Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Chondroïtine

In het kort
  • Chondroïtinesulfaat maakt het lichaam van nature aan en bevindt zich vooral in kraakbeenweefsel.
  • Het is een glycosaminoglycaan, bestaande uit glucuronzuur en galactosamine, en behoort tot een klasse van grote moleculen.
  • Men wint chondroïtine vaak uit natuurlijke bronnen, zoals haaien- en runderkraakbeen.
  • Chondroïtine kan ook synthetisch worden vervaardigd en wordt vaak samen gebruikt met glucosamine.
  • Chondroïtine kan worden ingezet bij osteoartritis, artrose, staar en heeft anti-ontsteking en antivirale effecten.
In het kort

Wat is chondroïtine?

Chondroïtinesulfaat is een glycosaminoglycaan dat het lichaam van nature aanmaakt. Het ontstaat door de koppeling van D-glucuronzuur aan N-acetylgalactosamine. Chondroïtinesupplementen worden vaak gewonnen uit natuurlijke bronnen, zoals haaien- en runderkraakbeen, of worden synthetisch vervaardigd.

Chondroïtinesulfaat maakt deel uit van een klasse van zeer grote moleculen die glycosaminoglycanen worden genoemd, samengesteld uit glucuronzuur en galactosamine. Chondroïtine wordt geproduceerd uit natuurlijke bronnen, zoals haaien- en runderkraakbeen, of wordt synthetisch geproduceerd. Pure chondroïtine is een behoorlijk groot molecuul, met een gewicht dat rond een bepaalde hoeveelheid dalton ligt. De oorsprong van het weefsel en de gebruikte extractiemethode kunnen de grootte van het molecuul beïnvloeden.

Wat is chondroïtine?

Gebruik

Het is bevestigd dat chondroïtinesulfaat in combinatie met natriumhyaluronaat als medisch hulpmiddel dient voor ooginjecties tijdens staaroperaties. Over de voordelen van andere toepassingsmethoden is nog niets bekend. De injectie van oogheelkundige viscochirurgische apparaten die zowel chondroïtinesulfaat als natriumhyaluronaat bevatten, biedt bescherming aan het hoornvliesendotheel tijdens staaroperaties met kleine incisies. Verscheidene medische toestellen, met inbegrip van chondroïtinesulfaat en natriumhyaluronaat hebben goedkeuring gekregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration voor gebruik tijdens cataractchirurgie. Echter, viscochirurgische apparaten die na een operatie lastig te verwijderen zijn, kunnen leiden tot pieken in de intraoculaire druk en een verminderde gezichtsscherpte. Volgens een meta-analyse van kleinschalige klinische proeven leidt het gebruik van een specifieke oplossing van chondroïtinesulfaat en natriumhyaluronaat na staaroperaties met kleine incisies tot een verhoogde intraoculaire druk op de eerste en tweede postoperatieve dag. Deze verhoogde druk blijft echter niet aanhouden op latere postoperatieve dagen, tot een maand na de operatie.

Chondroïtinesulfaat lijkt wat pijnverlichting te bieden bij artrose en de functionaliteit te verbeteren. De grootste voordelen zijn opgemerkt bij gebruik van chondroïtinesulfaatproducten van farmaceutische kwaliteit. Meta-analyses van gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken bij patiënten, voornamelijk met knieartrose, tonen aan dat het dagelijks innemen van chondroïtinesulfaat in enkelvoudige of gesplitste doseringen gedurende enkele maanden een bescheiden vermindering van pijn en invaliditeit oplevert in vergelijking met placebo. De onderzoeken in deze analyses waren echter uiteenlopend en kenden veel uitvallers. Een subgroepanalyse van hoogwaardige studies laat zien dat 16 patiënten chondroïtinesulfaat moeten innemen gedurende 6 maanden voordat één patiënt ten minste een 20% vermindering van pijn ervaart. In vergelijking met traditionele behandelingen zoals driemaal daags diclofenac, werkt chondroïtinesulfaat trager om de symptomen te verbeteren; deze verbetering lijkt echter enkele maanden na stopzetting van de behandeling te blijven. Chondroïtine lijkt ook ziekte-veranderende voordelen te bieden. Klinisch onderzoek bij patiënten met artrose van de knie of heup laat zien dat het dagelijks innemen van chondroïtinesulfaat gedurende een paar jaar de gewrichtsdegeneratie en -vernauwing enigszins kan verminderen in vergelijking met placebo of celecoxib.

Chondroïtine wordt vaak samen gebruikt met glucosamine en/of andere producten. Uit langdurige onderzoeken bij patiënten met artrose blijkt dat het gebruik van generieke chondroïtinesulfaat in combinatie met glucosaminesulfaat een bescheiden vermindering van de gewrichtsruimtevernauwing teweegbrengt in vergelijking met een controlegroep. Echter, sommige meta-analyses en individuele klinische studies die generieke preparaten van chondroïtinesulfaat met glucosaminehydrochloride of glucosaminesulfaat beoordelen, tonen geen verminderde pijn bij patiënten met knieartrose in vergelijking met controlepatiënten.

Gebruik

Veiligheid

Waarschijnlijk veilig wanneer het oraal en op de juiste manier wordt ingenomen. Chondroïtinesulfaat is veilig gebruikt in doseringen tot 2000 mg per dag voor een periode van maximaal 6 jaar. Er was echter historische bezorgdheid over mogelijke besmetting, omdat chondroïtine vaak wordt verkregen uit runderkraakbeen. Er zijn tot nu toe geen meldingen van ziekteoverdracht op mensen door het gebruik van besmette chondroïtinepreparaten. Het is ook veilig bij lokaal en geschikt gebruik als viscochirurgisch apparaat in de oogheelkunde. Verschillende producten die chondroïtinesulfaat en natriumhyaluronaat bevatten, hebben goedkeuring gekregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor gebruik tijdens staaroperaties.

Mogelijk veilig bij gebruik via een spierinjectie. Het is ook veilig bij plaatselijk gebruik als oogdruppels voor een korte periode. Oogdruppels die chondroïtinesulfaat bevatten, samen met xanthaangom of glucosamine, zijn veilig gebruikt tot vier keer per dag gedurende 3 maanden. Het is ook veilig wanneer het in de blaas wordt toegediend onder medisch toezicht.

Zwangerschappen borstvoeding

Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar; het gebruik moet worden vermeden.

Veiligheid

Interacties

Medicijnen

Het gebruik van chondroïtine samen met glucosamine zou de bloedverdunnende effecten van warfarine kunnen versterken. Het effect van chondroïtine alleen blijft echter onzeker. Er zijn meerdere gevallen gemeld waarin de Internationale Genormaliseerde Ratio (INR) steeg bij patiënten die warfarine samen met glucosamine innamen, al dan niet in combinatie met chondroïtine. Het lijkt erop dat de interacties in deze rapporten mogelijk toe te schrijven zijn aan glucosamine, gezien het ontbreken van rapporten over chondroïtine alleen. In twee afzonderlijke casusrapporten leidde de combinatie van glucosamine en chondroïtine tot een aanzienlijke verhoging van de INR bij patiënten die eerder stabiel waren met warfarine.

Daarnaast hebben is er een verband gelegd tussen glucosamine plus chondroïtine en een verhoogde INR, kneuzingen en bloedingen bij patiënten die tegelijkertijd warfarine gebruikten. Verder zijn er 20 extra casusrapporten ingediend bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die een verband leggen tussen alleen glucosamine, zonder chondroïtine, en een verhoogde INR bij patiënten die warfarine gebruiken.

Supplementen

Theoretisch zou het gelijktijdig gebruik van glucosaminehydrochloride en chondroïtinesulfaat de opname van glucosamine kunnen verminderen. Uit klinisch onderzoek blijkt dat het innemen van een enkele dosis chondroïtinesulfaat samen met glucosamine hydrochloride de maximale concentratie van glucosamine in het bloed (Cmax) verlaagt. Echter, wanneer een enkele dosis glucosaminehydrochloride wordt ingenomen na drie maanden van gecombineerde suppletie met glucosaminehydrochloride en chondroïtinesulfaat, wordt de Cmax niet beïnvloed, maar de totale hoeveelheid glucosamine in het lichaam (AUC) is wel lager. De klinische relevantie van deze interactie is nog onduidelijk.

Interacties

Dosering

Volwassenen – Oraal

Chondroïtinesulfaat wordt vaak gebruikt in doseringen van 800-1200 mg, verdeeld over de dag of in één keer ingenomen, voor maximaal twee jaar.

Het chondroïtinesulfaat dat in veel klinische studies wordt gebruikt, komt voornamelijk van runderen. Echter, analyses van sommige chondroïtinesulfaatproducten suggereren dat de potentie tussen verschillende producten kan variëren en dat de daadwerkelijke hoeveelheid chondroïtinesulfaat in sommige producten kan afwijken van wat op het etiket staat. Afhankelijk van de leverancier kan de potentie van chondroïtinesulfaatproducten die in de VS en het VK verkrijgbaar zijn variëren van 0% tot meer dan 115%. Deze inconsistentie kan te wijten zijn aan het feit dat de producten van verschillende bronnen komen, met verschillende productieprocessen worden gemaakt of verontreinigd zijn. Uit een analyse van 25 chondroïtine-bevattende producten die in Europa verkrijgbaar zijn, bleek dat de meeste producten chondroïtine uit meerdere bronnen bevatten, waaronder gemengde dierlijke bronnen of een combinatie van dierlijke en mariene bronnen, ongeacht de bron die op het etiket vermeld staat. Bovendien bleken alle geteste producten verontreinigd te zijn met keratansulfaat, een ander glycosaminoglycaan-eiwit, met concentraties die variëren van 10% tot 47%.

Dosering
Referenties

Referenties opvraagbaar.

Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten