Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Selenium

Wat is selenium?

Selenium (Se) is een essentieel sporenmineraal dat voorkomt in bodem, water en sommige voedingsmiddelen (4844, 74310, 74468). Bij de mens fungeert selenium als een cofactor voor de antioxiderende enzymen, waaronder glutathione peroxidase, waarbij de belangrijkste rol is om organismen te beschermen tegen oxidatieve schade, en sommige thioredoxine-reductasen, die essentieel zijn voor celgroei en overleving. Seleniumsupplementen bevatten selenium in verschillende chemische vormen. In de meeste supplementen is selenium aanwezig als selenomethionine of selenocysteïne. Selenomethionine, dat niet door mensen kan worden gesynthetiseerd en in eerste instantie in planten wordt gesynthetiseerd, wordt willekeurig in plaats van methionine opgenomen in een verscheidenheid aan eiwitten die zijn verkregen uit plantaardige en dierlijke bronnen. In multivitaminepreparaten worden echter voornamelijk zuigelingenvoeding, eiwitmengsels, producten voor gewichtsverlies en diervoeding, natriumseleniet en natriumselenaat gebruikt (7836).

Wetenschappelijke naam

Selenium, Se, Atomisch nummer 34.

Wat is selenium?

Gebruik

Oraal wordt selenium gebruikt voor aan alcohol gerelateerde leverziekte, arseenvergiftiging, astma, atopische dermatitis (eczeem), auto-immuun thyroiditis (Hashimoto’s thyroiditis), goedaardige prostaathyperplasie (BPH), blaaskanker, kanker, cervicale intraepitheliale neoplasie, hart- en vaatziekten, cataract , cirrose, cisplatine-geïnduceerde ototoxiciteit, colorectale kanker, chemotherapie-toxiciteit, kritische ziekte (trauma), diabetes, diabetische nefropathie, dyslipidemie, slokdarmkanker, maagkanker, hepatitis C, HIV / AIDS, hyperthyreoïdie, hypothyreoïdie, onvruchtbaarheid, ischemische beroerte, Kashin -Beckziekte, leverkanker, laag geboortegewicht, longkanker, kwikvergiftiging, spierdystrofie, artrose, eierstokkanker, algehele mortaliteit, pancreaskanker, pancreatitis, postoperatief lymfoedeem, door zwangerschap veroorzaakte hypertensie, pre-eclampsie, prostaatkanker, psoriasis, door straling veroorzaakte diarree, reumatoïde artritis (RA), seleniumtekort, sepsis, huidkanker, door statines geïnduceerde myopathie, colitis ulcerosa itis en beroerte.

Selenium wordt ook gebruikt voor abnormale uitstrijkjes, allergische rhinitis, atherosclerose, vogelgriep, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), grijs haar, ziekte van Keshan, maculaire degeneratie, stemmingsstoornissen, ziekte van Osgood-Schlatter, varkensgriep en het voorkomen van een miskraam.

Intraveneus wordt selenium gebruikt voor kritieke ziekte (trauma).

Gebruik

Werking

selenium is een metaalachtige stof die beschikbaar is in een verscheidenheid aan chemische verbindingen. Vaak wordt selenium gehecht aan een organisch molecuul zoals in selenocysteïne, selenomethionine en kappa-selenocarrageen. In broccoli, knoflook, uien en andere selenium-accumulerende planten wordt het gevonden als Se-methylselenocysteïne of selenocystathionine (7833, 7836). In voedingssupplementen wordt selenium gewoonlijk geleverd als selenomethionine of in een vorm van seleniet of selenaatzout (7841). Vaak wordt selenium gegeven als geseleniseerde gist, een gewone biergist die in seleniumrijke media is gekweekt (7838). Na inname als een selenaatzout, selenietzout of als een van de organische vormen, moet selenium worden gereduceerd of gemetaboliseerd om waterstofselenide te vormen, een belangrijke tussenvorm. Selenide is essentieel voor de activiteit van selenoproteïnen, zoals het glutathione peroxidase-enzym (GSH-Px). De primaire organische vormen van selenium zijn de op aminozuren gebaseerde selenocysteïne en selenomethionine. Selenomethionine wordt rechtstreeks in eiwitten opgenomen, omdat RNA het niet onderscheidt van methionine (7832, 9718). Selenomethionine dient als een opslagvorm, waarbij selenium vrijkomt wanneer de eiwitten die het bevatten worden gekataboliseerd (7834, 9718).

Werking

Veiligheid

Volwassenen

Waarschijnlijk veilig

Indien oraal en op de juiste manier gebruikt. Selenium lijkt veilig te zijn in hoeveelheden onder het toelaatbare bovenste inname niveau (UL) van 300 mcg per dag; er is echter bezorgdheid dat het langdurig nemen van selenium in hoge doseringen mogelijk niet veilig is.Diverse onderzoeken laten verschillende resultaten zien met wisselende doseringen, die (ruim) boven de UL uitkomen. (4840, 4844, 7830, 7831, 7836, 7841, 9724, 9797, 14447, 17510, 17511, 17512, 17513, 17515, 17516, 97087, 97943). Selenium is als seleniumzuur een door de FDA goedgekeurd medicijn (15456). Natriumseleniet intraveneuze infusies tot 1000 mcg per dag zijn veilig gebruikt gedurende maximaal 28 dagen (90347, 92910).

Mogelijk onzeker

Bij oraal gebruik in hoge doses of voor de lange termijn. Doses hoger dan 400 mcg per dag kunnen het risico op het ontwikkelen van seleniumtoxiciteit verhogen (4840, 4844, 7825).

Kinderen

Waarschijnlijk veilig

Wanneer oraal en op de juiste manier gebruikt. Selenium lijkt veilig te zijn wanneer het kortstondig wordt gebruikt in doses onder het aanvaardbare bovenste inname niveau (UL) van 45 mcg per dag voor baby’s tot 12 maanden, 60 mcg per dag voor kinderen 1 tot 3 jaar, 90 mcg per dag voor kinderen van 4 tot 6 jaar, 130 mcg per dag voor kinderen van 7 tot 10 jaar, 200 mcg per dag voor kinderen van 11 tot 14 jaar, 250 mcg per dag voor kinderen van 15 jaar; er is echter enige bezorgdheid dat langdurig gebruik mogelijk niet veilig is (4840, 4844, 86095).

Zwangerschap

Waarschijnlijk veilig

Wanneer oraal en op de juiste manier gebruikt. Selenium lijkt veilig te zijn wanneer het op korte termijn wordt gebruikt in hoeveelheden die het toelaatbare bovenste inlaatniveau (UL) van 300 mcg per dag niet overschrijden (4840, 4844, 17507, 74419, 74481, 74391).

Mogelijk onveilig

Bij oraal gebruik in hoge doses. Doses hoger dan 400 mcg per dag kunnen aanzienlijke toxiciteit veroorzaken (4844).

Lactatie

Waarschijnlijk veilig

Wanneer oraal en op de juiste manier gebruikt. Selenium lijkt veilig te zijn wanneer het op korte termijn wordt gebruikt in hoeveelheden die het toelaatbare bovenste inname niveau (UL) van 300 mcg per dag niet overschrijden wanneer het op korte termijn wordt ingenomen; er bestaat echter bezorgdheid dat langdurig gebruik mogelijk niet veilig is (4840, 4844, 74467).

Effectiviteit

Selenium-tekort
Selenium oraal innemen is effectief om een seleniumtekort te voorkomen (4844, 90357).

Auto-immuun thyroiditis
Klinisch onderzoek toont aan dat het dagelijks innemen van selenium tot 200 mcg in combinatie met levothyroxine de schildklierperoxidase-antilichamen significant vermindert met ongeveer 6% tot 30% meer dan een placebo bij volwassen patiënten met thyroiditis na 3-12 maanden behandeling (9797, 17510, 17511, 17512, 17513, 17515, 17516, 97943). Selenium lijkt ook de kwaliteit van leven te verbeteren, zoals gevoelens van welzijn en de gemoedstoestand (17515). Doses onder de 200 mcg per dag zijn mogelijk niet zo effectief (17512). Selenomethionine is mogelijk effectiever dan natriumseleniet (97943). Selenium vermindert mogelijk de schildklierauto-antilichamen, niet bij patiënten die pas de diagnose thyroiditis krijgen en geen levothyroxine gebruiken (97943). Er is geen betrouwbaar bewijs over het effect van selenium op de schildklierfunctie of schildkliermorfologie.

Ondanks positieve bevindingen bij volwassenen, suggereert klinisch onderzoek bij kinderen dat het dagelijks innemen van selenium 50-200 mcg gedurende 3-12 maanden de schildklierperoxidase-antilichamen, thyroglobuline-antilichaam of schildklier-echogeniciteit niet significant verbetert (17514, 90362).

Dyslipidemie
Sommige klinische onderzoeken tonen aan dat het dagelijks gebruiken van high-seleniumgist (SelenoPrecise, Pharma Nord, Denemarken) gedurende 100 maanden 100-200 mcg het totale cholesterol aanzienlijk verlaagt met 8,5-9,7 mg/dl. Soortgelijke verlagingen traden op voor lipoproteïne-cholesterolgehalten met een hoge dichtheid. Patiënten die dagelijks een hogere dosis selenium van 300 mcg kregen, hadden geen significante vermindering van de totale of niet-hoge dichtheid lipoproteïneniveaus. Patiënten die deze hogere dosis ontvingen, hadden echter een significante afname van lipoproteïne met hoge dichtheid (HDL) cholesterol met ongeveer 2,3 mg/dL. Patiënten in deze studie hadden relatief lage seleniumspiegels bij een gemiddelde van ongeveer 91 mcg/L bij aanvang (17728). Het is niet bekend of seleniumsuppletie hetzelfde effect zou hebben op het cholesterolgehalte bij patiënten met hogere seleniumspiegels.

Ziekte van Kashin-Beck: een analyse van prospectieve studies uitgevoerd in China toont aan dat het toevoegen van zout verrijkt met selenium aan het dieet van gezonde kinderen tot 4 jaar de kans op het ontwikkelen van de ziekte van Kashin-Beck met 84% vermindert in vergelijking met het gebruik van jodiumzout. Bovendien kan bij kinderen met de ziekte van Kashin-Beck zout dat is verrijkt met selenium aan helpen metafysaire laesies te genezen (97945). Uit een voorlopig klinisch onderzoek blijkt echter dat suppletie met selenium de gewrichtspijn of mobiliteit niet verbetert in vergelijking met placebo bij kinderen met de ziekte van Kashin-Beck (55941).

Pre-eclampsie
Een analyse van drie klinische onderzoeken toont aan dat het dagelijks innemen van selenium 60-100 mcg gedurende maximaal 6 maanden het risico op pre-eclampsie met 72% vermindert in vergelijking met placebo bij zwangere vrouwen. Bovendien toont een analyse van populatieonderzoek aan dat het risico op pre-eclampsie hoger is bij zwangere vrouwen met lage seleniumspiegels. Seleniumspiegels waren ongeveer 6,5 mcg/l lager bij vrouwen die pre-eclampsie ontwikkelden in vergelijking met vrouwen die dat niet deden (97946).

Sepsis
Gepoolde analyses van klinische onderzoeken tonen aan dat parenterale toediening van selenium samen met routinematige voedingsinterventies het risico op mortaliteit significant vermindert met 11% tot 27% versus placebo bij septische volwassenen. IV-selenium lijkt echter de verblijfsduur van het ziekenhuis, het risico op nosocomiale pneumonie of het risico op nierfalen bij deze patiënten niet te verminderen (90347 ,90349, 92907, 92910).

Bij mensen met coronaire hartziekten en lage niveaus van hoge dichtheid lipoproteïne (HDL) lijkt het dagelijks innemen van selenium 100 mcg in combinatie met bètacaroteen, vitamine C en vitamine E geen bescherming te bieden tegen progressie van hart- en vaatziekten, zoals gemeten door stenose van de kransslagader en andere gerelateerde gebeurtenissen zoals myocardinfarct (MI). Er zijn aanwijzingen dat deze antioxidantcombinatie lipoproteïne 2 met hoge dichtheid (HDL2) kan verlagen, wat wordt beschouwd als de meest cardioprotectieve component van HDL (7388).

Bij patiënten die al gediagnosticeerd zijn met type 2 diabetes, kan selenium de insulinegevoeligheid verbeteren, maar lijkt het geen invloed te hebben op de bloedglucose. Uit voorlopig klinisch onderzoek blijkt dat suppletie met selenium (Nature Made, Californië) 200 mcg per dag gedurende 8-12 weken de nuchtere bloedglucose niet verbetert, maar de insulinegevoeligheid en het homeostasemodel van geschatte insulineresistentie (HOMA-IR) verbetert in vergelijking met placebo bij patiënten met diabetes en hart- en vaatziekten of diabetische nefropathie (97084, 97086).

Longkanker
Vroeg klinisch onderzoek wees uit dat het dagelijks innemen van 200 mg selenium het risico op longkanker met ongeveer 46% verminderde in vergelijking met placebo bij patiënten zonder seleniumtekort (2664). Heranalyse van deze studie met behulp van langetermijn follow-up gegevens toonde aan dat selenium het risico op longkanker bij de meeste mensen niet vermindert. Selenium lijkt het risico op longkanker echter aanzienlijk te verminderen met ongeveer 58% bij mensen met seleniumniveaus <105 ng / ml (9722, 9798, 90342). Ander klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van selenium alleen of in combinatie met vitamine E met of zonder beta-caroteen longkanker of longkankersterfte niet voorkomt bij patiënten met normale seleniumspiegels (34539, 92912).

Aan alcohol gerelateerde leverziekte
Voorlopig klinisch bewijs toont aan dat het dagelijks nemen van een combinatie van 200 mg selenium, 12 mg zink en 600 mg vitamine E de duur van ziekenhuisopname met 6 dagen verkort in vergelijking met placebo bij patiënten met door alcohol geïnduceerde hepatitis. Ook lijken de sterftecijfers te verbeteren met deze combinatie (34665). Het effect van alleen selenium op alcoholgerelateerde leverziekte is onduidelijk.

Arseenvergiftiging
Voorlopig klinisch bewijs toont aan dat het gebruik van geseleniseerde gist dat dagelijks gedurende 14 maanden 100-200 mcg selenium levert, de arseenconcentratie verlaagt bij Chinezen die in het milieu worden blootgesteld aan hoge concentraties arseen. Verder lijkt het gebruik van geseleniseerde gist de klinische tekenen en symptomen van arseen-toxiciteit te verbeteren (7831).

Goedaardige prostaathyperplasie (BPH)
Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat het dagelijks nemen van selenium 240 mcg plus silymarine 570 mg gedurende 6 maanden ongemakken van de lagere urinewegen bij mannen met BPH aanzienlijk vermindert (88155). Ander onderzoek toont aan dat het dagelijks gebruiken van 0,4 mg tamsulosine plus zaagpalm, selenium en lycopeen (Profluss, Ayanda AS, Noorwegen) gedurende één jaar dagelijks de ongemakken van de lagere urinewegen en urodynamische parameters aanzienlijk verbetert in vergelijking met tamsulosine alleen of de combinatie van zaagpalm, selenium en lycopeen alleen bij mannen met BPH (90354).

Brandwonden
Klinisch bewijs suggereert dat het nemen van een combinatie van koper 2,5-3,1 mg, selenium 315-380 mcg en zink 26,2-31,4 mg per dag de incidentie van ziekenhuisinfectie bij patiënten met brandwonden op 46% van hun lichaamsoppervlak vermindert (6520, 74382, 90364). Ander klinisch onderzoek suggereert dat het nemen van deze combinatie van koper, selenium en zink in grotere hoeveelheden de duur van ziekenhuisopname verkort, maar het heeft geen effect op de ernst, verwonding en het verloop van de wondbehandeling in vergelijking met standaarddoses van deze aanvulling bij brandwondpatiënten (74485).

Kanker
Uit het meeste onderzoek blijkt dat selenium het risico op kanker bij mannen en vrouwen niet vermindert. Analyses van klinisch onderzoek en verschillende klinische onderzoeken tonen aan dat suppletie met selenium de incidentie van kanker of aan kanker gerelateerde mortaliteit niet vermindert (14109, 34538, 74414, 90363, 97078, 97092). In klinische onderzoeken verlaagde selenium 100-400 mcg dagelijks gedurende 2-7,5 jaar met of zonder aanvullende antioxidanten het algehele risico op kanker niet (14109, 34538, 74414).

Er zijn echter tegenstrijdige aanwijzingen dat selenium een ​​voordeel kan hebben bij mannen. Epidemiologisch onderzoek en oudere analyses hebben aangetoond dat de inname van selenium wordt geassocieerd met een verminderde incidentie van kanker en kankersterfte bij mannen (34563, 90350, 97085). Sommige individuele klinische onderzoeken tonen ook aan dat alleen selenium of selenium met allicine het risico op het ontwikkelen van kanker kan verminderen wanneer alleen mannen worden overwogen (14109, 34563, 51312). Aanvullend onderzoek naar de effecten van selenium op het risico op kanker bij mannen is nodig om deze resultaten te bevestigen.

Cervicale dysplasie
Een klinische studie toont aan dat het dagelijks nemen van 200 mg selenium gedurende 6 maanden de laesiegrootte met gemiddeld 32% kan verminderen in vergelijking met placebo bij vrouwen met cervicale intra-epitheliale neoplasie (97944).

Congestief hartfalen (CHF)
Klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van een specifiek seleniumsupplement (SelenoPrecise, Pharma Nord) 200 mcg plus een specifiek co-enzym Q10-supplement (Bio-Quinon, Pharma Nord) 200 mg per dag gedurende ongeveer 4 jaar het risico op cardiovasculaire mortaliteit vermindert met ongeveer 55% in vergelijking met placebo bij oudere patiënten met hartfalen die in Zweden wonen (92904). Uit een post-hoc analyse van deze studie bleek dat, in vergelijking met placebo, het gebruik van selenium en co-enzym Q10 het risico op cardiovasculaire mortaliteit met 50% verminderde bij patiënten met lage baseline-seleniumspiegels en 62% bij patiënten met matige baseline-seleniumspiegels. De mortaliteit was niet verlaagd bij patiënten met de hoogste baseline-seleniumspiegels, wat suggereert dat de voordelen van het nemen van deze combinatie beperkt kunnen zijn tot patiënten met hartfalen met lagere seleniumspiegels (97906). Het sterftevoordeel van selenium en co-enzym Q10 bij deze patiënten lijkt ruim na de oorspronkelijke periode van suppletie aan te houden. Het risico op cardiovasculaire mortaliteit was met 49% verminderd na 10 jaar follow-up en 41% na 12 jaar follow-up vergeleken met placebo bij deze patiënten (96546, 97466). Het is onduidelijk of het voordeel kan worden toegeschreven aan co-enzym Q10 of selenium.

Dementie
Observationeel onderzoek toont aan dat het dagelijks gebruik van 200 mcg selenium gedurende 4 jaar de incidentie van dementie bij mannen van 60 jaar of ouder niet vermindert (93570). Het is echter mogelijk dat de follow-up periode niet lang genoeg is geweest om het effect van selenium op de ontwikkeling van dementie betrouwbaar te detecteren. Ook kan het zijn dat de screeningmethode die wordt gebruikt om nieuwe gevallen van dementie te detecteren, mogelijk niet heeft kunnen identificeren welke personen zich presenteren met alleen de eerste symptomatische stadia van de ziekte (93570, 93571).

Diabetische nefropathie: een klein klinisch onderzoek toont aan dat het dagelijks gebruiken van selenium (Nature Made, Californië, VS) gedurende 12 weken 200 mcg de insulineresistentie gemeten door HOMA-IR vermindert (97084).

HIV / AIDS
Er is tegenstrijdig bewijs over het effect van selenium op HIV. Uit klinisch bewijsmateriaal blijkt dat het nemen van selenium 200 mcg / dag gedurende maximaal 2 jaar de toename van de virale belasting van HIV-1 kan vertragen, het aantal CD4-cellen verhoogt en het risico op ziekenhuisopnames bij HIV-positieve mannen en vrouwen vermindert (15266, 74314). Ander klinisch onderzoek suggereert ook dat het nemen van selenium 200 mcg/dag gedurende 12 maanden de activiteitsniveaus kan verbeteren en angst kan verminderen bij HIV-positieve patiënten die zeer actieve antiretrovirale therapie krijgen.

Hypothyreoïdie
Lage seleniumspiegels of seleniumtekortten lijken de omzetting van thyroxine (T4) in triiodothyronine (T3) te verminderen. Sommige onderzoeken tonen aan dat het nemen van een seleniumsupplement de conversie van T4 naar T3 bij oudere patiënten zou kunnen verhogen (17508). Ander onderzoek toont echter geen voordeel (17509).

Leverkanker
Voorlopige populatie en klinisch onderzoek in China suggereren dat dagelijks innemen van 200 mg selenium gedurende 2-5 jaar de incidentie van leverkanker kan verminderen (74327, 74389). Het voordeel van selenium bij de preventie van leverkanker in westerse landen is onbekend.

Kwiktoxiciteit
Voorlopig klinisch onderzoek suggereert dat het dagelijks gebruiken van selenium-verrijkte gist, dat 100 mcg selenium bevat, gedurende 3 maanden, de urinaire excretie van kwik bij Chinezen die worden blootgesteld aan hoge concentraties van kwik aanzienlijk verhoogt (90351).

Artrose
Epidemiologisch onderzoek associeert lage seleniumniveaus met een verhoogd risico op het ontwikkelen van artrose (13580). Sommige klinische onderzoeken suggereren echter dat het gebruik van een specifiek seleniumhoudend combinatiesupplement (Selenium-ACE) de meeste klinische parameters voor artrose niet verbetert in vergelijking met placebo (74449).

Alvleesklierkanker
Epidemiologisch onderzoek heeft aangetoond dat een verhoogde inname van selenium geassocieerd is met een 34% lager risico op pancreaskanker (97093).

Postoperatief lymfoedeem
Voorlopig bewijs suggereert dat het nemen van een natriumselenietoplossing 1000 mcg per dag gedurende 1 week gevolgd door 300 mcg per dag gedurende 2 weken en vervolgens 200 mcg per dag gedurende in totaal 15 weken, het terugkomen van erysipelas, een bepaald type bacteriële huidinfectie, bij vrouwen zou kunnen verminderen met secundair lymfoedeem na chirurgie van borstkanker (15334).

Door zwangerschap veroorzaakte hypertensie
Klinisch onderzoek suggereert dat het nemen van een seleniumvloeistof 100 mcg/dag gedurende 6-8 weken tijdens de zwangerschap de incidentie van door zwangerschap veroorzaakte hypertensie kan verminderen (74481).

Door straling veroorzaakte diarree
Voorlopig klinisch onderzoek suggereert dat het nemen van selenium 500 mcg op dagen van bestralingstherapie en 300 mcg op dagen zonder bestralingstherapie de incidentie van door straling geïnduceerde diarree aanzienlijk vermindert met ongeveer 54% in vergelijking met geen seleniumsuppletie bij patiënten die bestralingstherapie ondergaan voor baarmoederhalskanker of endometriumkanker . Dit voordeel lijkt meer uitgesproken te zijn bij patiënten die een groot (> 1302 ml) planningsdoelvolume van straling ontvangen (90355).

Veiligheid

Bijwerkingen

Oraal, selenium is veilig en wordt goed verdragen wanneer het wordt gebruikt in doses die het toelaatbare bovenste inname niveau (UL) van 400 mcg per dag niet overschrijden (4844, 7830, 7831, 7836, 7841, 9724, 14447). Milde maagklachten, hoofdpijn en huiduitslag zijn gemeld bij patiënten die dagelijks tot 12 maanden lang maximaal 200 mcg selenium innamen (97943). Wanneer het in overmatige hoeveelheden wordt geconsumeerd, kan selenium symptomen van acute toxiciteit veroorzaken, waaronder misselijkheid, braken, buikpijn, dermatitis, nagelveranderingen, vermoeidheid, prikkelbaarheid, alopecia, verminderde endocriene functie, neurotoxiciteit en gewichtsverlies (7834, 16525, 74304, 90360).

Bijwerkingen

Interacties

Medicijnen

Anticoagulant / Antiplatelet drugs
Voorlopig bewijs bij mensen suggereert dat het innemen van selenium 10 mcg/kg/dag de bloedingstijden kan verhogen door de productie van prostacycline te verhogen, wat de bloedplaatjesactiviteit remt (14540). Ander klinisch onderzoek bij mensen suggereert dat het nemen van selenium 75 mcg / dag in combinatie met ascorbinezuur 600 mg / dag, alfa-tocoferol 300 mg/dag en beta-caroteen 27 mg/dag de bloedplaatjesaggregatie vermindert (74406).

Barbituraten
Voorlopig onderzoek suggereert dat selenium het levermetabolisme van barbituraten kan remmen (14601, 14602). Selenium lijkt het sedatieve effect van pentobarbital in diermodellen te verlengen (14601).

HMG-CoA Reductase inhibitors (“Statines”)
Houd lipideniveaus nauwlettend in de gaten bij mensen die lipidenveranderende medicijnen en antioxiderende vitaminesupplementen gebruiken, waaronder selenium. Andere “statines” omvatten lovastatine (Mevacor), pravastatine (Pravachol), fluvastatine (Lescol) en atorvastatine (Lipitor).

Immunosuppressiva
In vitro onderzoek en voorlopig klinisch bewijs suggereren dat selenium het immuunsysteem kan stimuleren (74445, 74483). Theoretisch kan seleniumsuppletie de immunosuppressieve therapie verstoren vanwege de immunostimulerende activiteit. Immunosuppressiva zijn onder meer azathioprine (Imuran), basiliximab (Simulect), cyclosporine (Neoral, Sandimmune), daclizumab (Zenapax), muromonab-CD3 (OKT3, Orthoclone OKT3), mycophenolate (CellCept), tacrolimus (FK506imimim, Sirim, sirimim) ), prednison (Deltasone, Orasone) en andere corticosteroïden (glucocorticoïden).

Niacine
Een combinatie van niacine en simvastatine (Zocor) verhoogt effectief hoge-dichtheid lipoproteïne (HDL) cholesterolwaarden bij patiënten met coronaire aandoeningen en lage HDL-waarden. Klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van een combinatie van antioxidanten (vitamine C, vitamine E, beta-caroteen en selenium) samen met niacine en simvastatine (Zocor) deze stijging in HDL, met name de HDL-2 en apolipoproteïne A1-fracties, met meer dan 50% kan toenemen bij patiënten met coronaire ziekte (7388, 11537).

Kruiden en supplementen

Anitcoagulante / Antiplatelet kruiden en supplementen
Gelijktijdig gebruik van kruiden en supplementen die de bloedplaatjesaggregatie beïnvloeden, kan theoretisch het risico op bloedingen bij sommige mensen verhogen. Sommige van deze kruiden zijn engelwortel, kruidnagel, danshen, knoflook, gember, ginkgo, Panax ginseng en anderen.

Astragalus
Sommige soorten astragalus accumuleren grote hoeveelheden selenium, vooral wanneer ze worden gekweekt in seleniumrijke bodems (14525). Theoretisch kan het consumeren van preparaten van deze planten samen met seleniumsupplementen seleniumtoxiciteit veroorzaken. De meeste astragalus-supplementen bevatten echter Astragalus membranaceus die geen seleniumaccumulator is.

Koper
Voorlopig onderzoek suggereert dat seleniumsuppletie het kopermetabolisme kan veranderen of de koperuitscheiding kan verhogen (22542, 74443). Theoretisch kan selenium het kopergehalte verlagen.

Omega-3 vetzuren
Voorlopig klinisch bewijs suggereert dat omega-3-vetzuren de opname van selenium kunnen verminderen (74514).

Vitamine C
In theorie kan vitamine C de absorptie van selenium uit sommige supplementen beïnvloeden. Voorlopig bewijs suggereert dat vitamine C anorganisch selenium, zoals seleniet, selenaatzouten en seleniumcitraat, chemisch kan verminderen tot elementair selenium.

Zink
Voorlopig bewijs suggereert dat zink de absorptie van selenium zou kunnen verminderen, mogelijk door de vorming van zinkselenietcomplexen, die slecht worden geabsorbeerd (11685, 11686).

Voedsel

Ketogenisch dieet
Het volgen van het vetrijke, koolhydraatarme ketogeen dieet kan leiden tot vitamine- en mineraaltekorten, waaronder een seleniumtekort. In één rapport had een kind op het ketogeen dieet voor epilepsiebehandeling seleen-deficiëntie-geïnduceerde hartdecompensatie die werd omgekeerd na seleniumsuppletie (90357).

Lab testen

Bloed selenium-assays
Vermijd gepoederde handschoenen bij het afzuigen van bloed voor selenium en andere sporenelement-assays vanwege het potentieel voor monsterbesmetting (2663).

Electrocardiogram (ECG)
Seleniumtoxiciteit kan het ST-segment verhogen en T-golfveranderingen veroorzaken die kenmerkend zijn voor een hartinfarct (MI) (4844).

Ziektes

Autoimmune ziekten
Selenium kan immunostimulerende effecten hebben (74445, 74483). Theoretisch kan selenium auto-immuunziekte verergeren door ziekteactiviteit te stimuleren. Patiënten met auto-immuunziekten zoals multiple sclerose, systemische lupus erythematosus (SLE), reumatoïde artritis (RA) of anderen adviseren om seleniumsupplementen te vermijden.

Hemodialyse
Bloedseleniumspiegels kunnen laag zijn bij patiënten die chronische hemodialyse ondergaan. Bij patiënten met lage seleniumspiegels kan een dialyse-oplossing met selenium de spiegels enigszins verhogen, maar de concentraties blijven onder normaal. Seleniumsuppletie kan nodig zijn voor sommige patiënten die dialyse ondergaan (1805, 11053).

Hypothyroidisme
Seleniumtekort vermindert de omzetting van thyroxine (T4) in triiodothyronine (T3). Het gebruik van selenium kan hypothyreoïdie verergeren bij mensen met jodiumtekort, maar selenium heeft geen significant effect op de schildklierfunctie wanneer de jodiuminname voldoende is (1664, 4844). Mensen die jodium- en selenium-deficiëntie hebben, zouden geen seleniumsupplementen mogen ontvangen zonder gelijktijdig jodium, omdat dit de hypothyreoïdie verder zou kunnen verergeren. Het selenium verhoogt de conversie van T4 naar T3, maar de schildklier mist jodium om meer T4 te synthetiseren (1664, 14563, 14564, 14565, 17508).

Huidkanker
Langdurig gebruik van seleniumsupplementen kan het risico op herhaling van huidkanker enigszins verhogen, maar dit is controversieel (10687). Vertel patiënten met een voorgeschiedenis van huidkanker dat seleniumsupplementen niet beschermen tegen een herhaling van huidkanker. Totdat er meer bekend is over de mogelijke toename van het risico op huidkanker, moeten patiënten met een voorgeschiedenis van huidkanker langdurig gebruik van seleniumsupplementen vermijden.

Chirurgie
Selenium heeft anti-bloedplaatjeseffecten (14540, 74406). Selenium kan overmatig bloeden veroorzaken als het perioperatief wordt gebruikt. Vertel patiënten om selenium ten minste 2 weken vóór electieve chirurgische procedures te stoppen.

Interacties

Dosering

Volwassen

Oraal

 • Algemeen: de dagelijks aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor selenium is 55 mcg voor mannen en vrouwen; zwangerschap en borstvoeding: 60 mcg voor zwangere vrouwen; 70 mcg voor vrouwen die borstvoeding geven. Momenteel kunnen doses onder het aanvaardbare bovenste inname niveau (400 mcg) worden gebruikt als aanvulling. Hogere doses (tot het niveau van geen bijwerking, 800 mcg) kunnen interessant zijn en moeten verder worden onderzocht (74412).
 • Aan alcohol gerelateerde leverziekte: dagelijks 200 mcg selenium met 12 mg zink en 600 mg vitamine E (34665).
 • Arseenvergiftiging: geseleniseerde gist met dagelijks 100-200 mcg selenium gedurende 14 maanden (7831).
 • Auto-immuun thyroiditis: dagelijks wordt tot 1 jaar Selenium 80-200 mcg gebruikt (9797, 17510, 17511, 17512, 17513, 17516). Selenium 200 mcg tijdens de zwangerschap en de post-partum periode is gebruikt (74391).
 • Goedaardige prostaathyperplasie (BPH): selenium 80 mcg plus silymarine 190 mg driemaal daags gedurende 6 maanden is gebruikt (88155). Selenium 50 mcg plus zaagpalm 320 mg, lycopeen 5 mg en tamsulosine 0,4 mg dagelijks gedurende één jaar is gebruikt (90354).
 • Kanker: selenium 100 mcg gecombineerd met vitamine C 120 mg, vitamine E 30 mg, beta-caroteen 6 mg en zink 20 mg dagelijks gedurende ongeveer 7,5 jaar is met enig voordeel bij mannen gebruikt (14109).
 • Colorectale kanker: selenium 200 mcg dagelijks gedurende ongeveer 4,5 jaar is gebruikt (2664, 2667). Selenium 101 mcg plus calcium 1,6 gram, beta-caroteen 15 mg, vitamine E 75 mg en vitamine C 150 mg dagelijks gedurende 3 jaar is gebruikt (34676). Selenium 200 mcg plus zink 30 mg, vitamine A 2 mg, vitamine C 180 mg en vitamine E 30 mg dagelijks gedurende 5 jaar is gebruikt (74534, 92903). Een specifiek seleniumsupplement (SelenoExcell High Selenium Yeast, Cypress Systems) 200 mcg plus co-enzym Q10 (Bio-Quinon, Pharma Nord) 200 mg dagelijks gedurende 33 maanden is gebruikt (97091).
 • Congestief hartfalen (CHF): Een specifiek seleniumsupplement (SelenoPrecise, Pharma Nord) 200 mcg plus een specifiek co-enzym Q10-supplement (Bio-Quinon, Pharma Nord) 200 mg dagelijks gedurende ongeveer 4 jaar is gebruikt (92904, 96546).
 • Dyslipidemie: hoog-seleniumgist (SelenoPrecise, Pharma Nord, Denemarken) 100-200 mcg dagelijks gedurende 6 maanden is gebruikt (17728).
 • HIV / AIDS: 200 mcg gist met hoge selenium dagelijks gedurende 18-24 maanden is gebruikt (15266, 74314).
 • Leverkanker: selenium 200 mcg per dag als verrijkte gist gedurende 2-5 jaar is gebruikt (74327, 74389).
 • Kwikvergiftiging: dagelijks 3 maanden slikken met seleniumverrijkte gist, die 100 mcg selenium bevat (90351).
 • Pancreatitis: dagelijks 500 mcg natriumseleniet is gebruikt (74368).
 • Post-chirurgisch lymfoedeem: een natriumselenietoplossing 1000 mcg per dag gedurende 1 week gevolgd door 300 mcg per dag gedurende 2 weken en vervolgens 200 mcg per dag gedurende in totaal 15 weken (15334).
 • Pre-eclampsie: Selenium 60-100 mcg per dag gedurende maximaal 6 maanden is gebruikt om pre-eclampsie bij zwangere vrouwen te voorkomen (97946).
 • Door zwangerschap veroorzaakte hypertensie: een seleniumvloeistof van 100 mcg / dag gedurende 6-8 weken is gebruikt (74481).
 • Door straling veroorzaakte diarree: Selenium 500 mcg op dagen van bestralingstherapie en 300 mcg op dagen zonder bestraling voor de duur van bestralingstherapie is gebruikt (90355).
 • Reumatoïde artritis: Selenium 200 mcg / dag voor 3 is gebruikt (74516).
 • Colitis ulcerosa: dagelijks werd gedurende 6 maanden dagelijks 6 ml van een supplement met visolie, acacia en talloze vitamines en mineralen, waaronder 22 mg selenium per 30 gram, gebruikt (13757).

Parenteraal (intraveneus / intramusculair)

 • Brandwonden: een combinatie van koper 2,4-3,1 mg, selenium 82-380 mcg en zink 26,2-31,4 mg per dag via intraveneuze infusie is gebruikt (6520, 74382, 74485, 90364).
 • Sepsis: natriumseleniet 500 mcg IV dagelijks gedurende 7 dagen is gebruikt. Natriumseleniet 474-500 mcg IV gedurende 3 dagen gevolgd door 250-316 mcg dagelijks gedurende 3 dagen gevolgd door 125-158 mcg dagelijks gedurende 3 dagen gevolgd door 31,6-35 mcg dagelijks daarna. Natriumseleniet 1000 mcg IV op dag 1 gevolgd door 500 mcg op dag 2, gevolgd door 200 mcg dagelijks gedurende 5 dagen is gebruikt. Natriumseleniet 1000 mcg laadbolus gevolgd door infusie met natriumseleniet 500-1000 mcg dagelijks gedurende 14-28 dagen. Natriumseleniet 2000 mcg IV oplaaddosis gevolgd door 1600 mcg dagelijkse continue infusie gedurende 10 dagen is gebruikt. Natriumseleniet 4000 mcg IV op dag 1 gevolgd door 1000 mcg dagelijks gedurende 9 dagen is gebruikt (90349, 92907, 92910).

Kinderen

Oraal

 • Algemeen: de dagelijks aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) selenium is 15 mcg voor 0-6 maanden oud; 20 mcg dagelijks voor die 6-12 maanden oud; 20 mcg voor die 1-3 jaar oud; 30 mcg voor die 4-8 jaar oud; 40 mcg voor die 9-13 jaar oud; en 55 mcg voor die 14-18 jaar oud. Adequate inname voor zuigelingen tot zes maanden oud kan 2,1 mcg / kg per dag zijn en voor zuigelingen 7-12 maanden kan dit 2,2 mcg / kg per dag zijn (4844). De aanvaardbare bovenste inname niveaus (UL) voor selenium zijn: 45 mcg voor die 0-6 maanden oud; 60 mcg voor die 7-12 maanden oud; 90 mcg voor die 1-3 jaar oud; 150 mcg voor die 4-8 jaar oud; en 280 mcg voor die 9-13 jaar oud (4844).
 • Sepsis: enteraal selenium met zink en glutamaat plus IV metoclopramide is gebruikt. De doses zijn als volgt leeftijdspecifiek: 40 mcg per dag voor kinderen van 1-3 jaar, 100 mcg per dag voor kinderen van 3-5 jaar, 200 mcg per dag voor kinderen van 5-12 jaar en 400 mcg per dag voor adolescenten (86095).

Standaardisatie en formulering

Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de standaardisatie van selenium.

Aandoening Dagdosering
Kalknagel (schimmelnagel) 1 x daags 100 - 200 mcg
Brandwonden 1 x daags 25 - 200 mcg
Hypoparathyreoïdie 1 x daags 200 mcg
Ziekte van Hashimoto 1 x daags 200 µg
Acne (puistjes) 1 x daags 50 – 200 mcg
Snel werkende schildklier (Hyperthyreoïdie) 1 x daags 200 µg
Goedaardige prostaatvergroting (BPH) 100 – 300 mg per dag
Traag werkende schildklier (Hypothyreoïdie) 1 x daags 200 µg
Koortslip 1 x daags 50 – 200 mg
Dosering
Referenties
 • 1 Monographs on the medicinal uses of plant drugs. Exeter, UK: European Scientific Co-op Phytother, 1997.
 • 2 Blumenthal M, ed. The Complete German Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal Medicines. Trans. S. Klein. Boston, MA: American Botanical Council, 1998.
 • 3 Tyler VE. Herbs of Choice. Binghamton, NY: Pharmaceutical Products Press, 1994.
 • 4 Newall CA, Anderson LA, Philpson JD. Herbal Medicine: A Guide for Healthcare Professionals. London, UK: The Pharmaceutical Press, 1996.
 • 5 Foster S, Tyler VE. Tyler’s Honest Herbal: A Sensible Guide to the Use of Herbs and Related Remedies. 3rd ed., Binghamton, NY: Haworth Herbal Press, 1993.
 • 7 Schulz V, Hansel R, Tyler VE. Rational Phytotherapy: A Physician’s Guide to Herbal Medicine. Terry C. Telger, transl. 3rd ed. Berlin, GER: Springer, 1998.
 • 10 United States Pharmacopeial Convention, Inc., ed. Drug Information for the Health Care Professional. 19th ed. Englewood, CO: Micromedex Inc., 1999.
 • 11 Leung AY, Foster S. Encyclopedia of Common Natural Ingredients Used in Food, Drugs and Cosmetics. 2nd ed. New York, NY: John Wiley & Sons, 1996.
 • 17 Ellenhorn MJ, et al. Ellenhorn’s Medical Toxicology: Diagnoses and Treatment of Human Poisoning. 2nd ed. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1997.
 • 19 Brinker F. Herb Contraindications and Drug Interactions. 2nd ed. Sandy, OR: Eclectic Medical Publications, 1998.
 • 22 Adams ME. Hype about glucosamine. Lancet 1999;354:353-4. View abstract.
 • 25 Golik A, Zaidenstein R, Dishi V, et al. Effects of captopril and enalapril on zinc metabolism in hypertensive patients. J Am Coll Nutr 1998;17:75-8.
 • 26 Golik A, Modai D, Averbukh Z, et al. Zinc metabolism in patients treated with captopril versus enalapril. Metabolism 1990;39:665-7.
 • 27 Kung AWC, Pun KK. Bone mineral density in premenopausal women receiving long-term physiological doses of levothyroxine. JAMA 1991;265:2688-91.
 • 33 Chevallier A. Encyclopedia of Medicinal Plants. New York, NY: DK Publishing, 1996.
 • 34 Leatherdale B, Panesar RK, Singh G, et al. Improvement in glucose tolerance due to Momordica charantia. Br Med J (Clin Res Ed) 1981;282:1823-4.
 • 36 Srivastava Y, Venkatakrishna-Bhatt H, Verma Y, et al. Antidiabetic and adaptogenic properties of Momordica charantia extract: An experimental and clinical evaluation. Phytother Res 1993;7:285-9.
 • 37 Raman A, et al. Anti-diabetic properties and phytochemistry of Momordica charantia L. (Cucurbitaceae). Phytomedicine 1996;294.
 • 38 Baldwa VS, Bhandari CM, Pangaria A, Goyal RK. Clinical trial in patients with diabetes mellitus of an insulin-like compound obtained from plant sources. Ups J Med Sci 1977;82:39-41.
 • 41 Coleman M, Steinberg G, Tippett J, et al. A preliminary study of the effect of pyridoxine administration in a subgroup of hyperkinetic children: A double-blind crossover comparison with methylphenidate. Biol Psych 1979;14:741-51.
 • 53 Jie KG, Bots ML, Vermeer C, et al. Vitamin K status and bone mass in women with and without aortic atherosclerosis: a population-based study. Calcif Tissue Int 1996;59:352-6.
 • 74 Stein TP, Schluter MD, Leskiw MJ, Boden G. Attenuation of the protein wasting associated with bed rest by branched-chain amino acids. Nutrition 1999;15:656-60.
 • 443 Hiramatsu T, Imoto M, Koyano T, Umezawa K. Induction of normal phenotypes in ras-transformed cells by damnacanthal from Morinda citrifolia. Cancer Lett 1993;73:161-6.
 • 1239 Wasowicz W, Gromadzinska J, Szram K, et al. Selenium, zinc, and copper concentrations in the blood and milk of lactating women. Biol Trace Elem Res 2001;79:221-33..
 • 1664 Arnaud J, Malvy D, Richard MJ, et al. Selenium status in an iodine deficient population of the West Ivory Coast. J Physiol Anthropol Appl Human Sci 2001;20:81-4..
 • 1665 Neve J. New approaches to assess selenium status and requirement. Nutr Rev 2000;58:363-9..
 • 1805 Krizek M, Senft V, Motan J. Influence of hemodialysis on selenium blood levels. Sb Lek 2000;101:241-8..
 • 2658 Blot WJ, Li JY, Taylor PR. Nutritional intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. J Natl Cancer Inst 1993;85:1483-92.
 • 2662 Aaseth J, Haugen M, Forre O. Rheumatoid arthritis and metal compounds-perspectives on the role of oxygen radical detoxification. Analyst 1998;123:3-6.
 • 2663 Chan S, Gerson B, Subramaniam S. The role of copper, molybdenum, selenium, and zinc in nutrition and health. Clin Lab Med 1998;18:673-85.
 • 2664 Clark LC, Combs GF Jr, Turnbull BW, et al. Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. JAMA 1996;276:1957-63.
 • 2667 Clark LC, Dalkin B, Krongrad A, et al. Decreased incidence of prostate cancer with selenium supplementation: results of a double-blind cancer prevention trial. Br J Urol 1998;81:730-4.
 • 2671 Koller LD, Exon JH. The two faces of selenium-deficiency and toxicity–are similar in animals and man. Can J Vet Res 1986;50:297-306.
 • 2673 Mark SD, Wang W, Fraumeni JF Jr, et al. Do nutritional supplements lower the risk of stroke or hypertension? Epidemiology 1998;9:9-15.
 • 2676 Neve J. Selenium as a risk factor for cardiovascular diseases. J Cardiovasc Risk 1996;3:42-7.
 • 3341 Rayman MP. The importance of selenium to human health. Lancet 2000;356:233-41.
 • 3343 Vinceti M, Rothman KJ, Bergomi KJ, et al. Excess melanoma incidence in a cohort exposed to high levels of environmental selenium. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1998;7:853-6.
 • 4642 Suthutvoravut U, Hathirat P, Sirichakwal P, et al. Vitamin E status, glutathione peroxidase activity and the effect of vitamin E supplementation in children with thalassemia. J Med Assoc Thai 1993;76:146-52.
 • 4679 Wang GQ, Dawsey SM, Li JY, et al. Effects of vitamin/mineral supplementation on the prevalence of histological dysplasia and early cancer of the esophagus and stomach: results from the General Population Trial in Linxian, China. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1994;3:161-6.
 • 4704 Orndahl G, Grimby G, Grimby A, et al. Functional deterioration and selenium-vitamin E treatment in myotonic dystrophy. A placebo-controlled study. J Intern Med 1994;235:205-10.
 • 4840 European Food Safety Authority, Summary of Tolerable Upper Intake Levels, 2018. Available at: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/UL_Summary_tables.pdf
 • 4844 Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Washington, DC: National Academy Press, 2000. Available at: http://www.nap.edu/books/0309069351/html/.
 • 6485 Wen HY, Davis RL, Shi B, et al. Bioavailability of selenium from veal, chicken, beef, lamb, flounder, tuna, selenomethionine, and sodium selenite assessed in selenium-deficient rats. Biol Trace Elem Res 1997;58:43–53.
 • 6520 Berger MM, Spertini F, Shenkin A, et al. Trace element supplementation modulates pulmonary infection rates after major burns: a double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr 1998;68:365-71.
 • 6553 Girodon F, Galan P, Monget AL, et al. Impact of trace elements and vitamin supplementation on immunity and infections in institutionalized elderly patients: a randomized, controlled trial. MIN. VIT. AOX. geriatric network. Arch Intern Med 1999;159:748-54.
 • 6564 Kelly P, Musonda R, Kafwembe E, et al. Micronutrient supplementation in the AIDS diarrhea-wasting syndrome in Zambia: a randomized controlled trial. AIDS 1999;13:495-500.
 • 7388 Brown BG, Zhao XQ, Chait A, et al. Simvastatin and niacin, antioxidant vitamins, or the combination for the prevention of coronary disease. N Engl J Med 2001;345:1583-93.
 • 7825 El-Bayoumy K. The protective role of selenium on genetic damage and on cancer. Mutat Res 2001;475:123-39.
 • 7826 Fleshner NE, Kucuk O. Antioxidant dietary supplements: Rationale and current status as chemopreventive agents for prostate cancer. Urology 2001;57:90-4.
 • 7827 Stewart MS, Spallholz JE, Neldner KH, Pence BC. Selenium compounds have disparate abilities to impose oxidative stress and induce apoptosis. Free Radic Biol Med 1999;26:42-8.
 • 7828 Liu S, Shia D, Liu G, et al. Roles of Se and NO in apoptosis of hepatoma cells. Life Sci 2000;68:603-10.
 • 7829 Baum MK, Miguez-Burbano MJ, Campa A, Shor-Posner G. Selenium and interleukins in persons infected with human immunodeficiency virus type 1. J Infect Dis 2000;182 Suppl 1:S69-73.
 • 7830 Constans J, Delmas-Beauvieux MC, Sergeant C, et al. One-year antioxidant supplementation with beta-carotene or selenium for patients infected with human immunodeficiency virus: a pilot study. Clin Infect Dis 1996;23:654-6.
 • 7831 Wuyi W, Linsheng Y, Shaofan H, et al. Prevention of endemic arsenism with selenium. Curr Sci 2001;81:1215-8.
 • 7832 Shiobara Y, Yoshida T, Suzuki KT. Effects of dietary selenium species on Se concentrations in hair, blood, and urine. Toxicol Appl Pharmacol 1998;152:309-14.
 • 7833 Finley JW, Davis CD, Feng Y. Selenium from high selenium broccoli protects rats from colon cancer. J Nutr 2000;130:2384-9.
 • 7834 Schrauzer GN. Selenomethionine: a review of its nutritional significance, metabolism and toxicity. J Nutr 2000;130:1653-6.
 • 7835 Bogye G, Alfthan G, Machay T, Zubovics L. Enteral yeast-selenium supplementation in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1998;78:F225-6.
 • 7836 Schrauzer GN. Nutritional selenium supplements: product types, quality, and safety. J Am Coll Nutr 2001;20:1-4.
 • 7837 King JC. Effect of reproduction on the bioavailability of calcium, zinc and selenium. J Nutr 2001;131:1355S-8S.
 • 7838 Trafikowska U, Zachara BA, Wiacek M, et al. Selenium supply and glutathione peroxidase activity in breastfed Polish infants. Acta Paediatr 1996;85:1143-5.
 • 7839 Zapletal C, Heyne S, Golling M, et al. Influence of selenium therapy on liver microcirculation after warm ischemia/reperfusion: an intravital microscopy study. Transplant Proc 2001;33:974-5.
 • 7840 Ustundag Y, Boyacioglu S, Haberal A, et al. Plasma and gastric tissue selenium levels in patients with Helicobacter pylori infection. J Clin Gastroenterol 2001;32:405-8.
 • 7841 Shen CL, Song W, Pence BC. Interactions of selenium compounds with other antioxidants in DNA damage and apoptosis in human normal keratinocytes. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2001;10:385-90.
 • 8546 Wink J, Giacoppe G, King J. Effect of very-low-dose naicin on high-density lipoprotein in patients undergoing long-term statin therapy. Am Heart J 2002;143:514-8..
 • 8734 Yoshizawa K, Willett WC, Morris SJ, et al. Study of prediagnostic selenium level in toenails and the risk of advanced prostate cancer. J Natl Cancer Inst 1998;90:1219-24..
 • 8735 Nomura AM, Lee J, Stemmermann GN, Combs GF. Serum selenium and subsequent risk of prostate cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2000;9:883-7..
 • 8736 Brooks JD, Metter EJ, Chan DW, et al. Plasma selenium level before diagnosis and the risk of prostate cancer development. J Urol 2001;166:2034-8..
 • 8921 Girodon F, Lombard M, Galan P, et al. Effect of micronutrient supplementation on infection in institutionalized elderly subjects: a controlled trial. Ann Nutr Metab 1997;41:98-107.
 • 9690 Dias MF, Sousa E, Cabrita S, et al. Chemoprevention of DMBA-induced mammary tumors in rats by a combined regimen of alpha-tocopherol, selenium, and ascorbic Acid. Breast J 2000;6:14-19..
 • 9717 Thomson CD, Robinson MF. Urinary and fecal excretions and absorption of a large supplement of selenium: superiority of selenate over selenite. Am J Clin Nutr 1986;44:659-63..
 • 9718 Combs GF Jr. Selenium in global food systems. Br J Nutr 2001;85:517-47..
 • 9719 Schrauzer GN, Sacher J. Selenium in the maintenance and therapy of HIV-infected patients. Chem Biol Interact 1994;91:199-205..
 • 9720 Baeten JM, Mostad SB, Hughes MP, et al. Selenium deficiency is associated with shedding of HIV-1–infected cells in the female genital tract. J Acquir Immune Defic Syndr 2001;26:360-4..
 • 9721 Djujic IS, Jozanov-Stankov ON, Milovac M, et al. Bioavailability and possible benefits of wheat intake naturally enriched with selenium and its products. Biol Trace Elem Res 2000;77:273-85..
 • 9722 Duffield-Lillico AJ, Reid ME, et al. Baseline characteristics and the effect of selenium supplementation on cancer incidence in a randomized clinical trial: a summary report of the Nutritional Prevention of Cancer Trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002;11:630-9..
 • 9723 Finley JW, Ip C, Lisk DJ, et al. Cancer-protective properties of high-selenium broccoli. J Agric Food Chem 2001;49:2679-83.
 • 9724 Sher L. Role of selenium depletion in the etiopathogenesis of depression in patient with alcoholism. Med Hypotheses 2002;59:330-3..
 • 9725 Berger MM, Reymond MJ, Shenkin A, et al. Influence of selenium supplements on the post-traumatic alterations of the thyroid axis: a placebo-controlled trial. Intensive Care Med 2001;27:91-100..
 • 9726 Milde D, Novak O, Stu ka V, et al. Serum levels of selenium, manganese, copper, and iron in colorectal cancer patients. Biol Trace Elem Res 2001;79:107-14..
 • 9727 Navarrete M, Gaudry A, Revel G, et al. Urinary selenium excretion in patients with cervical uterine cancer. Biol Trace Elem Res 2001;79:97-105..
 • 9728 Beck MA, Nelson HK, Shi Q, et al. Selenium deficiency increases the pathology of an influenza virus infection. FASEB J 2001;15:1481-3.
 • 9729 Hawkes WC, Turek PJ. Effects of dietary selenium on sperm motility in healthy men. J Androl 2001;22:764-72..
 • 9737 Rao CV, Wang CQ, Simi B, et al. Chemoprevention of colon cancer by a glutathione conjugate of 1,4-phenylenebis(methylene)selenocyanate, a novel organoselenium compound with low toxicity. Cancer Res 2001;61:3647-52..
 • 9761 Van Dael P, Davidsson L, Munoz-Box R, et al. Selenium absorption and retention from a selenite- or selenate-fortified milk-based formula in men measured by a stable-isotope technique. Br J Nutr 2001;85:157-63..
 • 9762 Robinson MF, Thomson CD, Jenkinson CP, et al Long-term supplementation with selenate and selenomethionine: urinary excretion by New Zealand women. Br J Nutr 1997;77:551-63..
 • 9763 Peretz A, Siderova V, Neve J. Selenium supplementation in rheumatoid arthritis investigated in a double blind, placebo-controlled trial. Scand J Rheumatol 2001;30:208-12..
 • 9764 Bogye G, Alfthan G, Machay T. Bioavailability of enteral yeast-selenium in preterm infants. Biol Trace Elem Res 1998;65:143-51..
 • 9797 Gartner R, Gasnier BC, Dietrich JW, et al. Selenium supplementation in patients with autoimmune thyroiditis decreases thyroid peroxidase antibodies concentrations. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:1687-91..
 • 9798 Reid ME, Duffield-Lillico AJ, Garland L, et al. Selenium supplementation and lung cancer incidence: an update of the nutritional prevention of cancer trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002;11:1285-91..
 • 10217 Dawson EB, Albers JH, McGanity WJ. The apparent effect of iron supplementation on serum selenium levels in teenage pregnancy. Biol Trace Elem Res 2000;77:209-17..
 • 10263 Helzlsouer KJ, Huang HY, Alberg AJ, et al. Association between alpha-tocopherol, gamma-tocopherol, selenium, and subsequent prostate cancer. J Natl Cancer Inst 2000;92:2018-23..
 • 10687 Duffield-Lillico AJ, Slate EH, Reid ME, et al. Selenium supplementation and secondary prevention of nonmelanoma skin cancer in a randomized trial. J Natl Cancer Inst 2003;95:1477-81..
 • 11053 Berger MM, Shenkin A, Revelly JP, et al. Copper, selenium, zinc, and thiamine balances during continuous venovenous hemodiafiltration in critically ill patients. Am J Clin Nutr 2004;80:410-6.
 • 11114 Karagas MR, Greenberg ER, Nierenberg D, et al. Risk of squamous cell carcinoma of the skin in relation to plasma selenium, alpha-tocopherol, beta-carotene, and retinol: a nested case-control study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1997;6:25-9..
 • 11537 Cheung MC, Zhao XQ, Chait A, et al. Antioxidant supplements block the response of HDL to simvastatin-niacin therapy in patients with coronary artery disease and low HDL. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001;21:1320-6.
 • 11652 Hurd RW, Van Rinsvelt HA, Wilder BJ, et al. Selenium, zinc, and copper changes with valproic acid: possible relation to drug side effects. Neurology 1984;34:1393-5.
 • 11653 Fatemi SH, Calabrese JR. Treatment of valproate-induced alopecia (letter). Ann Pharmacother 1995;29;1302.
 • 11658 Verrotti A, Basciani F, Trotta D, et al. Serum copper, zinc, selenium, glutathione peroxidase and superoxide dismutase levels in epileptic children before and after 1 year of sodium valproate and carbamazepine therapy. Epilepsy Res 2002;48:71-5.
 • 11682 Venkateswaran V, Fleshner NE, Klotz LH. Synergistic effect of vitamin E and selenium in human prostate cancer cell lines. Prostate Cancer Prostatic Dis 2004;7:54-6.
 • 11683 Flodin NW. Micronutrient supplements: toxicity and drug interactions. Prog Food Nutr Sci 1990;14:277-331.
 • 11685 Schrauzer GN. Anticarcinogenic effects of selenium. Cell Mol Life Sci 2000;57:1864-73.
 • 11686 House WA, Welch RM. Bioavailability of and interactions between zinc and selenium in rats fed wheat grain intrinsically labeled with 65Zn and 75Se. J Nutr 1989;119:916-21.
 • 12185 Bjelakovic G, Nikolova D, Simonetti RG, Gluud C. Antioxidant supplements for prevention of gastrointestinal cancers: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2004;364:1219-28.
 • 13257 Li H, Stampfer MJ, Giovannucci EL, et al. A prospective study of plasma selenium levels and prostate cancer risk. J Natl Cancer Inst 2004;96:696-703.
 • 13258 Taylor PR, Parnes HL, Lippman SM. Science peels the onion of selenium effects on prostate carcinogenesis. J Natl Cancer Inst 2004;96:645-7.
 • 13259 Duffield-Lillico AJ, Dalkin BL, Reid ME, et al. Selenium supplementation, baseline plasma selenium status and incidence of prostate cancer: an analysis of the complete treatment period of the Nutritional Prevention of Cancer Trial. BJU Int 2003;91:608-12.
 • 13580 Jordan JM, Fang F, Arab L, et al. Low selenium levels are associated with increased risk for osteoarthritis of the knee. American College of Rheumatology Annual Meeting. San Diego November 12 – 17, 2005. Abstract 1189.
 • 13757 Seidner DL, Lashner BA, Brzezinski A, et al. An oral supplement enriched with fish oil, soluble fiber, and antioxidants for corticosteroid sparing in ulcerative colitis: a randomized, controlled trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2005;3:358-69.
 • 14109 Hercberg S, Galan P, Preziosi P, et al. The SU.VI.MAX Study: a randomized, placebo-controlled trial of the health effects of antioxidant vitamins and minerals. Arch Intern Med 2004;164:2335-42.
 • 14135 Meyer F, Galan P, Douville P, et al. Antioxidant vitamin and mineral supplementation and prostate cancer prevention in the SU.VI.MAX trial. Int J Cancer 2005;116:182-6.
 • 14447 You WC, Brown LM, Zhang L, et al. Randomized double-blind factorial trial of three treatments to reduce the prevalence of precancerous gastric lesions. J Natl Cancer Inst 2006;98:974-83.
 • 14525 Sors TG, Ellis DR, Na GN, et al. Analysis of sulfur and selenium assimilation in Astragalus plants with varying capacities to accumulate selenium. Plant J 2005;42:785-97.
 • 14526 Sieja K, Talerczyk M. Selenium as an element in the treatment of ovarian cancer in women receiving chemotherapy. Gynecol Oncol 2004;93:320-7.
 • 14527 Ip C. Interaction of vitamin C and selenium supplementation in the modification of mammary carcinogenesis in rats. J Natl Cancer Inst 1986;77:299-303.
 • 14528 Kurekci AE, Alpay F, Tanindi S, et al. Plasma trace element, plasma glutathione peroxidase, and superoxide dismutase levels in epileptic children receiving antiepileptic drug therapy. Epilepsia 1995;36:600-4.
 • 14534 Smith DK, Feldman EB, Feldman DS. Trace element status in multiple sclerosis. Am J Clin Nutr 1989;50:136-40.
 • 14535 Peretz A, Neve J, Vertongen F, et al. Selenium status in relation to clinical variables and corticosteroid treatment in rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1987;14:1104-7.
 • 14536 Marano G, Fischioni P, Graziano C, et al. Increased serum selenium levels in patients under corticosteroid treatment. Pharmacol Toxicol 1990;67:120-2.
 • 14537 Koskelo EK. Serum selenium in children during anti-cancer chemotherapy. Eur J Clin Nutr 1990;44:799-802.
 • 14538 Fenech AG, Ellul-Micallef R. Selenium, glutathione peroxidase and superoxide dismutase in Maltese asthmatic patients: effect of glucocorticoid administration. Pulm Pharmacol Ther 1998;11:301-8.
 • 14539 Watanabe C, Kim CY, Satoh H. Tissue-specific modification of selenium concentration by acute and chronic dexamethasone administration in mice. Br J Nutr 1997;78:501-9.
 • 14540 Schiavon R, Freeman GE, Guidi GC, et al. Selenium enhances prostacyclin production by cultured endothelial cells: possible explanation for increased bleeding times in volunteers taking selenium as a dietary supplement. Thromb Res 1984;34:389-96.
 • 14541 Davila JC, Edds GT, Osuna O, Simpson CF. Modification of the effects of aflatoxin B1 and warfarin in young pigs given selenium. Am J Vet Res 1983;44:1877-83.
 • 14542 Linday LA, Pippenger CE, Howard A, Lieberman JA. Free radical scavenging enzyme activity and related trace metals in clozapine-induced agranulocytosis: a pilot study. J Clin Psychopharmacol 1995;15:353-60.
 • 14543 Vaddadi KS, Soosai E, Vaddadi G. Low blood selenium concentrations in schizophrenic patients on clozapine. Br J Clin Pharmacol 2003;55:307-9.
 • 14544 Heese HD, Lawrence MA, Dempster WS, Pocock F. Reference concentrations of serum selenium and manganese in healthy nulliparas. S Afr Med J 1988;73:163-5.
 • 14545 Lloyd B, Lloyd RS, Clayton BE. Effect of smoking, alcohol and other factors on the selenium status of a healthy population. J Epidemiol Commun Health 1983;37:213-7.
 • 14546 Capel ID, Jenner M, Williams DC, et al. The effect of prolonged oral contraceptive steroid use on erythrocyte glutathione peroxidase activity. J Steroid Biochem 1981;14:729-32.
 • 14547 Gregus Z, Gyurasics A, Csanaky I. Effects of arsenic-, platinum-, and gold-containing drugs on the disposition of exogenous selenium in rats. Toxicolog Sci 2000;57:22-31.
 • 14548 Dillard CJ, Tappel AL. Are some major in vivo effects of gold related to microenvironments of decreased selenium? Med Hypotheses 1986;20:407-20.
 • 14563 Contempre B, Dumont JE, Ngo B, et al. Effect of selenium supplementation in hypothyroid subjects of an iodine and selenium deficient area: the possible danger of indiscriminate supplementation of iodine-deficient subjects with selenium. J Clin Endocrinol Metab 1991;73:213-5.
 • 14564 Vanderpas JB, Contempre B, Duale NL, et al. Selenium deficiency mitigates hypothyroxinemia in iodine-deficient subjects. Am J Clin Nutr 1993;57:271S-5S.
 • 14565 Hofbauer LC, Spitzweg C, Magerstadt RA, Heufelder AE. Selenium-induced thyroid dysfunction. Postgrad Med J 1997;73:103-4.
 • 14566 Calomme MR, Vanderpas JB, Francois B, et al. Thyroid function parameters during a selenium repletion/depletion study in phenylketonuric subjects. Experientia 1995;51:1208-15.
 • 14567 Duffield AJ, Thomson CD, Hill KE, Williams S. An estimation of selenium requirements for New Zealanders. Am J Clin Nutr 1999;70:896-903.
 • 14568 Vernie LN, de Goeij JJ, Zegers C, et al. Cisplatin-induced changes of selenium levels and glutathione peroxidase activities in blood of testis tumor patients. Cancer Lett 1988;40:83-91.
 • 14569 Baldew GS, van den Hamer CJ, Los G, et al. Selenium-induced protection against cis-diamminedichloroplatinum(II) nephrotoxicity in mice and rats. Cancer Res 1989;49:3020-3.
 • 14570 Baldew GS, Mol JG, de Kanter FJ, et al. The mechanism of interaction between cisplatin and selenite. Biochem Pharmacol 1991;41:1429-37.
 • 14571 Vermeulen NP, Baldew GS, Los G, et al. Reduction of cisplatin nephrotoxicity by sodium selenite. Lack of interaction at the pharmacokinetic level of both compounds. Drug Metab Dispos 1993;21:30-6.
 • 14601 Debski B, Milner JA. Dietary selenium supplementation prolongs pentobarbital induced hypnosis. J Nutr Biochem 2004;15:548-53.
 • 14602 Ishikawa M, Sasaki M, Koiwai K, et al. Inhibition of hepatic mixed-function oxidase enzymes in mice by acute and chronic treatment with selenium. J Pharmacobiodyn 1992;15:377-85.
 • 15127 See KA, Lavercombe PS, Dillon J, Ginsberg R. Accidental death from acute selenium poisoning. Med J Aust 2006;185:388-9.
 • 15266 Hurwitz BE, Klaus JR, Llabre MM, et al. Suppression of human immunodeficiency virus type 1 viral load with selenium supplementation: a randomized controlled trial. Arch Intern Med 2007;167:148-54.
 • 15305 Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, et al. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta-analysis. JAMA 2007;297:842-57.
 • 15334 Dennert G, Horneber M. Selenium for alleviating the side effects of chemotherapy, radiotherapy and surgery in cancer patients. Cochrane Database Syst Rev 2006;(3):CD005037.
 • 15456 Avenell A, Noble DW, Barr J, Engelhardt T. Selenium supplementation for critically ill adults. Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD003703.
 • 15457 Rajpathak S, Rimm E, Morris JS, Hu F. Toenail selenium and cardiovascular disease in men with diabetes. J Am Coll Nutr 2005;24:250-6.
 • 15458 Bleys J, Navas-Acien A, Guallar E. Serum selenium and diabetes in U.S. adults. Diabetes Care 2007;30:829-34.
 • 15733 Stranges S, Marshall JR, Natarajan R, et al. Effects of long-term selenium supplementation on the incidence of type 2 diabetes. Ann Intern Med 2007;147:217-23.
 • 16525 Sutter ME, Thomas JD, Brown J, Morgan B. Selenium toxicity: a case of selenosis caused by a nutritional supplement. Ann Intern Med 2008;148:970-1.
 • 16707 Lippmann SM, Klein EA, Goodman PJ, et al. Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the selenium and vitamin E cancer prevention trial (SELECT). JAMA 2009;301:39-51.
 • 16710 Bleys J, Navas-Acien A, Guallar E. Serum selenium levels and all-cause, cancer, and cardiovascular mortality amoung US adults. Arch Intern Med 2008;168:404-10.
 • 17193 Aldosary BM, Sutter ME, Schwartz M, Morgan BW. Case series of selenium toxicity from a nutritional supplement. Clin Toxicol 2012;50(1):57-64.
 • 17211 Stranges S, Laclaustra M, Ji C, et al. Higher selenium status is associated with adverse blood lipid profile in British adults. J Nutr 2010;140:81-7.
 • 17507 Reid SM, Middleton P, Cossich MC, Crowther CA. Interventions for clinical and subclinical hypothyroidism in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2010;(7):CD007752.
 • 17508 Olivieri O, Girelli D, Azzini M, et al. Low selenium status in the elderly influences thyroid hormones. Clin Sci (Lond) 1995;89:637-42.
 • 17509 Rayman MP, Thompson AJ, Bekaert B, et al. Randomized controlled trial of the effect of selenium supplementation on thyroid function in the elderly in the United Kingdom. Am J Clin Nutr 2008;87:370-8.
 • 17510 Duntas LH, Mantzou E, Koutras DA. Effects of a six month treatment with selenomethionine in patients with autoimmune throiditis. Eur J Endocrinol 2003;148:389-93.
 • 17511 Gartner R, Gasinier BC. Selenium in the treatment of autoimmune thyroiditis. Biofactors 2003;19:165-70.
 • 17512 Turker O, Kumanlioglu K, Karapolat I, Dogan I. Selenium treatment in autoimmune thyroiditis: 9-month follow-up with variable doses. J Endocrinol 2006;190:151-6.
 • 17513 Mazokopakis EE, Papadakis JA, Papadomanolaki MG, et al. Effects of 12 months treatment with L-selenomethionine on serum anti-TPO levels in patients with Hashimoto’s thyroiditis. Thyroid 2007;17:609-12.
 • 17514 Bonfig W, Gartner R, Schmidt H. Selenium supplementation does not decrease thyroid peroxidase antibody concentration in children and adolescents with autoimmune thyroiditis. ScientificWorldJournal 2010;10:990-6.
 • 17515 Toulis KA, Anastasilakis AD, Tzellos TG, et al. Selenium supplementation in the treatment of Hashimoto’s thyroiditis: A systematic review and a meta-analysis. Thyroid 2010;20:1163-73.
 • 17516 Balaz C, Feher J. The effect of selenium therapy on autoimmune thyroiditis. Clinical and Experimental Medical Journal 2009;3:269-77.
 • 17688 Klein EA, Thompson IM Jr, Tangen CM, et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA 2011;306:1549-56.
 • 17728 Rayman MP, Stranges S, Griffin BA, et al. Effect of supplementation with high-selenium yeast on plasma lipids: a randomized trial. Ann Intern Med 2011;154:656-65.
 • 19348 Rivera JA, González-Cossío T, Flores M, et al. Multiple micronutrient supplementation increases the growth of Mexican infants. Am J Clin Nutr. 2001 Nov;74:657-63.
 • 22538 Mutanen, M. and Mykkanen, H. M. Effect of ascorbic acid supplementation on selenium bioavailability in humans. Hum.Nutr.Clin.Nutr. 1985;39(3):221-226.
 • 22542 Kies, C. and Harms, J. M. Copper absorption as affected by supplemental calcium, magnesium, manganese, selenium and potassium. Adv.Exp.Med Biol. 1989;258:45-58.
 • 30843 Rooney, J. P. The role of thiols, dithiols, nutritional factors and interacting ligands in the toxicology of mercury. Toxicology 5-20-2007;234(3):145-156.
 • 34483 Schmidt, M. C., Askew, E. W., Roberts, D. E., Prior, R. L., Ensign, W. Y., Jr., and Hesslink, R. E., Jr. Oxidative stress in humans training in a cold, moderate altitude environment and their response to a phytochemical antioxidant supplement. Wilderness.Environ.Med. 2002;13(2):94-105.
 • 34488 Greul, A. K., Grundmann, J. U., Heinrich, F., Pfitzner, I., Bernhardt, J., Ambach, A., Biesalski, H. K., and Gollnick, H. Photoprotection of UV-irradiated human skin: an antioxidative combination of vitamins E and C, carotenoids, selenium and proanthocyanidins. Skin Pharmacol Appl.Skin Physiol 2002;15(5):307-315.
 • 34494 Prince, M. I., Mitchison, H. C., Ashley, D., Burke, D. A., Edwards, N., Bramble, M. G., James, O. F., and Jones, D. E. Oral antioxidant supplementation for fatigue associated with primary biliary cirrhosis: results of a multicentre, randomized, placebo-controlled, cross-over trial. Aliment.Pharmacol.Ther. 2003;17(1):137-143.
 • 34495 Wood, L. G., Fitzgerald, D. A., Lee, A. K., and Garg, M. L. Improved antioxidant and fatty acid status of patients with cystic fibrosis after antioxidant supplementation is linked to improved lung function. Am.J.Clin.Nutr. 2003;77(1):150-159.
 • 34519 Bjelakovic, G., Nikolova, D., Simonetti, R. G., and Gluud, C. Antioxidant supplements for preventing gastrointestinal cancers. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2004;(4):CD004183.
 • 34527 McNaughton, S. A., Marks, G. C., and Green, A. C. Role of dietary factors in the development of basal cell cancer and squamous cell cancer of the skin. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2005;14(7):1596-1607.
 • 34535 Coulter, I. D., Hardy, M. L., Morton, S. C., Hilton, L. G., Tu, W., Valentine, D., and Shekelle, P. G. Antioxidants vitamin C and vitamin e for the prevention and treatment of cancer. J Gen.Intern Med 2006;21(7):735-744.
 • 34536 Bjelakovic, G., Nagorni, A., Nikolova, D., Simonetti, R. G., Bjelakovic, M., and Gluud, C. Meta-analysis: antioxidant supplements for primary and secondary prevention of colorectal adenoma. Aliment.Pharmacol Ther 7-15-2006;24(2):281-291.
 • 34538 Huang, H. Y., Caballero, B., Chang, S., Alberg, A. J., Semba, R. D., Schneyer, C. R., Wilson, R. F., Cheng, T. Y., Vassy, J., Prokopowicz, G., Barnes, G. J., and Bass, E. B. The efficacy and safety of multivitamin and mineral supplement use to prevent cancer and chronic disease in adults: a systematic review for a National Institutes of Health state-of-the-science conference. Ann.Intern.Med. 9-5-2006;145(5):372-385.
 • 34539 Kamangar, F., Qiao, Y. L., Yu, B., Sun, X. D., Abnet, C. C., Fan, J. H., Mark, S. D., Zhao, P., Dawsey, S. M., and Taylor, P. R. Lung cancer chemoprevention: a randomized, double-blind trial in Linxian, China. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2006;15(8):1562-1564.
 • 34540 Bleys, J., Miller, E. R., III, Pastor-Barriuso, R., Appel, L. J., and Guallar, E. Vitamin-mineral supplementation and the progression of atherosclerosis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am.J Clin.Nutr 2006;84(4):880-887.
 • 34553 Hercberg, S., Ezzedine, K., Guinot, C., Preziosi, P., Galan, P., Bertrais, S., Estaquio, C., Briancon, S., Favier, A., Latreille, J., and Malvy, D. Antioxidant supplementation increases the risk of skin cancers in women but not in men. J.Nutr. 2007;137(9):2098-2105.
 • 34563 Bardia, A., Tleyjeh, I. M., Cerhan, J. R., Sood, A. K., Limburg, P. J., Erwin, P. J., and Montori, V. M. Efficacy of antioxidant supplementation in reducing primary cancer incidence and mortality: systematic review and meta-analysis. Mayo Clin.Proc. 2008;83(1):23-34.
 • 34564 Evans, J. R. and Henshaw, K. Antioxidant vitamin and mineral supplements for preventing age-related macular degeneration. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2008;(1):CD000253.
 • 34569 Bjelakovic, G., Nikolova, D., Gluud, L. L., Simonetti, R. G., and Gluud, C. Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2008;(2):CD007176.
 • 34572 Bjelakovic, G., Nikolova, D., Simonetti, R. G., and Gluud, C. Antioxidant supplements for preventing gastrointestinal cancers. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2008;(3):CD004183.
 • 34665 Wenzel, G., Kuklinski, B., Ruhlmann, C., and Ehrhardt, D. [Alcohol-induced toxic hepatitis–a “free radical” associated disease. Lowering fatality by adjuvant antioxidant therapy]. Z.Gesamte Inn.Med. 1993;48(10):490-496.
 • 34676 Hofstad, B., Almendingen, K., Vatn, M., Andersen, S. N., Owen, R. W., Larsen, S., and Osnes, M. Growth and recurrence of colorectal polyps: a double-blind 3-year intervention with calcium and antioxidants. Digestion 1998;59(2):148-156.
 • 43942 Hoenjet, K. M., Dagnelie, P. C., Delaere, K. P., Wijckmans, N. E., Zambon, J. V., and Oosterhof, G. O. Effect of a nutritional supplement containing vitamin E, selenium, vitamin c and coenzyme Q10 on serum PSA in patients with hormonally untreated carcinoma of the prostate: a randomised placebo-controlled study. Eur Urol 2005;47(4):433-439.
 • 43949 Witte, K. K., Nikitin, N. P., Parker, A. C., von Haehling, S., Volk, H. D., Anker, S. D., Clark, A. L., and Cleland, J. G. The effect of micronutrient supplementation on quality-of-life and left ventricular function in elderly patients with chronic heart failure. Eur Heart J 2005;26(21):2238-2244.
 • 44021 Pepe, S., Leong, J. Y., Van der Merwe, J., Marasco, S. F., Hadj, A., Lymbury, R., Perkins, A., and Rosenfeldt, F. L. Targeting oxidative stress in surgery: effects of ageing and therapy. Exp.Gerontol. 2008;43(7):653-657.
 • 44280 Lockwood, K., Moesgaard, S., Hanioka, T., and Folkers, K. Apparent partial remission of breast cancer in ‘high risk’ patients supplemented with nutritional antioxidants, essential fatty acids and coenzyme Q10. Mol.Aspects Med 1994;15 Suppl:s231-s240.
 • 45931 Kubik, P., Kowalska, B., Laskowska-Klita, T., Chelchowska, M., and Leibschang, J. [Effect of vitamin-mineral supplementation on the status of some microelements in pregnant women]. Przegl.Lek. 2004;61(7):764-768.
 • 51312 Li, H., Li, H. Q., Wang, Y., Xu, H. X., Fan, W. T., Wang, M. L., Sun, P. H., and Xie, X. Y. An intervention study to prevent gastric cancer by micro-selenium and large dose of allitridum. Chin Med.J.(Engl.) 2004;117(8):1155-1160.
 • 51376 Zhang, L., Gail, M. H., Wang, Y. Q., Brown, L. M., Pan, K. F., Ma, J. L., Amagase, H., You, W. C., and Moslehi, R. A randomized factorial study of the effects of long-term garlic and micronutrient supplementation and of 2-wk antibiotic treatment for Helicobacter pylori infection on serum cholesterol and lipoproteins. Am.J.Clin.Nutr. 2006;84(4):912-919.
 • 51383 Dunstan, J. A., Breckler, L., Hale, J., Lehmann, H., Franklin, P., Lyons, G., Ching, S. Y., Mori, T. A., Barden, A., and Prescott, S. L. Supplementation with vitamins C, E, beta-carotene and selenium has no effect on anti-oxidant status and immune responses in allergic adults: a randomized controlled trial. Clin Exp.Allergy 2007;37(2):180-187.
 • 51470 Ma, J. L., Zhang, L., Brown, L. M., Li, J. Y., Shen, L., Pan, K. F., Liu, W. D., Hu, Y., Han, Z. X., Crystal-Mansour, S., Pee, D., Blot, W. J., Fraumeni, J. F., Jr., You, W. C., and Gail, M. H. Fifteen-year effects of Helicobacter pylori, garlic, and vitamin treatments on gastric cancer incidence and mortality. J.Natl.Cancer Inst. 3-21-2012;104(6):488-492.
 • 55941 Moreno-Reyes, R., Mathieu, F., Boelaert, M., Begaux, F., Suetens, C., Rivera, M. T., Neve, J., Perlmutter, N., and Vanderpas, J. Selenium and iodine supplementation of rural Tibetan children affected by Kashin-Beck osteoarthropathy. Am J Clin Nutr 2003;78(1):137-144.
 • 58498 Block, K. I., Koch, A. C., Mead, M. N., Tothy, P. K., Newman, R. A., and Gyllenhaal, C. Impact of antioxidant supplementation on chemotherapeutic toxicity: a systematic review of the evidence from randomized controlled trials. Int.J Cancer 9-15-2008;123(6):1227-1239.
 • 60370 Heinrich, U., Tronnier, H., Stahl, W., Bejot, M., and Maurette, J. M. Antioxidant supplements improve parameters related to skin structure in humans. Skin Pharmacol Physiol 2006;19(4):224-231.
 • 61360 Davison, G. W., Hughes, C. M., and Bell, R. A. Exercise and mononuclear cell DNA damage: the effects of antioxidant supplementation. Int J Sport Nutr Exerc.Metab 2005;15(5):480-492.
 • 64540 Rumiris, D., Purwosunu, Y., Wibowo, N., Farina, A., and Sekizawa, A. Lower rate of preeclampsia after antioxidant supplementation in pregnant women with low antioxidant status. Hypertens.Pregnancy. 2006;25(3):241-253.
 • 64626 Safarinejad, M. R. and Safarinejad, S. Efficacy of selenium and/or N-acetyl-cysteine for improving semen parameters in infertile men: a double-blind, placebo controlled, randomized study. J Urol. 2009;181(2):741-751.
 • 65007 Rana, S. V. Metals and apoptosis: recent developments. J.Trace Elem.Med.Biol. 2008;22(4):262-284.
 • 70999 Singletary, K. and Milner, J. Diet, autophagy, and cancer: a review. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2008;17(7):1596-1610.
 • 71416 Olsen, A., Thiong’o, F. W., Ouma, J. H., Mwaniki, D., Magnussen, P., Michaelsen, K. F., Friis, H., and Geissler, P. W. Effects of multimicronutrient supplementation on helminth reinfection: a randomized, controlled trial in Kenyan schoolchildren. Trans.R.Soc.Trop.Med.Hyg. 2003;97(1):109-114.
 • 71433 Ciliberto, H., Ciliberto, M., Briend, A., Ashorn, P., Bier, D., and Manary, M. Antioxidant supplementation for the prevention of kwashiorkor in Malawian children: randomised, double blind, placebo controlled trial. BMJ 5-14-2005;330(7500):1109.
 • 74282 Pfeiffer, J. M., Askew, E. W., Roberts, D. E., Wood, S. M., Benson, J. E., Johnson, S. C., and Freedman, M. S. Effect of antioxidant supplementation on urine and blood markers of oxidative stress during extended moderate-altitude training. Wilderness.Environ.Med 1999;10(2):66-74.
 • 74283 Chao, W. H., Askew, E. W., Roberts, D. E., Wood, S. M., and Perkins, J. B. Oxidative stress in humans during work at moderate altitude. J Nutr. 1999;129(11):2009-2012.
 • 74284 Schumacher, K. [Effect of selenium on the side effect profile of adjuvant chemotherapy/radiotherapy in patients with breast carcinoma. Design for a clinical study]. Med Klin.(Munich) 10-15-1999;94 Suppl 3:45-48.
 • 74285 Welch, R. W., Turley, E., Sweetman, S. F., Kennedy, G., Collins, A. R., Dunne, A., Livingstone, M. B., McKenna, P. G., McKelvey-Martin, V. J., and Strain, J. J. Dietary antioxidant supplementation and DNA damage in smokers and nonsmokers. Nutr.Cancer 1999;34(2):167-172.
 • 74286 Temple, K. A., Smith, A. M., and Cockram, D. B. Selenate-supplemented nutritional formula increases plasma selenium in hemodialysis patients. J Ren Nutr. 2000;10(1):16-23.
 • 74287 Finley, J. W., Duffield, A., Ha, P., Vanderpool, R. A., and Thomson, C. D. Selenium supplementation affects the retention of stable isotopes of selenium in human subjects consuming diets low in selenium. Br.J Nutr. 1999;82(5):357-360.
 • 74288 Darlow, B. A., Winterbourn, C. C., Inder, T. E., Graham, P. J., Harding, J. E., Weston, P. J., Austin, N. C., Elder, D. E., Mogridge, N., Buss, I. H., and Sluis, K. B. The effect of selenium supplementation on outcome in very low birth weight infants: a randomized controlled trial. The New Zealand Neonatal Study Group. J Pediatr 2000;136(4):473-480.
 • 74289 Brown, K. M., Pickard, K., Nicol, F., Beckett, G. J., Duthie, G. G., and Arthur, J. R. Effects of organic and inorganic selenium supplementation on selenoenzyme activity in blood lymphocytes, granulocytes, platelets and erythrocytes. Clin.Sci (Lond) 2000;98(5):593-599.
 • 74290 Winterbourn, C. C., Chan, T., Buss, I. H., Inder, T. E., Mogridge, N., and Darlow, B. A. Protein carbonyls and lipid peroxidation products as oxidation markers in preterm infant plasma: associations with chronic lung disease and retinopathy and effects of selenium supplementation. Pediatr.Res. 2000;48(1):84-90.
 • 74291 Seppanen, K., Kantola, M., Laatikainen, R., Nyyssonen, K., Valkonen, V. P., Kaarlopp, V., and Salonen, J. T. Effect of supplementation with organic selenium on mercury status as measured by mercury in pubic hair. J Trace Elem.Med Biol. 2000;14(2):84-87.
 • 74292 Alfthan, G., Xu, G. L., Tan, W. H., Aro, A., Wu, J., Yang, Y. X., Liang, W. S., Xue, W. L., and Kong, L. H. Selenium supplementation of children in a selenium-deficient area in China: blood selenium levels and glutathione peroxidase activities. Biol.Trace Elem.Res. 2000;73(2):113-125.
 • 74293 Miller, A. L. The etiologies, pathophysiology, and alternative/complementary treatment of asthma. Altern.Med Rev. 2001;6(1):20-47.
 • 74294 Federico, A., Iodice, P., Federico, P., Del Rio, A., Mellone, M. C., Catalano, G., and Federico, P. Effects of selenium and zinc supplementation on nutritional status in patients with cancer of digestive tract. Eur J Clin Nutr 2001;55(4):293-297.
 • 74295 Kalita, B., Nowak, P., Slimok, M., Sikora, A., Szkilnik, R., Obuchowicz, A., Sulej, J., and Sabat, D. [Selenium plasma concentration level in children with food allergy]. Pol.Merkur Lekarski. 2001;10(60):411-413.
 • 74296 Kiremidjian-Schumacher, L. and Roy, M. Effect of selenium on the immunocompetence of patients with head and neck cancer and on adoptive immunotherapy of early and established lesions. Biofactors 2001;14(1-4):161-168.
 • 74297 Elsendoorn, T. J., Weijl, N. I., Mithoe, S., Zwinderman, A. H., Van, Dam F., De Zwart, F. A., Tates, A. D., and Osanto, S. Chemotherapy-induced chromosomal damage in peripheral blood lymphocytes of cancer patients supplemented with antioxidants or placebo. Mutat.Res. 11-15-2001;498(1-2):145-158.
 • 74298 Ogawa, A., Ogawa, I., Obayashi, R., Umezu, K., Doi, M., and Hirao, T. Highly Selective Thioselenation of Vinylcyclopropanes with a (PhS)(2)-(PhSe)(2) Binary System and Its Application to Thiotelluration. J Org.Chem. 1-8-1999;64(1):86-92.
 • 74299 Cornelli, U., Terranova, R., Luca, S., Cornelli, M., and Alberti, A. Bioavailability and antioxidant activity of some food supplements in men and women using the D-Roms test as a marker of oxidative stress. J Nutr. 2001;131(12):3208-3211.
 • 74302 Adamowicz, A., Trafikowska, U., Trafikowska, A., Zachara, B., and Manitius, J. Effect of erythropoietin therapy and selenium supplementation on selected antioxidant parameters in blood of uremic patients on long- term hemodialysis. Med Sci Monit. 2002;8(3):CR202-CR205.
 • 74303 Sole, M. J. and Jeejeebhoy, K. N. Conditioned nutritional requirements: therapeutic relevance to heart failure. Herz 2002;27(2):174-178.
 • 74304 Vinceti, M., Wei, E. T., Malagoli, C., Bergomi, M., and Vivoli, G. Adverse health effects of selenium in humans. Rev.Environ.Health 2001;16(4):233-251.
 • 74305 Jahnova, E., Horvathova, M., Gazdik, F., and Weissova, S. Effects of selenium supplementation on expression of adhesion molecules in corticoid-dependent asthmatics. Bratisl.Lek.Listy 2002;103(1):12-16.
 • 74306 Gazdik, F., Horvathova, M., Gazdikova, K., and Jahnova, E. The influence of selenium supplementation on the immunity of corticoid-dependent asthmatics. Bratisl.Lek.Listy 2002;103(1):17-21.
 • 74307 Gazdik, F., Kadrabova, J., and Gazdikova, K. Decreased consumption of corticosteroids after selenium supplementation in corticoid-dependent asthmatics. Bratisl.Lek.Listy 2002;103(1):22-25.
 • 74310 Apostolidis, N. S., Panoussopoulos, D. G., Stamou, K. M., Kekis, P. B., Paradellis, T. P., Karydas, A. G., Zarkadas, C., Zirogiannis, P. N., and Manouras, A. J. Selenium metabolism in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. Perit.Dial.Int 2002;22(3):400-404.
 • 74312 El-Bayoumy, K., Richie, J. P., Jr., Boyiri, T., Komninou, D., Prokopczyk, B., Trushin, N., Kleinman, W., Cox, J., Pittman, B., and Colosimo, S. Influence of selenium-enriched yeast supplementation on biomarkers of oxidative damage and hormone status in healthy adult males: a clinical pilot study. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2002;11(11):1459-1465.
 • 74313 Bialy, T. L., Rothe, M. J., and Grant-Kels, J. M. Dietary factors in the prevention and treatment of nonmelanoma skin cancer and melanoma. Dermatol.Surg. 2002;28(12):1143-1152.
 • 74314 Burbano, X., Miguez-Burbano, M. J., McCollister, K., Zhang, G., Rodriguez, A., Ruiz, P., Lecusay, R., and Shor-Posner, G. Impact of a selenium chemoprevention clinical trial on hospital admissions of HIV-infected participants. HIV.Clin.Trials 2002;3(6):483-491.
 • 74315 Benton, D. Selenium intake, mood and other aspects of psychological functioning. Nutr.Neurosci. 2002;5(6):363-374.
 • 74316 Kelley, M. J. and McCrory, D. C. Prevention of lung cancer: summary of published evidence. Chest 2003;123(1 Suppl):50S-59S.
 • 74318 Keskes-Ammar, L., Feki-Chakroun, N., Rebai, T., Sahnoun, Z., Ghozzi, H., Hammami, S., Zghal, K., Fki, H., Damak, J., and Bahloul, A. Sperm oxidative stress and the effect of an oral vitamin E and selenium supplement on semen quality in infertile men. Arch.Androl 2003;49(2):83-94.
 • 74319 Margaritis, I., Palazzetti, S., Rousseau, A. S., Richard, M. J., and Favier, A. Antioxidant supplementation and tapering exercise improve exercise-induced antioxidant response. J Am.Coll.Nutr. 2003;22(2):147-156.
 • 74320 Bertolini, G., Iapichino, G., Radrizzani, D., Facchini, R., Simini, B., Bruzzone, P., Zanforlin, G., and Tognoni, G. Early enteral immunonutrition in patients with severe sepsis: results of an interim analysis of a randomized multicentre clinical trial. Intensive Care Med. 2003;29(5):834-840.
 • 74321 Wallace, K., Byers, T., Morris, J. S., Cole, B. F., Greenberg, E. R., Baron, J. A., Gudino, A., Spate, V., and Karagas, M. R. Prediagnostic serum selenium concentration and the risk of recurrent colorectal adenoma: a nested case-control study. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2003;12(5):464-467.
 • 74322 Ferencik, M. and Ebringer, L. Modulatory effects of selenium and zinc on the immune system. Folia Microbiol.(Praha) 2003;48(3):417-426.
 • 74323 Hou, J., Wu, Y., and Ling, Y. [Modulation of the inflammatory response through complement-neutrophil activation feedback mechanism with selenium and vitamin E]. Zhongguo Yi.Xue.Ke.Xue.Yuan Xue.Bao. 2000;22(6):580-584.
 • 74324 Shor-Posner, G., Lecusay, R., Miguez, M. J., Moreno-Black, G., Zhang, G., Rodriguez, N., Burbano, X., Baum, M., and Wilkie, F. Psychological burden in the era of HAART: impact of selenium therapy. Int J Psychiatry Med 2003;33(1):55-69.
 • 74325 Singhal, N. and Austin, J. A clinical review of micronutrients in HIV infection. J Int Assoc.Physicians AIDS Care (Chic.) 2002;1(2):63-75.
 • 74326 Abrams, C. K., Siram, S. M., Galsim, C., Johnson-Hamilton, H., Munford, F. L., and Mezghebe, H. Selenium deficiency in long-term total parenteral nutrition. Nutr Clin Pract 1992;7(4):175-178.
 • 74327 Li, W. G. [Preliminary observations on effect of selenium yeast on high risk populations with primary liver cancer]. Zhonghua Yu Fang Yi.Xue.Za Zhi. 1992;26(5):268-271.
 • 74329 Serwin, A. B., Mysliwiec, H., Hukalowicz, K., Porebski, P., Borawska, M., and Chodynicka, B. Soluble tumor necrosis factor-alpha receptor type 1 during selenium supplementation in psoriasis patients. Nutrition 2003;19(10):847-850.
 • 74330 Darlow, B. A. and Austin, N. C. Selenium supplementation to prevent short-term morbidity in preterm neonates. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2003;(4):CD003312.
 • 74331 Pietschmann, A., Kuklinski, B., and Otterstein, A. [Protection from uv-light-induced oxidative stress by nutritional radical scavengers]. Z.Gesamte Inn.Med 1992;47(11):518-522.
 • 74332 Schrauzer, G. N. The nutritional significance, metabolism and toxicology of selenomethionine. Adv.Food Nutr.Res. 2003;47:73-112.
 • 74333 Allsup, S. J., Shenkin, A., Gosney, M. A., Taylor, S., Taylor, W., Hammond, M., and Zambon, M. C. Can a short period of micronutrient supplementation in older institutionalized people improve response to influenza vaccine? A randomized, controlled trial. J Am.Geriatr.Soc. 2004;52(1):20-24.
 • 74334 Al-Taie, O. H., Seufert, J., Karvar, S., Adolph, C., Mork, H., Scheurlen, M., Kohrle, J., and Jakob, F. Selenium supplementation enhances low selenium levels and stimulates glutathione peroxidase activity in peripheral blood and distal colon mucosa in past and present carriers of colon adenomas. Nutr.Cancer 2003;46(2):125-130.
 • 74335 Sakaguchi, S. [Metabolic aspects of endotoxin as a model of septic shock–approached from oxidative stress]. Yakugaku Zasshi 2004;124(2):69-87.
 • 74336 Allam, M. F. and Lucane, R. A. Selenium supplementation for asthma. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2004;(2):CD003538.
 • 74338 Broome, C. S., McArdle, F., Kyle, J. A., Andrews, F., Lowe, N. M., Hart, C. A., Arthur, J. R., and Jackson, M. J. An increase in selenium intake improves immune function and poliovirus handling in adults with marginal selenium status. Am.J.Clin.Nutr. 2004;80(1):154-162.
 • 74339 Angstwurm, M. W., Schopohl, J., and Gaertner, R. Selenium substitution has no direct effect on thyroid hormone metabolism in critically ill patients. Eur.J Endocrinol. 2004;151(1):47-54.
 • 74340 Weijl, N. I., Elsendoorn, T. J., Lentjes, E. G., Hopman, G. D., Wipkink-Bakker, A., Zwinderman, A. H., Cleton, F. J., and Osanto, S. Supplementation with antioxidant micronutrients and chemotherapy-induced toxicity in cancer patients treated with cisplatin-based chemotherapy: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Eur.J Cancer 2004;40(11):1713-1723.
 • 74341 Faure, P., Ramon, O., Favier, A., and Halimi, S. Selenium supplementation decreases nuclear factor-kappa B activity in peripheral blood mononuclear cells from type 2 diabetic patients. Eur.J Clin.Invest 2004;34(7):475-481.
 • 74342 Pan, S. Y., Ugnat, A. M., Mao, Y., Wen, S. W., and Johnson, K. C. A case-control study of diet and the risk of ovarian cancer. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2004;13(9):1521-1527.
 • 74343 Reid, M. E., Stratton, M. S., Lillico, A. J., Fakih, M., Natarajan, R., Clark, L. C., and Marshall, J. R. A report of high-dose selenium supplementation: response and toxicities. J Trace Elem.Med Biol. 2004;18(1):69-74.
 • 74344 Subudhi, A. W., Jacobs, K. A., Hagobian, T. A., Fattor, J. A., Fulco, C. S., Muza, S. R., Rock, P. B., Hoffman, A. R., Cymerman, A., and Friedlander, A. L. Antioxidant supplementation does not attenuate oxidative stress at high altitude. Aviat.Space Environ.Med 2004;75(10):881-888.
 • 74345 Rayman, M. P. The use of high-selenium yeast to raise selenium status: how does it measure up? Br.J Nutr. 2004;92(4):557-573.
 • 74346 Smolkova, B., Dusinska, M., Raslova, K., Barancokova, M., Kazimirova, A., Horska, A., Spustova, V., and Collins, A. Folate levels determine effect of antioxidant supplementation on micronuclei in subjects with cardiovascular risk. Mutagenesis 2004;19(6):469-476.
 • 74347 Peretz, A., Neve, J., Duchateau, J., and Famaey, J. P. Adjuvant treatment of recent onset rheumatoid arthritis by selenium supplementation: preliminary observations. Br.J Rheumatol. 1992;31(4):281-282.
 • 74348 McClelland, R. S., Baeten, J. M., Overbaugh, J., Richardson, B. A., Mandaliya, K., Emery, S., Lavreys, L., Ndinya-Achola, J. O., Bankson, D. D., Bwayo, J. J., and Kreiss, J. K. Micronutrient supplementation increases genital tract shedding of HIV-1 in women: results of a randomized trial. J Acquir.Immune.Defic.Syndr. 12-15-2004;37(5):1657-1663.
 • 74349 Lindner, D., Lindner, J., Baumann, G., Dawczynski, H., and Bauch, K. [Investigation of antioxidant therapy with sodium selenite in acute pancreatitis. A prospective randomized blind trial]. Med Klin.(Munich) 12-15-2004;99(12):708-712.
 • 74351 Bonnefont-Rousselot, D. The role of antioxidant micronutrients in the prevention of diabetic complications. Treat.Endocrinol 2004;3(1):41-52.
 • 74352 Chelchowska, M., Laskowska-Klita, T., Kubik, P., and Leibschang, J. [The effect of vitamin-mineral supplementation on the level of MDA and activity of glutathione peroxidase and superoxide dismutase in blood of matched maternal-cord pairs]. Przegl.Lek. 2004;61(7):760-763.
 • 74353 Mego, M., Ebringer, L., Drgona, L., Mardiak, J., Trupl, J., Greksak, R., Nemova, I., Oravcova, E., Zajac, V., and Koza, I. Prevention of febrile neutropenia in cancer patients by probiotic strain Enterococcus faecium M-74. Pilot study phase I. Neoplasma 2005;52(2):159-164.
 • 74354 Xia, Y., Hill, K. E., Byrne, D. W., Xu, J., and Burk, R. F. Effectiveness of selenium supplements in a low-selenium area of China. Am.J.Clin.Nutr. 2005;81(4):829-834.
 • 74356 Meltzer, H. M., Norheim, G., Loken, E. B., and Holm, H. Supplementation with wheat selenium induces a dose-dependent response in serum and urine of a Se-replete population. Br.J Nutr. 1992;67(2):287-294.
 • 74357 Burk, R. F. and Hill, K. E. Selenoprotein P: an extracellular protein with unique physical characteristics and a role in selenium homeostasis. Annu Rev Nutr 2005;25:215-235.
 • 74358 Kim, J., Sun, P., Lam, Y. W., Troncoso, P., Sabichi, A. L., Babaian, R. J., Pisters, L. L., Pettaway, C. A., Wood, C. G., Lippman, S. M., McDonnell, T. J., Lieberman, R., Logothetis, C., and Ho, S. M. Changes in serum proteomic patterns by presurgical alpha-tocopherol and L-selenomethionine supplementation in prostate cancer. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2005;14(7):1697-1702.
 • 74359 Volkovova, K., Barancokova, M., Kazimirova, A., Collins, A., Raslova, K., Smolkova, B., Horska, A., Wsolova, L., and Dusinska, M. Antioxidant supplementation reduces inter-individual variation in markers of oxidative damage. Free Radic.Res 2005;39(6):659-666.
 • 74362 Riccioni, G. and D’Orazio, N. The role of selenium, zinc and antioxidant vitamin supplementation in the treatment of bronchial asthma: adjuvant therapy or not? Expert.Opin Investig.Drugs 2005;14(9):1145-1155.
 • 74363 Mego, M., Koncekova, R., Mikuskova, E., Drgona, L., Ebringer, L., Demitrovicova, L., Nemova, I., Trupl, J., Mardiak, J., Koza, I., and Zajac, V. Prevention of febrile neutropenia in cancer patients by probiotic strain Enterococcus faecium M-74. Phase II study. Support.Care Cancer 2006;14(3):285-290.
 • 74364 Rayman, M., Thompson, A., Warren-Perry, M., Galassini, R., Catterick, J., Hall, E., Lawrence, D., and Bliss, J. Impact of selenium on mood and quality of life: a randomized, controlled trial. Biol Psychiatry 1-15-2006;59(2):147-154.
 • 74365 Frank, J. E. Diagnosis and management of G6PD deficiency. Am.Fam.Physician 10-1-2005;72(7):1277-1282.
 • 74367 van, Dokkum W., Van der Torre, H. W., Schaafsma, G., Kistemaker, C., and Ockhuizen, T. Supplementation with selenium-rich bread does not influence platelet aggregation in healthy volunteers. Eur.J Clin.Nutr. 1992;46(6):445-450.
 • 74368 Kuklinski, B., Buchner, M., Schweder, R., and Nagel, R. [Acute pancreatitis–a free radical disease. Decrease in fatality with sodium selenite (Na2SeO3) therapy]. Z.Gesamte Inn.Med 1991;46(5):145-149.
 • 74369 Stranges, S., Marshall, J. R., Trevisan, M., Natarajan, R., Donahue, R. P., Combs, G. F., Farinaro, E., Clark, L. C., and Reid, M. E. Effects of selenium supplementation on cardiovascular disease incidence and mortality: secondary analyses in a randomized clinical trial. Am J Epidemiol. 4-15-2006;163(8):694-699.
 • 74370 Burk, R. F., Norsworthy, B. K., Hill, K. E., Motley, A. K., and Byrne, D. W. Effects of chemical form of selenium on plasma biomarkers in a high-dose human supplementation trial. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2006;15(4):804-810.
 • 74373 Serwin, A. B., Wasowicz, W., and Chodynicka, B. Selenium supplementation, soluble tumor necrosis factor-alpha receptor type 1, and C-reactive protein during psoriasis therapy with narrowband ultraviolet B. Nutrition 2006;22(9):860-864.
 • 74374 Elango, N., Samuel, S., and Chinnakkannu, P. Enzymatic and non-enzymatic antioxidant status in stage (III) human oral squamous cell carcinoma and treated with radical radio therapy: influence of selenium supplementation. Clin Chim Acta 2006;373(1-2):92-98.
 • 74375 McCarty, M. F. and Block, K. I. Preadministration of high-dose salicylates, suppressors of NF-kappaB activation, may increase the chemosensitivity of many cancers: an example of proapoptotic signal modulation therapy. Integr.Cancer Ther 2006;5(3):252-268.
 • 74376 Spiller, H. A. and Pfiefer, E. Two fatal cases of selenium toxicity. Forensic Sci Int 8-24-2007;171(1):67-72.
 • 74377 Groenbaek, K., Friis, H., Hansen, M., Ring-Larsen, H., and Krarup, H. B. The effect of antioxidant supplementation on hepatitis C viral load, transaminases and oxidative status: a randomized trial among chronic hepatitis C virus-infected patients. Eur J Gastroenterol Hepatol 2006;18(9):985-989.
 • 74378 Czernichow, S., Couthouis, A., Bertrais, S., Vergnaud, A. C., Dauchet, L., Galan, P., and Hercberg, S. Antioxidant supplementation does not affect fasting plasma glucose in the Supplementation with Antioxidant Vitamins and Minerals (SU.VI.MAX) study in France: association with dietary intake and plasma concentrations. Am J Clin Nutr 2006;84(2):395-399.
 • 74379 Richelle, M., Sabatier, M., Steiling, H., and Williamson, G. Skin bioavailability of dietary vitamin E, carotenoids, polyphenols, vitamin C, zinc and selenium. Br J Nutr 2006;96(2):227-238.
 • 74382 Berger, M. M., Eggimann, P., Heyland, D. K., Chiolero, R. L., Revelly, J. P., Day, A., Raffoul, W., and Shenkin, A. Reduction of nosocomial pneumonia after major burns by trace element supplementation: aggregation of two randomised trials. Crit Care 2006;10(6):R153.
 • 74383 Angstwurm, M. W., Engelmann, L., Zimmermann, T., Lehmann, C., Spes, C. H., Abel, P., Strauss, R., Meier-Hellmann, A., Insel, R., Radke, J., Schuttler, J., and Gartner, R. Selenium in Intensive Care (SIC): results of a prospective randomized, placebo-controlled, multiple-center study in patients with severe systemic inflammatory response syndrome, sepsis, and septic shock. Crit Care Med 2007;35(1):118-126.
 • 74384 Narayanan, B. A. Chemopreventive agents alters global gene expression pattern: predicting their mode of action and targets. Curr.Cancer Drug Targets. 2006;6(8):711-727.
 • 74385 Mishra, V., Baines, M., Perry, S. E., McLaughlin, P. J., Carson, J., Wenstone, R., and Shenkin, A. Effect of selenium supplementation on biochemical markers and outcome in critically ill patients. Clin Nutr 2007;26(1):41-50.
 • 74387 Shaheen, S. O., Newson, R. B., Rayman, M. P., Wong, A. P., Tumilty, M. K., Phillips, J. M., Potts, J. F., Kelly, F. J., White, P. T., and Burney, P. G. Randomised, double blind, placebo-controlled trial of selenium supplementation in adult asthma. Thorax 2007;62(6):483-490.
 • 74388 Singh, U., Otvos, J., Dasgupta, A., de Lemos, J. A., Devaraj, S., and Jialal, I. High-dose alpha-tocopherol therapy does not affect HDL subfractions in patients with coronary artery disease on statin therapy. Clin Chem 2007;53(3):525-528.
 • 74389 Yu, S. Y., Zhu, Y. J., Li, W. G., Huang, Q. S., Huang, C. Z., Zhang, Q. N., and Hou, C. A preliminary report on the intervention trials of primary liver cancer in high-risk populations with nutritional supplementation of selenium in China. Biol.Trace Elem.Res. 1991;29(3):289-294.
 • 74391 Negro, R., Greco, G., Mangieri, T., Pezzarossa, A., Dazzi, D., and Hassan, H. The influence of selenium supplementation on postpartum thyroid status in pregnant women with thyroid peroxidase autoantibodies. J Clin Endocrinol.Metab 2007;92(4):1263-1268.
 • 74392 Heyland, D. K., Dhaliwalm, R., Day, A., Drover, J., Cote, H., and Wischmeyer, P. Optimizing the dose of glutamine dipeptides and antioxidants in critically ill patients: a phase I dose-finding study. JPEN J Parenter.Enteral Nutr 2007;31(2):109-118.
 • 74393 Houston, M. C. The role of mercury and cadmium heavy metals in vascular disease, hypertension, coronary heart disease, and myocardial infarction. Altern Ther Health Med 2007;13(2):S128-S133.
 • 74394 Joniau, S., Goeman, L., Roskams, T., Lerut, E., Oyen, R., and Van Poppel, H. Effect of nutritional supplement challenge in patients with isolated high-grade prostatic intraepithelial neoplasia. Urology 2007;69(6):1102-1106.
 • 74397 Alexander, J. Selenium. Novartis.Found.Symp 2007;282:143-149.
 • 74398 Flohe, L. Selenium in mammalian spermiogenesis. Biol.Chem. 2007;388(10):987-995.
 • 74399 Sanchez-Gutierrez, M., Garcia-Montalvo, E. A., Izquierdo-Vega, J. A., and Del Razo, L. M. Effect of dietary selenium deficiency on the in vitro fertilizing ability of mice spermatozoa. Cell Biol.Toxicol. 2008;24(4):321-329.
 • 74400 Beale, R. J., Sherry, T., Lei, K., Campbell-Stephen, L., McCook, J., Smith, J., Venetz, W., Alteheld, B., Stehle, P., and Schneider, H. Early enteral supplementation with key pharmaconutrients improves Sequential Organ Failure Assessment score in critically ill patients with sepsis: outcome of a randomized, controlled, double-blind trial. Crit Care Med. 2008;36(1):131-144.
 • 74401 Ravn-Haren, G., Krath, B. N., Overvad, K., Cold, S., Moesgaard, S., Larsen, E. H., and Dragsted, L. O. Effect of long-term selenium yeast intervention on activity and gene expression of antioxidant and xenobiotic metabolising enzymes in healthy elderly volunteers from the Danish Prevention of Cancer by Intervention by Selenium (PRECISE) pilot study. Br J Nutr 2008;99(6):1190-1198.
 • 74402 Voitsekhovskaia, IuG, Skesters, A., Orlikov, G. A., Silova, A. A., Rusakova, N. E., Larmane, L. T., Karpov, IuG, Ivanov, A. D., and Maulins, E. [Assessment of some oxidative stress parameters in bronchial asthma patients beyond add-on selenium supplementation]. Biomed Khim. 2007;53(5):577-584.
 • 74403 Vina, J., Sastre, J., Pallardo, F. V., Gambini, J., and Borras, C. Modulation of longevity-associated genes by estrogens or phytoestrogens. Biol Chem 2008;389(3):273-277.
 • 74404 Gammelgaard, B., Gabel-Jensen, C., Sturup, S., and Hansen, H. R. Complementary use of molecular and element-specific mass spectrometry for identification of selenium compounds related to human selenium metabolism. Anal.Bioanal.Chem 2008;390(7):1691-1706.
 • 74405 Hawkes, W. C., Richter, B. D., Alkan, Z., Souza, E. C., Derricote, M., Mackey, B. E., and Bonnel, E. L. Response of selenium status indicators to supplementation of healthy North American men with high-selenium yeast. Biol Trace Elem.Res 2008;122(2):107-121.
 • 74406 Salonen, J. T., Salonen, R., Seppanen, K., Rinta-Kiikka, S., Kuukka, M., Korpela, H., Alfthan, G., Kantola, M., and Schalch, W. Effects of antioxidant supplementation on platelet function: a randomized pair-matched, placebo-controlled, double-blind trial in men with low antioxidant status. Am.J Clin.Nutr. 1991;53(5):1222-1229.
 • 74407 Katzen-Luchenta, J. The declaration of nutrition, health, and intelligence for the child-to-be. Nutr.Health 2007;19(1-2):85-102.
 • 74408 Brigelius-Flohe, R. Selenium compounds and selenoproteins in cancer. Chem.Biodivers. 2008;5(3):389-395.
 • 74411 Thomson, A. Nutritional support in acute pancreatitis. Curr.Opin.Clin.Nutr.Metab Care 2008;11(3):261-266.
 • 74412 Vincent, J. L. and Forceville, X. Critically elucidating the role of selenium. Curr Opin Anaesthesiol. 2008;21(2):148-154.
 • 74413 Mahata, J., Argos, M., Verret, W., Kibriya, M. G., Santella, R. M., and Ahsan, H. Effect of selenium and vitamin e supplementation on plasma protein carbonyl levels in patients with arsenic-related skin lesions. Nutr Cancer 2008;60(1):55-60.
 • 74414 Reid, M. E., Duffield-Lillico, A. J., Slate, E., Natarajan, N., Turnbull, B., Jacobs, E., Combs, G. F., Jr., Alberts, D. S., Clark, L. C., and Marshall, J. R. The nutritional prevention of cancer: 400 mcg per day selenium treatment. Nutr.Cancer 2008;60(2):155-163.
 • 74415 Gosney, M. A., Hammond, M. F., Shenkin, A., and Allsup, S. Effect of micronutrient supplementation on mood in nursing home residents. Gerontology 2008;54(5):292-299.
 • 74416 Gomm, S. A., Thatcher, N., Cuthbert, A., Chang, J., Burmester, H., Hall, P., and Carroll, K. B. High dose combination chemotherapy with ifosfamide, cyclophosphamide or cisplatin, mitomycin C and mustine with autologous bone marrow support in advanced non-small cell lung cancer. A phase I/II study. Br.J Cancer 1991;63(2):293-297.
 • 74417 Schweizer, U., Chiu, J., and Kohrle, J. Peroxides and peroxide-degrading enzymes in the thyroid. Antioxid.Redox.Signal. 2008;10(9):1577-1592.
 • 74418 Trujillo, M., Ferrer-Sueta, G., and Radi, R. Peroxynitrite detoxification and its biologic implications. Antioxid.Redox.Signal. 2008;10(9):1607-1620.
 • 74419 Kupka, R., Mugusi, F., Aboud, S., Msamanga, G. I., Finkelstein, J. L., Spiegelman, D., and Fawzi, W. W. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of selenium supplements among HIV-infected pregnant women in Tanzania: effects on maternal and child outcomes. Am.J Clin.Nutr. 2008;87(6):1802-1808.
 • 74420 Hawkes, W. C., Keim, N. L., Diane, Richter B., Gustafson, M. B., Gale, B., Mackey, B. E., and Bonnel, E. L. High-selenium yeast supplementation in free-living North American men: no effect on thyroid hormone metabolism or body composition. J Trace Elem.Med Biol. 2008;22(2):131-142.
 • 74421 Balazs, C. [The effect of selenium therapy on autoimmune thyroiditis]. Orv.Hetil. 6-29-2008;149(26):1227-1232.
 • 74422 Burney, P., Potts, J., Makowska, J., Kowalski, M., Phillips, J., Gnatiuc, L., Shaheen, S., Joos, G., Van, Cauwenberge P., van, Zele T., Verbruggen, K., van, Durme Y., Derudder, I., Wohrl, S., Godnic-Cvar, J., Salameh, B., Skadhauge, L., Thomsen, G., Zuberbier, T., Bergmann, K. C., Heinzerling, L., Renz, H., Al-Fakhri, N., Kosche, B., Hildenberg, A., Papadopoulos, N. G., Xepapadaki, P., Zannikos, K., Gjomarkaj, M., Bruno, A., Pace, E., Bonini, S., Bresciani, M., Gramiccioni, C., Fokkens, W., Weersink, E. J., Carlsen, K. H., Bakkeheim, E., Loureiro, C., Villanueva, C. M., Sanjuas, C., Zock, J. P., Lundback, B., and Janson, C. A case-control study of the relation between plasma selenium and asthma in European populations: a GAL2EN project. Allergy 2008;63(7):865-871.
 • 74423 Duntas, L. H. Environmental factors and autoimmune thyroiditis. Nat.Clin.Pract Endocrinol.Metab 2008;4(8):454-460.
 • 74424 Orrell, R. W., Lane, R. J., and Ross, M. A systematic review of antioxidant treatment for amyotrophic lateral sclerosis/motor neuron disease. Amyotroph.Lateral.Scler. 2008;9(4):195-211.
 • 74425 Daniels, L., Gibson, R. A., Simmer, K., Van, Dael P., and Makrides, M. Selenium status of term infants fed selenium-supplemented formula in a randomized dose-response trial. Am.J Clin.Nutr. 2008;88(1):70-76.
 • 74426 Margis, R., Dunand, C., Teixeira, F. K., and Margis-Pinheiro, M. Glutathione peroxidase family – an evolutionary overview. FEBS J 2008;275(15):3959-3970.
 • 74427 Navarro-Alarcon, M. and Cabrera-Vique, C. Selenium in food and the human body: a review. Sci Total Environ. 8-1-2008;400(1-3):115-141.
 • 74428 Arasaradnam, R. P., Commane, D. M., Bradburn, D., and Mathers, J. C. A review of dietary factors and its influence on DNA methylation in colorectal carcinogenesis. Epigenetics. 2008;3(4):193-198.
 • 74429 Benton, D. and Cook, R. The impact of selenium supplementation on mood. Biol.Psychiatry 6-1-1991;29(11):1092-1098.
 • 74430 Sanmartin, C., Plano, D., and Palop, J. A. Selenium compounds and apoptotic modulation: a new perspective in cancer therapy. Mini.Rev.Med Chem. 2008;8(10):1020-1031.
 • 74432 Jackson, M. I. and Combs, G. F., Jr. Selenium and anticarcinogenesis: underlying mechanisms. Curr.Opin.Clin.Nutr.Metab Care 2008;11(6):718-726.
 • 74433 Turner-McGrievy, G. M., Barnard, N. D., Cohen, J., Jenkins, D. J., Gloede, L., and Green, A. A. Changes in nutrient intake and dietary quality among participants with type 2 diabetes following a low-fat vegan diet or a conventional diabetes diet for 22 weeks. J Am.Diet.Assoc. 2008;108(10):1636-1645.
 • 74434 Mocchegiani, E., Malavolta, M., Muti, E., Costarelli, L., Cipriano, C., Piacenza, F., Tesei, S., Giacconi, R., and Lattanzio, F. Zinc, metallothioneins and longevity: interrelationships with niacin and selenium. Curr.Pharm Des 2008;14(26):2719-2732.
 • 74435 Schnabel, R., Lubos, E., Messow, C. M., Sinning, C. R., Zeller, T., Wild, P. S., Peetz, D., Handy, D. E., Munzel, T., Loscalzo, J., Lackner, K. J., and Blankenberg, S. Selenium supplementation improves antioxidant capacity in vitro and in vivo in patients with coronary artery disease The SElenium Therapy in Coronary Artery disease Patients (SETCAP) Study. Am.Heart J 2008;156(6):1201-1211.
 • 74437 Saliba, W., El, Fakih R., and Shaheen, W. Heart failure secondary to selenium deficiency, reversible after supplementation. Int J Cardiol. 5-28-2010;141(2):e26-e27.
 • 74438 Blazovics, A. [From free radicals to science of nutrition]. Orv.Hetil. 1-11-2009;150(2):53-63.
 • 74439 Kamble, P., Mohsin, N., Jha, A., Date, A., Upadhaya, A., Mohammad, E., Khalil, M., Pakkyara, A., and Budruddin, M. Selenium intoxication with selenite broth resulting in acute renal failure and severe gastritis. Saudi.J Kidney Dis.Transpl. 2009;20(1):106-111.
 • 74440 Gartner, R. [Thyroid disorders during pregnancy]. Dtsch.Med Wochenschr. 2009;134(3):83-86.
 • 74441 Hawkes, W. C., Alkan, Z., and Wong, K. Selenium supplementation does not affect testicular selenium status or semen quality in North American men. J Androl 2009;30(5):525-533.
 • 74442 Schneider, M., Forster, H., Boersma, A., Seiler, A., Wehnes, H., Sinowatz, F., Neumuller, C., Deutsch, M. J., Walch, A., Hrabe de, Angelis M., Wurst, W., Ursini, F., Roveri, A., Maleszewski, M., Maiorino, M., and Conrad, M. Mitochondrial glutathione peroxidase 4 disruption causes male infertility. FASEB J 2009;23(9):3233-3242.
 • 74443 Huston, R. K., Jelen, B. J., and Vidgoff, J. Selenium supplementation in low-birthweight premature infants: relationship to trace metals and antioxidant enzymes. JPEN J Parenter.Enteral Nutr 1991;15(5):556-559.
 • 74444 Butler, J. A., Thomson, C. D., Whanger, P. D., and Robinson, M. F. Selenium distribution in blood fractions of New Zealand women taking organic or inorganic selenium. Am.J Clin.Nutr. 1991;53(3):748-754.
 • 74445 Peretz, A., Neve, J., Desmedt, J., Duchateau, J., Dramaix, M., and Famaey, J. P. Lymphocyte response is enhanced by supplementation of elderly subjects with selenium-enriched yeast. Am.J Clin.Nutr. 1991;53(5):1323-1328.
 • 74446 Benton, D. and Cook, R. Selenium supplementation improves mood in a double-blind crossover trial. Psychopharmacology (Berl) 1990;102(4):549-550.
 • 74448 Backman, E. and Henriksson, K. G. Effect of sodium selenite and vitamin E treatment in myotonic dystrophy. J Intern.Med 1990;228(6):577-581.
 • 74449 Hill, J. and Bird, H. A. Failure of selenium-ace to improve osteoarthritis. Br.J Rheumatol. 1990;29(3):211-213.
 • 74450 Fan, A. M. and Kizer, K. W. Selenium. Nutritional, toxicologic, and clinical aspects. West J Med 1990;153(2):160-167.
 • 74451 Hommeren, O. J. [A comparative study of absorption of 2 organic selenium preparations and a placebo]. Tidsskr.Nor Laegeforen. 10-30-1990;110(26):3350-3351.
 • 74452 Meltzer, H. M., Norheim, G., Bibow, K., Myhre, K., and Holm, H. The form of selenium determines the response to supplementation in a selenium replete population. Eur.J Clin.Nutr. 1990;44(6):435-446.
 • 74453 Clausen, J., Nielsen, S. A., and Kristensen, M. Biochemical and clinical effects of an antioxidative supplementation of geriatric patients. A double blind study. Biol.Trace Elem.Res. 1989;20(1-2):135-151.
 • 74454 Mutanen, M., Viita, L., and Mykkanen, H. M. Selenium supplementation does not alter platelet activation in subjects with normal selenium status. Int J Vitam.Nutr.Res. 1989;59(3):309-313.
 • 74455 Jackson, M. J., Coakley, J., Stokes, M., Edwards, R. H., and Oster, O. Selenium metabolism and supplementation in patients with muscular dystrophy. Neurology 1989;39(5):655-659.
 • 74456 Fairris, G. M., Perkins, P. J., Lloyd, B., Hinks, L., and Clayton, B. E. The effect on atopic dermatitis of supplementation with selenium and vitamin E. Acta Derm.Venereol. 1989;69(4):359-362.
 • 74459 Korpela, H., Kumpulainen, J., Jussila, E., Kemila, S., Kaariainen, M., Kaariainen, T., and Sotaniemi, E. A. Effect of selenium supplementation after acute myocardial infarction. Res.Commun.Chem.Pathol.Pharmacol. 1989;65(2):249-252.
 • 74460 Fairris, G. M., Lloyd, B., Hinks, L., Perkins, P. J., and Clayton, B. E. The effect of supplementation with selenium and vitamin E in psoriasis. Ann Clin Biochem 1989;26 ( Pt 1):83-88.
 • 74461 Backman, E., Nylander, E., Johansson, I., Henriksson, K. G., and Tagesson, C. Selenium and vitamin E treatment of Duchenne muscular dystrophy: no effect on muscle function. Acta Neurol Scand 1988;78(5):429-435.
 • 74462 Gamstorp, I., Gustavson, K. H., Hellstrom, O., and Nordgren, B. A trial of selenium and vitamin E in boys with muscular dystrophy. J Child Neurol 1986;1(3):211-214.
 • 74464 Orndahl, G., Sellden, U., Hallin, S., Wetterqvist, H., Rindby, A., and Selin, E. Myotonic dystrophy treated with selenium and vitamin E. Acta Med Scand 1986;219(4):407-414.
 • 74465 Dworkin, B., Newman, L. J., Berezin, S., Rosenthal, W. S., Schwarz, S. M., and Weiss, L. Low blood selenium levels in patients with cystic fibrosis compared to controls and healthy adults. JPEN J Parenter.Enteral Nutr. 1987;11(1):38-41.
 • 74466 Pentel, P., Fletcher, D., and Jentzen, J. Fatal acute selenium toxicity. J Forensic Sci 1985;30(2):556-562.
 • 74467 Kumpulainen, J., Salmenpera, L., Siimes, M. A., Koivistoinen, P., and Perheentupa, J. Selenium status of exclusively breast-fed infants as influenced by maternal organic or inorganic selenium supplementation. Am.J Clin.Nutr. 1985;42(5):829-835.
 • 74468 Aberg, B. [Selenium as a trace element]. Nord.Med 5-26-1966;75(21):589-593.
 • 74472 Orndahl, G., Rindby, A., and Selin, E. Selenium therapy of myotonic dystrophy. Acta Med Scand. 1983;213(3):237-239.
 • 74474 Robinson, M. F., Campbell, D. R., Stewart, R. D., Rea, H. M., Thomson, C. D., Snow, P. G., and Squires, I. H. Effect of daily supplements of selenium on patients with muscular complaints in Otago and Canterbury. N.Z.Med J 5-13-1981;93(683):289-292.
 • 74477 Kelloff, G. J., Boone, C. W., Steele, V. E., Fay, J. R., Lubet, R. A., Crowell, J. A., and Sigman, C. C. Mechanistic considerations in chemopreventive drug development. J Cell Biochem.Suppl 1994;20:1-24.
 • 74478 Portal, B., Richard, M. J., Coudray, C., Arnaud, J., and Favier, A. Effect of double-blind cross-over selenium supplementation on lipid peroxidation markers in cystic fibrosis patients. Clin.Chim.Acta 1-31-1995;234(1-2):137-146.
 • 74479 Van, Gossum A. and Neve, J. Low selenium status in alcoholic cirrhosis is correlated with aminopyrine breath test. Preliminary effects of selenium supplementation. Biol.Trace Elem.Res. 1995;47(1-3):201-207.
 • 74480 Tessier, F., Hida, H., Favier, A., and Marconnet, P. Muscle GSH-Px activity after prolonged exercise, training, and selenium supplementation. Biol.Trace Elem.Res. 1995;47(1-3):279-285.
 • 74481 Han, L. and Zhou, S. M. Selenium supplement in the prevention of pregnancy induced hypertension. Chin Med J (Engl) 1994;107(11):870-871.
 • 74482 Roy, M., Kiremidjian-Schumacher, L., Wishe, H. I., Cohen, M. W., and Stotzky, G. Supplementation with selenium and human immune cell functions. I. Effect on lymphocyte proliferation and interleukin 2 receptor expression. Biol.Trace Elem.Res. 1994;41(1-2):103-114.
 • 74483 Kiremidjian-Schumacher, L., Roy, M., Wishe, H. I., Cohen, M. W., and Stotzky, G. Supplementation with selenium and human immune cell functions. II. Effect on cytotoxic lymphocytes and natural killer cells. Biol.Trace Elem.Res. 1994;41(1-2):115-127.
 • 74484 Mundal, H. H., Meltzer, H. M., and Aursnes, I. Bleeding times related to serum triglyceride levels in healthy young adults. Thromb.Res. 8-1-1994;75(3):285-291.
 • 74485 Berger, M. M., Cavadini, C., Chiolero, R., Guinchard, S., Krupp, S., and Dirren, H. Influence of large intakes of trace elements on recovery after major burns. Nutrition 1994;10(4):327-334.
 • 74486 Nyyssonen, K., Porkkala, E., Salonen, R., Korpela, H., and Salonen, J. T. Increase in oxidation resistance of atherogenic serum lipoproteins following antioxidant supplementation: a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. Eur.J Clin Nutr 1994;48(9):633-642.
 • 74487 Bunker, V. W., Stansfield, M. F., Deacon-Smith, R., Marzil, R. A., Hounslow, A., and Clayton, B. E. Dietary supplementation and immunocompetence in housebound elderly subjects. Br.J Biomed.Sci 1994;51(2):128-135.
 • 74490 Hasselmark, L., Malmgren, R., Zetterstrom, O., and Unge, G. Selenium supplementation in intrinsic asthma. Allergy 1993;48(1):30-36.
 • 74491 Celerier, P., Richard, A., Litoux, P., and Dreno, B. Modulatory effects of selenium and strontium salts on keratinocyte-derived inflammatory cytokines. Arch.Dermatol.Res. 1995;287(7):680-682.
 • 74492 Bonomini, M., Forster, S., De Risio, F., Rychly, J., Nebe, B., Manfrini, V., Klinkmann, H., and Albertazzi, A. Effects of selenium supplementation on immune parameters in chronic uraemic patients on haemodialysis. Nephrol Dial.Transplant 1995;10(9):1654-1661.
 • 74493 Iwanier, K. and Zachara, B. A. Selenium supplementation enhances the element concentration in blood and seminal fluid but does not change the spermatozoal quality characteristics in subfertile men. J Androl 1995;16(5):441-447.
 • 74495 Srivastava, A. K., Gupta, B. N., Bihari, V., and Gaur, J. S. Generalized hair loss and selenium exposure. Vet.Hum.Toxicol. 1995;37(5):468-469.
 • 74496 Delmas-Beauvieux, M. C., Peuchant, E., Couchouron, A., Constans, J., Sergeant, C., Simonoff, M., Pellegrin, J. L., Leng, B., Conri, C., and Clerc, M. The enzymatic antioxidant system in blood and glutathione status in human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients: effects of supplementation with selenium or beta-carotene. Am.J Clin.Nutr. 1996;64(1):101-107.
 • 74499 Daniels, L., Gibson, R., and Simmer, K. Randomised clinical trial of parenteral selenium supplementation in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1996;74(3):F158-F164.
 • 74504 Monget, A. L., Richard, M. J., Cournot, M. P., Arnaud, J., Galan, P., Preziosi, P., Herbeth, B., Favier, A., and Hercberg, S. Effect of 6 month supplementation with different combinations of an association of antioxidant nutrients on biochemical parameters and markers of the antioxidant defence system in the elderly. The Geriatrie/Min.Vit.Aox Network. Eur.J Clin.Nutr. 1996;50(7):443-449.
 • 74505 Zamora, A. J., Tessier, F., Marconnet, P., Margaritis, I., and Marini, J. F. Mitochondria changes in human muscle after prolonged exercise, endurance training and selenium supplementation. Eur.J Appl.Physiol Occup.Physiol 1995;71(6):505-511.
 • 74506 Margaritis, I., Tessier, F., Prou, E., Marconnet, P., and Marini, J. F. Effects of endurance training on skeletal muscle oxidative capacities with and without selenium supplementation. J Trace Elem.Med Biol. 1997;11(1):37-43.
 • 74508 Girodon, F., Blache, D., Monget, A. L., Lombart, M., Brunet-Lecompte, P., Arnaud, J., Richard, M. J., and Galan, P. Effect of a two-year supplementation with low doses of antioxidant vitamins and/or minerals in elderly subjects on levels of nutrients and antioxidant defense parameters. J Am.Coll.Nutr. 1997;16(4):357-365.
 • 74509 Engel, J. M., Menges, T., Neuhauser, C., Schaefer, B., and Hempelmann, G. [Effects of various feeding regimens in multiple trauma patients on septic complications and immune parameters]. Anasthesiol.Intensivmed.Notfallmed.Schmerzther. 1997;32(4):234-239.
 • 74511 Combs, G. F., Jr., Clark, L. C., and Turnbull, B. W. Reduction of cancer risk with an oral supplement of selenium. Biomed.Environ Sci 1997;10(2-3):227-234.
 • 74513 Combs, G. F., Jr., Clark, L. C., and Turnbull, B. W. Reduction of cancer mortality and incidence by selenium supplementation. Med Klin 9-15-1997;92 Suppl 3:42-45.
 • 74514 Meltzer, H. M., Folmer, M., Wang, S., Lie, O., Maage, A., Mundal, H. H., and Ydersbond, T. A. Supplementary selenium influences the response to fatty acid-induced oxidative stress in humans. Biol Trace Elem Res 1997;60(1-2):51-68.
 • 74515 Powis, G., Gasdaska, J. R., Gasdaska, P. Y., Berggren, M., Kirkpatrick, D. L., Engman, L., Cotgreave, I. A., Angulo, M., and Baker, A. Selenium and the thioredoxin redox system: effects on cell growth and death. Oncol.Res. 1997;9(6-7):303-312.
 • 74516 Heinle, K., Adam, A., Gradl, M., Wiseman, M., and Adam, O. [Selenium concentration in erythrocytes of patients with rheumatoid arthritis. Clinical and laboratory chemistry infection markers during administration of selenium]. Med Klin 9-15-1997;92 Suppl 3:29-31.
 • 74517 Zimmermann, T., Albrecht, S., Kuhne, H., Vogelsang, U., Grutzmann, R., and Kopprasch, S. [Selenium administration in patients with sepsis syndrome. A prospective randomized study]. Med Klin 9-15-1997;92 Suppl 3:3-4.
 • 74518 Johnson, M. A. and Porter, K. H. Micronutrient supplementation and infection in institutionalized elders. Nutr Rev. 1997;55(11 Pt 1):400-404.
 • 74519 Galan, P., Preziosi, P., Monget, A. L., Richard, M. J., Arnaud, J., Lesourd, B., Girodon, F., Alferez, M. J., Bourgeois, C., Keller, H., Favier, A., and Hercberg, S. Effects of trace element and/or vitamin supplementation on vitamin and mineral status, free radical metabolism and immunological markers in elderly long term-hospitalized subjects. Geriatric Network MIN. VIT. AOX. Int J Vitam.Nutr.Res. 1997;67(6):450-460.
 • 74520 Yamaguchi, T., Sano, K., Takakura, K., Saito, I., Shinohara, Y., Asano, T., and Yasuhara, H. Ebselen in acute ischemic stroke: a placebo-controlled, double-blind clinical trial. Ebselen Study Group. Stroke 1998;29(1):12-17.
 • 74522 Saito, I., Asano, T., Sano, K., Takakura, K., Abe, H., Yoshimoto, T., Kikuchi, H., Ohta, T., and Ishibashi, S. Neuroprotective effect of an antioxidant, ebselen, in patients with delayed neurological deficits after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Neurosurgery 1998;42(2):269-277.
 • 74524 Pakdaman, A. Symptomatic treatment of brain tumor patients with sodium selenite, oxygen, and other supportive measures. Biol.Trace Elem.Res. 1998;62(1-2):1-6.
 • 74525 Gail, M. H., You, W. C., Chang, Y. S., Zhang, L., Blot, W. J., Brown, L. M., Groves, F. D., Heinrich, J. P., Hu, J., Jin, M. L., Li, J. Y., Liu, W. D., Ma, J. L., Mark, S. D., Rabkin, C. S., Fraumeni, J. F., Jr., and Xu, G. W. Factorial trial of three interventions to reduce the progression of precancerous gastric lesions in Shandong, China: design issues and initial data. Control Clin.Trials 1998;19(4):352-369.
 • 74526 Scott, R., MacPherson, A., Yates, R. W., Hussain, B., and Dixon, J. The effect of oral selenium supplementation on human sperm motility. Br.J Urol. 1998;82(1):76-80.
 • 74527 Bogye, G., Alfthan, G., and Machay, T. Randomized clinical trial of enteral yeast-selenium supplementation in preterm infants. Biofactors 1998;8(1-2):139-142.
 • 74528 Sieja, K. Selenium (Se) deficiency in women with ovarian cancer undergoing chemotherapy and the influence of supplementation with this micro-element on biochemical parameters. Pharmazie 1998;53(7):473-476.
 • 74529 Apostolski, S., Marinkovic, Z., Nikolic, A., Blagojevic, D., Spasic, M. B., and Michelson, A. M. Glutathione peroxidase in amyotrophic lateral sclerosis: the effects of selenium supplementation. J Environ.Pathol.Toxicol.Oncol. 1998;17(3-4):325-329.
 • 74530 Liu, X., Yin, S., and Li, G. [Effects of selenium supplement on acute lower respiratory tract infection caused by respiratory syncytial virus]. Zhonghua Yu Fang Yi.Xue.Za Zhi. 1997;31(6):358-361.
 • 74531 Zima, T., Mestek, O., Nemecek, K., Bartova, V., Fialova, J., Tesar, V., and Suchanek, M. Trace elements in hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Blood Purif. 1998;16(5):253-260.
 • 74532 Stevic, Z., Nicolic, A., and Blagojevic, D. A controlled trial of combination of methionine and antioxidants in ALS patients. Jugoslovenska Medicinska Biohemija 2011;20(4):223-228.
 • 74533 Srivastava, K. C. Ascorbic acid enhances the formation of prostaglandin E1 in washed human platelets and prostacyclin in rat aortic rings. Prostaglandins Leukot Med 1985;18:227-233.
 • 74534 Bonelli, L., Camoriano, A., Ravelli, P., Missale, G., Bruzzi, P., and Aste, H. Reduction of the incidence of metachronous adenomas of the large bowel by means of antioxidants. Proceedings of International Selenium Tellurium Development Association 1998;91-94.
 • 86095 Carcillo, J. A., Dean, J. M., Holubkov, R., Berger, J., Meert, K. L., Anand, K. J., Zimmerman, J., Newth, C. J., Harrison, R., Burr, J., Willson, D. F., and Nicholson, C. The randomized comparative pediatric critical illness stress-induced immune suppression (CRISIS) prevention trial. Pediatr.Crit Care Med. 2012;13(2):165-173.
 • 88155 Vostalova J, Vidlar A, Ulrichova J, et al. Use of selenium-silymarin mix reduces lower urinary tract symptoms and prostate specific antigen in men. Phytomedicine 2013;21:75-81.
 • 90342 Fritz H, Kennedy D, Fergusson D, et al. Selenium and lung cancer: A systematic review and meta-analysis. PLoS One 2011;6(11):e26259.
 • 90347 Kong Z, Wang F, Ji S, et al. Selenium supplementation for sepsis: A meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Emerg Med 2013;31(8):1170-5.
 • 90349 Landucci F, Mancinelli P, De Gaudio AR, Virgili G. Selenium supplementation in critically ill patients: A systematic review and meta-analysis. J Crit Care 2014;29(1):150-6.
 • 90350 Lee EH, Myung SK, Jeon YJ, et al. Effects of selenium supplements on cancer prevention: Meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Cancer 2011;63(8):1185-95.
 • 90351 Li YF, Dong Z, Chen C, et al. Organic selenium supplementation increases mercury excretion and decreases oxidative damage in long-term mercury exposed residents from Wanshan, China. Environ Sci Technol 2012;46(20):11313-8.
 • 90352 Lotan Y, Goodman PJ, Youssef RF, et al. Evaluation of vitamin E and selenium supplementation for the prevention of bladder cancer in SWOG coordinated SELECT. J Urol 2012;187(6):2005-10.
 • 90354 Morgia G, Russo G, Voce S, et al. Serenoa repens, lycopene and selenium versus tamsulosin for the treatment of LUTS/BPH. An Italian multicenter double-blinded randomized study between single or combination therapy (PROCOMB trial). Prostate 2014;74(15):1471-80. View abstract .
 • 90355 Muecke R, Micke O, Schomburg L, et al. Impact of treatment planning target volumen (PTV) size on radiation induced diarrhea following selenium supplementation in gynecologic radiation oncology-a subgroup analysis of a multicenter, phase III trial. Radiat Oncol 2013;8:72.
 • 90357 Sirikonda NS, Patten WD, Phillips JR, Mullet CJ. Ketogenic diet: Rapid onset of selenium deficiency-induced cardiac decompensation. Pediatr Cardiol 2012;33(5):834-8.
 • 90358 Sudfeld CR, Aboud S, Kupka R, et al. Effect of selenium supplementation on HIV-1 RNA detection in breast milk of Tanzanian women. Nutrition 2014;30(9):1081-4.
 • 90360 Rees K, Hartley L, Day C, et al. Selenium supplementation for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2013;1:CD009671.
 • 90361 Pais R, Dumitrascu DL. Do antioxidants prevent colorectal cancer? A meta-analysis. Rom J Intern Med 2013;51(3-4):152-63.
 • 90362 Onal H, Keskindemirci G, Adal E, et al. Effects of selenium supplementation in the early stage of autoimmune thyroiditis in childhood: an open-label pilot study. J Pediatr Endocrinol Metab 2012;25(7-8):639-44.
 • 90363 Vinceti M, Dennert G, Crespi CM, et al. Selenium for preventing cancer. Cochrane Database Syst Rev 2014;3:CD005195.
 • 90364 Berger MM, Binnert C, Baines M, et al. Trace element supplements influence protein metabolism and tissue levels after major burns. Intensive Care Med 2004;30(suppl):S61.
 • 92902 Christen WG, Glynn RJ, Gaziano JM, et al. Age-related cataract in men in the selenium and vitamin E cancer prevention trial eye endpoints study: A randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol 2015;133(1):17-24.
 • 92903 Bonelli L, Puntoni M, Gatteschi B, et al. Antioxidant supplement and long-term reduction of recurrent adenomas of the large bowel. A double-blind randomized trial. J Gastroenterol 2013;48(6):698-705.
 • 92904 Alehagen U, Johansson P, Bjornstedt M, et al. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol 2013;167(5):1860-6.
 • 92905 Baum MK, Campa A, Lai S, et al. Effect of micronutrient supplementation on disease progression in asymptomatic, antiretroviral-naïve, HIV-infected adults in Botswana: A randomized clinical trial. JAMA 2013;310(20):2154-63.
 • 92906 Algotar AM, Stratton MS, Ahmann FR, et al. Phase 3 clinical trial investigating the effect of selenium supplementation in men at high-risk for prostate cancer. Prostate 2013;73(3):328-35.
 • 92907 Alhazzani W, Jacobi J, Sindi A, et al. The effect of selenium therapy on mortality in patients with sepsis syndrome: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trial. Crit Care Med 2013;41(6):1555-64.
 • 92908 Bogsrud MP, Langslet G, Ose L, et al. No effect of combined coenzyme Q10 and selenium supplementation on atorvastatin-induced myopathy. Scand Cardiovasc J 2013;47(2):80-7.
 • 92909 Fedacko J, Pella D, Fedackova P, et al. Coenzyme Q(10) and selenium in statin-associated myopathy treatment. Can J Physiol Pharmacol 2013;91(2):165-70.
 • 92910 Huang TS, Shyu YC, Chen HY, et al. Effect of parenteral selenium supplementation in critically ill patients: A systematic review and meta-analysis. PLoS One 2013;8(1):e54431.
 • 92911 Hurst R, Hooper L, Norat T, et al. Selenium and prostate cancer: Systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2012;96(1):111-22.
 • 92912 Karp DD, Lee SJ, Keller SM, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III chemoprevention trial of selenium supplementation in patients with resected state I non-small-cell lung cancer: ECOG 5597. J Clin Oncol 2013;31(33):4179-87.
 • 93570 Kryscio RJ, Abner EL, Caban-Holt A, et al. Association of Antioxidant Supplement Use and Dementia in the Prevention of Alzheimer’s Disease by Vitamin E and Selenium Trial (PREADViSE). JAMA Neurol. 2017.
 • 93571 DeKosky ST, Schneider LS. Preventing Dementia: Many Issues and Not Enough Time. JAMA Neurol. 2017.
 • 96546 Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Reduced cardiovascular mortality 10 years after supplementation with selenium and coenzymeQ10 for four years: follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly citizens. PLoS One. 2015;10(12):e0141641.
 • 97078 Schwingshackl L, Boeing H, Stelmach-Mardas M, et al. Dietary Supplements and Risk of Cause-Specific Death, Cardiovascular Disease, and Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of Primary Prevention Trials. Adv Nutr. 2017;8(1):27-39.
 • 97083 Aggarwal R, Gathwala G, Yadav S, Kumar P. Selenium Supplementation for Prevention of Late-Onset Sepsis in Very Low Birth Weight Preterm Neonates. J Trop Pediatr. 2016;62(3):185-93.
 • 97084 Bahmani F, Kia M, Soleimani A, Asemi Z, Esmaillzadeh A. Effect of Selenium Supplementation on Glycemic Control and Lipid Profiles in Patients with Diabetic Nephropathy. Biol Trace Elem Res. 2016;172(2):282-9.
 • 97085 Cai X, Wang C, Yu W, et al. Selenium Exposure and Cancer Risk: an Updated Meta-analysis and Meta-regression. Sci Rep. 2016;6:19213.
 • 97086 Farrokhian A, Bahmani F, Taghizadeh M, et al. Selenium Supplementation Affects Insulin Resistance and Serum hs-CRP in Patients with Type 2 Diabetes and Coronary Heart Disease. Horm Metab Res. 2016;48(4):263-8.
 • 97087 Goossens ME, Zeegers MP, van Poppel H, et al. Phase III randomised chemoprevention study with selenium on the recurrence of non-invasive urothelial carcinoma. The SELEnium and BLAdder cancer Trial. Eur J Cancer. 2016;69:9-18.
 • 97089 Kahaly GJ, Riedl M, König J, Diana T, Schomburg L. Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Trial of Selenium in Graves Hyperthyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102(11):4333-4341.
 • 97090 Manzanares W, Lemieux M, Elke G, Langlois PL, Bloos F, Heyland DK. High-dose intravenous selenium does not improve clinical outcomes in the critically ill: a systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2016;20(1):356.
 • 97091 Thompson PA, Ashbeck EL, Roe DJ, et al. Selenium Supplementation for Prevention of Colorectal Adenomas and Risk of Associated Type 2 Diabetes. J Natl Cancer Inst. 2016;108(12).
 • 97092 Vinceti M, Filippini T, Del Giovane C, et al. Selenium for preventing cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2018;1:CD005195.
 • 97093 Wang L, Wang J, Liu X, Liu Q, Zhang G, Liang L. Association between selenium intake and the risk of pancreatic cancer: a meta-analysis of observational studies. Biosci Rep. 2016;36(5).
 • 97466 Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018 Apr 11;13(4):e0193120.
 • 97906 Alehagen U, Alexander J, Aaseth J. Supplementation with selenium and coenzyme Q10 reduces cardiovascular mortality in elderly with low selenium status. A secondary analysis of a randomized clinical trial. PLoS One. 2016 Jul 1;11(7):e0157541.
 • 97943 Wichman J, Winther KH, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium supplementation significantly reduces thyroid autoantibody levels in patients with chronic autoimmune thyroiditis: a systematic review and meta-analysis. Thyroid 2016;26(12):1681-92.
 • 97944 Karamali M, Nourgostar S, Zamani A, Vahedpoor Z, Asemi Z. The favourable effects of long-term selenium supplementation on regression of cervical tissues and metabolic profiles of patients with cervical intraepithelial neoplasia: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Nutr 2015;114(12):2039-45.
 • 97945 Yu FF, Han J, Wang X, Fang H, Liu H, Guo X. Salt-rich selenium for prevention and control children with Kashin-Beck disease: a meta-analysis of community-based trial. Biol Trace Elem Res 2016;170(1):25-32.
 • 97946 Xu M, Guo D, Gu H, Zhang L, Lv S. Selenium and preeclampsia: a systematic review and meta-analysis. Biol Trace Elem Res 2016;171(2):283-92.
 • 97947 Vinceti M, Vicentini M, Wise LA, et al. Cancer incidence following long-term consumption of drinking water with high inorganic selenium content. Sci Total Environ 2018;635:390-6.
 • 97948 Gong HY, He JG, Li BS. Meta-analysis of the association between selenium and gastric cancer risk. Oncotarget 2016;7(13):15600-5.
Vademecum bestellen
Vademecum
Vademecum bestellen
3-secties
 • Aandoeningen
 • Monografie
 • Oplossingen

Prijs
€ 29,90 (exclusief BTW)

Bestel vademecum
Bestel vademecum
Sluiten