toediening in hoge doses. Doses van meer dan 3 gram per dag kunnen de aggregatie van bloedplaatjes verminderen en het risico op bloedingen vergroten. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) beveelt aan dat consumenten de inname van DHA plus eicosapentaeenzuur (EPA), een ander omega-3-vetzuur, beperken tot 3 gram per dag, met niet meer dan 2 gram per dag uit een voedingssupplement.

Kinderen: waarschijnlijk veilig

Bij mondeling en passend gebruik. DHA is een bestanddeel van zuigelingenvoeding. Bij kinderen van 7 jaar en ouder is DHA 30 mg/kg per dag veilig gebruikt gedurende maximaal 4 jaar. Ook wordt dagelijks DHA 0,4-1 gram veilig gebruikt bij kinderen van 4 jaar en ouder gedurende maximaal 1 jaar.

Mogelijk onzuiver

Bij orale toediening aan te vroeg geboren baby’s <29 weken zwangerschap. Suppletie met een enterale emulsie die DHA 60 mg/kg per dag bevat, kan het risico op het ontwikkelen of verergeren van bronchopulmonale dysplasie verhogen in vergelijking met controlemulsie.

Zwangerschap en lactatie: waarschijnlijk veilig

Indien oraal en op de juiste manier gebruikt. DHA wordt vaak gebruikt tijdens zwangerschap en borstvoeding en is een onderdeel van sommige prenatale vitamines. DHA is een normaal bestanddeel van moedermelk. Wanneer ingenomen als een prenataal supplement, verhoogt DHA het DHA-gehalte in moedermelk. Doses van DHA, variërend van 300-600 mg per dag beginnend tijdens het eerste trimester van de zwangerschap, zijn veilig gebruikt in klinisch onderzoek; het aanvaardbare bovenste inname niveau van DHA tijdens zwangerschap of borstvoeding is echter niet vastgesteld. De meeste deskundigen bevelen aan dat vrouwen dagelijks 200-300 mg DHA krijgen tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Effectiviteit

Mogelijk effectief

Atopische ziekte
Klinisch onderzoek bij zwangere vrouwen met atopie toont aan dat prenatale suppletie met DHA een bescheiden bescherming kan bieden tegen sommige luchtwegklachten bij de baby. Prenatale suppletie met 400 mg DHA dagelijks vanaf 18-22 weken zwangerschap tot de bevalling vermindert de vorming van slijm met loopneus of verstopte neus bij de baby op de leeftijd van 18 maanden met ongeveer 22%, de incidentie van koorts met slijm en loopneus of verstopte neus bij de zuigeling op de leeftijd van 18 maanden met ongeveer 47% vergeleken met placebo.

Coronaire hartziekte (CHD)
Verhoogde DHA-consumptie kan het risico op overlijden verminderen bij patiënten met coronaire hartziekten.

Hyperlipidemie
Klinisch onderzoek toont aan dat het dagelijks innemen van DHA 1,25-4 gram gedurende maximaal 7 weken de triglyceridespiegels met 17% tot 24% kan verlagen bij volwassen patiënten met lichte hyperlipidemie, dyslipidemie of hypertriglyceridemie. Ook verlaagt het nemen van DHA-verrijkte visolie die 8 uur lang DHA 810 mg plus eicosapentaeenzuur (EPA) 210 mg per dag levert, de triglyceridenniveaus met 23% bij premenopauzale vrouwen met milde hypertriglyceridemie. Het meeste klinische onderzoek suggereert dat DHA het totale cholesterolgehalte niet verlaagt of dat het high-density lipoproteïne (HDL) -cholesterol verhoogt, hoewel sommige tegenstrijdige onderzoeken suggereren dat DHA het HDL-cholesterol matig verhoogt bij patiënten met gecombineerde hyperlipidemie. Het meeste klinische onderzoek toont aan dat DHA het lipoproteïne met lage dichtheid (LDL) verhoogt met ongeveer 8% tot 13,6%. Het kan echter de niveaus van kleine, dichte LDL-deeltjes daadwerkelijk verlagen.

DHA kan ook het cholesterolgehalte verbeteren bij patiënten met een risico op coronaire hartziekten. Eén klinisch onderzoek toont aan dat het dagelijks innemen van DHA-verrijkte koolzaadolie met 63% oliezuur en 6% docosahexaeenzuur gedurende 4 weken het totale cholesterol met 7,4% en het LDL-cholesterol met 7,0% verlaagt ten opzichte van de uitgangswaarde bij patiënten met ten minste één cardiovasculaire risicofactor.

Leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD)
Verhoogde DHA -consumptie hangt samen met een verminderd risico op AMD. Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van een combinatie van DHA 280 mg, luteïne 12 mg en zeaxanthine 0,6 mg dagelijks gedurende één jaar de maculaire pigment-optische dichtheid verhoogt met 31% in vergelijking met placebo bij patiënten met AMD. Verhoogde optische dichtheid van het maculaire pigment wordt geassocieerd met het verbeteren van de zichtprestaties en een verminderd risico op AMD.

Atriale fibrillatie
Populatieonderzoek suggereert dat vetweefselniveaus van DHA niet geassocieerd worden met een verminderd risico op atriale fibrillatie. Klinisch onderzoek suggereert echter dat het innemen van 2 gram per dag van een combinatie van DHA plus EPA (verhouding 2: 1) 7 dagen vóór een hartoperatie begint en doorloopt tot ontslag uit het ziekenhuis het relatieve risico van atriumfibrillatie na de cardiale chirurgie met 72% vermindert.

Ziekte van Crohn
Populatieonderzoek suggereert dat een verhoogde inname van DHA in de voeding geassocieerd is met een verlaagd risico op de ziekte van Crohn.

Dementie
Uit bevolkingsonderzoek is gebleken dat een toename van 0,1 gram DHA per dag via de voeding gepaard gaat met een 14% lager risico op dementie bij gebruik gedurende 2-21 jaar. Er werd echter geen dosis-responsrelatie gezien en er werd geen correlatie tussen de DHA-bloedconcentratie en dementie waargenomen. Het is niet bekend of suppletie met DHA het risico op dementie vermindert. Uit voorlopig klinisch onderzoek blijkt dat het dagelijks nemen van DHA 0,72 gram gedurende een jaar de ernst van de dementie vermindert vergeleken met de uitgangssituatie bij patiënten met vasculaire dementie.

Developmental coordination disorder (DCD)
Orale inname van DHA, in combinatie met teunisbloemolie, tijmolie en vitamine E (Efalex, Efamol Ltd.), lijkt bewegingsstoornissen bij kinderen met dyspraxie te verbeteren. Een klein klinisch onderzoek heeft aangetoond dat deze combinatie bewegingsstoornissen aanzienlijk vermindert, zoals bepaald door objectieve metingen.

Diarree
Voorlopig klinisch onderzoek suggereert dat het geven van een zuigelingenformule met toegevoegd DHA (17 mg) en arachidonzuur (34 mg) zo nodig voor 12 maanden, de incidentie van diarree die medische aandacht vereist vermindert in vergelijking met controleformules.

Dyslexie
Het oraal innemen van DHA lijkt het nachtzicht bij kinderen met dyslexie te verbeteren. Kinderen met dyslexie die visolie rijk aan DHA krijgen lijken een significant betere aanpassing in het donker te ontwikkelen in vergelijking met controlegroepen.

Hypertensie
Bewijs suggereert dat DHA de bloeddruk bij volwassenen zou kunnen verlagen. Klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van DHA-verrijkte koolzaadolie met 63% oliezuur en 6% docosahexaeenzuur, genomen gedurende 4 weken, de systolische bloeddruk met 3,3% en diastolische bloeddruk met 4,1% verlaagt vergeleken met baseline bij mannen en vrouwen met ten minste één cardiovasculaire risicofactor.

Voorlopig onderzoek toont ook aan dat prenatale DHA-blootstelling de bloeddruk kan verlagen bij kinderen die tijdens hun kinderjaren overgewicht of obesitas krijgen. Een secundaire analyse van een grootschalig klinisch onderzoek toont aan dat kinderen met overgewicht of obesitas bij wie de moeder dagelijks 600 mg DHA slikte tijdens de zwangerschap, een lagere diastolische en systolische bloeddruk hadden op 5-jarige leeftijd dan degenen bij wie de moeder placebo kreeg. De bloeddruk van kinderen met overgewicht en obesitas die werden blootgesteld aan DHA tijdens de zwangerschap, hadden een vergelijkbare bloeddruk als kinderen met een normaal gewicht van die leeftijd.

Luchtweginfecties
Uit voorlopig klinisch onderzoek blijkt dat het geven van zuigelingenvoeding met toegevoegd DHA en arachidonzuur (Enfamil Premium 1 en Enfamil Premium 2, Mead Johnson Nutrition) gedurende 12 maanden het risico op bronchitis en kroep vermindert in vergelijking met controlevormen.

Mannelijke onvruchtbaarheid
Klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van DHA (NuaDHA, Nua Biological Innovations SL) 0,5, 1 of 2 gram per dag gedurende 3 maanden de progressieve beweeglijkheid van het sperma verhoogt met 24% tot 30% in vergelijking met placebo bij mannen met een voorgeschiedenis van onvruchtbaarheid. De grootste effecten werden waargenomen bij mannen met asthenozoospermie, met een totale verbetering van 35%. Er waren ook enkele voordelen voor de morfologie van sperma. Het is onduidelijk of de effecten van DHA op de spermafunctie correleren met verhoogde vruchtbaarheidscijfers.

Niet-alcoholische vette leverziekte (NAFLD)
Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat het dagelijks innemen van DHA 250-500 mg gedurende 6-24 maanden het risico op ernstige leversteatose vermindert in vergelijking met placebo bij kinderen met NAFLD.

Fenylketonurie (PKU)
Kinderen met PKU consumeren zeer lage hoeveelheden DHA. Klinisch onderzoek toont aan dat het dagelijks innemen van DHA tot ongeveer 7 mg/kg gedurende 6 maanden de DHA-status verbetert, maar niet de neurologische functies bij kinderen van 5-13 jaar met PKU. Het effect van hogere doses DHA, of het effect van DHA-suppletie op neurologische functies bij jongere kinderen met PKU is niet vastgesteld.

Postoperatieve pijn
Een post-hoc analyse laat zien dat enterale DHA 75 mg/kg perioperatief toegediend aan kinderen die hartchirurgie ondergaan, de cumulatieve pijnstillende dosis vermindert en de duur van de toediening van buprenorfine tijdens de postoperatieve periode verkort in vergelijking met placebo.

Spinocerebellaire ataxie (SCA)
Voorlopig klinisch onderzoek bij patiënten met spinocerebellaire ataxie toont aan dat het dagelijks innemen van DHA 600 mg gedurende 16 weken de ataxie vermindert en het ceremellaire hypometabolisme bij hersenscans verbetert in vergelijking met placebo. Deze gunstige effecten blijven behouden als DHA nog eens 40 weken wordt ingenomen.

Beroerte
Populatieonderzoek suggereert dat hoge DHA-niveaus geassocieerd zijn met een verlaagd risico op ischemische beroerte, evenals elk specifiek type ischemische beroerte, waaronder cardioembolische beroerte, atherothrombotische beroerte en lacunaire beroerte.

Veiligheid

Bijwerkingen

Oraal wordt DHA goed verdragen. Bijwerkingen zijn ongebruikelijk, maar mensen kunnen een visachtige nasmaak, boeren, dunne ontlasting, hoofdpijn, duizeligheid, angstgevoelens, vermoeidheid, slapeloosheid, acne, uitslag, warmte aan de handen, verhoogd haarverlies, verhoogde niveaus van lipoproteïne met lage dichtheid (LDL) cholesterol en waterige ogen omvatten. Voor visolie die EPA en DHA bevat, kunnen neveneffecten zijn: visachtige smaak, boeren, neusbloedingen, misselijkheid en dunne ontlasting. Hoge doses visolie kunnen ook de bloedstolling doen afnemen en het risico op bloedingen vergroten. Drie mensen met een reeds bestaande familiaire adenomateuze polyposis werden gediagnosticeerd met kwaadaardige laesies tijdens het langdurig gebruik van visolie. Er zijn ook aanwijzingen dat verhoogde serumwaarden van DHA kunnen worden geassocieerd met een verhoogd risico op atrofische gastritis geassocieerd met Helicobacter pylori-infectie, maar nader onderzoek is nodig om deze bevinding te verduidelijken.

Bijwerkingen

Interacties

Medicijnen

Anticoagulant / antiplatelet drugs
Hoewel er enig klinisch bewijs is dat DHA de door collageen gestimuleerde aggregatie van bloedplaatjes en de afgifte van tromboxaan zou kunnen verminderen, suggereert het meeste klinische bewijs dat DHA alleen de bloedstolling niet beïnvloedt. Echter, in combinatie met EPA, als visolie, zou gelijktijdig gebruik met anticoagulantia of antibloedplaatjesgeneesmiddelen (waaronder aspirine) het risico op bloedingen verhogen. Sommige anticoagulantia of plaatjesaggregatieremmers omvatten aspirine, clopidogrel (Plavix), dalteparine (Fragmin), enoxaparine (Lovenox), heparine, ticlopidine (Ticlid), warfarine (Coumadin) en andere.

Antidiabetes drugs
Bij mensen met type 2-diabetes, waaronder diabetespatiënten die orale, hypoglycemische medicatie nemen, lijkt DHA de bloedglucosespiegel bij vasten te verhogen. Theoretisch kan DHA interfereren met de effecten van geneesmiddelen tegen diabetes en de effecten ervan verminderen. Sommige antidiabetica omvatten glimepiride (Amaryl), glyburide (DiaBeta, Glynase PresTab, Micronase), insuline, metformine (glucofaag), pioglitazon (Actos), rosiglitazon (Avandia) en andere.

Antihypertensieve drugs
Visolie die DHA bevat, kan de bloeddruk verlagen en kan additieve effecten hebben bij patiënten die worden behandeld met antihypertensiva; voorzichtig gebruiken. Sommige antihypertensiva omvatten captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), losartan (Cozaar), valsartan (Diovan), diltiazem (Cardizem), amlodipine (Norvasc), hydrochloorthiazide (HydroDIURIL), furosemide (Lasix) en vele anderen.

Kruiden en supplementen

Anticoagulant / antiplatelet kruiden en supplementen
Hoewel er enig klinisch bewijs is dat DHA de door collageen gestimuleerde aggregatie van bloedplaatjes en tromboxaanafgifte zou kunnen verminderen, suggereert het meeste klinische bewijs dat DHA alleen de bloedstolling niet beïnvloedt. Wanneer het echter in combinatie met EPA als visolie wordt gegeven, kan gelijktijdig gebruik met kruiden die de bloedplaatjesaggregatie beïnvloeden, theoretisch het risico op bloedingen bij sommige mensen verhogen. Deze kruiden omvatten engelwortel, danshen, knoflook, gember, ginkgo, rode klaver, kurkuma, wilg en anderen.

Kruiden en supplementen met hypoglycemisch potentieel
DHA wordt verondersteld hypotensieve effecten te hebben. Theoretisch kan het combineren van DHA met andere kruiden of supplementen met hypotensieve effecten het risico op hypotensie verhogen. Sommige van deze kruiden en supplementen omvatten andrographis, caseïnepeptiden, kattenklauw, co-enzym Q-10, visolie, L-arginine, lycium, brandnetel, theanine en anderen.

Voedsel

Geen bijwerkingen bekend.

Lab testen

Cholesterol
DHA kan serum HDL- en/of HDL2-cholesterolconcentraties, LDL-cholesterolconcentraties, LDL-deeltjesgrootte en testresultaten verhogen bij licht hypercholesterolemische patiënten.

Glucose
Bij mensen met diabetes type 2 lijkt DHA de bloedglucosespiegel bij vasten te verhogen.

Insuline
DHA kan de nuchtere insulineconcentraties en testresultaten verhogen bij licht hypercholesterolemische patiënten.

Internationale genormaliseerde ratio (INR)/prothrombine tijd (PT)
DHA alleen lijkt de bloedstolling niet te beïnvloeden. Wanneer het echter in combinatie met EPA als visolie wordt gegeven, kunnen doses van meer dan 3 gram per dag de bloedstolling verminderen, INR en PT verhogen en het risico op bloedingen vergroten.

Pulmonale functietests
DHA kan leiden tot een afname van de longfunctietesten bij aspirine-gevoelige personen.

Triglyceriden
DHA kan serumtriglycerideconcentraties en testresultaten verlagen bij patiënten met hypercholesterolemie.

Ziektes

Asperine gevoeligheid
Visolie en andere omega-3-vetzuren kunnen de longfunctietests verlagen bij sommige aspirine-gevoelige patiënten.

Bloedvoorwaarden
DHA alleen lijkt de bloedstolling niet te beïnvloeden. Wanneer het echter in combinatie met EPA als visolie wordt gegeven, kunnen doses van meer dan 3 gram per dag de bloedstolling verminderen, INR en PT verhogen, en het risico op bloedingen vergroten.

Broncopulmonale Dysplasia
Bij te vroeg geboren baby’s met een zwangerschapsduur van minder dan 29 weken kan DHA het risico op bronchopulmonale dysplasie verhogen.

Diabetes
Bij mensen met diabetes type 2 lijkt DHA de bloedglucosespiegel bij vasten te verhogen.

Hypotentie
Visolie die DHA bevat, kan de bloeddruk verlagen. In theorie zou dit het risico op hypotensie bij patiënten met een lage bloeddruk kunnen verhogen.

Interacties

Dosering

Volwassen

Oraal

Leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD)
Een combinatie van DHA 280 mg, luteïne 12 mg en zeaxanthine 0,6 mg, dagelijks genomen, gedurende een jaar is gebruikt.

Atopische ziekte
Prenatale suppletie met DHA 400 mg dagelijks vanaf 18-22 weken zwangerschap tot de bevalling is gebruikt om het risico op atopische ziekte bij zuigelingen te verlagen.

Atriale fibrillatie
2 gram van een combinatie van DHA plus EPA in een 2: 1-verhouding, begonnen 7 dagen vóór een hartoperatie en doorgaan tot ontslag uit het ziekenhuis.

Borstkanker
DHA (DHASCO, Martek Biosciences Corp., Columbia, MD, VS) 600 mg driemaal daags gedurende 7-10 dagen voorafgaand aan de start van de chemotherapie en vervolgens gedurende 5 maanden tijdens chemotherapie is gebruikt.

Ontwikkeling van het kind: Maternale suppletie met DHA 400-600 mg dagelijks vanaf 16-20 weken zwangerschap tot de bevalling is gebruikt. Ook is maternale suppletie met graanrepen met 300 mg DHA dagelijks, vijf dagen per week vanaf 24 weken zwangerschap tot de bevalling gebruikt.

Dementie
0,72 gram DHA per dag gedurende een jaar is gebruikt bij patiënten met vasculaire dementie.

Hyperlipidemie
DHA (810 mg tot 4 gram) per dag gedurende 6 tot 8 weken werd gebruikt. Ook is DHA-verrijkte canola-olie die 63% oliezuur en 6% DHA bevat, tweemaal per dag gedurende 4 weken genomen.

Hypertensie
Voor het verlagen van de bloeddruk bij patiënten met hypertensie, werd DHA-verrijkte canolaolie met 63% oliezuur en 6% DHA dagelijks gedurende 4 weken gebruikt. Voor het verminderen van een verhoogde bloeddruk bij kinderen met overgewicht en/of obesitas is prenatale DHA 600 mg dagelijks vanaf ongeveer 14,5 weken zwangerschap tot de geboorte gebruikt.

Mannelijke onvruchtbaarheid
DHA (NuaDHA, Nua Biological Innovations SL) 0,5, 1 of 2 gram per dag gedurende 3 maanden is gebruikt.

Retinitis pigmentosa
DHA 400-3600 mg per dag gedurende 4 jaar is gebruikt.

Spinocerebellaire ataxie (SCA)
DHA 600 mg per dag gedurende 16-56 weken werd gebruikt.

Kinderen

Oraal

Ontwikkeling van het kind
De zuigelingenvoeding met DHA 0,1% tot 0,96% als een percentage van het totale vetgehalte is gebruikt bij baby’s gedurende de eerste 12 maanden van hun leven. Sommige deskundigen suggereren dat de zuigelingenvoeding ten minste 0,2% vetzuren uit DHA moet bevatten.

Diarree
Zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding verrijkt met DHA 17 mg/100 kcal en arachidonzuur 34 mg/100 kcal gedurende 12 maanden is gebruikt.

Dyslexie
Een dagelijkse orale visoliedosis met 480 mg DHA is gebruikt.

Hyperlipidemie
DHA (DHASCO-olie, Martek Biosciences Corp., Columbia, Maryland) 1,2 gram per dag gedurende 6 weken is gebruikt bij kinderen van 9 jaar en ouder met familiaire hypercholesterolemie of familiale gecombineerde hyperlipidemie.

Luchtweginfecties
Zuigelingenvoeding en vervolgformuleringen verrijkt met DHA 17 mg/100 kcal en arachidonzuur 34 mg/100 kcal gedurende 12 maanden is gebruikt.

Niet-alcoholische vette leverziekte (NAFLD)
DHA (Martek Biosciences Corporation) 250-500 mg dagelijks gedurende 6-24 maanden werd gebruikt.

Postoperatieve pijn
DHA 75 mg/kg perioperatief toegediend aan zuigelingen die hartchirurgie ondergingen.

Dosering
Referenties
 • Monographs on the medicinal uses of plant drugs. Exeter, UK: European Scientific Co-op Phytother, 1997.
 • Blumenthal M, ed. The Complete German Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal Medicines. Trans. S. Klein. Boston, MA: American Botanical Council, 1998.
 • Tyler VE. Herbs of Choice. Binghamton, NY: Pharmaceutical Products Press, 1994.
 • Bonjour JP. Biotin in human nutrition. Ann N Y Acad Sci 1985;447:97-104.
 • Lucas A, Stafford M, Morley R, et al. Efficacy and safety of long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation of infant-formula milk: a randomized trial. Lancet 1999;354:1948-54.
 • Gibson RA. Long-chain polyunsaturated fatty acids and infant development (editorial). Lancet 1999;354:1919.
 • Akedo I, Ishikawa H, Nakamura T, et al. Three cases with familial adenomatous polyposis diagnosed as having malignant lesions in the course of a long-term trial using docosahexanoic acid (DHA)-concentrated fish oil capsules (abstract). Jpn J Clin Oncol 1998;28:762-5.
 • Prisco D, Paniccia R, Bandinelli B, et al. Effect of medium-term supplementation with a moderate dose of n-3 polyunsaturated fatty acids on blood pressure in mild hypertensive patients. Thromb Res 1998;1:105-12.
 • Mayser P, Mrowietz U, Arenberger P, et al. Omega-3 fatty acid-based lipid infusion in patients with chronic plaque psoriasis: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter trial. J Am Acad Dermatol 1998;38:539-47.
 • Grimsgaard S, Bonaa KH, Hansen JB, Nordoy A. Highly purified eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid in humans have similar triacylglycerol-lowering effects but divergent effects on serum fatty acids. Am J Clin Nutr 1997;66:649-59.
 • Agren JJ, Hanninen O, Julkunen A, et al. Fish diet, fish oil and docosahexaenoic acid rich oil lower fasting and postprandial plasma lipid levels. Eur J Clin Nutr 1996;50:765-71.
 • Saynor R, Gillott T. Changes in blood lipids and fibrinogen with a note on safety in a long term study on the effects of n-3 fatty acids in subjects receiving fish oil supplements and followed for seven years. Lipids 1992;27:533-8.
 • Toft I, Bonaa KH, Ingebretsen OC, et al. Effects of n-3 polyunsaturated fatty acids on glucose homeostasis and blood pressure in essential hypertension. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 1995;123:911-8.
 • Sacks FM, Hebert P, Appel LJ, et al. Short report: the effect of fish oil on blood pressure and high-density lipoprotein-cholesterol levels in phase I of the trials of hypertension prevention. J Hypertens 1994;12:209-13.
 • Vandongen R, Mori TA, Burke V, et al. Effects on blood pressure of omega 3 fats in subjects at increased risk of cardiovascular disease. Hypertension 1993;22:371-9.
 • Hamazaki T, Sawazaki S, Itomura M, et al. The effect of docosahexaenoic acid on aggression in young adults. A placebo-controlled double-blind study. J Clin Invest 1996;97:1129-33.
 • Conquer JA, Holub BJ. Supplementation with an algae source of docosahexaenoic acid increases (n-3) fatty acid status and alters selected risk factors for heart disease in vegetarian subjects. J Nutr 1996;126:3032-9.
 • Carlson SE, Werkman SH. A randomized trial of visual attention of preterm infants fed docosahexaenoic acid until two months. Lipids 1996;31:85-90.
 • FDA. Center for Food Safety and Applied Nutrition. Letter regarding dietary supplement health claim for omega-3 fatty acids and coronary heart disease. Available at: http://www.fda.gov/ohrms/dockets/dockets/95s0316/95s-0316-Rpt0272-38-App…. (Accessed February 7, 2017).
 • Stordy BJ. Dark adaptation, motor skills, docosahexaenoic acid, and dyslexia. Am J Clin Nutr 2000;71:323S-6S.
 • Birch EE, Garfield S, Hoffman DR, et al. A randomized controlled trial of early dietary supply of long-chain polyunsaturated fatty acids and mental development in term infants. Dev Med Child Neurol 2000;42:174-81.
 • Mori TA, Burke V, Puddey IB, et al. Purified eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids have differential effects on serum lipids and lipoproteins, LDL particle size, glucose, and insulin in mildly hyperlipidemic men. Am J Clin Nutr 2000;71:1085-94.
 • Norrish AE, Skeaff CM, Arribas GL, et al. Prostate cancer risk and consumption of fish oils: a dietary biomarker-based, case-control study. Br J Cancer 1999;81:1238-42.
 • Merz-Demlow BE, Duncan AM, Wangen KE, et al. Soy isoflavones improve plasma lipids in normocholesterolemic, premenopausal women. Am J Clin Nutr 2000;71:1462-9.
 • Simopoulos AP. Essential fatty acids in health and chronic disease. Am J Clin Nutr 1999;70:560S-9S.
 • Voigt RG, Llorente AM, Jensen CL, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of docosahexaenoic acid supplementation in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Pediatr 2001;139:189-96.
 • Calder PC. N-3 polyunsaturated fatty acids, inflammation and immunity: pouring oil on troubled waters or another fishy tale? Nutr Res 2001;21:309-41.
 • Pedersen HS, Mulvad G, Seidelin KN, et al. N-3 fatty acids as a risk factor for haemorrhagic stroke. Lancet 1999;353:812-3.
 • Moriguchi T, Greiner RS, Salem N Jr. Behavioral deficits associated with dietary induction of decreased brain docosahexaenoic acid concentration. J Neurochem 2000;75:2563-73.
 • Wainwright P. Nutrition and behaviour: the role of n-3 fatty acids in cognitive function. Br J Nutr 2000;83:337-9.
 • Ito Y, Suzuki K, Imai H, et al. Effects of polyunsaturated fatty acids on atrophic gastritis in a Japanese population. Cancer Lett 2001;163:171-8.
 • Gamoh S, Hashimoto M, Sugioka K, et al. Chronic administration of docosahexaenoic acid improves reference memory-related learning ability in young rats. Neuroscience 1999;93:237-41.
 • van den Ham EC, van Houwelingen AC, Hornstra G. Evaluation of the relation between n-3 and n-6 fatty acid status and parity in nonpregnant women from the Netherlands. Am J Clin Nutr 2001;73:622-7.
 • Thies F, Nebe-von-Caron G, Powell JR, et al. Dietary supplementation with eicosapentaenoic acid, but not with other long-chain n-3 or n-6 polyunsaturated fatty acids, decreases natural killer cell activity in healthy subjects aged >55 y. Am J Clin Nutr 2001;73:539-48.
 • Kris-Ehterton PM, Harris WS, Appel LJ, et al. Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. Circulation 2002;106:2747-57.
 • Woodman RJ, Mori TA, Burke V, et al. Effects of purified eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids on glycemic control, blood pressure, and serum lipids in type 2 diabetic patients with treated hypertension. Am J Clin Nutr 2002;76:1007-15..
 • Erkkila AT, Lehto S, Pyorala K, Uusitupa MI. n-3 Fatty acids and 5-y risks of death and cardiovascular disease events in patients with coronary artery disease. Am J Clin Nutr 2003;78:65-71..
 • Finnegan YE, Howarth D, Minihane AM, et al. Plant and marine derived (n-3) polyunsaturated fatty acids do not affect blood coagulation and fibrinolytic factors in moderately hyperlipidemic humans. J Nutr 2003;133:2210-3..
 • Cho E, Hung S, Willet W, et al. Prospective study of dietary fat and the risk of age-related macular degeneration. Am J Clin Nutr 2001;73:209-18..
 • Marangell LB, Martinez JM, Zboyan HA, et al. A double-blind, placebo-controlled study of the omega-3 fatty acid docosahexaenoic acid in the treatment of major depression. Am J Psychiatry 2003;160:996-8..
 • Kimura S, Tamayama M, Minami M, et al. Docosahexaenoic acid inhibits blood viscosity in stroke-prone spontaneously hypertensive rats. Res Commun Mol Pathol Pharmacol 1998;100:351-61..
 • Leng GC, Smith FB, Fowkes FG, et al. Relationship between plasma essential fatty acids and smoking, serum lipids, blood pressure and haemostatic and rheological factors. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1994;51:101-8.
 • Nelson GJ, Schmidt PS, Bartolini GL, et al. The effect of dietary docosahexaenoic acid on platelet function, platelet fatty acid composition, and blood coagulation in humans. Lipids 1997;32:1129-36.
 • Wheaton DH, Hoffman DR, Locke KG, et al. Biological safety assessment of docosahexaenoic acid supplementation in a randomized clinical trial for X-linked retinitis pigmentosa. Arch Ophthalmol 2003;121:1269-78.
 • Picado C, Castillo JA, Schinca N, et al. Effects of a fish oil enriched diet on aspirin intolerant asthmatic patients: a pilot study. Thorax 1988;43:93-7.
 • Harper CR, Jacobson TA. Beyond the Mediterranean diet: the role of omega-3 Fatty acids in the prevention of coronary heart disease. Prev Cardiol 2003;6:136-46.
 • Leitzmann MF, Stampfer MJ, Michaud DS, et al. Dietary intake of n-3 and n-6 fatty acids and the risk of prostate cancer. Am J Clin Nutr 2004;80:204-16.
 • Malcolm CA, McCulloch DL, Montgomery C, et al. Maternal docosahexaenoic acid supplementation during pregnancy and visual evoked potential development in term infants: a double blind, prospective, randomised trial. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003;88:F383-90.
 • Sanjurjo P, Ruiz-Sanz JI, Jimeno P, et al. Supplementation with docosahexaenoic acid in the last trimester of pregnancy: maternal-fetal biochemical findings. J Perinat Med 2004;32:132-6.
 • Smuts CM, Huang M, Mundy D, et al. A randomized trial of docosahexaenoic acid supplementation during the third trimester of pregnancy. Obstet Gynecol 2003;101:469-79.
 • Montgomery C, Speake BK, Cameron A, et al. Maternal docosahexaenoic acid supplementation and fetal accretion. Br J Nutr 2003;90:135-45.
 • Lauritzen L, Hoppe C, Straarup EM, Michaelsen KF. Maternal fish oil supplementation in lactation and growth during the first 2.5 years of life. Pediatr Res 2005;58:235-42.
 • Cheruku SR, Montgomery-Downs HE, Farkas SL, et al. Higher maternal plasma docosahexaenoic acid during pregnancy is associated with more mature neonatal sleep-state patterning. Am J Clin Nutr 2002;76:608-13.
 • Hawkes JS, Bryan DL, Makrides M, et al. A randomized trial of supplementation with docosahexaenoic acid-rich tuna oil and its effects on the human milk cytokines interleukin 1 beta, interleukin 6, and tumor necrosis factor alpha. Am J Clin Nutr 2002;75:754-60.
 • Decsi T, Koletzko B. N-3 fatty acids and pregnancy outcomes. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2005;8:161-6.
 • Dijck-Brouwer DA, Hadders-Algra M, Bouwstra H, et al. Lower fetal status of docosahexaenoic acid, arachidonic acid and essential fatty acids is associated with less favorable neonatal neurological condition. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2005;72:21-8.
 • Uauy R, Hoffman DR, Mena P, et al. Term infant studies of DHA and ARA supplementation on neurodevelopment: Results of randomized controlled trials. J Pediatr 2003;143:S17-25.
 • SanGiovanni JP, Berkey CS, Dwyer JT, Colditz GA. Dietary essential fatty acids, long-chain polyunsaturated fatty acids, and visual resolution acuity in healthy fullterm infants: a systematic review. Early Hum Dev 2000;57:165-88.
 • Morris MC, Evans DA, Bienias JL, et al. Consumption of fish and n-3 fatty acids and risk of incident Alzheimer disease. Arch Neurol 2003;60:940-6.
 • Hamazaki T, Hirayama S. The effect of docosahexaenoic acid-containing food administration on symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder-a placebo-controlled double-blind study. Eur J Clin Nutr 2004;58:838.
 • Hirayama S, Hamazaki T, Terasawa K. Effect of docosahexaenoic acid-containing food administration on symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder – a placebo-controlled double-blind study. Eur J Clin Nutr 2004;58:467-73.
 • Stevens LJ, Zentall SS, Deck JL, et al. Essential fatty acid metabolism in boys with attention-deficit hyperactivity disorder. Am J Clin Nutr 1995;62:761-8.
 • Collins CT, Makrides M, Gibson RA, et al. Pre- and post-term growth in pre-term infants supplemented with higher-dose DHA: a randomized controlled trial. Br J Nutr 2011;105:1635-43.
 • Decsi, T., Campoy, C., and Koletzko, B. Effect of N-3 polyunsaturated fatty acid supplementation in pregnancy: the Nuheal trial. Adv.Exp Med Biol 2005;569:109-113.
 • Makrides M, Neumann M, Simmer K, Pater J, and Gibson R. Are long-chain polyunsaturated fatty acids essential nutrients in infancy? Lancet 1995;345(8963):1463-1468.
 • Aggressive prostate cancer: high blood levels of omega-3s doubled the risk, but high levels of trans-fatty acids cut risk in half. Oncology (Williston Park). 2011 May;25(6):544, 546.
 • Fradet V, Cheng I, Casey G, et al. Dietary omega-3 fatty acids, cyclooxygenase-2 genetic variation, and aggressive prostate cancer risk. Clin Cancer Res. 2009 Apr 1;15(7):2559-66.
 • Jones PJ, Senanayake VK, Pu S, Jenkins DJ, Connelly PW, Lamarche B, Couture P, Charest A, Baril-Gravel L, West SG, Liu X, Fleming JA, McCrea CE, Kris-Etherton PM. DHA-enriched high-oleic acid canola oil improves lipid profile and lowers predicted cardiovascular disease risk in the canola oil multicenter randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2014 Jul;100(1):88-97.
 • Wurtman, R. J., Cansev, M., Sakamoto, T., and Ulus, I. H. Administration of docosahexaenoic acid, uridine and choline increases levels of synaptic membranes and dendritic spines in rodent brain. World Rev.Nutr.Diet. 2009;99:71-96.
 • Kim, J. G. and Parthasarathy, S. Oxidation and the spermatozoa. Semin.Reprod.Endocrinol 1998;16(4):235-239.
 • Hamazaki, T., Sawazaki, S., Nagasawa, T., Nagao, Y., Kanagawa, Y., and Yazawa, K. Administration of docosahexaenoic acid influences behavior and plasma catecholamine levels at times of psychological stress. Lipids 1999;34 Suppl:S33-S37.
 • Terano, T., Fujishiro, S., Ban, T., Yamamoto, K., Tanaka, T., Noguchi, Y., Tamura, Y., Yazawa, K., and Hirayama, T. Docosahexaenoic acid supplementation improves the moderately severe dementia from thrombotic cerebrovascular diseases. Lipids 1999;34 Suppl:S345-S346.
 • Kelley, D. S., Taylor, P. C., Nelson, G. J., Schmidt, P. C., Ferretti, A., Erickson, K. L., Yu, R., Chandra, R. K., and Mackey, B. E. Docosahexaenoic acid ingestion inhibits natural killer cell activity and production of inflammatory mediators in young healthy men. Lipids 1999;34(4):317-324.
 • Mori, T. A., Bao, D. Q., Burke, V., Puddey, I. B., and Beilin, L. J. Docosahexaenoic acid but not eicosapentaenoic acid lowers ambulatory blood pressure and heart rate in humans. Hypertension 1999;34(2):253-260.
 • Makrides, M., Neumann, M. A., Simmer, K., and Gibson, R. A. Dietary long-chain polyunsaturated fatty acids do not influence growth of term infants: A randomized clinical trial. Pediatrics 1999;104(3 Pt 1):468-475.
 • Conquer, J. A., Martin, J. B., Tummon, I., Watson, L., and Tekpetey, F. Fatty acid analysis of blood serum, seminal plasma, and spermatozoa of normozoospermic vs. asthenozoospermic males. Lipids 1999;34(8):793-799.
 • Makrides, M., Neumann, M. A., Simmer, K., and Gibson, R. A. A critical appraisal of the role of dietary long-chain polyunsaturated fatty acids on neural indices of term infants: a randomized, controlled trial. Pediatrics 2000;105(1 Pt 1):32-38.
 • Sanders, T. A. Polyunsaturated fatty acids in the food chain in Europe. Am J Clin Nutr 2000;71(1 Suppl):176S-178S.
 • Kris-Etherton, P. M., Taylor, D. S., Yu-Poth, S., Huth, P., Moriarty, K., Fishell, V., Hargrove, R. L., Zhao, G., and Etherton, T. D. Polyunsaturated fatty acids in the food chain in the United States. Am J Clin Nutr 2000;71(1 Suppl):179S-188S.
 • De, Caterina R., Liao, J. K., and Libby, P. Fatty acid modulation of endothelial activation. Am J Clin Nutr 2000;71(1 Suppl):213S-223S.
 • Hayashi, H., Tanaka, Y., Hibino, H., Umeda, Y., Kawamitsu, H., Fujimoto, H., and Amakawa, T. Beneficial effect of salmon roe phosphatidylcholine in chronic liver disease. Curr Med Res Opin. 1999;15(3):177-184.
 • Lapillonne, A., Brossard, N., Claris, O., Reygrobellet, B., and Salle, B. L. Erythrocyte fatty acid composition in term infants fed human milk or a formula enriched with a low eicosapentanoic acid fish oil for 4 months. Eur J Pediatr 2000;159(1-2):49-53.
 • Sawazaki, S., Hamazaki, T., Yazawa, K., and Kobayashi, M. The effect of docosahexaenoic acid on plasma catecholamine concentrations and glucose tolerance during long-lasting psychological stress: a double-blind placebo-controlled study. J Nutr Sci Vitaminol.(Tokyo) 1999;45(5):655-665.
 • Hansen, J., Grimsgaard, S., Nordoy, A., and Bonaa, K. H. Dietary supplementation with highly purified eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid does not influence PAI-1 activity. Thromb.Res. 4-15-2000;98(2):123-132.
 • Conquer, J. A., Martin, J. B., Tummon, I., Watson, L., and Tekpetey, F. Effect of DHA supplementation on DHA status and sperm motility in asthenozoospermic males. Lipids 2000;35(2):149-154.
 • SanGiovanni, J. P., Parra-Cabrera, S., Colditz, G. A., Berkey, C. S., and Dwyer, J. T. Meta-analysis of dietary essential fatty acids and long-chain polyunsaturated fatty acids as they relate to visual resolution acuity in healthy preterm infants. Pediatrics 2000;105(6):1292-1298.
 • Simopoulos, A. P. Human requirement for N-3 polyunsaturated fatty acids. Poult.Sci 2000;79(7):961-970.
 • Mori, T. A., Watts, G. F., Burke, V., Hilme, E., Puddey, I. B., and Beilin, L. J. Differential effects of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid on vascular reactivity of the forearm microcirculation in hyperlipidemic, overweight men. Circulation 9-12-2000;102(11):1264-1269.
 • Agostoni, C., Massetto, N., Biasucci, G., Rottoli, A., Bonvissuto, M., Bruzzese, M. G., Giovannini, M., and Riva, E. Effects of long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation on fatty acid status and visual function in treated children with hyperphenylalaninemia. J Pediatr 2000;137(4):504-509.
 • Otto, S. J., van Houwelingen, A. C., and Hornstra, G. The effect of supplementation with docosahexaenoic and arachidonic acid derived from single cell oils on plasma and erythrocyte fatty acids of pregnant women in the second trimester. Prostaglandins Leukot.Essent.Fatty Acids 2000;63(5):323-328.
 • Hoffman, D. R., Birch, E. E., Birch, D. G., Uauy, R., Castaneda, Y. S., Lapus, M. G., and Wheaton, D. H. Impact of early dietary intake and blood lipid composition of long-chain polyunsaturated fatty acids on later visual development. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000;31(5):540-553.
 • Thies, F., Nebe-von-Caron, G., Powell, J. R., Yaqoob, P., Newsholme, E. A., and Calder, P. C. Dietary supplementation with gamma-linolenic acid or fish oil decreases T lymphocyte proliferation in healthy older humans. J Nutr 2001;131(7):1918-1927.
 • Moore, S. A. Polyunsaturated fatty acid synthesis and release by brain-derived cells in vitro. J Mol Neurosci 2001;16(2-3):195-200.
 • Lagarde, M., Bernoud, N., Brossard, N., Lemaitre-Delaunay, D., Thies, F., Croset, M., and Lecerf, J. Lysophosphatidylcholine as a preferred carrier form of docosahexaenoic acid to the brain. J.Mol.Neurosci. 2001;16(2-3):201-204.
 • Innis, S. M., Gilley, J., and Werker, J. Are human milk long-chain polyunsaturated fatty acids related to visual and neural development in breast-fed term infants? J Pediatr 2001;139(4):532-538.
 • Helland, I. B., Saugstad, O. D., Smith, L., Saarem, K., Solvoll, K., Ganes, T., and Drevon, C. A. Similar effects on infants of n-3 and n-6 fatty acids supplementation to pregnant and lactating women. Pediatrics 2001;108(5):E82.
 • Uauy, R., Hoffman, D. R., Peirano, P., Birch, D. G., and Birch, E. E. Essential fatty acids in visual and brain development. Lipids 2001;36(9):885-895.
 • Thies, F., Miles, E. A., Nebe-von-Caron, G., Powell, J. R., Hurst, T. L., Newsholme, E. A., and Calder, P. C. Influence of dietary supplementation with long-chain n-3 or n-6 polyunsaturated fatty acids on blood inflammatory cell populations and functions and on plasma soluble adhesion molecules in healthy adults. Lipids 2001;36(11):1183-1193.
 • Innis, S. M., Adamkin, D. H., Hall, R. T., Kalhan, S. C., Lair, C., Lim, M., Stevens, D. C., Twist, P. F., Diersen-Schade, D. A., Harris, C. L., Merkel, K. L., and Hansen, J. W. Docosahexaenoic acid and arachidonic acid enhance growth with no adverse effects in preterm infants fed formula. J.Pediatr. 2002;140(5):547-554.
 • Hammond, B. G., Mayhew, D. A., Kier, L. D., Mast, R. W., and Sander, W. J. Safety assessment of DHA-rich microalgae from Schizochytrium sp. Regul.Toxicol.Pharmacol. 2002;35(2 Pt 1):255-265.
 • Ximenes da, Silva A., Lavialle, F., Gendrot, G., Guesnet, P., Alessandri, J. M., and Lavialle, M. Glucose transport and utilization are altered in the brain of rats deficient in n-3 polyunsaturated fatty acids. J Neurochem. 2002;81(6):1328-1337.
 • Nestel, P., Shige, H., Pomeroy, S., Cehun, M., Abbey, M., and Raederstorff, D. The n-3 fatty acids eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid increase systemic arterial compliance in humans. Am.J.Clin.Nutr. 2002;76(2):326-330.
 • Kimura, S., Saito, H., Minami, M., Togashi, H., Nakamura, N., Ueno, K., Shimamura, K., Nemoto, M., and Parvez, H. Docosahexaenoic acid attenuated hypertension and vascular dementia in stroke-prone spontaneously hypertensive rats. Neurotoxicol.Teratol. 2002;24(5):683-693.
 • Woodman, R. J., Mori, T. A., Burke, V., Puddey, I. B., Barden, A., Watts, G. F., and Beilin, L. J. Effects of purified eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid on platelet, fibrinolytic and vascular function in hypertensive type 2 diabetic patients. Atherosclerosis 2003;166(1):85-93.
 • Woodman, R. J., Mori, T. A., Burke, V., Puddey, I. B., Watts, G. F., Best, J. D., and Beilin, L. J. Docosahexaenoic acid but not eicosapentaenoic acid increases LDL particle size in treated hypertensive type 2 diabetic patients. Diabetes Care 2003;26(1):253.
 • Larque, E., Demmelmair, H., Berger, B., Hasbargen, U., and Koletzko, B. In vivo investigation of the placental transfer of (13)C-labeled fatty acids in humans. J Lipid Res 2003;44(1):49-55.
 • Park, Y. and Harris, W. S. Omega-3 fatty acid supplementation accelerates chylomicron triglyceride clearance. J Lipid Res 2003;44(3):455-463.
 • Lee, J. Y., Plakidas, A., Lee, W. H., Heikkinen, A., Chanmugam, P., Bray, G., and Hwang, D. H. Differential modulation of Toll-like receptors by fatty acids: preferential inhibition by n-3 polyunsaturated fatty acids. J Lipid Res 2003;44(3):479-486.
 • Llorente, A. M., Jensen, C. L., Voigt, R. G., Fraley, J. K., Berretta, M. C., and Heird, W. C. Effect of maternal docosahexaenoic acid supplementation on postpartum depression and information processing. Am.J.Obstet.Gynecol. 2003;188(5):1348-1353.
 • Rodriguez, A., Raederstorff, D., Sarda, P., Lauret, C., Mendy, F., and Descomps, B. Preterm infant formula supplementation with alpha linolenic acid and docosahexaenoic acid. Eur.J.Clin.Nutr. 2003;57(6):727-734.
 • Agostoni, C., Verduci, E., Massetto, N., Fiori, L., Radaelli, G., Riva, E., and Giovannini, M. Long term effects of long chain polyunsaturated fats in hyperphenylalaninemic children. Arch Dis Child 2003;88(7):582-583.
 • Malcolm, C. A., Hamilton, R., McCulloch, D. L., Montgomery, C., and Weaver, L. T. Scotopic electroretinogram in term infants born of mothers supplemented with docosahexaenoic acid during pregnancy. Invest Ophthalmol.Vis.Sci. 2003;44(8):3685-3691.
 • Gil, A., Ramirez, M., and Gil, M. Role of long-chain polyunsaturated fatty acids in infant nutrition. Eur J Clin Nutr 2003;57 Suppl 1:S31-S34.
 • Auestad, N., Scott, D. T., Janowsky, J. S., Jacobsen, C., Carroll, R. E., Montalto, M. B., Halter, R., Qiu, W., Jacobs, J. R., Connor, W. E., Connor, S. L., Taylor, J. A., Neuringer, M., Fitzgerald, K. M., and Hall, R. T. Visual, cognitive, and language assessments at 39 months: a follow-up study of children fed formulas containing long-chain polyunsaturated fatty acids to 1 year of age. Pediatrics 2003;112(3 Pt 1):e177-e183.
 • Kroes, R., Schaefer, E. J., Squire, R. A., and Williams, G. M. A review of the safety of DHA45-oil. Food Chem Toxicol. 2003;41(11):1433-1446.
 • Birch, E. E., Birch, D. G., Hoffman, D. R., and Uauy, R. Dietary essential fatty acid supply and visual acuity development. Invest Ophthalmol Vis.Sci 1992;33(11):3242-3253.
 • Mori, T. A., Woodman, R. J., Burke, V., Puddey, I. B., Croft, K. D., and Beilin, L. J. Effect of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid on oxidative stress and inflammatory markers in treated-hypertensive type 2 diabetic subjects. Free Radic.Biol Med 10-1-2003;35(7):772-781.
 • Innis, S. M. Perinatal biochemistry and physiology of long-chain polyunsaturated fatty acids. J Pediatr 2003;143(4 Suppl):S1-S8.
 • Maki, K. C., Van Elswyk, M. E., McCarthy, D., Seeley, M. A., Veith, P. E., Hess, S. P., Ingram, K. A., Halvorson, J. J., Calaguas, E. M., and Davidson, M. H. Lipid responses in mildly hypertriglyceridemic men and women to consumption of docosahexaenoic acid-enriched eggs. Int.J.Vitam.Nutr.Res. 2003;73(5):357-368.
 • Horrocks, L. A. and Farooqui, A. A. Docosahexaenoic acid in the diet: its importance in maintenance and restoration of neural membrane function. Prostaglandins Leukot.Essent.Fatty Acids 2004;70(4):361-372.
 • Theobald, H. E., Chowienczyk, P. J., Whittall, R., Humphries, S. E., and Sanders, T. A. LDL cholesterol-raising effect of low-dose docosahexaenoic acid in middle-aged men and women. Am.J.Clin.Nutr. 2004;79(4):558-563.
 • Kew, S., Mesa, M. D., Tricon, S., Buckley, R., Minihane, A. M., and Yaqoob, P. Effects of oils rich in eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids on immune cell composition and function in healthy humans. Am J Clin Nutr 2004;79(4):674-681.
 • Hoffman, D. R., Locke, K. G., Wheaton, D. H., Fish, G. E., Spencer, R., and Birch, D. G. A randomized, placebo-controlled clinical trial of docosahexaenoic acid supplementation for X-linked retinitis pigmentosa. Am.J.Ophthalmol. 2004;137(4):704-718.
 • Stark, K. D. and Holub, B. J. Differential eicosapentaenoic acid elevations and altered cardiovascular disease risk factor responses after supplementation with docosahexaenoic acid in postmenopausal women receiving and not receiving hormone replacement therapy. Am.J.Clin.Nutr. 2004;79(5):765-773.
 • Young, G. S., Maharaj, N. J., and Conquer, J. A. Blood phospholipid fatty acid analysis of adults with and without attention deficit/hyperactivity disorder. Lipids 2004;39(2):117-123.
 • Park, Y., Jones, P. G., and Harris, W. S. Triacylglycerol-rich lipoprotein margination: a potential surrogate for whole-body lipoprotein lipase activity and effects of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids. Am J Clin Nutr 2004;80(1):45-50.
 • Khedr, E. M., Farghaly, W. M., Amry, Sel, and Osman, A. A. Neural maturation of breastfed and formula-fed infants. Acta Paediatr. 2004;93(6):734-738.
 • Colombo, J., Kannass, K. N., Shaddy, D. J., Kundurthi, S., Maikranz, J. M., Anderson, C. J., Blaga, O. M., and Carlson, S. E. Maternal DHA and the development of attention in infancy and toddlerhood. Child Dev. 2004;75(4):1254-1267.
 • Haggarty, P. Effect of placental function on fatty acid requirements during pregnancy. Eur J Clin Nutr 2004;58(12):1559-1570.
 • Hoffman, D. R., Theuer, R. C., Castaneda, Y. S., Wheaton, D. H., Bosworth, R. G., O’Connor, A. R., Morale, S. E., Wiedemann, L. E., and Birch, E. E. Maturation of visual acuity is accelerated in breast-fed term infants fed baby food containing DHA-enriched egg yolk. J.Nutr. 2004;134(9):2307-2313.
 • Mucke, L. and Pitas, R. E. Food for thought: essential fatty acid protects against neuronal deficits in transgenic mouse model of AD. Neuron 9-2-2004;43(5):596-599.
 • Berson, E. L., Rosner, B., Sandberg, M. A., Weigel-DiFranco, C., Moser, A., Brockhurst, R. J., Hayes, K. C., Johnson, C. A., Anderson, E. J., Gaudio, A. R., Willett, W. C., and Schaefer, E. J. Clinical trial of docosahexaenoic acid in patients with retinitis pigmentosa receiving vitamin A treatment. Arch.Ophthalmol. 2004;122(9):1297-1305.
 • Strokin, M., Sergeeva, M., and Reiser, G. Role of Ca2+-independent phospholipase A2 and n-3 polyunsaturated fatty acid docosahexaenoic acid in prostanoid production in brain: perspectives for protection in neuroinflammation. Int.J.Dev.Neurosci. 2004;22(7):551-557.
 • Siddiqui, R. A., Shaikh, S. R., Sech, L. A., Yount, H. R., Stillwell, W., and Zaloga, G. P. Omega 3-fatty acids: health benefits and cellular mechanisms of action. Mini.Rev Med Chem 2004;4(8):859-871.
 • Engler, M. M., Engler, M. B., Malloy, M., Chiu, E., Besio, D., Paul, S., Stuehlinger, M., Morrow, J., Ridker, P., Rifai, N., and Mietus-Snyder, M. Docosahexaenoic acid restores endothelial function in children with hyperlipidemia: results from the EARLY study. Int J Clin Pharmacol Ther 2004;42(12):672-679.
 • Silvers, K. M., Woolley, C. C., Hamilton, F. C., Watts, P. M., and Watson, R. A. Randomised double-blind placebo-controlled trial of fish oil in the treatment of depression. Prostaglandins Leukot.Essent.Fatty Acids 2005;72(3):211-218.
 • Engler, M. M., Engler, M. B., Malloy, M. J., Paul, S. M., Kulkarni, K. R., and Mietus-Snyder, M. L. Effect of docosahexaenoic acid on lipoprotein subclasses in hyperlipidemic children (the EARLY study). Am J Cardiol 4-1-2005;95(7):869-871.
 • Clandinin, M. T., Van Aerde, J. E., Merkel, K. L., Harris, C. L., Springer, M. A., Hansen, J. W., and Diersen-Schade, D. A. Growth and development of preterm infants fed infant formulas containing docosahexaenoic acid and arachidonic acid. J Pediatr 2005;146(4):461-468.
 • Young, G. and Conquer, J. Omega-3 fatty acids and neuropsychiatric disorders. Reprod.Nutr Dev. 2005;45(1):1-28.
 • Maki, K. C., Van Elswyk, M. E., McCarthy, D., Hess, S. P., Veith, P. E., Bell, M., Subbaiah, P., and Davidson, M. H. Lipid responses to a dietary docosahexaenoic acid supplement in men and women with below average levels of high density lipoprotein cholesterol. J Am Coll Nutr 2005;24(3):189-199.
 • Jensen, C. L., Voigt, R. G., Prager, T. C., Zou, Y. L., Fraley, J. K., Rozelle, J. C., Turcich, M. R., Llorente, A. M., Anderson, R. E., and Heird, W. C. Effects of maternal docosahexaenoic acid intake on visual function and neurodevelopment in breastfed term infants. Am J Clin Nutr 2005;82(1):125-132.
 • Heird, W. C. and Lapillonne, A. The role of essential fatty acids in development. Annu Rev Nutr 2005;25:549-571.
 • Fleith, M. and Clandinin, M. T. Dietary PUFA for preterm and term infants: review of clinical studies. Crit Rev Food Sci Nutr 2005;45(3):205-229.
 • Lukiw, W. J., Cui, J. G., Marcheselli, V. L., Bodker, M., Botkjaer, A., Gotlinger, K., Serhan, C. N., and Bazan, N. G. A role for docosahexaenoic acid-derived neuroprotectin D1 in neural cell survival and Alzheimer disease. J Clin Invest 2005;115(10):2774-2783.
 • Lauritzen, L., Jorgensen, M. H., Olsen, S. F., Straarup, E. M., and Michaelsen, K. F. Maternal fish oil supplementation in lactation: effect on developmental outcome in breast-fed infants. Reprod.Nutr Dev. 2005;45(5):535-547.
 • Lloyd-Still, J. D., Powers, C. A., Hoffman, D. R., Boyd-Trull, K., Lester, L. A., Benisek, D. C., and Arterburn, L. M. Bioavailability and safety of a high dose of docosahexaenoic acid triacylglycerol of algal origin in cystic fibrosis patients: a randomized, controlled study. Nutrition 2006;22(1):36-46.
 • Cohen, J. T., Bellinger, D. C., Connor, W. E., and Shaywitz, B. A. A quantitative analysis of prenatal intake of n-3 polyunsaturated fatty acids and cognitive development. Am J Prev Med 2005;29(4):366-374.
 • Wu, W. H., Lu, S. C., Wang, T. F., Jou, H. J., and Wang, T. A. Effects of docosahexaenoic acid supplementation on blood lipids, estrogen metabolism, and in vivo oxidative stress in postmenopausal vegetarian women. Eur J Clin Nutr 2006;60(3):386-392.
 • Geppert, J., Kraft, V., Demmelmair, H., and Koletzko, B. Docosahexaenoic acid supplementation in vegetarians effectively increases omega-3 index: a randomized trial. Lipids 2005;40(8):807-814.
 • Grynberg, A. Hypertension prevention: from nutrients to (fortified) foods to dietary patterns. Focus on fatty acids. J Hum Hypertens 2005;19 Suppl 3:S25-S33.
 • Birch, D. G. A randomized placebo-controlled clinical trial of docosahexaenoic acid (DHA) supplementation for X-linked retinitis pigmentosa. Retina 2005;25(8 Suppl):S52-S54.
 • Agostoni, C., Harvie, A., McCulloch, D. L., Demellweek, C., Cockburn, F., Giovannini, M., Murray, G., Harkness, R. A., and Riva, E. A randomized trial of long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants with phenylketonuria. Dev.Med Child Neurol. 2006;48(3):207-212.
 • Lopez-Alarcon, M., Furuya-Meguro, M. M., Garcia-Zuniga, P. A., and Tadeo-Pulido, I. [The effect of docosahexaenoic acid on the loss of appetite in pediatric patients with pneumonia]. Rev Med Inst.Mex.Seguro.Soc 2006;44(1):5-11.
 • Jumpsen, J. A., Brown, N. E., Thomson, A. B., Paul Man, S. F., Goh, Y. K., Ma, D., and Clandinin, M. T. Fatty acids in blood and intestine following docosahexaenoic acid supplementation in adults with cystic fibrosis. J Cyst.Fibros. 2006;5(2):77-84.
 • Sanders, T. A., Gleason, K., Griffin, B., and Miller, G. J. Influence of an algal triacylglycerol containing docosahexaenoic acid (22 : 6n-3) and docosapentaenoic acid (22 : 5n-6) on cardiovascular risk factors in healthy men and women. Br J Nutr 2006;95(3):525-531.
 • Cleary, M. A., Feillet, F., White, F. J., Vidailhet, M., Macdonald, A., Grimsley, A., Maurin, N., de Baulny, H. O., and Rutherford, P. J. Randomised controlled trial of essential fatty acid supplementation in phenylketonuria. Eur J Clin Nutr 2006;60(7):915-920.
 • Hoffman, D. R., Wheaton, D. K., James, K. J., Tuazon, M., Diersen-Schade, D. A., Harris, C. L., Stolz, S., and Berseth, C. L. Docosahexaenoic acid in red blood cells of term infants receiving two levels of long-chain polyunsaturated fatty acids. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006;42(3):287-292.
 • Geppert, J., Kraft, V., Demmelmair, H., and Koletzko, B. Microalgal docosahexaenoic acid decreases plasma triacylglycerol in normolipidaemic vegetarians: a randomised trial. Br J Nutr 2006;95(4):779-786.
 • Bazan, N. G. Cell survival matters: docosahexaenoic acid signaling, neuroprotection and photoreceptors. Trends Neurosci 2006;29(5):263-271.
 • Aldamiz-Echevarria, L., Sanjurjo, P., Elorz, J., Prieto, J. A., Perez, C., Andrade, F., and Rodriguez-Soriano, J. Effect of docosahexaenoic acid administration on plasma lipid profile and metabolic parameters of children with methylmalonic acidaemia. J Inherit.Metab Dis 2006;29(1):58-63.
 • Wright, K., Coverston, C., Tiedeman, M., and Abegglen, J. A. Formula supplemented with docosahexaenoic acid (DHA) and arachidonic acid (ARA): a critical review of the research. J Spec.Pediatr Nurs 2006;11(2):100-112.
 • Gorjao, R., Verlengia, R., Lima, T. M., Soriano, F. G., Boaventura, M. F., Kanunfre, C. C., Peres, C. M., Sampaio, S. C., Otton, R., Folador, A., Martins, E. F., Curi, T. C., Portiolli, E. P., Newsholme, P., and Curi, R. Effect of docosahexaenoic acid-rich fish oil supplementation on human leukocyte function. Clin Nutr 2006;25(6):923-938.
 • Lopez-Alarcon, M., Bernabe-Garcia, M., Del, Prado M., Rivera, D., Ruiz, G., Maldonado, J., and Villegas, R. Docosahexaenoic acid administered in the acute phase protects the nutritional status of septic neonates. Nutrition 2006;22(7-8):731-737.
 • Freemantle, E., Vandal, M., Tremblay-Mercier, J., Tremblay, S., Blachere, J. C., Begin, M. E., Brenna, J. T., Windust, A., and Cunnane, S. C. Omega-3 fatty acids, energy substrates, and brain function during aging. Prostaglandins Leukot.Essent.Fatty Acids 2006;75(3):213-220.
 • Cheatham, C. L., Colombo, J., and Carlson, S. E. N-3 fatty acids and cognitive and visual acuity development: methodologic and conceptual considerations. Am J Clin Nutr 2006;83(6 Suppl):1458S-1466S.
 • Johnson, E. J. and Schaefer, E. J. Potential role of dietary n-3 fatty acids in the prevention of dementia and macular degeneration. Am J Clin Nutr 2006;83(6 Suppl):1494S-1498S.
 • Marangell, L. B., Suppes, T., Ketter, T. A., Dennehy, E. B., Zboyan, H., Kertz, B., Nierenberg, A., Calabrese, J., Wisniewski, S. R., and Sachs, G. Omega-3 fatty acids in bipolar disorder: clinical and research considerations. Prostaglandins Leukot.Essent.Fatty Acids 2006;75(4-5):315-321.
 • Erkkila, A. T., Matthan, N. R., Herrington, D. M., and Lichtenstein, A. H. Higher plasma docosahexaenoic acid is associated with reduced progression of coronary atherosclerosis in women with CAD. J Lipid Res 2006;47(12):2814-2819.
 • Larque, E., Krauss-Etschmann, S., Campoy, C., Hartl, D., Linde, J., Klingler, M., Demmelmair, H., Cano, A., Gil, A., Bondy, B., and Koletzko, B. Docosahexaenoic acid supply in pregnancy affects placental expression of fatty acid transport proteins. Am J Clin Nutr 2006;84(4):853-861.
 • Pastor, N., Soler, B., Mitmesser, S. H., Ferguson, P., and Lifschitz, C. Infants fed docosahexaenoic acid- and arachidonic acid-supplemented formula have decreased incidence of bronchiolitis/bronchitis the first year of life. Clin Pediatr (Phila) 2006;45(9):850-855.
 • Schaefer, E. J., Bongard, V., Beiser, A. S., Lamon-Fava, S., Robins, S. J., Au, R., Tucker, K. L., Kyle, D. J., Wilson, P. W., and Wolf, P. A. Plasma phosphatidylcholine docosahexaenoic acid content and risk of dementia and Alzheimer disease: the Framingham Heart Study. Arch Neurol. 2006;63(11):1545-1550.
 • Schwellenbach, L. J., Olson, K. L., McConnell, K. J., Stolcpart, R. S., Nash, J. D., and Merenich, J. A. The triglyceride-lowering effects of a modest dose of docosahexaenoic acid alone versus in combination with low dose eicosapentaenoic acid in patients with coronary artery disease and elevated triglycerides. J Am Coll Nutr 2006;25(6):480-485.
 • Farooqui, A. A., Horrocks, L. A., and Farooqui, T. Modulation of inflammation in brain: a matter of fat. J Neurochem. 2007;101(3):577-599.
 • Koletzko, B., Larque, E., and Demmelmair, H. Placental transfer of long-chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA). J Perinat.Med 2007;35 Suppl 1:S5-11.
 • Giovannini, M., Verduci, E., Salvatici, E., Fiori, L., and Riva, E. Phenylketonuria: dietary and therapeutic challenges. J Inherit.Metab Dis 2007;30(2):145-152.
 • Theobald, H. E., Goodall, A. H., Sattar, N., Talbot, D. C., Chowienczyk, P. J., and Sanders, T. A. Low-dose docosahexaenoic acid lowers diastolic blood pressure in middle-aged men and women. J Nutr 2007;137(4):973-978.
 • Meyer, B. J., Hammervold, T., Rustan, A. C., and Howe, P. R. Dose-dependent effects of docosahexaenoic acid supplementation on blood lipids in statin-treated hyperlipidaemic subjects. Lipids 2007;42(2):109-115.
 • Judge, M. P., Harel, O., and Lammi-Keefe, C. J. A docosahexaenoic acid-functional food during pregnancy benefits infant visual acuity at four but not six months of age. Lipids 2007;42(2):117-122.
 • Judge, M. P., Harel, O., and Lammi-Keefe, C. J. Maternal consumption of a docosahexaenoic acid-containing functional food during pregnancy: benefit for infant performance on problem-solving but not on recognition memory tasks at age 9 mo. Am J Clin Nutr 2007;85(6):1572-1577.
 • Grenyer, B. F., Crowe, T., Meyer, B., Owen, A. J., Grigonis-Deane, E. M., Caputi, P., and Howe, P. R. Fish oil supplementation in the treatment of major depression: a randomised double-blind placebo-controlled trial. Prog.Neuropsychopharmacol.Biol Psychiatry 10-1-2007;31(7):1393-1396.
 • Jude, S., Martel, E., Vincent, F., Besson, P., Couet, C., Ogilvie, G. K., Pinault, M., De, Chalendar C., Bougnoux, P., Richard, S., Champeroux, P., Crozatier, B., and Le Guennec, J. Y. Dietary long-chain n-3 fatty acids modify blood and cardiac phospholipids and reduce protein kinase-C-delta and protein kinase-C-epsilon translocation. Br J Nutr 2007;98(6):1143-1151.
 • Kelley, D. S., Siegel, D., Vemuri, M., and Mackey, B. E. Docosahexaenoic acid supplementation improves fasting and postprandial lipid profiles in hypertriglyceridemic men. Am J Clin Nutr 2007;86(2):324-333.
 • Mitmesser, S. H. and Jensen, C. L. Roles of long-chain polyunsaturated fatty acids in the term infant: developmental benefits. Neonatal Netw. 2007;26(4):229-234.
 • Arterburn, L. M., Oken, H. A., Hoffman, J. P., Bailey-Hall, E., Chung, G., Rom, D., Hamersley, J., and McCarthy, D. Bioequivalence of Docosahexaenoic acid from different algal oils in capsules and in a DHA-fortified food. Lipids 2007;42(11):1011-1024.
 • Sempels, C. and Sienaert, P. [The role of omega-3 fatty acids in the treatment of bipolar disorders: the current situation]. Tijdschr.Psychiatr. 2007;49(9):639-647.
 • Rogers, P. J., Appleton, K. M., Kessler, D., Peters, T. J., Gunnell, D., Hayward, R. C., Heatherley, S. V., Christian, L. M., McNaughton, S. A., and Ness, A. R. No effect of n-3 long-chain polyunsaturated fatty acid (EPA and DHA) supplementation on depressed mood and cognitive function: a randomised controlled trial. Br J Nutr 2008;99(2):421-431.
 • Bazan, N. G. Homeostatic regulation of photoreceptor cell integrity: significance of the potent mediator neuroprotectin D1 biosynthesized from docosahexaenoic acid: the Proctor Lecture. Invest Ophthalmol Vis.Sci 2007;48(11):4866-4881.
 • Milte, C. M., Coates, A. M., Buckley, J. D., Hill, A. M., and Howe, P. R. Dose-dependent effects of docosahexaenoic acid-rich fish oil on erythrocyte docosahexaenoic acid and blood lipid levels. Br J Nutr 2008;99(5):1083-1088.
 • Michael-Titus, A. T. Omega-3 fatty acids and neurological injury. Prostaglandins Leukot.Essent.Fatty Acids 2007;77(5-6):295-300.
 • Pifferi, F., Jouin, M., Alessandri, J. M., Haedke, U., Roux, F., Perriere, N., Denis, I., Lavialle, M., and Guesnet, P. n-3 Fatty acids modulate brain glucose transport in endothelial cells of the blood-brain barrier. Prostaglandins Leukot.Essent.Fatty Acids 2007;77(5-6):279-286.
 • Mukherjee, P. K., Chawla, A., Loayza, M. S., and Bazan, N. G. Docosanoids are multifunctional regulators of neural cell integrity and fate: significance in aging and disease. Prostaglandins Leukot.Essent.Fatty Acids 2007;77(5-6):233-238.
 • Ryan, A. S. and Nelson, E. B. Assessing the effect of docosahexaenoic acid on cognitive functions in healthy, preschool children: a randomized, placebo-controlled, double-blind study. Clin Pediatr (Phila) 2008;47(4):355-362.
 • Bazan, N. G. Neurotrophins induce neuroprotective signaling in the retinal pigment epithelial cell by activating the synthesis of the anti-inflammatory and anti-apoptotic neuroprotectin D1. Adv.Exp Med Biol 2008;613:39-44.
 • Koch, C., Dolle, S., Metzger, M., Rasche, C., Jungclas, H., Ruhl, R., Renz, H., and Worm, M. Docosahexaenoic acid (DHA) supplementation in atopic eczema: a randomized, double-blind, controlled trial. Br J Dermatol 2008;158(4):786-792.
 • Rees, A. M., Austin, M. P., and Parker, G. B. Omega-3 fatty acids as a treatment for perinatal depression: randomized double-blind placebo-controlled trial. Aust N Z J Psychiatry 2008;42(3):199-205.
 • Green, J. T., Orr, S. K., and Bazinet, R. P. The emerging role of group VI calcium-independent phospholipase A2 in releasing docosahexaenoic acid from brain phospholipids. J Lipid Res 2008;49(5):939-944.
 • Colter, A. L., Cutler, C., and Meckling, K. A. Fatty acid status and behavioural symptoms of attention deficit hyperactivity disorder in adolescents: a case-control study. Nutr J 2008;7:8.
 • Stanke-Labesque, F., Moliere, P., Bessard, J., Laville, M., Vericel, E., and Lagarde, M. Effect of dietary supplementation with increasing doses of docosahexaenoic acid on neutrophil lipid composition and leukotriene production in human healthy volunteers. Br J Nutr 2008;100(4):829-833.
 • Siddiqui, R. A., Harvey, K., and Stillwell, W. Anticancer properties of oxidation products of docosahexaenoic acid. Chem Phys Lipids 2008;153(1):47-56.
 • Johnson, E. J., Chung, H. Y., Caldarella, S. M., and Snodderly, D. M. The influence of supplemental lutein and docosahexaenoic acid on serum, lipoproteins, and macular pigmentation. Am J Clin Nutr 2008;87(5):1521-1529.
 • Mazurak, V. C., Lien, V., Field, C. J., Goruk, S. D., Pramuk, K., and Clandinin, M. T. Long-chain polyunsaturated fat supplementation in children with low docosahexaenoic acid intakes alters immune phenotypes compared with placebo. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008;46(5):570-579.
 • Johnson, E. J., McDonald, K., Caldarella, S. M., Chung, H. Y., Troen, A. M., and Snodderly, D. M. Cognitive findings of an exploratory trial of docosahexaenoic acid and lutein supplementation in older women. Nutr Neurosci 2008;11(2):75-83.
 • Mischoulon, D., Best-Popescu, C., Laposata, M., Merens, W., Murakami, J. L., Wu, S. L., Papakostas, G. I., Dording, C. M., Sonawalla, S. B., Nierenberg, A. A., Alpert, J. E., and Fava, M. A double-blind dose-finding pilot study of docosahexaenoic acid (DHA) for major depressive disorder. Eur Neuropsychopharmacol. 2008;18(9):639-645.
 • Vedin, I., Cederholm, T., Freund, Levi Y., Basun, H., Garlind, A., Faxen, Irving G., Jonhagen, M. E., Vessby, B., Wahlund, L. O., and Palmblad, J. Effects of docosahexaenoic acid-rich n-3 fatty acid supplementation on cytokine release from blood mononuclear leukocytes: the OmegAD study. Am J Clin Nutr 2008;87(6):1616-1622.
 • Arterburn, L. M., Oken, H. A., Bailey, Hall E., Hamersley, J., Kuratko, C. N., and Hoffman, J. P. Algal-oil capsules and cooked salmon: nutritionally equivalent sources of docosahexaenoic acid. J Am Diet Assoc 2008;108(7):1204-1209.
 • Hanebutt, F. L., Demmelmair, H., Schiessl, B., Larque, E., and Koletzko, B. Long-chain polyunsaturated fatty acid (LC-PUFA) transfer across the placenta. Clin Nutr 2008;27(5):685-693.
 • Mebarek, S., Ermak, N., Benzaria, A., Vicca, S., Dubois, M., Nemoz, G., Laville, M., Lacour, B., Vericel, E., Lagarde, M., and Prigent, A. F. Effects of increasing docosahexaenoic acid intake in human healthy volunteers on lymphocyte activation and monocyte apoptosis. Br J Nutr 2009;101(6):852-858.
 • SanGiovanni, J. P., Chew, E. Y., Agron, E., Clemons, T. E., Ferris, F. L., III, Gensler, G., Lindblad, A. S., Milton, R. C., Seddon, J. M., Klein, R., and Sperduto, R. D. The relationship of dietary omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acid intake with incident age-related macular degeneration: AREDS report no. 23. Arch Ophthalmol 2008;126(9):1274-1279.
 • Smithers, L. G., Gibson, R. A., McPhee, A., and Makrides, M. Higher dose of docosahexaenoic acid in the neonatal period improves visual acuity of preterm infants: results of a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2008;88(4):1049-1056.
 • Das, U. N. Essential fatty acids and their metabolites could function as endogenous HMG-CoA reductase and ACE enzyme inhibitors, anti-arrhythmic, anti-hypertensive, anti-atherosclerotic, anti-inflammatory, cytoprotective, and cardioprotective molecules. Lipids Health Dis 2008;7:37.
 • Calder, P. C. The relationship between the fatty acid composition of immune cells and their function. Prostaglandins Leukot.Essent.Fatty Acids 2008;79(3-5):101-108.
 • Doornbos, B., van Goor, S. A., Dijck-Brouwer, D. A., Schaafsma, A., Korf, J., and Muskiet, F. A. Supplementation of a low dose of DHA or DHA+AA does not prevent peripartum depressive symptoms in a small population based sample. Prog.Neuropsychopharmacol.Biol Psychiatry 2-1-2009;33(1):49-52.
 • Gawrisch, K., Soubias, O., and Mihailescu, M. Insights from biophysical studies on the role of polyunsaturated fatty acids for function of G-protein coupled membrane receptors. Prostaglandins Leukot.Essent.Fatty Acids 2008;79(3-5):131-134.
 • Egert, S., Fobker, M., Andersen, G., Somoza, V., Erbersdobler, H. F., and Wahrburg, U. Effects of dietary alpha-linolenic acid, eicosapentaenoic acid or docosahexaenoic acid on parameters of glucose metabolism in healthy volunteers. Ann Nutr Metab 2008;53(3-4):182-187.
 • Bazan, N. G. Neuroprotectin D1-mediated anti-inflammatory and survival signaling in stroke, retinal degenerations, and Alzheimer’s disease. J Lipid Res 2009;50 Suppl:S400-S405.
 • Lukiw, W. J. and Bazan, N. G. Docosahexaenoic acid and the aging brain. J Nutr 2008;138(12):2510-2514.
 • Mickleborough, T. D., Tecklenburg, S. L., Montgomery, G. S., and Lindley, M. R. Eicosapentaenoic acid is more effective than docosahexaenoic acid in inhibiting proinflammatory mediator production and transcription from LPS-induced human asthmatic alveolar macrophage cells. Clin Nutr 2009;28(1):71-77.
 • Agostoni, C., Zuccotti, G. V., Radaelli, G., Besana, R., Podesta, A., Sterpa, A., Rottoli, A., Riva, E., and Giovannini, M. Docosahexaenoic acid supplementation and time at achievement of gross motor milestones in healthy infants: a randomized, prospective, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr 2009;89(1):64-70.
 • Querques, G., Benlian, P., Chanu, B., Portal, C., Coscas, G., Soubrane, G., and Souied, E. H. Nutritional AMD treatment phase I (NAT-1): feasibility of oral DHA supplementation in age-related macular degeneration. Eur J Ophthalmol 2009;19(1):100-106.
 • Lukiw, W. J. Docosahexaenoic acid and amyloid-beta peptide signaling in Alzheimer’s disease. World Rev Nutr Diet 2009;99:55-70.
 • Makrides, M., Gibson, R. A., McPhee, A. J., Collins, C. T., Davis, P. G., Doyle, L. W., Simmer, K., Colditz, P. B., Morris, S., Smithers, L. G., Willson, K., and Ryan, P. Neurodevelopmental outcomes of preterm infants fed high-dose docosahexaenoic acid: a randomized controlled trial. JAMA 1-14-2009;301(2):175-182.
 • Kelley, D. S., Siegel, D., Fedor, D. M., Adkins, Y., and Mackey, B. E. DHA supplementation decreases serum C-reactive protein and other markers of inflammation in hypertriglyceridemic men. J Nutr 2009;139(3):495-501.
 • O’Brien, D. M., Kristal, A. R., Jeannet, M. A., Wilkinson, M. J., Bersamin, A., and Luick, B. Red blood cell delta15N: a novel biomarker of dietary eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid intake. Am J Clin Nutr 2009;89(3):913-919.
 • Fedor, D. and Kelley, D. S. Prevention of insulin resistance by n-3 polyunsaturated fatty acids. Curr Opin.Clin Nutr Metab Care 2009;12(2):138-146.
 • Koletzko, B., Beblo, S., Demmelmair, H., and Hanebutt, F. L. Omega-3 LC-PUFA supply and neurological outcomes in children with phenylketonuria (PKU). J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009;48 Suppl 1:S2-S7.
 • Hassan, I. R. and Gronert, K. Acute changes in dietary omega-3 and omega-6 polyunsaturated fatty acids have a pronounced impact on survival following ischemic renal injury and formation of renoprotective docosahexaenoic acid-derived protectin D1. J Immunol. 3-1-2009;182(5):3223-3232.
 • Egert, S., Kannenberg, F., Somoza, V., Erbersdobler, H. F., and Wahrburg, U. Dietary alpha-linolenic acid, EPA, and DHA have differential effects on LDL fatty acid composition but similar effects on serum lipid profiles in normolipidemic humans. J Nutr 2009;139(5):861-868.
 • Kennedy, D. O., Jackson, P. A., Elliott, J. M., Scholey, A. B., Robertson, B. C., Greer, J., Tiplady, B., Buchanan, T., and Haskell, C. F. Cognitive and mood effects of 8 weeks’ supplementation with 400 mg or 1000 mg of the omega-3 essential fatty acid docosahexaenoic acid (DHA) in healthy children aged 10-12 years. Nutr Neurosci 2009;12(2):48-56.
 • Fekete, K., Marosvolgyi, T., Jakobik, V., and Decsi, T. Methods of assessment of n-3 long-chain polyunsaturated fatty acid status in humans: a systematic review. Am J Clin Nutr 2009;89(6):2070S-2084S.
 • Mullen, A., Loscher, C. E., and Roche, H. M. Anti-inflammatory effects of EPA and DHA are dependent upon time and dose-response elements associated with LPS stimulation in THP-1-derived macrophages. J Nutr Biochem 2010;21(5):444-450.
 • Tian, H., Lu, Y., Sherwood, A. M., Hongqian, D., and Hong, S. Resolvins E1 and D1 in choroid-retinal endothelial cells and leukocytes: biosynthesis and mechanisms of anti-inflammatory actions. Invest Ophthalmol Vis.Sci 2009;50(8):3613-3620.
 • Lien, E. L. Toxicology and safety of DHA. Prostaglandins Leukot.Essent.Fatty Acids 2009;81(2-3):125-132.
 • van Goor, S. A., Dijck-Brouwer, D. A., Doornbos, B., Erwich, J. J., Schaafsma, A., Muskiet, F. A., and Hadders-Algra, M. Supplementation of DHA but not DHA with arachidonic acid during pregnancy and lactation influences general movement quality in 12-week-old term infants. Br J Nutr 2010;103(2):235-242.
 • O’Shea, K. M., Khairallah, R. J., Sparagna, G. C., Xu, W., Hecker, P. A., Robillard-Frayne, I., Des, Rosiers C., Kristian, T., Murphy, R. C., Fiskum, G., and Stanley, W. C. Dietary omega-3 fatty acids alter cardiac mitochondrial phospholipid composition and delay Ca2+-induced permeability transition. J Mol Cell Cardiol 2009;47(6):819-827.
 • Smithers, L. G., Collins, C. T., Simmonds, L. A., Gibson, R. A., McPhee, A., and Makrides, M. Feeding preterm infants milk with a higher dose of docosahexaenoic acid than that used in current practice does not influence language or behavior in early childhood: a follow-up study of a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2010;91(3):628-634.
 • McNamara, R. K., Able, J., Jandacek, R., Rider, T., Tso, P., Eliassen, J. C., Alfieri, D., Weber, W., Jarvis, K., DelBello, M. P., Strakowski, S. M., and Adler, C. M. Docosahexaenoic acid supplementation increases prefrontal cortex activation during sustained attention in healthy boys: a placebo-controlled, dose-ranging, functional magnetic resonance imaging study. Am J Clin Nutr 2010;91(4):1060-1067.
 • Gale, C. R., Marriott, L. D., Martyn, C. N., Limond, J., Inskip, H. M., Godfrey, K. M., Law, C. M., Cooper, C., West, C., and Robinson, S. M. Breastfeeding, the use of docosahexaenoic acid-fortified formulas in infancy and neuropsychological function in childhood. Arch Dis Child 2010;95(3):174-179.
 • McNamara, R. K., Jandacek, R., Rider, T., Tso, P., Dwivedi, Y., and Pandey, G. N. Selective deficits in erythrocyte docosahexaenoic acid composition in adult patients with bipolar disorder and major depressive disorder. J Affect.Disord 2010;126(1-2):303-311.
 • Martins, J. G. EPA but not DHA appears to be responsible for the efficacy of omega-3 long chain polyunsaturated fatty acid supplementation in depression: evidence from a meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Coll Nutr 2009;28(5):525-542.
 • Jensen, C. L., Voigt, R. G., Llorente, A. M., Peters, S. U., Prager, T. C., Zou, Y. L., Rozelle, J. C., Turcich, M. R., Fraley, J. K., Anderson, R. E., and Heird, W. C. Effects of early maternal docosahexaenoic acid intake on neuropsychological status and visual acuity at five years of age of breast-fed term infants. J Pediatr 2010;157(6):900-905.
 • Ramakrishnan, U., Stein, A. D., Parra-Cabrera, S., Wang, M., Imhoff-Kunsch, B., Juarez-Marquez, S., Rivera, J., and Martorell, R. Effects of docosahexaenoic acid supplementation during pregnancy on gestational age and size at birth: randomized, double-blind, placebo-controlled trial in Mexico. Food Nutr Bull 2010;31(2 Suppl):S108-S116.
 • Makrides, M., Gibson, R. A., McPhee, A. J., Yelland, L., Quinlivan, J., and Ryan, P. Effect of DHA supplementation during pregnancy on maternal depression and neurodevelopment of young children: a randomized controlled trial. JAMA 10-20-2010;304(15):1675-1683.
 • Quinn, J. F., Raman, R., Thomas, R. G., Yurko-Mauro, K., Nelson, E. B., Van, Dyck C., Galvin, J. E., Emond, J., Jack, C. R., Jr., Weiner, M., Shinto, L., and Aisen, P. S. Docosahexaenoic acid supplementation and cognitive decline in Alzheimer disease: a randomized trial. JAMA 11-3-2010;304(17):1903-1911.
 • Jans, L. A., Giltay, E. J., and Van der Does, A. J. The efficacy of n-3 fatty acids DHA and EPA (fish oil) for perinatal depression. Br J Nutr 2010;104(11):1577-1585.
 • Stein, A. D., Wang, M., Martorell, R., Neufeld, L. M., Flores-Ayala, R., Rivera, J. A., and Ramakrishnan, U. Growth to age 18 months following prenatal supplementation with docosahexaenoic acid differs by maternal gravidity in Mexico. J Nutr 2011;141(2):316-320.
 • Neff, L. M., Culiner, J., Cunningham-Rundles, S., Seidman, C., Meehan, D., Maturi, J., Wittkowski, K. M., Levine, B., and Breslow, J. L. Algal docosahexaenoic acid affects plasma lipoprotein particle size distribution in overweight and obese adults. J Nutr 2011;141(2):207-213.
 • Nobili, V., Bedogni, G., Alisi, A., Pietrobattista, A., Rise, P., Galli, C., and Agostoni, C. Docosahexaenoic acid supplementation decreases liver fat content in children with non-alcoholic fatty liver disease: double-blind randomised controlled clinical trial. Arch Dis Child 2011;96(4):350-353.
 • Plourde, M., Chouinard-Watkins, R., Vandal, M., Zhang, Y., Lawrence, P., Brenna, J. T., and Cunnane, S. C. Plasma incorporation, apparent retroconversion and beta-oxidation of 13C-docosahexaenoic acid in the elderly. Nutr Metab (Lond) 2011;8:5.
 • Beckermann, B., Beneke, M., and Seitz, I. [Comparative bioavailability of eicosapentaenoic acid and docasahexaenoic acid from triglycerides, free fatty acids and ethyl esters in volunteers]. Arzneimittelforschung. 1990;40(6):700-704.
 • Smithers, L. G., Gibson, R. A., and Makrides, M. Maternal supplementation with docosahexaenoic acid during pregnancy does not affect early visual development in the infant: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2011;93(6):1293-1299.
 • Courville, A. B., Harel, O., and Lammi-Keefe, C. J. Consumption of a DHA-containing functional food during pregnancy is associated with lower infant ponderal index and cord plasma insulin concentration. Br J Nutr 4-27-2011;1-5.
 • Miller, C., Yamaguchi, R. Y., and Ziboh, V. A. Guinea pig epidermis generates putative anti-inflammatory metabolites from fish oil polyunsaturated fatty acids. Lipids 1989;24(12):998-1003.
 • Biggemann, B., Laryea, M. D., Schuster, A., Griese, M., Reinhardt, D., and Bremer, H. J. Status of plasma and erythrocyte fatty acids and vitamin A and E in young children with cystic fibrosis. Scand J Gastroenterol Suppl 1988;143:135-141.
 • Innis, S. M., Nelson, C. M., Rioux, M. F., and King, D. J. Development of visual acuity in relation to plasma and erythrocyte omega-6 and omega-3 fatty acids in healthy term gestation infants. Am J Clin Nutr 1994;60(3):347-352.
 • Bazan, N. G., Rodriguez de Turco, E. B., and Gordon, W. C. Pathways for the uptake and conservation of docosahexaenoic acid in photoreceptors and synapses: biochemical and autoradiographic studies. Can.J.Physiol Pharmacol. 1993;71(9):690-698.
 • Birch, E., Birch, D., Hoffman, D., Hale, L., Everett, M., and Uauy, R. Breast-feeding and optimal visual development. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1993;30(1):33-38.
 • Makrides, M., Simmer, K., Goggin, M., and Gibson, R. A. Erythrocyte docosahexaenoic acid correlates with the visual response of healthy, term infants. Pediatr.Res. 1993;33(4 Pt 1):425-427.
 • Werkman, S. H. and Carlson, S. E. A randomized trial of visual attention of preterm infants fed docosahexaenoic acid until nine months. Lipids 1996;31(1):91-97.
 • Jorgensen, M. H., Hernell, O., Lund, P., Holmer, G., and Michaelsen, K. F. Visual acuity and erythrocyte docosahexaenoic acid status in breast-fed and formula-fed term infants during the first four months of life. Lipids 1996;31(1):99-105.
 • Moore, S. A., Hurt, E., Yoder, E., Sprecher, H., and Spector, A. A. Docosahexaenoic acid synthesis in human skin fibroblasts involves peroxisomal retroconversion of tetracosahexaenoic acid. J.Lipid Res. 1995;36(11):2433-2443.
 • Carlson, S. E., Ford, A. J., Werkman, S. H., Peeples, J. M., and Koo, W. W. Visual acuity and fatty acid status of term infants fed human milk and formulas with and without docosahexaenoate and arachidonate from egg yolk lecithin. Pediatr Res 1996;39(5):882-888.
 • Rambjor, G. S., Walen, A. I., Windsor, S. L., and Harris, W. S. Eicosapentaenoic acid is primarily responsible for hypotriglyceridemic effect of fish oil in humans. Lipids 1996;31 Suppl:S45-S49.
 • Ziboh, V. A. The significance of polyunsaturated fatty acids in cutaneous biology. Lipids 1996;31 Suppl:S249-S253.
 • Hamazaki, T., Sawazaki, S., Asaoka, E., Itomura, M., Mizushima, Y., Yazawa, K., Kuwamori, T., and Kobayashi, M. Docosahexaenoic acid-rich fish oil does not affect serum lipid concentrations of normolipidemic young adults. J.Nutr. 1996;126(11):2784-2789.
 • Auestad, N., Montalto, M. B., Hall, R. T., Fitzgerald, K. M., Wheeler, R. E., Connor, W. E., Neuringer, M., Connor, S. L., Taylor, J. A., and Hartmann, E. E. Visual acuity, erythrocyte fatty acid composition, and growth in term infants fed formulas with long chain polyunsaturated fatty acids for one year. Ross Pediatric Lipid Study. Pediatr Res 1997;41(1):1-10.
 • Innis, S. M., Akrabawi, S. S., Diersen-Schade, D. A., Dobson, M. V., and Guy, D. G. Visual acuity and blood lipids in term infants fed human milk or formulae. Lipids 1997;32(1):63-72.
 • Davidson, M. H., Maki, K. C., Kalkowski, J., Schaefer, E. J., Torri, S. A., and Drennan, K. B. Effects of docosahexaenoic acid on serum lipoproteins in patients with combined hyperlipidemia: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J.Am.Coll.Nutr. 1997;16(3):236-243.
 • Halvorsen, D. S., Hansen, J. B., Grimsgaard, S., Bonaa, K. H., Kierulf, P., and Nordoy, A. The effect of highly purified eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids on monocyte phagocytosis in man. Lipids 1997;32(9):935-942.
 • Clandinin, M. T., Van Aerde, J. E., Parrott, A., Field, C. J., Euler, A. R., and Lien, E. L. Assessment of the efficacious dose of arachidonic and docosahexaenoic acids in preterm infant formulas: fatty acid composition of erythrocyte membrane lipids. Pediatr Res 1997;42(6):819-825.
 • Hansen, J. B., Grimsgaard, S., Nilsen, H., Nordoy, A., and Bonaa, K. H. Effects of highly purified eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid on fatty acid absorption, incorporation into serum phospholipids and postprandial triglyceridemia. Lipids 1998;33(2):131-138.
 • Courage, M. L., McCloy, U. R., Herzberg, G. R., Andrews, W. L., Simmons, B. S., McDonald, A. C., Mercer, C. N., and Friel, J. K. Visual acuity development and fatty acid composition of erythrocytes in full-term infants fed breast milk, commercial formula, or evaporated milk. J Dev.Behav Pediatr 1998;19(1):9-17.
 • Horby, Jorgensen M., Holmer, G., Lund, P., Hernell, O., and Michaelsen, K. F. Effect of formula supplemented with docosahexaenoic acid and gamma-linolenic acid on fatty acid status and visual acuity in term infants. J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 1998;26(4):412-421.
 • Kelley, D. S., Taylor, P. C., Nelson, G. J., and Mackey, B. E. Dietary docosahexaenoic acid and immunocompetence in young healthy men. Lipids 1998;33(6):559-566.
 • Grimsgaard, S., Bonaa, K. H., Hansen, J. B., and Myhre, E. S. Effects of highly purified eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid on hemodynamics in humans. Am.J.Clin.Nutr. 1998;68(1):52-59.
 • Birch, E. E., Hoffman, D. R., Uauy, R., Birch, D. G., and Prestidge, C. Visual acuity and the essentiality of docosahexaenoic acid and arachidonic acid in the diet of term infants. Pediatr.Res. 1998;44(2):201-209.
 • Scott, D. T., Janowsky, J. S., Carroll, R. E., Taylor, J. A., Auestad, N., and Montalto, M. B. Formula supplementation with long-chain polyunsaturated fatty acids: are there developmental benefits? Pediatrics 1998;102(5):E59.
 • Chew EY, Clemons TE, SanGiovanni JP, et al. Age-Related Eye Disease Study 2 Research Group. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty acids for age-related macular degeneration: the Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) randomized clinical trial. JAMA 2013;309(19):2005-2015.
 • Rondanelli M, Opizzi A, Faliva M, et al. Effects of a diet integration with an oily emulsion of DHA-phospholipids containing melatonin and tryptophan in elderly patients suffering from mild cognitive impairment. Nutr.Neurosci 2012;15(2):46-54.
 • Mozurkewich EL, Clinton CM, Chilimigras JL, Hamilton SE, Allbaugh LJ, Berman DR, Marcus SM, Romero VC, Treadwell MC, Keeton KL, Vahratian AM, Schrader RM, Ren J, Djuric Z. The Mothers, Omega-3, and Mental Health Study: a double-blind, randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2013;208(4):313.e1-9.
 • Qawasmi A, Landeros-Weisenberger A, Leckman JF, Bloch MH. Meta-analysis of long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation of formula and infant cognition. Pediatrics 2012;129(6):1141-9.
 • Alicandro G, Faelli N, Gagliardini R, Santini B, Magazzù G, Biffi A, Risé P, Galli C, Tirelli AS, Loi S, Valmarana L, Cirilli N, Palmas T, Vieni G, Bianchi ML, Agostoni C, Colombo C. A randomized placebo-controlled study on high-dose oral algal docosahexaenoic acid supplementation in children with cystic fibrosis.Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2013 Feb;88(2):163-9.
 • Andreeva VA, Touvier M, Kesse-Guyot E, et al. B vitamin and/or ?-3 fatty acid supplementation and cancer: ancillary findings from the supplementation with folate, vitamins B6 and B12, and/or omega-3 fatty acids (SU.FOL.OM3) randomized trial. Arch Intern Med. 2012;172(7):540-7.
 • Atwell K, Collins CT, Sullivan TR, Ryan P, Gibson RA, Makrides M, McPhee AJ. Respiratory hospitalisation of infants supplemented with docosahexaenoic acid as preterm neonates. J Paediatr Child Health. 2013 Jan;49(1):E17-22.
 • Benton D, Donohoe RT, Clayton DE, Long SJ. Supplementation with DHA and the psychological functioning of young adults. Br J Nutr. 2013 Jan 14;109(1):155-61.
 • Birch EE, Carlson SE, Hoffman DR, Fitzgerald-Gustafson KM, Fu VL, Drover JR, Castañeda YS, Minns L, Wheaton DK, Mundy D, Marunycz J, Diersen-Schade DA. The DIAMOND (DHA Intake And Measurement Of Neural Development) Study: a double-masked, randomized controlled clinical trial of the maturation of infant visual acuity as a function of the dietary level of docosahexaenoic acid. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):848-59.
 • Bougnoux P, Hajjaji N, Ferrasson MN, Giraudeau B, Couet C, Le Floch O. Improving outcome of chemotherapy of metastatic breast cancer by docosahexaenoic acid: a phase II trial. Br J Cancer. 2009 Dec 15;101(12):1978-85.
 • Carlson SE, Colombo J, Gajewski BJ, Gustafson KM, Mundy D, Yeast J, Georgieff MK, Markley LA, Kerling EH, Shaddy DJ. DHA supplementation and pregnancy outcomes. Am J Clin Nutr. 2013 Apr;97(4):808-15.
 • Chan SS, Luben R, Olsen A, Tjonneland A, Kaaks R, Lindgren S, Grip O, Bergmann MM, Boeing H, Hallmans G, Karling P, Overvad K, Venø SK, van Schaik F, Bueno-de-Mesquita B, Oldenburg B, Khaw KT, Riboli E, Hart AR. Association between high dietary intake of the n-3 polyunsaturated fatty acid docosahexaenoic acid and reduced risk of Crohn’s disease. Aliment Pharmacol Ther. 2014 Apr;39(8):834-42.
 • Drover JR, Felius J, Hoffman DR, Castañeda YS, Garfield S, Wheaton DH, Birch EE. A randomized trial of DHA intake during infancy: school readiness and receptive vocabulary at 2-3.5 years of age. Early Hum Dev. 2012 Nov;88(11):885-91.
 • Emsley R, Chiliza B, Asmal L, du Plessis S, Phahladira L, van Niekerk E, van Rensburg SJ, Harvey BH. A randomized, controlled trial of omega-3 fatty acids plus an antioxidant for relapse prevention after antipsychotic discontinuation in first-episode schizophrenia. Schizophr Res. 2014 Sep;158(1-3):230-5.
 • Escamilla-Nuñez MC, Barraza-Villarreal A, Hernández-Cadena L, Navarro-Olivos E, Sly PD, Romieu I. Omega-3 fatty acid supplementation during pregnancy and respiratory symptoms in children. Chest. 2014 Aug;146(2):373-82.
 • Fu YQ, Zheng JS, Yang B, Li D. Effect of individual omega-3 fatty acids on the risk of prostate cancer: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. J Epidemiol. 2015;25(4):261-74.
 • García-Layana A, Recalde S, Alamán AS, Robredo PF. Effects of lutein and docosahexaenoic Acid supplementation on macular pigment optical density in a randomized controlled trial. Nutrients. 2013 Feb 15;5(2):543-51.
 • Gould JF, Makrides M, Colombo J, Smithers LG. Randomized controlled trial of maternal omega-3 long-chain PUFA supplementation during pregnancy and early childhood development of attention, working memory, and inhibitory control. Am J Clin Nutr. 2014 Apr;99(4):851-9.
 • Grosso G, Pajak A, Marventano S, Castellano S, Galvano F, Bucolo C, Drago F, Caraci F. Role of omega-3 fatty acids in the treatment of depressive disorders: a comprehensive meta-analysis of randomized clinical trials. PLoS One. 2014 May 7;9(5):e96905.
 • Harden CJ, Dible VA, Russell JM, Garaiova I, Plummer SF, Barker ME, Corfe BM. Long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation had no effect on body weight but reduced energy intake in overweight and obese women. Nutr Res. 2014 Jan;34(1):17-24.
 • Hoffman DR, Hughbanks-Wheaton DK, Pearson NS, Fish GE, Spencer R, Takacs A, Klein M, Locke KG, Birch DG. Four-year placebo-controlled trial of docosahexaenoic acid in X-linked retinitis pigmentosa (DHAX trial): a randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol. 2014 Jul;132(7):866-73.
 • Hughbanks-Wheaton DK, Birch DG, Fish GE, Spencer R, Pearson NS, Takacs A, Hoffman DR. Safety assessment of docosahexaenoic acid in X-linked retinitis pigmentosa: the 4-year DHAX trial. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 Jul 11;55(8):4958-66.
 • Imhoff-Kunsch B, Stein AD, Villalpando S, Martorell R, Ramakrishnan U. Docosahexaenoic acid supplementation from mid-pregnancy to parturition influenced breast milk fatty acid concentrations at 1 month postpartum in Mexican women. J Nutr. 2011 Feb;141(2):321-6.
 • Judge MP, Cong X, Harel O, Courville AB, Lammi-Keefe CJ. Maternal consumption of a DHA-containing functional food benefits infant sleep patterning: an early neurodevelopmental measure. Early Hum Dev. 2012 Jul;88(7):531-7.
 • Makrides M, Gould JF, Gawlik NR, Yelland LN, Smithers LG, Anderson PJ, Gibson RA. Four-year follow-up of children born to women in a randomized trial of prenatal DHA supplementation. JAMA. 2014 May 7;311(17):1802-4.
 • Mischoulon D, Nierenberg AA, Schettler PJ, Kinkead BL, Fehling K, Martinson MA, Hyman Rapaport M. A double-blind, randomized controlled clinical trial comparing eicosapentaenoic acid versus docosahexaenoic acid for depression. J Clin Psychiatry. 2015 Jan;76(1):54-61.
 • Mozaffari-Khosravi H, Yassini-Ardakani M, Karamati M, Shariati-Bafghi SE. Eicosapentaenoic acid versus docosahexaenoic acid in mild-to-moderate depression: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Eur Neuropsychopharmacol. 2013 Jul;23(7):636-44.
 • Mulder KA, King DJ, Innis SM. Omega-3 fatty acid deficiency in infants before birth identified using a randomized trial of maternal DHA supplementation in pregnancy. PLoS One. 2014 Jan 10;9(1):e83764.
 • Nobili V, Alisi A, Della Corte C, Risé P, Galli C, Agostoni C, Bedogni G. Docosahexaenoic acid for the treatment of fatty liver: randomised controlled trial in children. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2013 Nov;23(11):1066-70.
 • Nobili V, Bedogni G, Donati B, Alisi A, Valenti L. The I148M variant of PNPLA3 reduces the response to docosahexaenoic acid in children with non-alcoholic fatty liver disease. J Med Food. 2013 Oct;16(10):957-60.
 • Phang M, Lincz LF, Garg ML. Eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid supplementations reduce platelet aggregation and hemostatic markers differentially in men and women. J Nutr. 2013 Apr;143(4):457-63.
 • Richardson AJ, Burton JR, Sewell RP, Spreckelsen TF, Montgomery P. Docosahexaenoic acid for reading, cognition and behavior in children aged 7-9 years: a randomized, controlled trial (the DOLAB Study). PLoS One. 2012;7(9):e43909.
 • Rix TA, Joensen AM, Riahi S, Lundbye-Christensen S, Overvad K, Schmidt EB. Marine n-3 fatty acids in adipose tissue and development of atrial fibrillation: a Danish cohort study. Heart. 2013 Oct;99(20):1519-24.
 • Rodrigo R, Korantzopoulos P, Cereceda M, Asenjo R, Zamorano J, Villalabeitia E, Baeza C, Aguayo R, Castillo R, Carrasco R, Gormaz JG. A randomized controlled trial to prevent post-operative atrial fibrillation by antioxidant reinforcement. J Am Coll Cardiol. 2013 Oct 15;62(16):1457-65.
 • Singhal A, Lanigan J, Storry C, Low S, Birbara T, Lucas A, Deanfield J. Docosahexaenoic acid supplementation, vascular function and risk factors for cardiovascular disease: a randomized controlled trial in young adults. J Am Heart Assoc. 2013 Jul 1;2(4):e000283.
 • Sinn N, Milte CM, Street SJ, Buckley JD, Coates AM, Petkov J, Howe PR. Effects of n-3 fatty acids, EPA v. DHA, on depressive symptoms, quality of life, memory and executive function in older adults with mild cognitive impairment: a 6-month randomised controlled trial. Br J Nutr. 2012 Jun;107(11):1682-93.
 • Sørensen IM, Joner G, Jenum PA, Eskild A, Stene LC. Serum long chain n-3 fatty acids (EPA and DHA) in the pregnant mother are independent of risk of type 1 diabetes in the offspring. Diabetes Metab Res Rev. 2012 Jul;28(5):431-8.
 • Stein AD, Wang M, Rivera JA, Martorell R, Ramakrishnan U. Auditory- and visual-evoked potentials in Mexican infants are not affected by maternal supplementation with 400 mg/d docosahexaenoic acid in the second half of pregnancy. J Nutr. 2012 Aug;142(8):1577-81.
 • Stonehouse W, Conlon CA, Podd J, Hill SR, Minihane AM, Haskell C, Kennedy D. DHA supplementation improved both memory and reaction time in healthy young adults: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2013 May;97(5):1134-43.
 • Stough C, Downey L, Silber B, Lloyd J, Kure C, Wesnes K, Camfield D. The effects of 90-day supplementation with the omega-3 essential fatty acid docosahexaenoic acid (DHA) on cognitive function and visual acuity in a healthy aging population. Neurobiol Aging. 2012 Apr;33(4):824.e1-3.
 • Strain JJ, Yeates AJ, van Wijngaarden E, Thurston SW, Mulhern MS, McSorley EM, Watson GE, Love TM, Smith TH, Yost K, Harrington D, Shamlaye CF, Henderson J, Myers GJ, Davidson PW. Prenatal exposure to methyl mercury from fish consumption and polyunsaturated fatty acids: associations with child development at 20 mo of age in an observational study in the Republic of Seychelles. Am J Clin Nutr. 2015 Mar;101(3):530-7.
 • Su KP, Lai HC, Yang HT, Su WP, Peng CY, Chang JP, Chang HC, Pariante CM. Omega-3 fatty acids in the prevention of interferon-alpha-induced depression: results from a randomized, controlled trial. Biol Psychiatry. 2014 Oct 1;76(7):559-66.
 • Verduci E, Agostoni C, Radaelli G, Banderali G, Riva E, Giovannini M. Blood lipids profile in hyperlipidemic children undergoing different dietary long chain polyunsaturated supplementations: a preliminary clinical trial. Int J Food Sci Nutr. 2014 May;65(3):375-9.
 • Voigt RG, Mellon MW, Katusic SK, Weaver AL, Matern D, Mellon B, Jensen CL, Barbaresi WJ. Dietary docosahexaenoic acid supplementation in children with autism. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Jun;58(6):715-22.
 • Yaemsiri S, Sen S, Tinker LF, Robinson WR, Evans RW, Rosamond W, Wasserthiel-Smoller S, He K. Serum fatty acids and incidence of ischemic stroke among postmenopausal women. Stroke. 2013 Oct;44(10):2710-7.
 • Yui K, Koshiba M, Nakamura S, Kobayashi Y. Effects of large doses of arachidonic acid added to docosahexaenoic acid on social impairment in individuals with autism spectrum disorders: a double-blind, placebo-controlled, randomized trial. J Clin Psychopharmacol. 2012 Apr;32(2):200-6.
 • Yurko-Mauro K, McCarthy D, Rom D, Nelson EB, Ryan AS, Blackwell A, Salem N Jr, Stedman M; MIDAS Investigators. Beneficial effects of docosahexaenoic acid on cognition in age-related cognitive decline. Alzheimers Dement. 2010 Nov;6(6):456-64.
 • Drugs in Pregnancy and Lactation 2012;25(4);3-4
 • Willatts P, Forsyth S, Agostoni C, Casaer P, Riva, E, Boehm G. Effects of long-chain PUFA supplementation in infant formula on cognitive function in later childhood. Am J Clin Nutr. 2013;98(suppl):536S-42S.
 • Lapillonne A, Pastor N, Zhuang W, Scalabrin DMF. Infants fed formula with added long chain polyunsaturated fatty acids have reduced incidence of respiratory illnesses and diarrhea during the first year of life. BMC Pediatr. 2014;14:168.
 • Gould JF, Treyvaud K, Yelland LN, et al. Seven-Year Follow-up of Children Born to Women in a Randomized Trial of Prenatal DHA Supplementation. JAMA. 2017;317(11):1173-1175.
 • Vakhapova V, Cohen T, Richter Y, Herzog Y, Korczyn AD. Phosphatidylserine containing w-3 fatty acids may improve memory abilities in non-demented elderly with memory complaints: a double-blind placebo-controlled trial. Dement Geriatr Cogn Disord 2010;29:467-74.
 • Hoffman DR, Hughbanks-Wheaton DK, Spencer R, et al. Docosahexaenoic Acid Slows Visual Field Progression in X-Linked Retinitis Pigmentosa: Ancillary Outcomes of the DHAX Trial. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015;56(11):6646-53.
 • FDA announces qualified health claims for omega-3 fatty acids. Available at: https://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/ucm072756.htm. Accessed April 15 2019.
 • Breastfeeding and the use of human milk. Section on Breastfeeding. Pediatrics. 2012;129(3):e827-41.
 • Zhang Z, Fulgoni VL, Kris-Etherton PM, Mitmesser SH. Dietary Intakes of EPA and DHA Omega-3 Fatty Acids among US Childbearing-Age and Pregnant Women: An Analysis of NHANES 2001-2014. Nutrients. 2018;10(4).
 • Ramakrishnan U, Gonzalez-Casanova I, Schnaas L, DiGirolamo A, Quezada AD, Pallo BC, et al Prenatal supplementation with DHA improves attention at 5 y of age: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2016;104(4):1075-1082. doi.org/10.3945/ajcn.114.101071
 • Collins CT, Makrides M, McPhee AJ, Sullivan TR, Davis PG, Thio M, et al. Docosahexaenoic acid and bronchopulmonary dysplasia in preterm infants. N Engl J Med. 2017 Mar 30;376(13):1245-1255. doi: 10.1056/NEJMoa1611942.
 • Bernabe-Garcia M, López-Alarcon M, Salgado-Sosa A, Villegas-Silva R, Maldonado-Hernandez J, Rodríguez-Cruz M, et al. Enteral docosahexaenoic acid reduces analgesic administration in neonates undergoing cardiovascular surgery. Ann Nutr Metab. 2016;69(2):150-160.
 • Manes M, Alberici A, Di Gregorio E, Boccone L, Premi E, Mitro N, et al. Docosahexaenoic acid is a beneficial replacement treatment for spinocerebellar ataxia 38. Ann Neurol. 2017;82(4):615-621. doi: 10.1002/ana.25059.
 • Lafuente M, Ortín L, Argente M, Guindo JL, López-Bernal MD, López-Román FJ, et al. Combined intravitreal ranibuzumab and oral supplementation with docosahexaenoic acid and antioxidants for diabetic macular edema: two-year randomized single-blind controlled trial results. Retina. 2017;37(7):1277-1286. doi: 10.1097/IAE.0000000000001363.
 • Zhang Y, Chen J, Qiu J, Li Y, Wang J, Jiao J. Intakes of fish and polyunsaturated fatty acids and mild-to-severe cognitive impairment risks: a dose-response meta-analysis of 21 cohort studies. Am J Clin Nutr. 2016;103(2):330-40. doi: 10.3945/ajcn.115.124081.
 • Cao Y, Hou L, Wang W. Dietary total fat and fatty acids intake, serum fatty acids and risk of breast cancer: A meta-analysis of prospective cohort studies. Int J Cancer. 2016;138(8):1894-904. doi: 10.1002/ijc.29938.
 • Danthiir V, Hosking DE, Nettelbeck T, et al. An 18-mo randomized, double-blind, placebo-controlled trial of DHA-rich fish oil to prevent age-related cognitive decline in cognitively normal older adults. Am J Clin Nutr. 2018;107(5):754-762.
 • Montgomery P, Spreckelsen TF, Burton A, Burton JR, Richardson AJ. Docosahexaenoic acid for reading, working memory and behavior in UK children aged 7-9: A randomized controlled trial for replication (the DOLAB II study). PLoS One. 2018;13(2):e0192909.
 • Kerling EH, Hilton JM, Thodosoff JM, Wick J, Colombo J, Carlson SE. Effect of Prenatal Docosahexaenoic Acid Supplementation on Blood Pressure in Children With Overweight Condition or Obesity: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2019;2(2):e190088.
 • Sparkes C, Gibson R, Sinclair A, Else PL, Meyer BJ. Effect of low dose docosahexaenoic acid-rich fish oil on plasma lipids and lipoproteins in pre-menopausal women: A dose-response randomized placebo-controlled trial. Nutrients. 2018;10(10). pii: E1460.
 • Mulder KA, Elango R, Innis SM. Fetal DHA inadequacy and the impact on child neurodevelopment: a follow-up of a randomised trial of maternal DHA supplementation in pregnancy. Br J Nutr. 2018;119(3):271-279.
 • González-Ravina C, Aguirre-Lipperheide M, Pinto F, et al. Effect of dietary supplementation with a highly pure and concentrated docosahexaenoic acid (DHA) supplement on human sperm function. Reprod Biol. 2018;18(3):282-288.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten