Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Lijnzaad (extract)

In het kort
 • Lijnzaad is het zaad van de vlasplant. Het bevat fyto-oestrogenen, onoplosbare en oplosbare vezels en olie.
 • Het zaad is een van de beste plantaardige bronnen van omega 3-vetzuren in de vorm van alfa-linoleenzuur (ALA).
 • Gemalen of heel lijnzaad wordt over het algemeen gebruikt in doseringen van 20-30 gram per dag. Meestal wordt het gemengd met voedsel en gebruikt in baksels.
 • Onderzoek suggereert dat lijnzaad de bloeddruk, bloedglucosewaarden en aggregatie van bloedplaatjes kan verminderen. Ook heeft het een positief effect op de maaglediging, darmflora en stoelgang.
 • Lijnzaad kan ingezet worden bij constipatie, diabetes, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, obesitas en Systemische Lupus Erythematodes (SLE).
In het kort

Wat is lijnzaad (extract)?

Lijnzaad is het zaad van vlas, een voedings- en vezelgewas.1 Lijnzaad bevat fyto-oestrogenen, evenals oplosbare vezels en olie. Lijnzaad bevat zowel onoplosbare als oplosbare vezels; onoplosbare vezels omvatten cellulose en lignine, terwijl oplosbare vezels bestaan ​​uit slijmgom.5 De oplosbare vezel in lijnzaad wordt voornamelijk aangetroffen in de zaadvachtgom, een mengsel van polysachariden waaronder glucuronzuur, rhamnose, arabinose, xylose en galactose.2

Lijnzaadolie is ongeveer 55% alfa-linoleenzuur (ALA), een essentieel omega 3-vetzuur. Dit maakt lijnzaadolie een van de rijkste voedselbronnen van ALA.1,3,4 Het lichaam zet kleine hoeveelheden alfa-linoleenzuur om in langere en meer onverzadigde omega 3-vetzuren, zoals eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA).

Suppletie met lijnzaad verhoogt significant de omega 3 meervoudig onverzadigde vetzuren in plasma en erytrocyten.3,6 Alfa-linoleenzuur uit lijnzaad heeft echter niet noodzakelijkerwijs dezelfde fysiologische effecten als EPA en DHA. De hoeveelheid EPA gemaakt van alfa-linoleenzuur is waarschijnlijk niet klinisch significant. De omzetting van alfa-linoleenzuur in DHA is nog minder. Een hoge dosis of langdurig gebruik van bescheiden hoeveelheden alfa-linoleenzuur via de voeding dupliceert niet de effecten van voorgevormde EPA en DHA.7,8,9 De effecten van EPA en DHA lijken echter vergelijkbaar te zijn met alfa-linoleenzuur met betrekking tot hemostatische factoren zoals de productie van tromboxaan, de bloedingstijd en andere factoren.10

Lijnzaad is ook de meest voorkomende indirecte voedselbron van lignanen.11,12 Secoisolariciresinol diglycoside (SDG), een belangrijke lignaanprecursor, wordt in hoge concentraties aangetroffen in lijnzaad. SDG wordt door bacteriën in de dikke darm omgezet in de lignanen, enterolacton en enterodiol.11,13,14,15 Het gehalte SDG van lijnzaad kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de teeltlocatie en het oogstjaar.11

Lignanen zijn fyto-oestrogenen met zwakke oestrogene effecten en mogelijk anti-oestrogene effecten. De lignanen in lijnzaad veranderen het oestrogeenmetabolisme om minder actieve oestrogeenmetabolieten te produceren.16

Wat is lijnzaad (extract)?

Gebruik

Constipatie

Lijnzaad is een bron van voedingsvezels en heeft een bulkvormend laxerend effect.6,17  Een klinische studie bij gezonde jonge volwassenen toonde aan dat het consumeren van muffins met 25 gram gemalen lijnzaad tweemaal daags gedurende vier weken de wekelijkse stoelgang met 30% verhoogde in vergelijking met een controlegroep.6

Ander klinisch onderzoek bij diabetespatiënten met constipatie toonde aan dat het nemen van tweemaal daags 10 gram lijnzaad gedurende 12 weken de vorm van de ontlasting verbeterde en constipatie met een matige hoeveelheid verminderde in vergelijking met placebo.18

Bovendien toonde een kleine klinische studie bij patiënten in China met functionele constipatie aan dat het dagelijks consumeren van 50 gram bruin lijnzaadmeel in verdeelde doses bij de maaltijden gedurende vier weken de frequentie van de stoelgang, de pijn en constipatie enigszins leek te verbeteren in vergelijking met het nemen van 15ml lactulose elke ochtend.19

Lijnzaad is ook beoordeeld in combinatie met andere natuurlijke ingrediënten. Een voorlopig klinisch onderzoek bij oudere patiënten met milde constipatie toont aan dat het tweemaal daags eten van yoghurt met 6 gram galacto-oligosaccharidesiroop, 6 gram pruimen en 3 gram lijnzaad gedurende drie weken de ontlastingsfrequentie verhoogt in vergelijking met een yoghurt controlegroep.20 Het is onduidelijk of de effecten waren vanwege lijnzaad, andere bestanddelen of de combinatie.

Diabetes

Verschillende onderzoeken bij volwassenen met prediabetes en diabetes toonde aan dat het nemen van gemalen lijnzaad de nuchtere bloedglucose- en insulinespiegels verlaagde.18,21,22,23 Een meta-analyse van 24 klinische onderzoeken waarbij 1.879 patiënten met én zonder diabetes betrokken waren toont aan dat heel én gemalen lijnzaad de bloedglucosespiegel met gemiddeld 6 mg/dl en de insulinespiegel met gemiddeld 1 mIU/ml lijkt te verlagen. Ook de insulineresistentie was enigszins verlaagt. De uitkomsten waren vergeleken met controlebehandelingen zoals tarwekiemen of rauwe rijst.24

Een kleine klinische studie bij Chinese volwassenen met diabetes type 2 toonde aan dat het gebruik van driemaal daags 600mg van een specifiek gestandaardiseerd lijnzaad extract (Flax Essence, Jarrow Formulas) de hemoglobine A1c enigszins verlaagde in vergelijking met placebo.25

Hypercholesterolemie (hoog cholesterol)

Verschillende onderzoeken tonen aan dat het nemen van lijnzaadpreparaten van 30-50 gram per dag het totale cholesterol met 5% tot 15% verlaagt en het LDL-cholesterol met 8% tot 18% in vergelijking met een controle. 2,26,27,28,29,30,31,32,33,34 Onderzoek toont verder aan dat lijnzaad de triglyceridenwaarden verlaagt.31,34 Het lijkt geen effect te hebben op HDL-cholesterol.

Apolipoproteïne A-1 en apolipoproteïne B kunnen worden verlaagd met respectievelijk 6 en 7,5 procent.26 Een meta-analyse toonde verlagingen van apolipoproteïne A en apolipoproteïne B na suppletie met heel lijnzaad.34

Het cholesterolverlagende effect van lijnzaad is aangetoond bij verschillende populaties, waaronder patiënten met hypercholesterolemie met/of zonder diabetes, postmenopauzale patiënten en patiënten met chronische nierziekte of cardiovasculaire risicofactoren.2,17,18,26,28,30,32,35,36,37,38,39

Een grote meta-analyse suggereert dat het meest consistente effect optreedt bij patiënten met hypercholesterolemie.31 Een andere grote meta-analyse suggereert dat patiënten met hypercholesterolemie en gezonde patiënten met een BMI van meer dan 25 kg/m2 het meeste baat kunnen hebben bij de behandeling.33

Hypertensie (hoge bloeddruk)

Een meta-analyse bij patiënten met en zonder hypertensie toont aan dat het gebruik van lijnzaadpoeder de systolische en diastolische bloeddruk verlaagt met gemiddeld 1,8 en 1,3 mmHg respectievelijk in vergelijking met een controle. Hoewel er geen dosis-responsrelatie werd gevonden, leken studies die langer dan 12 weken duurden de bloeddruk iets sterker te verlagen dan studies die minder dan 12 weken duurden.40

Een klinisch onderzoek bij volwassenen met hypertensie suggereert daarentegen dat het dagelijks innemen van 10 of 30 gram lijnzaad de bloeddruk op een dosisafhankelijke manier beïnvloedt in vergelijking met placebo. Na 12 weken behandeling daalden de systolische en diastolische bloeddruk met respectievelijk 12 mmHg en 6 mmHg in de groep met de hoge dosis, vergeleken met respectievelijk 10 mmHg en 7 mmHg in de groep met de lage dosis.41

Pijnlijke borsten (mastalgie)

Klinisch onderzoek bij gezonde Iraanse vrouwen met cyclische mastalgie toont aan dat het dagelijks nemen van 25 gram lijnzaadpoeder gedurende twee maanden de pijnintensiteit in de borsten vermindert van matig tot mild en ook de duur van de pijn vermindert in vergelijking met placebo.42 Ander voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat het dagelijks eten van een muffin met 25 gram gemalen lijnzaad gedurende drie maanden de symptomen van ernstige cyclische mastalgie vermindert.43

Obesitas

Een meta-analyse van 45 klinische onderzoeken onder 2561 volwassenen met overgewicht of obesitas toont aan dat lijnzaadconsumptie het lichaamsgewicht met 1,8 kg, de BMI met 0,6 kg/m2 en de tailleomtrek met 1,2 cm vermindert in vergelijking met een controlegroep. Het meeste voordeel werd gezien bij volwassenen die het onderzoek begonnen met een BMI van 27 of meer.44 Consumptie van lijnzaad van minimaal 30 gram per dag gedurende minimaal 12 weken toonde de grootste werkzaamheid aan.32,44

De oplosbare vezel, het lijnzaadslijm, is ook bestudeerd. Een klinisch onderzoek bij volwassenen met overgewicht of obesitas toont aan dat het tweemaal daags innemen van 1280 of 2560 mg lijnzaadslijm gemengd in water bij de maaltijd gedurende 12 weken het lichaamsgewicht, de middelomtrek en de BMI op een dosisafhankelijke manier verlaagt in vergelijking met placebo. Na 12 weken werd een gewichtsvermindering van respectievelijk 5 kg en 4 kg waargenomen in de groepen met hoge en lage dosis, vergeleken met een vermindering van 1 kg in de placebogroep.5

Systemische lupus erythematosus (SLE)

Sommige kleine klinische onderzoeken suggereren dat het oraal innemen van heel of gemalen lijnzaad de serumcreatininespiegels zou kunnen verbeteren bij mensen met systemische lupus erythematosus (SLE).45,46

Gebruik

Werking

 

Antidiabetische effecten

Lijnzaad kan hypoglycemische effecten hebben. De glucoserespons bij 50 gram lijnzaadbrood is 27% lager in vergelijking met gewoon witbrood.3 Lijnzaad lijkt ook het insulinegehalte te verlagen bij postmenopauzale volwassenen.35 Aanvullend klinisch onderzoek toont aan dat de consumptie van lijnzaad de insuline- en bloedglucosewaarden kan verlagen en de insulinegevoeligheid bij volwassenen kan verbeteren.24,65

Ontstekingsremmende effecten

In menselijk onderzoek is aangetoond dat lijnzaad ontstekingsmarkers verbetert, waaronder C-reactief proteïne en interleukine-6, evenals enkele adhesiemarkers. Hoewel er enkele tegenstrijdige resultaten bestaan, suggereert het beste bewijs dat lijnzaad geen effect heeft op tumornecrosefactor-alfa (TNFα).32,66,67 De ontstekingsremmende effecten van lijnzaad kunnen helpen beschermen tegen hart- en vaatziekten en andere stofwisselingsziekten.

Cardiovasculaire effecten

Lijnzaad wordt gebruikt voor atherosclerose omdat het de aggregatie van bloedplaatjes en serumcholesterol kan verminderen en daardoor atherogene risico’s kan verlagen.2 In diermodellen lijkt suppletie met lijnzaad het risico op het ontwikkelen van atherosclerose van de aorta aanzienlijk te verminderen.64,72 Aangenomen wordt dat het vezelgehalte van lijnzaad belangrijk is voor de lipidenverlagende effecten van lijnzaad. Vezelrijke diëten verhogen de eliminatie van galzuren via de ontlasting, wat de primaire galzuursynthese verhoogt.2,73

Lijnzaad bevat ook alfa-linoleenzuur, dat kan helpen het serumcholesterol te verlagen.73 Omdat gedeeltelijk ontvet lijnzaad echter ook het cholesterol lijkt te verlagen, zijn er waarschijnlijk andere mechanismen bij betrokken.2,72 Alfa-linoleenzuur kan betrokken zijn bij de gunstige effecten op bloedplaatjes.73 De effecten van EPA en DHA lijken vergelijkbaar met die van alfa-linoleenzuur met betrekking tot hemostatische factoren zoals tromboxaanproductie, bloedingstijd en andere factoren.10

Hypotensieve effecten

In klinische onderzoeken is aangetoond dat de consumptie van lijnzaad de bloeddruk verlaagt.24,40,74,75 Bij patiënten met perifere arteriële ziekten is vastgesteld dat de bloeddrukverlagende effecten van lijnzaad mogelijk verband houden met het effect van een lijnzaadbestanddeel op oxylipines. Over het algemeen worden oxylipines geproduceerd uit meervoudig onverzadigde vetzuren en hebben ze onder andere invloed op de vasculaire tonus. De oxylipines bleken verlaagd te zijn bij patiënten die reageerden op de consumptie van lijnzaad met een verlaagde bloeddruk; individuen die geen verlaagde bloeddruk vertoonden, lieten echter verhoogde oxylipines zien.76

Systemische lupus erythematosus (SLE) beschermende effecten

Bij SLE wordt gedacht dat lijnzaad de nierfunctie verbetert door de viscositeit van het bloed te verlagen, het serumcholesterol te verlagen en de ontstekingsreactie te verminderen.45

Effecten op gewichtsverlies

Stroperige oplosbare vezels, zoals die in lijnzaad, vertragen de maaglediging, verlengen de opnamefase van voedingsstoffen, verhogen de ophoping in de dunne darm en verhogen het gevoel van verzadiging.77 Vanwege de effecten op verzadiging, is er interesse in het gebruik van lijnzaad voor het verminderen van de calorie-inname en gewichtsverlies.

Werking

Veiligheid

Gemalen lijnzaad is waarschijnlijk veilig wanneer het oraal en op de juiste manier wordt ingenomen. Talloze klinische onderzoeken tonen aan dat een veilige dosering gemalen lijnzaad 30-60 gram per dag is gedurende maximaal 1 jaar.2,6,17,18,20,21,22,26,27,29,32,35,36,37,43,62,66,68,69,70,78,79,80,81,82,83,84,85

Veiligheid

Interacties

Medicijnen

Theoretisch zouden antibiotica het metabolisme van lijnzaadbestanddelen kunnen verstoren, wat mogelijk de effecten van lijnzaad zou kunnen veranderen. Secoisolariciresinol diglycoside (SDG), een belangrijke lignaanprecursor, wordt in hoge concentraties aangetroffen in lijnzaad. SDG wordt door bacteriën in de dikke darm omgezet in de lignanen enterolacton en enterodiol.11,13,14,15 Antibiotica veranderen de flora van de dikke darm, wat theoretisch het metabolisme van lijnzaad zou kunnen veranderen.

Theoretisch kan het gebruik van lijnzaad in combinatie met anticoagulantia of plaatjesaggregatieremmers het risico op bloedingen kunnen verhogen. Sommige klinische bewijzen suggereren dat de olie in lijnzaad de aggregatie van bloedplaatjes kan verminderen.86,87

Theoretisch zou lijnzaad samen met antidiabetica het risico op hypoglykemie kunnen verhogen. Sommige klinische onderzoeken suggereren dat lijnzaad de bloedsuikerspiegel kan verlagen.3,21,22,35

Theoretisch zou lijnzaad in combinatie met antihypertensiva het risico op hypotensie kunnen verhogen.

Klinisch onderzoek toont aan dat dagelijkse lijnzaadconsumptie, vooral langer dan 12 weken, de bloeddruk licht verlaagt.24,40,75,88

Theoretisch zou het nemen van lijnzaad de effecten van oestrogenen kunnen verminderen. Lijnzaad bevat lignanen met milde oestrogene en mogelijk anti-oestrogene effecten. De lignanen lijken te concurreren met circulerend endogeen oestrogeen en kunnen de oestrogeenbinding aan oestrogeenreceptoren verminderen, wat resulteert in een anti-oestrogeeneffect.48,50 Het is onduidelijk of dit effect wordt overgedragen op exogeen toegediende oestrogenen.

Kruiden/supplementen

Klinisch bewijs toont aan dat de olie in lijnzaad de aggregatie van bloedplaatjes kan verminderen.86,87 Theoretisch zou gelijktijdig gebruik van lijnzaad en andere kruiden en supplementen die de aggregatie van bloedplaatjes beïnvloeden, het risico op bloedingen kunnen verhogen.

Sommige klinische onderzoeken suggereren dat lijnzaad de bloedglucosewaarden zou kunnen verlagen.3,21,22,35 Theoretisch zou lijnzaad extra effecten kunnen hebben bij gebruik met andere kruiden en supplementen die ook de glucosespiegel verlagen.

In klinische onderzoeken is aangetoond dat chronische consumptie van lijnzaad de bloeddruk licht verlaagt.24,40,75,88 Theoretisch zou het combineren van lijnzaad met andere kruiden en supplementen met bloeddrukverlagende effecten het risico op hypotensie kunnen verhogen.

Interacties met voorwaarden

Theoretisch zou overmatige consumptie van lijnzaad hormoongevoelige aandoeningen zoals borst-, baarmoeder- en eierstokkanker, endometriose en baarmoederfibromen kunnen verergeren. Lijnzaad heeft milde oestrogene effecten.61,62 Sommige in-vitro- en dieronderzoeken suggereren echter dat lijnzaad anti-oestrogeeneffecten kan hebben en beschermend kan zijn tegen hormoonafhankelijke kankers.15,57,58,59

Een specifiek type lijnzaad kan de triglyceridenspiegels verhogen. Gedeeltelijk ontvet lijnzaad, dit is lijnzaad dat minder alfa-linoleenzuur bevat, kan de triglyceridenspiegels verhogen en moet worden vermeden bij patiënten met hypertriglyceridemie.39,64

Er bestaat bezorgdheid dat lijnzaad het risico op bloedingen zou kunnen verhogen als het perioperatief wordt gebruikt. Er zijn aanwijzingen dat de olie in lijnzaad de aggregatie van bloedplaatjes kan verminderen en de bloedingstijd kan verlengen.86,87

Interacties

Dosering

Volwassen

Oraal:

Gemalen of heel lijnzaad wordt meestal gebruikt in doseringen van 20-30 gram per dag. Doseringen tot 60 gram per dag zijn tot een jaar lang gebruikt. Lijnzaad wordt vaak gemengd met voedsel en gebruikt in baksels.

Lijnzaad extract is gedurende maximaal vier maanden gebruikt in doseringen tot 600 mg per dag.

Lijnzaadslijm is gebruikt in doseringen tot 5.120 mg per dag gedurende maximaal 12 weken.

Dosering
Referenties
 1. Hashempur, M. H., Homayouni, K., Ashraf, A., Salehi, A., Taghizadeh, M., & Heydari, M. (2014). Effect of Linum usitatissimum L.(linseed) oil on mild and moderate carpal tunnel syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 22(1), 1-9.
 2. Jenkins, D. J., Kendall, C. W., Vidgen, E., Agarwal, S., Rao, A. V., Rosenberg, R. S., … & Cunnane, S. C. (1999). Health aspects of partially defatted flaxseed, including effects on serum lipids, oxidative measures, and ex vivo androgen and progestin activity: a controlled crossover trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 69(3), 395-402.
 3. Cunnane, S. C., Ganguli, S., Menard, C., Liede, A. C., Hamadeh, M. J., Chen, Z. Y., … & Jenkins, D. J. (1993). High α-linolenic acid flaxseed (Linum usitatissimum): some nutritional properties in humans. British Journal of Nutrition, 69(2), 443-453.
 4. Bloedon, L. T., & Szapary, P. O. (2004). Flaxseed and cardiovascular risk. Nutrition reviews, 62(1), 18-27.
 5. Bongartz, U., Hochmann, U., Grube, B., Uebelhack, R., Alt, F., Erlenbeck, C., … & De Costa, P. (2022). Flaxseed Mucilage (IQP-LU-104) Reduces Body Weight in Overweight and Moderately Obese Individuals in a 12-week, Three-Arm, Double-Blind, Randomized, and Placebo-Controlled Clinical Study. Obesity Facts, 15(3), 395-404.
 6. Cunnane, S. C., Hamadeh, M. J., Liede, A. C., Thompson, L. U., Wolever, T. M., & Jenkins, D. J. (1995). Nutritional attributes of traditional flaxseed in healthy young adults. The American Journal of Clinical Nutrition, 61(1), 62-68.
 7. Crawford, M., Galli, C., Visioli, F., Renaud, S., Simopoulos, A. P., & Spector, A. A. (2000). Role of plant-derived omega–3 fatty acids in human nutrition. Annals of Nutrition and Metabolism, 44(5-6), 263-265.
 8. de Deckere, E. A. (2001). Health aspects of fish and n-3 polyunsaturated fatty acids from plant and marine origin. Nutritional health, 195-206.
 9. Finnegan, Y. E., Minihane, A. M., Leigh-Firbank, E. C., Kew, S., Meijer, G. W., Muggli, R., … & Williams, C. M. (2003). Plant-and marine-derived n− 3 polyunsaturated fatty acids have differential effects on fasting and postprandial blood lipid concentrations and on the susceptibility of LDL to oxidative modification in moderately hyperlipidemic subjects. The American journal of clinical nutrition, 77(4), 783-795.
 10. Freese, R., & Mutanen, M. (1997). Alpha-linolenic acid and marine long-chain n-3 fatty acids differ only slightly in their effects on hemostatic factors in healthy subjects. The American journal of clinical nutrition, 66(3), 591-598.
 11. Thompson, L. U., Rickard, S. E., Cheung, F., Kenaschuk, E. O., & Obermeyer, W. R. (1997). Variability in anticancer lignan levels in flaxseed.
 12. Kilkkinen, A., Stumpf, K., Pietinen, P., Valsta, L. M., Tapanainen, H., & Adlercreutz, H. (2001). Determinants of serum enterolactone concentration. The American journal of clinical nutrition, 73(6), 1094-1100.
 13. Serraino, M., & Thompson, L. U. (1991). The effect of flaxseed supplementation on early risk markers for mammary carcinogenesis. Cancer letters, 60(2), 135-142.
 14. Rickard, S. E., Yuan, Y. V., & Thompson, L. U. (2000). Plasma insulin-like growth factor I levels in rats are reduced by dietary supplementation of flaxseed or its lignan secoisolariciresinol diglycoside. Cancer letters, 161(1), 47-55.
 15. Adlercreutz, H., Fotsis, T., Bannwart, C., Wähälä, K., Mäkelä, T., Brunow, G., & Hase, T. (1986). Determination of urinary lignans and phytoestrogen metabolites, potential antiestrogens and anticarcinogens, in urine of women on various habitual diets. Journal of steroid biochemistry, 25(5), 791-797.
 16. Brooks, J. D., Ward, W. E., Lewis, J. E., Hilditch, J., Nickell, L., Wong, E., & Thompson, L. U. (2004). Supplementation with flaxseed alters estrogen metabolism in postmenopausal women to a greater extent than does supplementation with an equal amount of soy. The American journal of clinical nutrition, 79(2), 318-325.
 17. Dodin, S., Lemay, A., Jacques, H., Légaré, F., Forest, J. C., & Masse, B. (2005). The effects of flaxseed dietary supplement on lipid profile, bone mineral density, and symptoms in menopausal women: a randomized, double-blind, wheat germ placebo-controlled clinical trial. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 90(3), 1390-1397.
 18. Soltanian, N., & Janghorbani, M. (2019). Effect of flaxseed or psyllium vs. placebo on management of constipation, weight, glycemia, and lipids: A randomized trial in constipated patients with type 2 diabetes. Clinical nutrition ESPEN, 29, 41-48.
 19. Sun, J., Bai, H., Ma, J., Zhang, R., Xie, H., Zhang, Y., … & Yao, J. (2020). Effects of flaxseed supplementation on functional constipation and quality of life in a Chinese population: A randomized trial. Asia Pacific journal of clinical nutrition, 29(1), 61-67.
 20. Sairanen, U., Piirainen, L., Nevala, R., & Korpela, R. (2007). Yoghurt containing galacto-oligosaccharides, prunes and linseed reduces the severity of mild constipation in elderly subjects. European journal of clinical nutrition, 61(12), 1423-1428.
 21. Mani, U. V., Mani, I., Biswas, M., & Kumar, S. N. (2011). An open-label study on the effect of flax seed powder (Linum usitatissimum) supplementation in the management of diabetes mellitus. Journal of dietary supplements, 8(3), 257-265.
 22. Rhee, Y., & Brunt, A. (2011). Flaxseed supplementation improved insulin resistance in obese glucose intolerant people: a randomized crossover design. Nutrition Journal, 10(1), 1-7.
 23. Cornish, S. M., Chilibeck, P. D., Paus-Jennsen, L., Biem, H. J., Khozani, T., Senanayake, V., … & Pahwa, P. (2009). A randomized controlled trial of the effects of flaxseed lignan complex on metabolic syndrome composite score and bone mineral in older adults. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 34(2), 89-98.
 24. Mohammadi-Sartang, M., Sohrabi, Z., Barati-Boldaji, R., Raeisi-Dehkordi, H., & Mazloom, Z. (2018). Flaxseed supplementation on glucose control and insulin sensitivity: A systematic review and meta-analysis of 25 randomized, placebo-controlled trials. Nutrition reviews, 76(2), 125-139.
 25. Pan, A., Sun, J., Chen, Y., Ye, X., Li, H., Yu, Z., … & Lin, X. (2007). Effects of a flaxseed-derived lignan supplement in type 2 diabetic patients: a randomized, double-blind, cross-over trial. PLoS One, 2(11), e1148.
 26. Lucas, E. A., Wild, R. D., Hammond, L. J., Khalil, D. A., Juma, S., Daggy, B. P., … & Arjmandi, B. H. (2002). Flaxseed improves lipid profile without altering biomarkers of bone metabolism in postmenopausal women. The journal of clinical endocrinology & metabolism, 87(4), 1527-1532.
 27. Patade, A., Devareddy, L., Lucas, E. A., Korlagunta, K., Daggy, B. P., & Arjmandi, B. H. (2008). Flaxseed reduces total and LDL cholesterol concentrations in Native American postmenopausal women. Journal of women’s health, 17(3), 355-366.
 28. Edel, A. L., Rodriguez-Leyva, D., Maddaford, T. G., Caligiuri, S. P., Austria, J. A., Weighell, W., … & Pierce, G. N. (2015). Dietary flaxseed independently lowers circulating cholesterol and lowers it beyond the effects of cholesterol-lowering medications alone in patients with peripheral artery disease. The Journal of nutrition, 145(4), 749-757.
 29. Bloedon, L. T., Balikai, S., Chittams, J., Cunnane, S. C., Berlin, J. A., Rader, D. J., & Szapary, P. O. (2008). Flaxseed and cardiovascular risk factors: results from a double blind, randomized, controlled clinical trial. Journal of the American College of Nutrition, 27(1), 65-74.
 30. Haghighatsiar, N., Askari, G., Saraf-Bank, S., Feizi, A., & Keshmiri, H. (2019). Effect of flaxseed powder on cardiovascular risk factor in dyslipidemic and hypertensive patients. International Journal of Preventive Medicine, 10.
 31. Hadi, A., Askarpour, M., Salamat, S., Ghaedi, E., Symonds, M. E., & Miraghajani, M. (2020). Effect of flaxseed supplementation on lipid profile: An updated systematic review and dose-response meta-analysis of sixty-two randomized controlled trials. Pharmacological Research, 152, 104622.
 32. Yari, Z., Rahimlou, M., Poustchi, H., & Hekmatdoost, A. (2019). Flaxseed supplementation improves anthropometric measurements, metabolic, and inflammatory biomarkers in overweight and obese adults. International Journal for Vitamin and Nutrition Research.
 33. Masjedi, M. S., Pour, P. M., Shokoohinia, Y., & Asgary, S. (2022). Effects of flaxseed on blood lipids in healthy and Dyslipidemic subjects: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Current Problems in Cardiology, 47(7), 100931.
 34. Yang, C., Xia, H., Wan, M., Lu, Y., Xu, D., Yang, X., … & Sun, G. (2021). Comparisons of the effects of different flaxseed products consumption on lipid profiles, inflammatory cytokines and anthropometric indices in patients with dyslipidemia related diseases: systematic review and a dose–response meta-analysis of randomized controlled trials. Nutrition & metabolism, 18(1), 1-23.
 35. Lemay, A., Dodin, S., Kadri, N., Jacques, H., & Forest, J. C. (2002). Flaxseed dietary supplement versus hormone replacement therapy in hypercholesterolemic menopausal women. Obstetrics & Gynecology, 100(3), 495-504.
 36. Coulman, K. D., Liu, Z., Michaelides, J., Quan Hum, W., & Thompson, L. U. (2009). Fatty acids and lignans in unground whole flaxseed and sesame seed are bioavailable but have minimal antioxidant and lipid‐lowering effects in postmenopausal women. Molecular nutrition & food research, 53(11), 1366-1375.
 37. Mandaşescu, S., Mocanu, V., Dăscaliţa, A. M., Haliga, R., Nestian, I., Stitt, P. A., & Luca, V. (2005). Flaxseed supplementation in hyperlipidemic patients. Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 109(3), 502-506.
 38. Khalatbari Soltani, S., Jamaluddin, R., Tabibi, H., Mohd Yusof, B. N., Atabak, S., Loh, S. P., & Rahmani, L. (2013). Effects of flaxseed consumption on systemic inflammation and serum lipid profile in hemodialysis patients with lipid abnormalities. Hemodialysis International, 17(2), 275-281.
 39. Wong, H., Chahal, N., Manlhiot, C., Niedra, E., & McCrindle, B. W. (2013). Flaxseed in pediatric hyperlipidemia: a placebo-controlled, blinded, randomized clinical trial of dietary flaxseed supplementation for children and adolescents with hypercholesterolemia. JAMA pediatrics, 167(8), 708-713.
 40. Ursoniu, S., Sahebkar, A., Andrica, F., Serban, C., Banach, M., & Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration. (2016). Effects of flaxseed supplements on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of controlled clinical trial. Clinical nutrition, 35(3), 615-625.
 41. Toulabi, T., Yarahmadi, M., Goudarzi, F., Ebrahimzadeh, F., Momenizadeh, A., & Yarahmadi, S. (2022). Effects of flaxseed on blood pressure, body mass index, and total cholesterol in hypertensive patients: A randomized clinical trial. EXPLORE, 18(4), 438-445.
 42. Mirghafourvand, M., Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S., Ahmadpour, P., & Javadzadeh, Y. (2016). Effects of Vitex agnus and Flaxseed on cyclic mastalgia: A randomized controlled trial. Complementary therapies in medicine, 24, 90-95.
 43. Goss, P. E., Li, T., Theriault, M., Pinto, S., & Thompson, L. (2000). Effects of dietary flaxseed in women with cyclical mastalgia. Breast Cancer Research and Treatment, 64(1), 153-153.
 44. Mohammadi‐Sartang, M., Mazloom, Z., Raeisi‐Dehkordi, H., Barati‐Boldaji, R., Bellissimo, N., & Totosy de Zepetnek, J. O. (2017). The effect of flaxseed supplementation on body weight and body composition: a systematic review and meta‐analysis of 45 randomized placebo‐controlled trials. Obesity Reviews, 18(9), 1096-1107.
 45. Clark, W. F., Parbtani, A., Huff, M. W., Spanner, E., de Salis, H., Chin-Yee, I., … & Holub, B. J. (1995). Flaxseed: a potential treatment for lupus nephritis. Kidney international, 48(2), 475-480.
 46. Clark, W. F., Kortas, C., Heidenheim, A. P., Garland, J., Spanner, E., & Parbtani, A. (2001). Flaxseed in lupus nephritis: a two-year nonplacebo-controlled crossover study. Journal of the American College of Nutrition, 20(2), 143-148.
 47. Serraino, M., & Thompson, L. U. (1992). The effect of flaxseed supplementation on the initiation and promotional stages of mammary tumorigenesis. Nutrition and Cancer, 17(2). 153-159.
 48. Rose, D. P. (1990). Dietary fiber and breast cancer. Nutrition and cancer, 13(1-2), 1-8.
 49. Sung, M. K., Lautens, M., & Thompson, L. U. (1998). Mammalian lignans inhibit the growth of estrogen-independent human colon tumor cells. Anticancer research, 18(3A), 1405-1408.
 50. Mousavi, Y., & Adlercreutz, H. (1992). Enterolactone and estradiol inhibit each other’s proliferative effect on MCF-7 breast cancer cells in culture. The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 41(3-8), 615-619.
 51. Chen, J., Hui, E., Ip, T., & Thompson, L. U. (2004). Dietary flaxseed enhances the inhibitory effect of tamoxifen on the growth of estrogen-dependent human breast cancer (mcf-7) in nude mice. Clinical Cancer Research, 10(22), 7703-7711.
 52. Wang, L., Chen, J., & Thompson, L. U. (2005). The inhibitory effect of flaxseed on the growth and metastasisof estrogen receptor negative human breast cancer xenograftsis attributed to both its lignan and oil components. International journal of cancer, 116(5), 793-798.
 53. Chen, J., Wang, L., & Thompson, L. U. (2006). Flaxseed and its components reduce metastasis after surgical excision of solid human breast tumor in nude mice. Cancer letters, 234(2), 168-175.
 54. Chen, J., Power, K. A., Mann, J., Cheng, A., & Thompson, L. U. (2007). Dietary flaxseed interaction with tamoxifen induced tumor regression in athymic mice with MCF-7 xenografts by downregulating the expression of estrogen related gene products and signal transduction pathways. HNUC, 58(2), 162-170.
 55. Chen, J., Power, K. A., Mann, J., Cheng, A., & Thompson, L. U. (2007). Flaxseed alone or in combination with tamoxifen inhibits MCF-7 breast tumor growth in ovariectomized athymic mice with high circulating levels of estrogen. Experimental biology and medicine, 232(8), 1071-1080.
 56. Saarinen, N. M., Power, K., Chen, J., & Thompson, L. U. (2006). Flaxseed attenuates the tumor growth stimulating effect of soy protein in ovariectomized athymic mice with MCF‐7 human breast cancer xenografts. International journal of cancer, 119(4), 925-931.
 57. Lampe, J. W., Martini, M. C., Kurzer, M. S., Adlercreutz, H., & Slavin, J. L. (1994). Urinary lignan and isoflavonoid excretion in premenopausal women consuming flaxseed powder. The American journal of clinical nutrition, 60(1), 122-128.
 58. Adlercreutz, H. (1991). Diet, breast cancer and sex hormone metabolism. Anticarcinogenesis and Radiation Protection 2, 389-400.
 59. Wang, C., Mäkelä, T., Hase, T., Adlercreutz, H., & Kurzer, M. S. (1994). Lignans and flavonoids inhibit aromatase enzyme in human preadipocytes. The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 50(3-4), 205-212.
 60. Adlercreutz, H., Heikkinen, R., Woods, M., Fotsis, T., Dwyer, J. T., Goldin, B. R., & Gorbach, S. L. (1982). Excretion of the lignans enterolactone and enterodiol and of equol in omnivorous and vegetarian postmenopausal women and in women with breast cancer. The Lancet, 320(8311), 1295-1299.
 61. Haggans, C. J., Hutchins, A. M., Olson, B. A., Thomas, W., Martini, M. C., & Slavin, J. L. (1999). Effect of flaxseed consumption on urinary estrogen metabolites in postmenopausal women. Nutrition and cancer, 33(2), 188-195.
 62. Haggans, C. J., Travelli, E. J., Thomas, W., Martini, M. C., & Slavin, J. L. (2000). The effect of flaxseed and wheat bran consumption on urinary estrogen metabolites in premenopausal women. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 9(7), 719-725.
 63. Thompson, L. U., Rickard, S. E., Orcheson, L. J., & Seidl, M. M. (1996). Flaxseed and its lignan and oil components reduce mammary tumor growth at a late stage of carcinogenesis. Carcinogenesis, 17, 1373-1376.
 64. Prasad, K. (1997). Dietary flax seed in prevention of hypercholesterolemic atherosclerosis. Atherosclerosis, 132(1), 69-76.
 65. Morshedzadeh, N., Rahimlou, M., Shahrokh, S., Karimi, S., Mirmiran, P., & Zali, M. R. (2021). The effects of flaxseed supplementation on metabolic syndrome parameters, insulin resistance and inflammation in ulcerative colitis patients: An open‐labeled randomized controlled trial. Phytotherapy Research, 35(7), 3781-3791.
 66. Haidari, F., Banaei-Jahromi, N., Zakerkish, M., & Ahmadi, K. (2020). The effects of flaxseed supplementation on metabolic status in women with polycystic ovary syndrome: a randomized open-labeled controlled clinical trial. Nutrition journal, 19(1), 1-11.
 67. Khandouzi, N., Zahedmehr, A., Mohammadzadeh, A., Sanati, H. R., & Nasrollahzadeh, J. (2019). Effect of flaxseed consumption on flow-mediated dilation and inflammatory biomarkers in patients with coronary artery disease: a randomized controlled trial. European Journal of Clinical Nutrition, 73(2), 258-265.
 68. Demark-Wahnefried, W., Robertson, C. N., Walther, P. J., Polascik, T. J., Paulson, D. F., & Vollmer, R. T. (2004). Pilot study to explore effects of low-fat, flaxseed-supplemented diet on proliferation of benign prostatic epithelium and prostate-specific antigen. Urology, 63(5), 900-904.
 69. Demark-Wahnefried, W., Price, D. T., Polascik, T. J., Robertson, C. N., Anderson, E. E., Paulson, D. F., … & Vollmer, R. T. (2001). Pilot study of dietary fat restriction and flaxseed supplementation in men with prostate cancer before surgery: exploring the effects on hormonal levels, prostate-specific antigen, and histopathologic features. Urology, 58(1), 47-52.
 70. Demark-Wahnefried, W., Polascik, T. J., George, S. L., Switzer, B. R., Madden, J. F., Ruffin IV, M. T., … & Vollmer, R. T. (2008). Flaxseed supplementation (not dietary fat restriction) reduces prostate cancer proliferation rates in men presurgery. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 17(12), 3577-3587.
 71. Azrad, M., Vollmer, R. T., Madden, J., Dewhirst, M., Polascik, T. J., Snyder, D. C., … & Demark-Wahnefried, W. (2013). Flaxseed-derived enterolactone is inversely associated with tumor cell proliferation in men with localized prostate cancer. Journal of medicinal food, 16(4), 357-360.
 72. Prasad, K., Mantha, S. V., Muir, A. D., & Westcott, N. D. (1998). Reduction of hypercholesterolemic atherosclerosis by CDC-flaxseed with very low alpha-linolenic acid. Atherosclerosis, 136(2), 367-375.
 73. Bierenbaum, M. L., Reichstein, R., & Watkins, T. R. (1993). Reducing atherogenic risk in hyperlipemic humans with flax seed supplementation: a preliminary report. Journal of the American College of Nutrition, 12(5), 501-504.
 74. Khalesi, S., Irwin, C., & Schubert, M. (2015). Flaxseed consumption may reduce blood pressure: a systematic review and meta-analysis of controlled trials. The Journal of nutrition, 145(4), 758-765.
 75. Rodriguez-Leyva, D., Weighell, W., Edel, A. L., LaVallee, R., Dibrov, E., Pinneker, R., … & Pierce, G. N. (2013). Potent antihypertensive action of dietary flaxseed in hypertensive patients. Hypertension, 62(6), 1081-1089.
 76. Caligiuri, S. P., Aukema, H. M., Ravandi, A., Guzman, R., Dibrov, E., & Pierce, G. N. (2014). Flaxseed consumption reduces blood pressure in patients with hypertension by altering circulating oxylipins via an α-linolenic acid–induced inhibition of soluble epoxide hydrolase. Hypertension, 64(1), 53-59.
 77. Ibrügger, S., Kristensen, M., Mikkelsen, M. S., & Astrup, A. (2012). Flaxseed dietary fiber supplements for suppression of appetite and food intake. Appetite, 58(2), 490-495.
 78. Lewis, J. E., Nickell, L. A., Thompson, L. U., Szalai, J. P., Kiss, A., & Hilditch, J. R. (2006). A randomized controlled trial of the effect of dietary soy and flaxseed muffins on quality of life and hot flashes during menopause. Menopause, 13(4), 631-642.
 79. Thompson, L. U., Chen, J. M., Li, T., Strasser-Weippl, K., & Goss, P. E. (2005). Dietary flaxseed alters tumor biological markers in postmenopausal breast cancer. Clinical cancer research, 11(10), 3828-3835.
 80. Pruthi, S., Qin, R., Terstreip, S. A., Liu, H., Loprinzi, C. L., Shah, T. R., … & Barton, D. L. (2012). A phase III, randomized, placebo-controlled, double-blind trial of flaxseed for the treatment of hot flashes: NCCTG N08C7. Menopause, 19(1), 48.
 81. Cockerell, K. M., Watkins, A. S. M., Reeves, L. B., Goddard, L., & Lomer, M. C. E. (2012). Effects of linseeds on the symptoms of irritable bowel syndrome: a pilot randomised controlled trial. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 25(5), 435-443.
 82. Wu, H., Pan, A., Yu, Z., Qi, Q., Lu, L., Zhang, G., … & Lin, X. (2010). Lifestyle counseling and supplementation with flaxseed or walnuts influence the management of metabolic syndrome. The Journal of Nutrition, 140(11), 1937-1942.
 83. Colli, M. C., Bracht, A., Soares, A. A., de Oliveira, A. L., Bôer, C. G., de Souza, C. G. M., & Peralta, R. M. (2012). Evaluation of the efficacy of flaxseed meal and flaxseed extract in reducing menopausal symptoms. Journal of medicinal food, 15(9), 840-845.
 84. Simbalista, R. L., Sauerbronn, A. V., Aldrighi, J. M., & Arêas, J. A. (2010). Consumption of a flaxseed-rich food is not more effective than a placebo in alleviating the climacteric symptoms of postmenopausal women. The Journal of nutrition, 140(2), 293-297.
 85. Taylor, C. G., Noto, A. D., Stringer, D. M., Froese, S., & Malcolmson, L. (2010). Dietary milled flaxseed and flaxseed oil improve N-3 fatty acid status and do not affect glycemic control in individuals with well-controlled type 2 diabetes. Journal of the American College of Nutrition, 29(1), 72-80.
 86. Nordström, D. C. E., Friman, C., Konttinen, Y. T., Honkanen, V. E. A., Nasu, Y., & Antila, E. (1995). Alpha-linolenic acid in the treatment of rheumatoid arthritis. A double-blind, placebo-controlled and randomized study: flaxseed vs. safflower seed. Rheumatology international, 14(6), 231-234.
 87. Allman, M. A., Pena, M. M., & Pang, D. (1995). Supplementation with flaxseed oil versus sunflowerseed oil in healthy young men consuming a low fat diet: effects on platelet composition and function. European Journal of Clinical Nutrition, 49(3), 169-178.
 88. Cornish, S. M., Chilibeck, P. D., Paus-Jennsen, L., Biem, H. J., Khozani, T., Senanayake, V., … & Pahwa, P. (2009). A randomized controlled trial of the effects of flaxseed lignan complex on metabolic syndrome composite score and bone mineral in older adults. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 34(2), 89-98.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten