Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Vitamine B6

Wat is Vitamine B6?

Vitamine B6 is een lid van de vitamine B-familie. Het is aanwezig in veel voedingsmiddelen, waaronder granen, peulvruchten, groenten, lever, vlees en eieren. In het lichaam is vitamine B6 vereist voor het metabolisme van aminozuren. Het is ook betrokken bij het metabolisme van koolhydraten en lipiden. Verschillende vormen van vitamine B6 bestaan, waaronder pyridoxine, pyridoxal en pyridoxamine. Al deze vormen worden beschouwd als equivalent in het menselijk lichaam. Wanneer het wordt opgenomen in supplementen, wordt vitamine B6 vaak gebruikt in combinatie met andere B-vitamines in formuleringen van vitamine B-complexen. Vitamine B-complexen omvatten doorgaans vitamine B1 (thiamine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B3 (niacine / niacinamide), vitamine B5 (pantotheenzuur), vitamine B6 (pyridoxine), vitamine B12 (cyanocobalamine) en foliumzuur.

Wetenschappelijke naam

Pyridoxine, Pyridoxal, Pyridoxamine, Pyridoxine-5′-fosfaat, Pyridoxal-5′-fosfaat, Pyridoxamine-5′-fosfaat.

Wat is Vitamine B6?

Gebruik

Over het algemeen wordt vitamine B6 het meest gebruikt voor de behandeling van premenstrueel syndroom (PMS), dysmenorroe, vitamine B6-tekort, “ochtendmisselijkheid” tijdens de zwangerschap, misselijkheid en braken bij kinderen met enteritis, depressie geassocieerd met zwangerschap of gebruik van orale anticonceptiemiddellen, misselijkheid of hoofdpijn met gebruik van orale contraceptiva, depressie bij vrouwen na de menopauze en tandbederf tijdens de zwangerschap. Het wordt ook oraal gebruikt voor primaire homocystinurie, hyperhomocysteïnemie, de ziekte van Alzheimer, cognitieve stoornissen en het voorkomen van neuritis geassocieerd met isoniazid, vincristine of penicillamine. Vitamine B6 wordt ook oraal gebruikt voor het stimuleren van de immuniteit, spierkrampen diurese, conjunctivitis, cataracten, cystitis, primaire hyperoxalurie, het voorkomen van nierstenen, het voorkomen van fracturen, carpaaltunnelsyndroom ( CTS), nachtelijke krampen, artritis en allergieën. Het wordt gebruikt voor ADHD, het syndroom van Down, migraine, astma, op pyridoxine reagerende sideroblastische anemie, sikkelcelanemie, het voorkomen van bloedarmoede door pyridoxine-tekort, xanthureenzuurururie, primaire cystathioninurie, acne, eczeem, verschillende huid aandoeningen, stimuleren van de eetlust, hyperlipidemie, hypertriglyceridemie, hart- en vaatziekten, atherosclerose, beroerte, hypertensie, stralingsziekte, symptomen van de menopauze, onvruchtbaarheid, amenorroe-galactorroe-syndroom, postpartum-lactatie onderdrukken, slapeloosheid, en de verbetering van het herinneren van dromen. Vitamine B6 wordt ook oraal gebruikt voor duizeligheid, reisziekte, psychose, autisme, hyperkinese, acute chorea, chronische progressieve erfelijke chorea, tardieve dyskinesie, afwezigheid van (petit mal) aanvallen, febriele convulsies, atrofie van de choroïde en retina, atrofie van het vaatvlies, diabetes, diabetische neuropathie, leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD), alcoholintoxicatie, het voorkomen van leukopenie secundair aan mitomycine, reversie van procarbazine-neurotoxiciteit, het voorkomen van aanvallen geassocieerd met cycloserine, door fluorouracil geïnduceerde erythrodysesthesie en acute hydrazine-toxiciteit. Het wordt ook oraal gebruikt om de snelheid van het herstel van restenose na coronaire angioplastiek te verbeteren, de preventie van coronaire revascularisatie, inflammatoire darmziekte (IBD) en om de kans op de ziekte van Lyme te verlagen.

Gebruik

Werking

Vitamine B6 is nodig voor de metabolisme van aminozuren. Het is ook betrokken bij het metabolisme van koolhydraten en lipiden. In het lichaam wordt vitamine B6 omgezet in het co-enzym pyridoxaalfosfaat voor een breed scala aan metabole reacties. Deze reacties omvatten transaminatie van aminozuren, omzetting van tryptofaan in niacine, synthese van gamma-aminoboterzuur (GABA) in het CZS, metabolisme van serotonine, norepinefrine en dopamine, metabolisme van meervoudig onverzadigde vetzuren,  fosfolipiden en de synthese van de heemcomponent van hemoglobine. Een vitamine B6-tekort bij volwassenen heeft voornamelijk invloed op de perifere zenuwen, huid, slijmvliezen en het hematopoëtische systeem. Bij kinderen wordt ook het CZS getroffen. Een tekort kan voorkomen bij mensen met uremie, alcoholisme, cirrose, hyperthyreoïdie, malabsorptiesyndromen, congestief hartfalen (CHF) en bij degenen die bepaalde geneesmiddelen krijgen.

Anti-inflammatoire effecten
Verlaagde vitamine B6-concentraties zijn geassocieerd met verhoogde plasmaspiegels van C-reactief proteïne (CRP). CRP is een indicator van ontsteking die betrokken is bij verhoogde cardiovasculaire morbiditeit.

Antioxiderende effecten
Vitamine B6 (pyridoxine) heeft een aantal antioxiderende en vrije radicalen wegvangende activiteiten, wat de gunstige effecten op tardieve dyskinesie zou kunnen verklaren.

Bloeddrukverlagende effecten
Voorlopig klinisch en dieronderzoek duidt erop dat vitamine B6 (pyridoxine) de bloeddruk kan verlagen. Mogelijke werkingsmechanismen omvatten preventie van overproductie van endogene aldehyden en een verbeterd glucosemetabolisme.

Carpaal tunneleffecten
Er is gesuggereerd dat grote doses vitamine B6 nuttig kunnen zijn bij het carpaaltunnelsyndroom, gebaseerd op een waarneming van lage vitamine B6-weefselniveaus in autopsiemonsters van mensen met het syndroom. Weefselniveaus nemen echter af in dood of geïnfecteerd weefsel en het bestaan ​​van een vitamine B6-tekort tijdens het leven kan niet worden afgeleid uit deze waarnemingen.

Homocysteïne-verlagende effecten
Vitamine B6 is een co-factor voor enzymen die betrokken zijn bij een van de twee routes voor het metabolisme van homocysteïne. Remethylatie van homocysteïne naar methionine vereist folaat en vitamine B12. Foliumzuursupplementen verhogen de activiteit van dit pad en verlagen het homocysteïnegehalte bij vasten. Vitamine B6 is niet betrokken bij deze route en heeft daarom geen invloed op de homocysteïnegehalte in vasten. Trans-sulfuratie van homocysteïne om cystathionine vormen wordt gekatalyseerd door cystathion-beta-synthase, dat afhankelijk is van vitamine B6. Deze route is voornamelijk actief na inname van een methionine-lading (d.w.z. na een maaltijd). Tekorten aan vitamine B6 of cystathion-beta-synthase verminderen deze route en verhogen homocysteïnegehaltes na methionine toediening. Vitamine B6-supplementen kunnen homocysteïnegehalte na methioninebelasting verlagen. Bewijs suggereert dat verhoogde homocysteïnespiegels vasculaire endotheelcelbeschadiging kunnen veroorzaken, verminderde endotheelafhankelijke vasodilatatie vanwege verminderde stikstofmonoxide-activiteit, verhoogde oxidatie en arteriële depositie van lipoproteïnen met lage dichtheid (LDL), verhoogde adhesie van plaatjes en activering van de stollingscascade.

Immuun-effecten
Vitamine B6 wordt als nuttig beschouwd in de immuunrespons. Vitamine B6 is nodig voor de productie van antilichamen. Ook verhoogt bij kritisch zieke patiënten vitamine B6 het aantal T-lymfocyt-, T-helpers en T-suppressorcellen.

Oxalaat-uitscheidingseffecten
Voor nierstenen wordt vitamine B6 verondersteld heilzaam te zijn door de uitscheiding van oxalaat via de urine. De meeste nierstenen zijn samengesteld uit calciumoxalaat en oxalaat van hoge urine dat wordt in verband gebracht met de ontwikkeling en terugkeer van nierstenen. Bij patiënten met type I primaire hyperoxalurie lijkt vitamine B6 (pyridoxine) de vorming van steen te verminderen door de afbraak van de oxaalzuurprecursor, glyoxaalzuur, naar glycine te verschuiven in tegenstelling tot oxaalzuur.

Serotonine-effecten
Bij aandachtstekortstoornissen met hyperactiviteit (ADHD) kunnen sommige kinderen lage serotoninespiegels hebben. Dit is echter controversieel. Men denkt dat vitamine B6 de serotoninespiegel kan verhogen en de symptomen bij sommige kinderen met lage serotoninespiegels zou kunnen verbeteren. Sommige onderzoekers denken dat suppletie met vitamine B6 (pyridoxine) ook nuttig kan zijn voor sommige dysforische mentale toestanden omdat het de aanmaak van serotonine en GABA verhoogt, maar het bewijs is nog voorlopig.

Werking

Veiligheid

Waarschijnlijk veilig

Als het parenteraal en op de juiste manier wordt gebruikt. Injecteerbare vitamine B6 (pyridoxine) is een door de FDA goedgekeurd recept.

Mogelijk veilig

Bij orale en gepaste toediening in hoeveelheden die de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid overschrijden.

Mogelijk onzeker

Bij orale toediening in te hoge doses, op lange termijn. Doseringen van meer dan 1000 mg per dag of totale doses van 1000 mg of meer vormen het grootste risico, hoewel neuropathie kan voorkomen bij lagere dagelijkse of totale doses.

Kinderen

Waarschijnlijk veilig

Wanneer oraal en op de juiste manier gebruikt.

Mogelijk veilig

Indien oraal en gebruikt in hoeveelheden die de aanbevolen hoeveelheid overschrijden.

Mogelijk onzeker

Bij orale toediening in overmatige doses, langdurig.

Zwangerschap

Waarschijnlijk veilig

Indien oraal en op de juiste manier gebruikt. Een speciaal product met aanhoudende afgifte dat dagelijks vitamine B6 (pyridoxine) 75 mg bevat, is FDA-goedgekeurd voor gebruik tijdens de zwangerschap. Vitamine B6 (pyridoxine) wordt ook beschouwd als een eerstelijnsbehandeling voor misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap door het American College of Obstetrics and Gynecology. Het mag echter niet op lange termijn worden gebruikt of zonder medisch toezicht en nauwlettend toezicht.

Mogelijk onzuiver

Bij orale toediening in buitensporige doses. Er is enige bezorgdheid dat hoge doses maternale vitamine B6 (pyridoxine) neonatale aanvallen kunnen veroorzaken.

Lactatie

Waarschijnlijk veilig

Bij orale toediening in doses die niet hoger zijn dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). De RDA bij vrouwen die borstvoeding geven is 2 mg per dag. Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van vitamine B6 bij gebruik in hogere doses bij vrouwen die borstvoeding geven.

Effectiviteit

Erfelijke sideroblastaire bloedarmoede
Het innemen van vitamine B6 (pyridoxine) oraal is effectief voor de behandeling van erfelijke sideroblastische anemie. Het nemen van de actieve vorm van vitamine B6 (pyridoxal-5′-fosfaat) lijkt ook effectief te zijn in gevallen waarin de patiënt niet reageert op pyridoxine.

Pyridoxine-afhankelijke aanvallen
Pyridoxine-afhankelijke aanvallen zijn een zeldzame vorm van vuurvaste aanvallen bij pasgeborenen die niet reageren op anticonvulsiva. Deze aanvallen worden meestal gecontroleerd binnen enkele minuten na intraveneuze toediening van pyridoxine, een vorm van vitamine B6. Pyridoxine-afhankelijke aanvallen kunnen het gevolg zijn van genetische (autosomaal recessieve) afhankelijkheid van pyridoxine, of gebruikelijker het gevolg van het gebruik van hoge doses pyridoxine tijdens de zwangerschap.

Vitamine B6-tekort
Het oraal innemen van vitamine B6 is effectief voor het voorkomen en behandelen van een vitamine B6-tekort.

Hyperhomocysteïnemie
Het innemen van vitamine B6 (pyridoxine) oraal, alleen of in combinatie met foliumzuur, is effectief voor de behandeling van postprandiale hyperhomocysteïnemie. Het dagelijks innemen van pyridoxine 50-200 mg vermindert het postprandiale homocysteïnegehalte met 32% tot 35%.

Pyridoxine lijkt de homocysteïneconcentraties niet te verlagen tenzij foliumzuur en vitamine B12 op fysiologische niveaus zijn; het lijkt echter de homocysteïne-concentraties te verlagen bij patiënten die folaat en vitamine B12-uitputten wanneer ze worden gegeven met foliumzuur en vitamine B12-supplementen. Een combinatie van pyridoxine 100 mg en 0,5 mg foliumzuur per dag lijkt het homocysteïnegehalte met ongeveer 35% te verlagen. Een combinatie van deze vitamines wordt over het algemeen aanbevolen voor mensen met postprandiale hyperhomocysteïnemie. Pyridoxine in doses tot 200 mg per dag heeft geen effect op nuchtere homocysteïnespiegels en draagt ​​niet bij tot het effect van foliumzuur alleen op homocysteïnegehalten bij gezonde mensen.

Pyridoxine lijkt echter het homocysteïnegehalte te verlagen bij patiënten met terminale nierziekte (ESRD), niertransplantatiepatiënten en patiënten die algemene anesthesie krijgen met lachgas.

Hyperhomocysteïnemie is een risicofactor voor coronaire, cerebrale en perifere atherosclerose; terugkerende trombo-embolie; diepe veneuze trombose; hartinfarcten; en ischemische beroerte. Verhoogde homocysteïnespiegels kunnen echter een marker zijn in plaats van een oorzaak van vaatziekte. Een toename van 5 micromol in homocysteïne in plasma verhoogt het risico op cerebrovasculaire aandoeningen met 50% en de kans op coronaire hartziekten met 60% bij mannen en 80% bij vrouwen. Het is echter niet duidelijk of het verlagen van homocysteïnespiegels resulteert in verminderde cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Foliumzuur, vitamine B6 (pyridoxine) en vitamine B12-suppletie kunnen het totale homocysteïnegehalte verminderen van 13,4 tot 11,0 micromol per liter. Deze vermindering lijkt echter niet te helpen bij secundaire preventie van dood of myocardiale infarcten. In feite suggereert enig onderzoek langdurige suppletie, met pyridoxine plus foliumzuur en vitamine B12 voor secundaire preventie, een verhoogt risico op cardiovasculaire aandoeningen met 20% ondanks het verlagen van het homocysteïnegehalte met 30%.

Er is enige discussie over de vraag of suppletie met homocysteïne verlagende B-vitamines het risico op een beroerte kan verminderen. Een aantal klinische studies en meta-analyses tonen aan dat suppletie met foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12, alleen of in combinatie, het risico op beroerte bij patiënten met hart- en vaatziekten niet vermindert. Een meer recente meta-analyse van 10 klinische onderzoeken, waar meer dan 44.000 patiënten aan deelnamen, laat echter zien dat vitamine B-suppletie het relatieve risico op een beroerte op een bescheiden manier met 10% verlaagt in vergelijking met placebo bij risicopatiënten of bij patiënten met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten. Deze meta-analyse verschilde van enkele van de eerdere analyses vanwege de opname van verschillende aanvullende klinische onderzoeken. Het is nog steeds onduidelijk welke specifieke combinatie van B-vitaminen optimaal is voor het verminderen van het risico op een beroerte en waarvan patiënten het meest zullen profiteren. Eén meta-analyse toont aan dat een combinatie van foliumzuur en vitamine B6 het risico op een beroerte effectiever verlaagt dan B-vitaminen die vitamine B12 bevatten. Een andere meta-analyse toont ook aan dat B-vitamines het risico op een beroerte verminderen bij een grotere omvang bij patiënten die geen vitamine B12 (cyanocobalamine) of lage doses cyanocobalamine krijgen in vergelijking met degenen die vitamine B-combinaties met hoge doses cyanocobalamine krijgen. Onderzoek toont ook aan dat het nemen van B-vitamines, waaronder vitamine B12, het risico op een beroerte niet vermindert bij patiënten met nierinsufficiëntie.

Veiligheid

Bijwerkingen

Oraal of door injectie kan vitamine B6 (pyridoxine) misselijkheid, braken, buikpijn, brandend maagzuur, gebrek aan eetlust, diarree, hoofdpijn, paresthesie, slaperigheid en verlaagde serum foliumzuurconcentraties veroorzaken. Het is ook in verband gebracht met meldingen van huid- en andere allergische reacties, pijnlijke borsten of vergroting en lichtgevoeligheid. Vitamine B6 (pyridoxine) kan sensorische neuropathie veroorzaken, die verband houdt met de dagelijkse dosis en de duur van de inname. Doseringen van meer dan 1000 mg per dag of totale doses van 1000 gram of meer vormen het grootste risico. Incidentieel kan sensorische neuropathie ook voorkomen bij lagere doses. Pyridoxaal-5-fosfaat (de biologisch actieve, co-enzymatische vorm van vitamine B6) heeft een betere biologische beschikbaarheid en is veiliger in grotere doses dan pyridoxine. Hooggedoseerde vitamine B6 (80 mg / dag als pyridoxine) en vitamine B12 (20 microgram / dag) kan resulteren in een intens erytheem met knobbeltjes, papels, puisten, mogelijk behandeling met systemische corticosteroïden en plaatselijke therapie kan verlichting brengen. Deze bijwerkingen zijn bij het gebruik van pyridoxaal-5-fosfaat echter nog nooit voorgekomen.

Bijwerkingen

Interacties

Medicijnen

Amiodarone (Cordarone)
Wees voorzichtig met deze combinatie.

Voorlopig onderzoek suggereert dat vitamine B6 (pyridoxine) de door amiodaron veroorzaakte fotosensitiviteit kan verergeren. Ander onderzoek suggereert een beschermend effect.

Antihypertensieve drugs
Wees voorzichtig met deze combinatie.

Bewijs uit dierstudies en klinisch onderzoek suggereert dat vitamine B6 (pyridoxine) de systolische bloeddruk kan verlagen bij hypertensieve patiënten. Theoretisch kan vitamine B6 (pyridoxine) het risico op hypotensie verhogen wanneer het wordt gebruikt in combinatie met geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen. Deze omvatten captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), losartan (Cozaar), valsartan (Diovan), diltiazem (Cardizem), amlodipine (Norvasc), hydrochloorthiazide (HydroDiuril), furosemide (Lasix) en vele anderen.

Levodopa
Wees waakzaam met deze combinatie.

Vitamine B6 (pyridoxine) verbetert het metabolisme van levodopa, waardoor de effecten ervan tegen parkinsonisme worden verminderd. Deze interactie treedt echter niet op als carbidopa gelijktijdig met levodopa (Sinemet) wordt gebruikt. Daarom is het waarschijnlijk geen probleem bij de meeste mensen.

Phenobarbital (Luminal)
Wees voorzichtig met deze combinatie.

Voorlopig onderzoek suggereert dat vitamine B6 (pyridoxine) 200 mg per dag de plasmaspiegels van fenobarbital kan verlagen, mogelijk door het metabolisme te verhogen. Het is niet bekend of lagere doses enig effect hebben. Adviseer mensen die fenobarbital drugs gebruiken om hoge doses vitamine B6 te vermijden.

Phenytoin (Dilantin)
Wees voorzichtig met deze combinatie.

Voorlopige gegevens suggereren dat vitamine B6 (pyridoxine) 200 mg per dag de plasmaspiegels van fenytoïne kan verlagen, mogelijk door het metabolisme te verhogen. Het is niet bekend of lagere doses enig effect hebben. Adviseer mensen die fenytoïne gebruiken om hoge doses vitamine B6 (pyridoxine) te vermijden.

Sommige drugs kunnen de vitamine B6-niveaus beïnvloeden

Cycloserine (Seromycine)
Een supplement is nodig voor de meeste patiënten.

Cycloserine interageert met pyridoxaalfosfaat om inactieve hydrazonen te vormen, die pyridoxal-kinase remmen en vitamine B6-excretie in de urine verhogen. Dit verlies van vitamine B6 draagt ​​waarschijnlijk bij tot de neurotoxiciteit en toevallen die geassocieerd zijn met cycloserine. Vitamine B6-supplementen verminderen de incidentie van deze bijwerkingen. Het wordt aanbevolen dat mensen die cycloserine gebruiken ook vitamine B6 (pyridoxine) 150-300 mg / dag innemen.

Hydralazine (Apresoline)
Een supplement is bij sommige patiënten nodig.

Hydralazine kan vitamine B6-tekort veroorzaken bij sommige patiënten, waarschijnlijk door te reageren met pyridoxaalfosfaat om een ​​inactief hydrazine te vormen, dat wordt uitgescheiden. Geef vitamine B6-supplementen aan mensen die hydralazine nemen en vroege tekenen van perifere neuropathie ontwikkelen, zoals paresthesieën, gevoelloosheid en tintelingen.

Isoniazid (INH, Rifamate)
Een supplement is bij sommige patiënten nodig.

Isoniazid werkt in op vitamine B6 om een ​​inactief hydrazine te vormen, dat pyridoxal-kinase remt en de vitamine B6-uitscheiding in de urine verhoogt. Hierdoor worden lichaamstanks van vitamine B6 uitgeput en kan dit leiden tot perifere neuritis. Het komt zelden voor bij mensen die tot 5 mg / kg / dag isoniazide krijgen. Bij hogere doses isoniazide, kunt u overwegen vitamine B6-supplementen, 40 tot 250 mg / dag, vooral bij mensen met een voorgeschiedenis van convulsies, en bij degenen met andere risicofactoren voor neuropathieën, waaronder ondervoeding, uremie, diabetes, alcoholisme of leverziekte.

Penicillamine (Cuprimine)
Een supplement is nodig voor de meeste patiënten.

Penicillamine remt de activiteit van vitamine B6, mogelijk door een inactief complex te vormen met pyridoxaalfosfaat. Dit is in verband gebracht met perifere en optische neuropathie geassocieerd met het medicijn. Wanneer penicillamine wordt gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Wilson, wordt aanbevolen dat patiënten vitamine B6 (pyridoxine) 25 mg / dag innemen. Er zijn geen richtlijnen vastgesteld voor het gebruik van vitamine B6 met penicillamine bij de behandeling van andere aandoeningen, hoewel supplementen van 50-150 mg / dag zijn gebruikt. Patiënten controleren op vroege tekenen van perifere neuropathie, zoals paresthesieën, gevoelloosheid en tintelingen, en vitamine B6-supplementen geven als deze zich voordoen.

Theophylline (Theochron, Theolair en anderen)
Een supplement is bij sommige patiënten nodig.

Theofylline remt pyridoxal-kinase, dat fosforylatie van vitamine B6 naar zijn actieve vorm, pyridoxal-5′-fosfaat, katalyseert. Mensen die met theofylline worden behandeld, hebben gewoonlijk verminderde plasma-pyridoxal-5′-fosfaatniveaus. De klinische betekenis hiervan is niet duidelijk, hoewel wordt gesuggereerd dat vitamine B6-deficiëntie bijdraagt ​​aan neurologische en CZS-bijwerkingen van theofylline, inclusief toevallen. Vitamine B6 (pyridoxine) supplementen van 10-300 mg / dag is geprobeerd bij mensen die theofylline innemen, maar de resultaten zijn tegenstrijdig. Plasmaspiegels worden soms weer normaal, maar het is niet duidelijk of er enig klinisch voordeel is.

Kruiden en supplementen

Kruiden en supplementen met hypoterenive effects
Vitamine B6 (pyridoxine) kan de bloeddruk verlagen. Theoretisch kan het nemen van vitamine B6 met andere kruiden en supplementen met hypotensieve effecten het risico op hypotensie verhogen. Sommige van deze kruiden en supplementen omvatten andrographis, caseïnepeptiden, kattenklauw, co-enzym Q10, visolie, L-arginine, lycium, brandnetel, theanine en andere.

Voedsel

Geen bijwerkingen bekend.

Lab testen

Urobilinogeen
Vitamine B6 kan bij de spottest een vals-positief resultaat veroorzaken met de Ehrlich test.

Ziektes

Angioplastie
Een intraveneuze oplaaddosis foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12 gevolgd door orale toediening van foliumzuur 1,2 mcg plus vitamine B6 (pyridoxine) 48 mg en dagelijks ingenomen vitamine B12 60 mcg na coronaire stenting zou de restenose-snelheden kunnen verhogen. Vanwege het potentieel voor schade, moet deze combinatie van vitamines niet worden aanbevolen voor patiënten die coronaire stents krijgen.

Bariatrische chirurgie
Na een bariatrische operatie ontwikkelde een 50 jaar oude zwaarlijvige vrouw, die vitamine B6 300 mg dagelijks gedurende 6 maanden gebruikte, plasmaspiegels van pyridoxaalfosfaat die ten minste 61 keer hoger waren dan de normale niveaus. Het verhoogde pyridoxaalfosfaatgehalte was geassocieerd met misselijkheid, braken en bruine huid. Vanwege het risico op schade, moet aanvullende vitamine B6 in niveaus boven de voedingsnormen (DRI) niet worden aanbevolen na bariatrische chirurgie.

Interacties

Dosering

Volwassen

Oraal

Acne
Eén tot vier tabletten van een specifiek product (NicAzel, NicAzel, Elorac Inc., Vernon Hills, IL) met nicotinamide, azelaïnezuur, zink, vitamine B6 (pyridoxine), koper en foliumzuur, gedurende 8 weken is gebruikt.

Leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD)
Een combinatie van vitamine B6 (pyridoxine) 50 mg, vitamine B12 (cyanocobalamine) 1000 mcg en foliumzuur 2500 mcg dagelijks gedurende gemiddeld 7,3 jaar is gebruikt.

Angioplastiek
Een combinatie van B-vitamines, inclusief foliumzuur 1 mg, vitamine B12 400 mcg en vitamine B6 (pyridoxine) 10 mg per dag gedurende 6 maanden is gebruikt om de snelheid van restenose te verlagen bij patiënten die worden behandeld met ballonangioplastiek.

Atherosclerose
Een specifiek supplement (Kyolic, Total Heart Health, Formula 108, Wakunga) met verouderd knoflookextract 250 mg, vitamine B12 100 mcg, foliumzuur 300 mcg, vitamine B6 12,5 mg en L-arginine 100 mg, dagelijks genomen voor 12 maanden, is gebruikt.

Hart- en vaatziekte
Een combinatie van B-vitamines waaronder foliumzuur 2 mg, vitamine B6 (vorm niet gespecificeerd) 25 mg en vitamine B12 500 mcg, dagelijks genomen gedurende een mediane periode van 3-4 jaar is gebruikt.

Aan anticonceptie gerelateerde bijwerkingen
Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) 25 mg per dag gedurende 6-12 maanden werd gebruikt.

Diabetes
Vitamine B6 (pyridoxine) 100 mg per dag gedurende 2 weken is gebruikt.

Diabetische neuropathie
Vitamine B6 (pyridoxine) 50 mg en thiamine 25 mg per dag is gebruikt. Ook is een combinatie van foliumzuur (L-methylfolaat) 3 mg/dag, vitamine B12 (methylcobalamine) 2 mg per dag en vitamine B6 (pyridoxal-5′-fosfaat) 35 mg per dag gedurende 24 weken gebruikt.

Dysmenorroe
Vitamine B6 (vorm niet gespecificeerd) 200 mg dagelijks gedurende vier menstruatiecycli werd gebruikt.

Erfelijke sideroblastische anemie
Aanvankelijk werd vitamine B6 (pyridoxine) 200-600 mg per dag gebruikt, met een afname tot 30-50 mg dagelijks na een adequate respons.

Hyperhomocysteïnemie
Voor postprandiale hyperhomocysteïnemie werd dagelijks vitamine B6 (pyridoxine) 50-200 mg alleen of als een combinatie van vitamine B6 (pyridoxine) 100 mg en foliumzuur 0,5 mg gebruikt.

Hypertensie
Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) 5 mg / kg per dag gedurende 4 weken werd gebruikt.

Isoniazide-geïnduceerde neuropathie
Vitamine B6 (pyridoxine) 6 mg per dag gedurende een jaar is gebruikt.

Nierstenen (nephrolithiasis)
Vitamine B6 (pyridoxine) 25-500 mg dagelijks werd gebruikt om de oxalaatspiegels te verlagen bij patiënten met type I primaire hyperoxalurie.

Zwangerschap-geïnduceerde misselijkheid en braken
Vitamine B6 (pyridoxine) 10-25 mg drie of vier maal daags is gebruikt. Bij patiënten die niet reageren op alleen vitamine B6 (pyridoxine), wordt een combinatieproduct dat vitamine B6 (pyridoxine) plus doxylamine (Diclectin, Duchesnay Inc.) bevatte drie- tot viermaal daags aanbevolen. Als alternatief wordt een specifiek product (PremesisRx, KV Pharmaceuticals), dat 75 mg vitamine B6 met langdurige afgifte (pyridoxine) gecombineerd met vitamine B12 (cyanocobalamine) 12 mcg, foliumzuur 1 mg en calcium 200 mg bevat, dagelijks FDA-goedgekeurd receptproduct voor misselijkheid tijdens de zwangerschap.

Premenstrueel syndroom (PMS)
Vitamine B6 (pyridoxine) 50-100 mg per dag, alleen of met magnesium 200 mg, is gebruikt. Doses zo hoog als 500 mg per dag zijn ook gebruikt, maar dagelijkse doses van meer dan 100 mg lijken geen extra voordeel te hebben en kunnen het risico op bijwerkingen verhogen.

Tardieve dyskinesie
Vitamine B6 (vorm niet gespecificeerd) 100 mg per dag getitreerd wekelijks tot 400 mg per dag, gegeven in twee verdeelde doses, is gedurende 4 weken gebruikt.

Vitamine B6-tekort
Voor vitamine B6-tekort bij volwassenen is de typische dosis 2,5-25 mg dagelijks gedurende drie weken, daarna 1,5-2,5 mg per dag als onderhoudstherapie. Voor vitamine B6-tekort bij vrouwen die orale anticonceptiva gebruiken, is de dosis 25-30 mg per dag gebruikt.

Kinderen

Oraal

Acne
één tot vier tabletten van een specifiek product (NicAzel, NicAzel, Elorac Inc., Vernon Hills, IL) met nicotinamide, azelaïnezuur, zink, vitamine B6 (pyridoxine), koper en foliumzuur, gedurende 8 weken zijn gebruikt bij kinderen van minstens 12 jaar oud.

Hyperkinetisch cerebraal dysfunction syndroom
Vitamine B6 (pyridoxine) 300 mg per dag is gebruikt. Sommige kinderen kunnen echter grotere doseringen nodig hebben variërend van 500 mg tot 2 gram per dag.

Nierstenen (nefrolithiasis)
Vitamine B6 (pyridoxine) vanaf 10 mg / kg lichaamsgewicht per dag, verhoogd met 5 mg/kg elke 6 weken, tot een uiteindelijke dosering van 20 mg/kg per dag gedurende 24 weken is gebruikt bij kinderen van 5 jaar en ouder met type I primaire hyperoxalurie.

Intraveneus / Intramusculair

Pyridoxine-afhankelijke aanvallen
Vitamine B6 (pyridoxine) 10 tot 100 mg intraveneus of intramusculair wordt aanbevolen.

Vincristine-geïnduceerde neuropathie
Een case-rapport suggereert vitamine B6 (pyridoxine) 150 mg / m2 / dag kan nuttig zijn bij het verhelpen van de symptomen.

Standaardisatie en formulering

In de meeste klinische studies werd vitamine B6 alleen gegeven of als een combinatie met andere B-vitamines, meestal foliumzuur en vitamine B12. In de meeste proeven wordt vitamine B6 toegediend als pyridoxine of pyridoxal-5′-fosfaat. De opname van vitamine B6 uit voedsel of supplementen lijkt vergelijkbaar te zijn.

Dosering
Referenties
 • McEvoy GK, ed. AHFS Drug Information. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 1998.
 • PremesisRx. Pharmacist’s Letter / Prescriber’s Letter 1999:15(12);151206.
 • Coleman M, Steinberg G, Tippett J, et al. A preliminary study of the effect of pyridoxine administration in a subgroup of hyperkinetic children: A double-blind crossover comparison with methylphenidate. Biol Psych 1979;14:741-51.
 • Khoo SK, Munro C, Battistutta D. Evening primrose oil and treatment of premenstrual syndrome. Med J Aust 1990;153:189-92.
 • Facchinetti F, Borella P, Sances G, et al. Oral magnesium successfully relieves premenstrual mood changes. Obstet Gynecol 1991;78:177-81.
 • Rattan V, Sidhu H, Vaidyanathan S. Effect of combined supplementation of magnesium oxide and pyridoxine in calcium-oxalate stone formers. Urol Res 1994;22:161-5.
 • Freeman EW, Rickels K, Sondheimer SJ, Polansky M. A double-blind trial of oral progesterone, alprazolam, and placebo in treatment of severe premenstrual syndrome. JAMA 1995;274:51-7.
 • Bostom AG, Gohh RY, Beaulieu AJ, et al. Treatment of hyperhomocysteinemia in renal transplant recipients. A randomized, placebo-controlled trial. Ann Intern Med 1997;127:1089-92.
 • Thys-Jacobs S, Starkey P, Bernstein D, Tian J. Calcium carbonate and the premenstrual syndrome: effects on premenstrual and menstrual symptoms. Premenstrual Syndrome Study Group. Am J Obstet Gynecol 1998;179:444-52.
 • Thys-Jacobs S, Ceccarelli S, Bierman A, et al. Calcium supplementation in premenstrual syndrome: a randomized crossover trial. J Gen Intern Med 1989;4:183-9.
 • Morrow LE, Grimsley EW. Long-term diuretic therapy in hypertensive patients: effects on serum homocysteine, vitamin B6, vitamin B12, and red blood cell folate concentrations. South Med J 1999;92:866-70.
 • Christensen B, Landaas S, Stensvold I, et al. Whole blood folate, homocysteine in serum, and risk of first acute myocardial infarction. Atherosclerosis 1999;147:317-26.
 • Volz HP, Kieser M. Kava-kava extract WS 1490 versus placebo in anxiety disorders–a randomized placebo-controlled 25-week outpatient trial. Pharmacopsychiatry 1997;30:1-5.
 • Landgren F, Israelsson B, Lindgren A, et al. Plasma homocysteine in acute myocardial infarction: homocysteine-lowering effect of folic acid. J Intern Med 1995;237:381-8.
 • Woodside JV, Yarnell JW, McMaster D, et al. Effect of B-group vitamins and antioxidant vitamins on hyperhomocysteinemia: a double-blind, randomized, factorial-design, controlled trial. Am J Clin Nutr 1998;67:858-66.
 • Brattstrom LE, Israelsson B, Jeppsson JO, et al. Folic acid-an innocuous means to reduce plasma homocysteine. Scand J Clin Lab Invest 1988;48:215-21.
 • Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. 9th ed. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1999.
 • Kastrup EK. Drug Facts and Comparisons. 1998 ed. St. Louis, MO: Facts and Comparisons, 1998.
 • Hansten PD, Horn JR. Drug Interactions Analysis and Management. Vancouver, WA: Applied Therapeutics Inc., 1997 and updates.
 • Mayer EL, Jacobsen DW, Robinson K. Homocysteine and coronary atherosclerosis. J Am Coll Cardiol 1996;27:517-27.
 • Rimm EB, Willett WC, Hu FB, et al. Folate and vitamin B6 from diet and supplements in relation to risk of coronary heart disease among women. JAMA 1998;279:359-64.
 • Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 14th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1998.
 • Wyatt KM, Dimmock PW, Jones PW, Shaughn O’Brien PM. Efficacy of vitamin B6 in the treatment of premenstrual syndrome. BMJ 1999;318:1375-81.
 • Yates AA, Schlicker SA, Suitor CW. Dietary reference intakes: The new basis for recommendations for calcium and related nutrients, B vitamins, and choline. J Am Diet Assoc 1998;98:699-706.
 • Voutilainen S, Lakka TA, Porkkala-Sarataho E, et al. Low serum folate concentrations are associated with an excess incidence of acute coronary events: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. Eur J Clin Nutr 2000;54:424-8.
 • Geerling BJ, Dagnelie PC, Badart-Smook A, et al. Diet as a risk factor for the development of ulcerative colitis. Am J Gastroenterol 2000;95:1008-13.
 • Brenner A. The effects of megadoses of selected B complex vitamins on children with hyperkinesis: controlled studies with long-term follow-up. J Learn Disabil 1982;15:258-64.
 • Lonn E, Yusuf S, Dzavik V, et al. Effects of ramipril and vitamin E on atherosclerosis: the study to evaluate carotid ultrasound changes in patients treated with ramipril and vitamin E (SECURE). Circulation 2001;103:919-25.
 • Gorbach SL. Bengt E. Gustafsson memorial lecture. Function of the normal human microflora. Scand J Infect Dis Suppl 1986;49:17-30.
 • Hill MJ. Intestinal flora and endogenous vitamin synthesis. Eur J Cancer Prev 1997;6:S43-5.
 • Matsui MS, Rozovski SJ. Drug-nutrient interaction. Clin Ther 1982;4:423-40.
 • Pellock JM, Howell J, Kendig EI Jr, et al. Pyridoxine deficiency in children treated with isoniazid. Chest 1985;87:658-61.
 • Snider DE Jr. Pyridoxine supplementation during isoniazid therapy. Tubercle 1980;61:191-6.
 • Prasad AS, Lei KY, Moghissi KS, et al. Effect of oral contraceptives on nutrients. III. Vitamins B6, B12 and folic acid. Am J Obstet Gynecol 1976;125:1063-9.
 • Delport R, Ubbink JB, Serfontein WJ, et al. Vitamin B6 nutritional status in asthma. The effect of theophylline therapy on plasma pyridoxal-5-phosphate and pyridoxal levels. Int J Vitam Nutr Res 1988;58:67-72.
 • Raskin HN, Fishman RA. Pyridoxine-deficiency neuropathy due to hydralazine. N Engl J Med 1965;273:1182-5.
 • Seelig MS. Auto-immune complications of D-penicillamine – A possible result of zinc and magnesium depletion and of pyridoxine inactivation. J Am Coll Nutr 1982;1:207-14.
 • South M. Neonatal seizures after pyridoxine use — reply. Lancet 1999;354:2083.
 • Parry GJ, Bredesen DE. Sensory neuropathy with low-dose pyridoxine. Neurology 1985;35:1466-8.
 • Zipursky A, Brown EJ, Watts J, et al. Oral vitamin E supplementation for the prevention of anemia in premature infants: a controlled trial. Pediatrics 1987;79:61-8.
 • London RS, Murphy L, Kitlowski KE, Reynolds MA. Efficacy of alpha-tocopherol in the treatment of the premenstrual syndrome. J Reprod Med 1987;32:400-4.
 • London RS, Sundaram GS, Murphy L, Goldstein PJ. The effect of alpha-tocopherol on premenstrual symptomatology: a double-blind study. J Am Coll Nutr 1983;2:115-22.
 • Findling RL, Maxwell K, Scotese-Wojtila L, et al. High-dose pyridoxine and magnesium administration in children with autistic disorder: an absence of salutary effects in a double-blind, placebo-controlled study. J Autism Dev Disord 1997;27:467-78.
 • Taylor LH, Kobak KA. An open-label trial of St. John’s wort (Hypericum perforatum) in obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry 2000;61:575-8.
 • Vutyavanich T, Kraisarin T, Ruangsri R. Ginger for nausea and vomiting in pregnancy: randomized, double-masked, placebo-controlled trial. Obstet Gynecol 2001;97:577-82.
 • Vutyavanich T, Wongtra-ngan S, Ruangsri R. Pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Obstet Gynecol 1995;173:881-4.
 • Sahakian V, Rouse D, Sipes S, et al. Vitamin B6 is effective therapy for nausea and vomiting of pregnancy: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Obstet Gynecol 1991;78:33-6.
 • Tamborini A, Taurelle R. [Value of standardized Ginkgo biloba extract (EGb 761) in the management of congestive symptoms of premenstrual syndrome]. Rev Fr Gynecol Obstet 1993;88:447-57.
 • Bourin M, Bougerol T, Guitton B, Broutin E. A combination of plant extracts in the treatment of outpatients with adjustment disorder with anxious mood: controlled study vs placebo. Fundam Clin Pharmacol 1997;11:127-32.
 • Baxter P, Aicardi J. Neonatal seizures after pyridoxine use. Lancet 1999;354:2082-3.
 • Mitwalli A, Ayiomamitis A, Grass L, et al. Control of hyperoxaluria with large doses of pyridoxine in patients with kidney stones. Int Urol Nephrol 1988;20:353-9.
 • Gill HS, Rose GA. Mild metabolic hyperoxaluria and its response to pyridoxine. Urol Int 1986;41:393-6.
 • Yendt ER, Cohanim M. Response to physiologic dose of pyridoxine in type I primary hyperoxaluria. N Engl J Med 1985;312:953-7.
 • Revusova V, Gratzlova J, Zvara V, et al. The evaluation of some biochemical parameters in pyridoxine-treated calcium oxalate renal stone formers. Urol Int 1977;32:348-52.
 • Curhan GC, Willet WC, Speizer FE, et al. Intake of vitamin B6 and C and the risk of kidney stones in women. J Am Soc Nephrol 1999;10:840-5.
 • Curhan GC, Willet WC, Rimm EB, et al. A prospective study of the intake of vitamins C and B6, and the risk of kidney stones in men. J Urol 1996;155:1847-51.
 • Haslam RHA, et al. Is there a role for megavitamin therapy in attention deficit hyperactivity disorder? Advances Neurol 1992;58:303-10.
 • Booth GL, Wang EE. Preventive health care, 2000 update: screening and management of hyperhomocysteinemia for the prevention of coronary artery disease events. The Canadian Task Force on Preventive Health Care. CMAJ 2000;163:21-9.
 • Tremblay R, Bonnardeaux A, Geadah D, et al. Hyperhomocystinemia in hemodialysis patients: effects of 12-month supplementation with hydrosoluble vitamins. Kidney Int 2000;58:851-8.
 • Boyde TRC. Pyridoxine supplements in the carpal tunnel syndrome (letter). BMJ 1995;311:631.
 • Schellenberg R. Treatment for the premenstrual syndrome with agnus castus fruit extract: prospective, randomised, placebo-controlled study. BMJ 2001;322:134-7.
 • Sur S, Camara M, Buchmeier A, et al. Double-blind trial of pyridoxine (vitamin B6) in the treatment of steroid-dependent asthma. Ann Allergy 1993;70:147-52.
 • Collipp PJ, Goldzier S III, Weiss N, et al. Pyridoxine treatment of childhood bronchial asthma. Ann Allergy 1975;35:93-7.
 • Shimizu T, Maeda S, Mochizuki H, et al. Theophylline attenuates circulating vitamin B6 levels in children with asthma. Pharmacology 1994;49:392-7.
 • Malsch U, Kieser M. Efficacy of kava-kava in the treatment of non-psychotic anxiety, following pretreatment with benzodiazepines. Psychopharmacology (Berl) 2001;157:277-83.
 • Brown BG, Zhao XQ, Chait A, et al. Simvastatin and niacin, antioxidant vitamins, or the combination for the prevention of coronary disease. N Engl J Med 2001;345:1583-93.
 • Harel Z, Biro FM, Kottenhahn RK, Rosenthal SL. Supplementation with omega-3 polyunsaturated fatty acids in the management of dysmenorrhea in adolescents. Am J Obstet Gynecol 1996;174:1335-8.
 • Beaulieu AJ, Gohh RY, Han H, et al. Enhanced reduction of fasting total homocysteine levels with supraphysiological versus standard multivitamin dose folic acid supplementation in renal transplant recipients. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1999;19:2918-21.
 • Akhondzadeh S, Naghavi HR, Shayeganpour A, et al. Passionflower in the treatment of generalized anxiety: a pilot double-blind randomized controlled trial with oxazepam. J Clin Pharm Ther 2001;26:363-7.
 • Schnyder G, Roffi M, Pin R, et al. Decreased rate of coronary restenosis after lowering of plasma homocysteine levels. N Engl J Med 2001;345:1593-600.
 • Schnyder G, Roffi M, Pin R, et al. Decreased rate of coronary stenosis after lowering of plasma homocysteine levels. N Engl J Med 2001;345:1593-600.
 • Bendich A, Cohen M. Vitamin B6 safety issues. Ann N Y Acad Sci 1990;585:321-30.
 • Schaumburg H, Kaplan J, Windebank A. Sensory neuropathy from pyridoxine abuse. A new megavitamin syndrome. N Engl J Med 1983;309:445-8.
 • Gordon N. Pyridoxine dependency: an update. Dev Med Child Neurol 1997;39:63-5.
 • Bernstein AL. Vitamin B6 in clinical neurology. Ann N Y Acad Sci 1990;585:250-60.
 • Fuhr JE, Farrow A, Nelson HS Jr. Vitamin B6 levels in patients with carpal tunnel syndrome. Arch Surg 1989;124:1329-30.
 • Smith GP, Rudge PJ, Peters TJ. Biochemical studies of pyridoxal and pyridoxal phosphate status and therapeutic trial of pyridoxine in patients with carpal tunnel syndrome. Ann Neurol 1984;15:104-7.
 • Folkers K, Ellis J. Successful therapy with vitamin B6 and vitamin B2 of the carpal tunnel syndrome and need for determination of the RDAs for vitamins B6 and B2 for disease states. Ann N Y Acad Sci 1990;585:295-301.
 • Ellis J, Folkers K, Watanabe T, et al. Clinical results of a cross-over treatment with pyridoxine and placebo of the carpal tunnel syndrome. Am J Clin Nutr 1979;32:2040-6.
 • Stransky M, Rubin A, Lava NS, Lazaro RP. Treatment of carpal tunnel syndrome with vitamin B6: a double-blind study. South Med J 1989;82:841-2.
 • Lewis PJ. Pain in the hand and wrist. Pyridoxine supplements may help patients with carpal tunnel syndrome. BMJ 1995;310:1534.
 • Goldenberg RM, Girone JA. Oral pyridoxine in the prevention of oxalate kidney stones. Am J Nephrol 1996;16:552-3.
 • Gershoff SN, Prien EL. Effect of daily MgO and vitamin B6 administration to patients with recurring calcium oxalate kidney stones. Am J Clin Nutr 1967;20:393-9.
 • Will EJ, Bijvoet OL. Pyridoxine therapy of adult primary oxalosis. Proc Eur Dial Transplant Assoc 1979;16:727-8.
 • Amato M, Donzelli S, Lombardi M, et al. Primary hyperoxaluria: effect of treatment with vitamin B6 and shock waves. Contrib Nephrol 1987;58:190-2.
 • Kanig SP, Conn RL. Kidney stones. Medical management and newer options for stone ‘removal’. Postgrad Med 1985;78:38-44, 47-51.
 • Collipp PJ, Chen SY, Sharma RK, et al. Tryptophane metabolism in bronchial asthma. Ann Allergy 1975;35:153-8.
 • McCarty MF. High-dose pyridoxine as an ‘anti-stress’ strategy. Med Hypotheses 2000;54:803-7.
 • De Souza MC, Walker AF, Robinson PA, Bolland K. A synergistic effect of a daily supplement for 1 month of 200 mg magnesium plus 50 mg vitamin B6 for the relief of anxiety-related premenstrual symptoms: a randomized, double-blind, crossover study. J Womens Health Gend Based Med 2000;9:131-9.
 • Hansen CM, Shultz TD, Kwak HK, et al. Assessment of vitamin B-6 status in young women consuming a controlled diet containing four levels of vitamin B-6 provides an estimated average requirement and recommended dietary allowance. J Nutr 2001;131:1777-86.
 • Lerner V, Miodownik C, Kaptsan A, et al. Vitamin B(6) in the treatment of tardive dyskinesia: a double-blind, placebo-controlled, crossover study. Am J Psychiatry 2001;158:1511-4.
 • Tolbert L, Haigler T, Waits MM, Dennis T. Brief report: lack of response in an autistic population to a low dose clinical trial of pyridoxine plus magnesium. J Autism Dev Disord 1993;23:193-9.
 • Kaufman G. Pyridoxine against amiodarone-induced photosensitivity (letter). Lancet 1984;1:51-2.
 • Mulrow JP, Mulrow CD, McKenna WJ. Pyridoxine and amiodarone-induced photosensitivity. Ann Intern Med 1985;103:68-9.
 • Bass JB, Farer LS, Hopewell PC, et al. Treatment of tuberculosis and tuberculosis infection in adults and children. Am J Respir Crit Care Med 1994;149:1359-74.
 • Mydlik M, Derzsiova K, Zemberova E. Metabolism of vitamin B6 and its requirement in chronic renal failure. Kidney Int 1997;52, suppl.62:s56-9.
 • Pool KD, Feit H, Kirkpatrick J. Penicillamine-induced neuropathy in rheumatoid arthritis. Ann Intern Med 1981;95:457-8.
 • Ubbink JB, Delport R, Becker PJ, Bissport S. Evidence of a theophylline-induced vitamin B6 deficiency caused by noncompetitive inhibition of pyridoxal kinase. J Lab Clin Med 1989;113:15-22.
 • Bartel PR, Ubbink JB, Delport R, et al. Vitamin B6 supplementation and theophylline-related effects in humans. Am J Clin Nutr 1994;60:93-9.
 • Jacobson MD, Plancher KD, Kleinman WB. Vitamin B6 (pyridoxine) therapy for carpal tunnel syndrome. Hand Clin 1996;12:253-7.
 • Nallamothu BK, Fendrick M, Rubenfire M, et al. Potential clinical and economic effects of homocyst(e)ine lowering. Arch Intern Med 2000;160:3406-12.
 • Homocysteine Lowering Trialists’ Collaboration. Lowering blood homocysteine with folic acid based supplements: meta-analysis of randomized trials. BMJ 1998;316:894-8.
 • Ueland PM, Refsum H, Beresford SA, Vollset SE. The controversy over homocysteine and cardiovascular risk. Am J Clin Nutr 2000;72:324-32.
 • Holven KB, Holm T, Aukrust P, et al. Effect of folic acid treatment on endothelium-dependent vasodilation and nitric oxide-derived end products in hyperhomocysteinemic subjects. Am J Med 2001;110:536-42.
 • Clarke R, Armitage J. Vitamin supplements and cardiovascular risk: review of the randomized trials of homocysteine-lowering vitamin supplements. Semin Thromb Hemost 2000;26:341-8.
 • van der Griend R, Biesma DH, Haas FJLM, et al. The effect of different treatment regimens in reducing fasting and postmethionine-load homocysteine concentrations. J Int Med 2000;248:223-9.
 • Selhub J, Jacques PF, Bostom AG, et al. Relationship between plasma homocysteine and vitamin status in the Framingham study population. Impact of folic acid fortification. Publ Health Rev 2000;28:117-45.
 • Keebler ME, De Souza C, Fonesca V. Diagnosis and treatment of hyperhomocysteinemia. Curr Atheroscler Rep 2001;3:54-63.
 • Sunder-Plassmann G, Winkelmayer WC, Fodinger M. Therapeutic potential of total homocysteine-lowering drugs on cardiovascular disease. Expert Opin Investig Drugs 2000;9:2637-51.
 • den Heijer M, Brouwer IA, Bos GMJ, et al. Vitamin supplementation reduces blood homocysteine levels. A controlled trial in patients with venous thrombosis and healthy volunteers. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1998;18:356-61.
 • Boushey CJ, Beresford SA, Omenn GS, Motulsky AG. A quantitative assessment of plasma homocysteine as a risk factor for vascular disease. Probable benefits of increasing folic acid intakes. JAMA 1995;274:1049-57.
 • Schnyder G, Roffi M, Flammer Y, et al. Effect of homocysteine-lowering therapy with folic acid, vitamin B12, and vitamin B6 on clinical outcome after percutaneous coronary intervention. The Swiss Heart Study: A randomized controlled trial. JAMA 2002;288:973-9.
 • Bostom A, Shemin D, Gohh R, et al. Treatment of mild hyperhomocysteinemia in renal transplant recipients versus hemodialysis patients. Transplantation 2000;69:2128-31.
 • Dierkes J, Domrose U, Bosselmann P, et al. Homocysteine lowering effect of different multivitamin preparations in patients with end-stage renal disease. J Renal Nutr 2001;11:67-72.
 • Ellis JM, Kishi T, Azuma J, Folkers K. Vitamin B6 deficiency in patients with a clinical syndrome including the carpal tunnel defect. Biochemical and clinical response to therapy with pyridoxine. Res Commun Chem Pathol Pharmacol 1976;13:743-57.
 • Ellis JM, Azuma J, Watanabe T, et al. Survey and new data on treatment with pyridoxine of patients having a clinical syndrome including the carpal tunnel and other defects. Res Commun Chem Pathol Pharmacol 1977;17:165-77.
 • Ellis J, Folkers K, Levy M, et al. Therapy with vitamin B6 with and without surgery for treatment of patients having the idiopathic carpal tunnel syndrome. Res Commun Chem Pathol Pharmacol 1981;33:331-44.
 • Franzblau A, Rock CL, Werner RA, et al. The relationship of vitamin B6 status to median nerve function and carpal tunnel syndrome among active industrial workers. J Occup Environ Med 1996;38:485-91.
 • Folkers K, Ellis J, Watanabe T, et al. Biochemical evidence for a deficiency of vitamin B6 in the carpal tunnel syndrome based on a crossover clinical study. Proc Natl Acad Sci U S A 1978;75:3410-2.
 • Gerritsen AA, de Krom MC, Struijs MA, et al. Conservative treatment options for carpal tunnel syndrome: a systematic review of randomised controlled trials. J Neurol 2002;249:272-80.
 • Friso S, Jacques PF, Wilson PW, et al. Low circulating vitamin B(6) is associated with elevation of the inflammation marker C-reactive protein independently of plasma homocysteine levels. Circulation 2001;103:2788-91.
 • Byers CM, DeLisa JA, Frankel DL, Kraft GH. Pyridoxine metabolism in carpal tunnel syndrome with and without peripheral neuropathy. Arch Phys Med Rehabil 1984;65:712-6.
 • Hartman TJ, Woodson K, Stolzenberg-Solomon R, et al. Association of the B-vitamins pyridoxal 5′-phosphate (B6), B12, and folate with lung cancer risk in older men. Am J Epidemiol 2001;153:688-94.
 • Volz HP, Murck H, Kasper S, Moller HJ. St John’s wort extract (LI 160) in somatoform disorders: results of a placebo-controlled trial. Psychopharmacology (Berl) 2002;164:294-300.
 • Bernstein AL, Dinesen JS. Brief communication: effect of pharmacologic doses of vitamin B6 on carpal tunnel syndrome, electroencephalographic results, and pain. J Am Coll Nutr 1993;12:73-6.
 • Kawada A, Kashima A, Shiraishi H, et al. Pyridoxine-induced photosensitivity and hypophosphatasia. Dermatology 2000;201:356-60.
 • Delport R, Ubbink JB, Vermaak WJ, Becker PJ. Theophylline increases pyridoxal kinase activity independently from vitamin B6 nutritional status. Res Commun Chem Pathol Pharmacol 1993;79:325-33.
 • Badner NH, Freeman D, Spence JD. Preoperative oral B vitamins prevent nitrous oxide-induced postoperative plasma homocysteine increases. Anesth Analg 2001;93:1507-10.
 • Keniston RC, Nathan PA, Leklem JE, Lockwood RS. Vitamin B6, vitamin C, and carpal tunnel syndrome. A cross-sectional study of 441 adults. J Occup Environ Med 1997;39:949-59.
 • Ellis JM, Folkers K, Levy M, et al. Response of vitamin B-6 deficiency and the carpal tunnel syndrome to pyridoxine. Proc Natl Acad Sci U S A 1982;79:7494-8.
 • Cohen AC. Pyridoxine in the prevention and treatment of convulsions and neurotoxicity due to cycloserine. Ann N Y Acad Sci 1969;166:346-9.
 • Goldin BR, Lichtenstein AH, Gorbach SL. Nutritional and metabolic roles of intestinal flora. In: Shils ME, Olson JA, Shike M, eds. Modern Nutrition in Health and Disease, 8th ed. Malvern, PA: Lea & Febiger, 1994.
 • Ubbink JB, Vermaak WJ, Delport R, et al. The relationship between vitamin B6 metabolism, asthma, and theophylline therapy. Ann N Y Acad Sci 1990;585:285-94.
 • Butterworth CE. Interactions of nutrients with oral contraceptives and other drugs J Am Diet Assoc 1973;62:510-4.
 • Tyrer LB. Nutrition and the pill. J Reprod Med 1984;29:547-50.
 • Haspels AA, Bennink HJ, Schreurs WH. Disturbance of tryptophan metabolism and its correction during oestrogen treatment in postmenopausal women. Maturitas 1978;1:15-20.
 • van der Vange N, van der Berg H, Kloosterboer HJ, Haspels AA. Effects of seven low-dose combined contraceptives on vitamin B6 status. Contraception 1989;40:377-84.
 • Fishman SM, Christian P, West KP. The role of vitamins in the prevention and control of anaemia. Public Health Nutr 2000;3:125-50.
 • Mydlik M, Derzsiova K, Zemberova E. Influence of water and sodium diuresis and furosemide on urinary excretion of vitamin B6, oxalic acid and vitamin C in chronic renal failure. Miner Electrolyte Metab 1999;25:352-6.
 • Haslam RH, Dalby JT, Rademaker AW. Effects of megavitamin therapy on children with attention deficit disorders. Pediatrics 1984;74:103-11.
 • Brenner A. The effects of megadoses of selected B complex vitamins on children with hyperkinesis: controlled studies with long-term follow-up. J Learn Disabil 1982;15:258-64.
 • Seal EC, Metz J, Flicker L, Melny J. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of oral vitamin B12 supplementation in older patients with subnormal or borderline serum vitamin B12 concentrations. J Am Geriatr Soc 2002;50:146-51.
 • Wyatt K, Dimmock P, Jones P, et al. Efficacy of progesterone and progestogens in management of premenstrual syndrome: systematic review. BMJ 2001;323:776-80.
 • van der Griend R, Haas FJ, Biesma DH, et al. Combination of low-dose folic acid and pyridoxine for treatment of hyperhomocysteinaemia in patients with premature arterial disease and their relatives. Atherosclerosis 1999;143:177-83.
 • Smith C, Crowther C, Willson K, et al. A randomized controlled trial of ginger to treat nausea and vomiting in pregnancy. Obstet Gynecol 2004;103:639-45.
 • Vasile A, Goldberg R, Kornberg B. Pyridoxine toxicity: report of a case. J Am Osteopath Assoc 1984;83:790-1.
 • Salonen RM, Nyyssonen K, Kaikkonen J, et al. Six-year effect of combined vitamin C and E supplementation on atherosclerotic progression: the Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention (ASAP) Study. Circulation 2003;107:947-53.
 • Hansson O, Sillanpaa M. Pyridoxine and serum concentration of phenytoin and phenobarbitone. Lancet 1976;1:256.
 • Bell IR, Edman JS, Morrow FD, et al. Brief communication. Vitamin B1, B2, and B6 augmentation of tricyclic antidepressant treatment in geriatric depression with cognitive dysfunction. J Am Coll Nutr 1992;11:159-63.
 • Waters DD, Alderman EL, Hsia J, et al. Effects of hormone replacement therapy and antioxidant vitamin supplements on coronary atherosclerosis in postmenopausal women: A randomized controlled trial. JAMA 2002;288:2432-40.
 • Jansen T, Romiti R, Kreuter A, Altmeyer P. Rosacea fulminans triggered by high-dose vitamins B6 and B12. J Eur Acad Dermatol Venereol 2001;15:484-5.
 • Tardif JC. Probucol and multivitamins in the prevention of restenosis after coronary angioplasty. N Engl J Med 1997;337:365-372.
 • Toole JF, Malinow MR, Chambless LE, et al. Lowering homocysteine in patients with ischemic stroke to prevent recurrent stroke, myocardial infarction, and death: the Vitamin Intervention for Stroke Prevention (VISP) randomized controlled trial. JAMA 2004;291:565-75.
 • Hanley DF. The challenge of stroke prevention. JAMA 2004;291:621-2.
 • Webb JL. Nutritional effects of oral contraceptive use: A review. J Reprod Med 1080;25:150.
 • Lange H, Suryapranata H, De Luca G, et al. Folate therapy and in-stent restenosis after coronary stenting. N Engl J Med 2004;350:2673-81.
 • Herrmann H. Prevention of cardiovascular events after percutaneous coronary intervention. N Engl J Med 2004;350:2708-10.
 • Atmaca M, Kumru S, Tezcan E. Fluoxetine versus Vitex agnus castus extract in the treatment of premenstrual dysphoric disorder. Hum Psychopharmacol 2003;18:191-5..
 • Hanus M, Lafon J, Mathieu M. Double-blind, randomised, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of a fixed combination containing two plant extracts (Crataegus oxyacantha and Eschscholtzia californica) and magnesium in mild-to-moderate anxiety disorders. Curr Med Res Opin 2004;20:63-71.
 • Borrelli F, Capasso R, Aviello G, et al. Effectiveness and safety of ginger in the treatment of pregnancy-induced nausea and vomiting. Obstet Gynecol 2005;105:849-56.
 • Corrada M, Kawas C. Reduced risk of Alzheimer’s disease with high folate Intake: The Baltimore Longitudinal Study of Aging. Alzheimers Dement 2005;1:11-18.
 • Bonaa KH, Njolstad I, Ueland PM, et al. NORVIT: Homocysteine lowering and cardiovascular events after acute myocardial infarction. N Enlg J Med 2006;354:1578-88.
 • McMahon JA, Green TJ, Skeaff CM, Knight RG, Mann JI, Williams SM. A controlled trial of homocysteine lowering and cognitive performance. N Engl J Med 2006;354:2764-72.
 • Kobak KA, Taylor LV, Bystritsky A, et al. St John’s wort versus placebo in obsessive-compulsive disorder: results from a double-blind study. Int Clin Psychopharmacol 2005;20:299-304.
 • ACOG (American College of Obstetrics and Gynecology) Practice Bulletin #52: Nausea and vomiting of pregnancy. Obstet Gynecol 2004;103:803-15.
 • Christen WG, Glynn RJ, Chew EY, et al. Folic acid, pyridoxine, and cyanocobalamin combination treatment and age-related macular degeneration in women. Arch Intern Med 2009;169:335-41.
 • Jacobs BP, Bent S, Tice JA, et al. An internet-based randomized, placebo-controlled trial of kava and valerian for anxiety and insomnia. Medicine (Baltimore) 2005;84:197-207.
 • Luchsinger JA, Tang MX, Miller J, et al. Relation of higher folate intake to lower risk of Alzheimer disease in the elderly. Arch Neurol 2007;64:86-92.
 • O’Connor D, Marshall S, Massy-Westropp N. Non-surgical treatment (other than steroid injection) for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2003;(1):CD003219.
 • Jamigorn M, Phupong V. Acupressure and vitamin B6 to relieve nausea and vomiting in pregnancy: a randomized study. Arch Gynecol Obstet 2007;276:245-9.
 • Pongrojpaw D, Somprasit C, Chanthasenanont A. A randomized comparison of ginger and dimenhydrinate in the treatment of nausea and vomiting in pregnancy. J Med Assoc Thai 2007;90:1703-9.
 • Chittumma P, Kaewkiattikun K, Wiriyasiriwach B. Comparison of the effectiveness of ginger and vitamin B6 for treatment of nausea and vomiting in early pregnancy: a randomized double-blind controlled trial. J Med Assoc Thai 2007;90:15-20.
 • Agha-Hosseini M, Kashani L, Aleyaseen A, et al. Crocus sativus L. (saffron) in the treatment of premenstrual syndrome: a double-blind, randomised and placebo-controlled trial. BJOG 2008;115:515-9.
 • Ozyurek H, Turker H, Akbalik M, et al. Pyridoxine and pyridostigmine treatment in vincristine-induced neuropathy. Pediatr Hematol Oncol 2007;24:447-52.
 • Head KA. Peripheral neuropathy: Pathogenic mechanisms and alternative therapies. Altern Med Rev 2006;11:294-329.
 • Galan P, Kesse-Guyot E, Czernichow S, et al; SU.FOL.OM3 Collaborative Group. Effects of B vitamins and omega 3 fatty acids on cardiovascular diseases: a randomised placebo controlled trial. BMJ 2010;341:c6273.
 • Connor KM, Davidson JR. A placebo-controlled study of Kava kava in generalized anxiety disorder. Int Clin.Psychopharmacol 2002;17:185-8.
 • Boerner RJ, Sommer H, Berger W, et al. Kava-Kava extract LI 150 is as effective as opipramol and buspirone in generalised anxiety disorder–an 8-week randomized, double-blind multi-centre clinical trial in 129 out-patients. Phytomedicine 2003;10 Suppl 4:38-49.
 • Sarris J, Kavanagh DJ, Byrne G, et al. The Kava Anxiety Depression Spectrum Study (KADSS): a randomized, placebo-controlled crossover trial using an aqueous extract of Piper methysticum. Psychopharmacology 2009;205:399-407.
 • Gastpar M, Klimm HD. Treatment of anxiety, tension and restlessness states with Kava special extract WS 1490 in general practice: a randomized placebo-controlled double-blind multicenter trial. Phytomedicine 2003;10:631-9.
 • Cagnacci A, Arangino S, Renzi A, et al. Kava-Kava administration reduces anxiety in perimenopausal women. Maturitas 2003;44:103-9.
 • Müller D, Pfeil T, von den Driesch V. Treating depression comorbid with anxiety–results of an open, practice-oriented study with St John’s wort WS 5572 and valerian extract in high doses. Phytomedicine. 2003;10 Suppl 4:25-30.
 • Matthews A, Dowswell T, Haas DM, et al. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2010;CD007575.
 • Collins A, Cerin A, Coleman G, and Landgren BM. Essential fatty acids in the treatment of premenstrual syndrome. Obstet Gynecol 1993;81(1):93-98.
 • Puolakka J, Makarainen L, Viinikka L, and Ylikorkala O. Biochemical and clinical effects of treating the premenstrual syndrome with prostaglandin synthesis precursors. J Reprod Med 1985;30(3):149-153.
 • Perkins RP. Failure of pyridoxine to improve glucose tolerance in gestational diabetes mellitus. Obstet Gynecol. 1977;50(3):370-2.
 • Hernandez-Reif M, Martinez A, Field T, et al. Premenstrual symptoms are relieved by massage therapy. J Psychosom Obstet Gynaecol 2000;21(1):9-15.
 • Hatzitolios, A., Iliadis, F., Katsiki, N., and Baltatzi, M. Is the anti-hypertensive effect of dietary supplements via aldehydes reduction evidence based? A systematic review. Clin Exp.Hypertens. 2008;30(7):628-639.
 • Jezova, D., Makatsori, A., Smriga, M., Morinaga, Y., and Duncko, R. Subchronic treatment with amino acid mixture of L-lysine and L-arginine modifies neuroendocrine activation during psychosocial stress in subjects with high trait anxiety. Nutr.Neurosci. 2005;8(3):155-160.
 • Smriga, M., Ando, T., Akutsu, M., Furukawa, Y., Miwa, K., and Morinaga, Y. Oral treatment with L-lysine and L-arginine reduces anxiety and basal cortisol levels in healthy humans. Biomed.Res 2007;28(2):85-90.
 • Lakhan, S. E. and Vieira, K. F. Nutritional and herbal supplements for anxiety and anxiety-related disorders: systematic review. Nutr J 2010;9:42.
 • Bleys, J., Miller, E. R., III, Pastor-Barriuso, R., Appel, L. J., and Guallar, E. Vitamin-mineral supplementation and the progression of atherosclerosis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am.J Clin.Nutr 2006;84(4):880-887.
 • Whelan, A. M., Jurgens, T. M., and Naylor, H. Herbs, vitamins and minerals in the treatment of premenstrual syndrome: a systematic review. Can.J.Clin.Pharmacol. 2009;16(3):e407-e429.
 • Kotani, N., Oyama, T., Sakai, I., Hashimoto, H., Muraoka, M., Ogawa, Y., and Matsuki, A. Analgesic effect of a herbal medicine for treatment of primary dysmenorrhea–a double-blind study. Am.J Chin Med 1997;25(2):205-212.
 • Stevinson, C. and Ernst, E. Complementary/alternative therapies for premenstrual syndrome: a systematic review of randomized controlled trials. Am.J.Obstet.Gynecol. 2001;185(1):227-235.
 • Callender K, McGregor M, and Kirk P. A double-blind trial of evening primrose oil in the premenstrual syndrome: nervous symptom subgroup. Hum Psychopharmacol 1988;3:57-61.
 • Jacques, P. F., Selhub, J., Bostom, A. G., Wilson, P. W., and Rosenberg, I. H. The effect of folic acid fortification on plasma folate and total homocysteine concentrations. N.Engl.J Med 5-13-1999;340(19):1449-1454.
 • Tee, E. S., Kandiah, M., Awin, N., Chong, S. M., Satgunasingam, N., Kamarudin, L., Milani, S., Dugdale, A. E., and Viteri, F. E. School-administered weekly iron-folate supplements improve hemoglobin and ferritin concentrations in Malaysian adolescent girls. Am.J.Clin.Nutr. 1999;69(6):1249-1256.
 • Eikelboom, J. W., Lonn, E., Genest, J., Jr., Hankey, G., and Yusuf, S. Homocyst(e)ine and cardiovascular disease: a critical review of the epidemiologic evidence. Ann.Intern.Med 9-7-1999;131(5):363-375.
 • Sood, S. K., Ramachandran, K., Mathur, M., Gupta, K., Ramalingaswamy, V., Swarnabai, C., Ponniah, J., Mathan, V. I., and Baker, S. J. W.H.O. sponsored collaborative studies on nutritional anaemia in India. 1. The effects of supplemental oral iron administration to pregnant women. Q.J.Med. 1975;44(174):241-258.
 • Colman, N., Larsen, J. V., Barker, M., Barker, E. A., Green, R., and Metz, J. Prevention of folate deficiency by food fortification. III. Effect in pregnant subjects of varying amounts of added folic acid. Am.J Clin.Nutr 1975;28(5):465-470.
 • Iyengar, L. and Rajalakshmi, K. Effect of folic acid supplement on birth weights of infants. Am.J Obstet.Gynecol. 6-1-1975;122(3):332-336.
 • Lowering blood homocysteine with folic acid-based supplements: meta-analysis of randomised trials. Indian Heart J 2000;52(7 Suppl):S59-S64.
 • Bryan, J., Calvaresi, E., and Hughes, D. Short-term folate, vitamin B-12 or vitamin B-6 supplementation slightly affects memory performance but not mood in women of various ages. J Nutr 2002;132(6):1345-1356.
 • Marcucci, R., Zanazzi, M., Bertoni, E., Rosati, A., Fedi, S., Lenti, M., Prisco, D., Castellani, S., Abbate, R., and Salvadori, M. Vitamin supplementation reduces the progression of atherosclerosis in hyperhomocysteinemic renal-transplant recipients. Transplantation 5-15-2003;75(9):1551-1555.
 • Clarke, R., Harrison, G., and Richards, S. Effect of vitamins and aspirin on markers of platelet activation, oxidative stress and homocysteine in people at high risk of dementia. J Intern.Med 2003;254(1):67-75.
 • Sommer, B. R., Hoff, A. L., and Costa, M. Folic acid supplementation in dementia: a preliminary report. J Geriatr.Psychiatry Neurol. 2003;16(3):156-159.
 • Deijen, J. B., van der Beek, E. J., Orlebeke, J. F., and van den Berg, H. Vitamin B-6 supplementation in elderly men: effects on mood, memory, performance and mental effort. Psychopharmacology (Berl) 1992;109(4):489-496.
 • Batu, A. T., Toe, T., Pe, H., and Nyunt, K. K. A prophylactic trial of iron and folic acid supplements in pregnant Burmese women. Isr.J.Med.Sci. 1976;12(12):1410-1417.
 • Spence, J. D., Blake, C., Landry, A., and Fenster, A. Measurement of carotid plaque and effect of vitamin therapy for total homocysteine. Clin.Chem.Lab Med 2003;41(11):1498-1504.
 • Wrone, E. M., Hornberger, J. M., Zehnder, J. L., McCann, L. M., Coplon, N. S., and Fortmann, S. P. Randomized trial of folic acid for prevention of cardiovascular events in end-stage renal disease. J.Am.Soc.Nephrol. 2004;15(2):420-426.
 • Schwammenthal, Y. and Tanne, D. Homocysteine, B-vitamin supplementation, and stroke prevention: from observational to interventional trials. Lancet Neurol. 2004;3(8):493-495.
 • Hvas, A. M., Juul, S., Lauritzen, L., Nexo, E., and Ellegaard, J. No effect of vitamin B-12 treatment on cognitive function and depression: a randomized placebo controlled study. J Affect.Disord. 2004;81(3):269-273.
 • Mignini, L. E., Latthe, P. M., Villar, J., Kilby, M. D., Carroli, G., and Khan, K. S. Mapping the theories of preeclampsia: the role of homocysteine. Obstet.Gynecol. 2005;105(2):411-425.
 • Lewerin, C., Matousek, M., Steen, G., Johansson, B., Steen, B., and Nilsson-Ehle, H. Significant correlations of plasma homocysteine and serum methylmalonic acid with movement and cognitive performance in elderly subjects but no improvement from short-term vitamin therapy: a placebo-controlled randomized study. Am.J Clin.Nutr 2005;81(5):1155-1162.
 • Till, U., Rohl, P., Jentsch, A., Till, H., Muller, A., Bellstedt, K., Plonne, D., Fink, H. S., Vollandt, R., Sliwka, U., Herrmann, F. H., Petermann, H., and Riezler, R. Decrease of carotid intima-media thickness in patients at risk to cerebral ischemia after supplementation with folic acid, Vitamins B6 and B12. Atherosclerosis 2005;181(1):131-135.
 • Potena, L., Grigioni, F., Magnani, G., Ortolani, P., Coccolo, F., Sassi, S., Kessels, K., Marrozzini, C., Marzocchi, A., Carigi, S., Musuraca, A. C., Russo, A., Magelli, C., and Branzi, A. Homocysteine-lowering therapy and early progression of transplant vasculopathy: a prospective, randomized, IVUS-based study. Am.J Transplant. 2005;5(9):2258-2264.
 • Bailey, L. B. Do low doses of folic acid result in maximum lowering of homocysteine? Am.J Clin.Nutr 2005;82(4):717-718.
 • Dose-dependent effects of folic acid on blood concentrations of homocysteine: a meta-analysis of the randomized trials. Am.J Clin.Nutr 2005;82(4):806-812.
 • Stott, D. J., MacIntosh, G., Lowe, G. D., Rumley, A., McMahon, A. D., Langhorne, P., Tait, R. C., O’Reilly, D. S., Spilg, E. G., MacDonald, J. B., MacFarlane, P. W., and Westendorp, R. G. Randomized controlled trial of homocysteine-lowering vitamin treatment in elderly patients with vascular disease. Am.J Clin.Nutr 2005;82(6):1320-1326.
 • Lonn, E., Yusuf, S., Arnold, M. J., Sheridan, P., Pogue, J., Micks, M., McQueen, M. J., Probstfield, J., Fodor, G., Held, C., and Genest, J., Jr. Homocysteine lowering with folic acid and B vitamins in vascular disease. N.Engl.J Med 4-13-2006;354(15):1567-1577.
 • Eussen, S. J., de Groot, L. C., Joosten, L. W., Bloo, R. J., Clarke, R., Ueland, P. M., Schneede, J., Blom, H. J., Hoefnagels, W. H., and van Staveren, W. A. Effect of oral vitamin B-12 with or without folic acid on cognitive function in older people with mild vitamin B-12 deficiency: a randomized, placebo-controlled trial. Am.J Clin.Nutr 2006;84(2):361-370.
 • Balk, E. M., Raman, G., Tatsioni, A., Chung, M., Lau, J., and Rosenberg, I. H. Vitamin B6, B12, and folic acid supplementation and cognitive function: a systematic review of randomized trials. Arch.Intern.Med 1-8-2007;167(1):21-30.
 • Raman, G., Tatsioni, A., Chung, M., Rosenberg, I. H., Lau, J., Lichtenstein, A. H., and Balk, E. M. Heterogeneity and lack of good quality studies limit association between folate, vitamins B-6 and B-12, and cognitive function. J Nutr 2007;137(7):1789-1794.
 • Jamison, R. L., Hartigan, P., Kaufman, J. S., Goldfarb, D. S., Warren, S. R., Guarino, P. D., and Gaziano, J. M. Effect of homocysteine lowering on mortality and vascular disease in advanced chronic kidney disease and end-stage renal disease: a randomized controlled trial. JAMA 9-12-2007;298(10):1163-1170.
 • Albert, C. M., Cook, N. R., Gaziano, J. M., Zaharris, E., MacFadyen, J., Danielson, E., Buring, J. E., and Manson, J. E. Effect of folic acid and B vitamins on risk of cardiovascular events and total mortality among women at high risk for cardiovascular disease: a randomized trial. JAMA 5-7-2008;299(17):2027-2036.
 • Van, Dam F. and Van Gool, W. A. Hyperhomocysteinemia and Alzheimer’s disease: A systematic review. Arch.Gerontol.Geriatr. 2009;48(3):425-430.
 • Ford, A. H., Flicker, L., Thomas, J., Norman, P., Jamrozik, K., and Almeida, O. P. Vitamins B12, B6, and folic acid for onset of depressive symptoms in older men: results from a 2-year placebo-controlled randomized trial. J Clin.Psychiatry 2008;69(8):1203-1209.
 • Fioravanti, M., Ferrario, E., Massaia, M., Cappa, G., Rivolta, G., Grossi, E., and Buckley, A. E. Low folate levels in the cognitive decline of elderly patients and the efficacy of folate as a treatment for improving memory deficits. Arch.Gerontol.Geriatr. 1998;26(1):1-13.
 • Ebbing, M., Bleie, O., Ueland, P. M., Nordrehaug, J. E., Nilsen, D. W., Vollset, S. E., Refsum, H., Pedersen, E. K., and Nygard, O. Mortality and cardiovascular events in patients treated with homocysteine-lowering B vitamins after coronary angiography: a randomized controlled trial. JAMA 8-20-2008;300(7):795-804.
 • Potter, K., Hankey, G. J., Green, D. J., Eikelboom, J., Jamrozik, K., and Arnolda, L. F. The effect of long-term homocysteine-lowering on carotid intima-media thickness and flow-mediated vasodilation in stroke patients: a randomized controlled trial and meta-analysis. BMC.Cardiovasc.Disord. 2008;8:24.
 • Aisen, P. S., Schneider, L. S., Sano, M., Diaz-Arrastia, R., van Dyck, C. H., Weiner, M. F., Bottiglieri, T., Jin, S., Stokes, K. T., Thomas, R. G., and Thal, L. J. High-dose B vitamin supplementation and cognitive decline in Alzheimer disease: a randomized controlled trial. JAMA 10-15-2008;300(15):1774-1783.
 • 50322
 • Almeida, O. P., McCaul, K., Hankey, G. J., Norman, P., Jamrozik, K., and Flicker, L. Homocysteine and depression in later life. Arch.Gen.Psychiatry 2008;65(11):1286-1294.
 • Kang, J. H., Cook, N., Manson, J., Buring, J. E., Albert, C. M., and Grodstein, F. A trial of B vitamins and cognitive function among women at high risk of cardiovascular disease. Am.J.Clin.Nutr. 2008;88(6):1602-1610.
 • Hodis, H. N., Mack, W. J., Dustin, L., Mahrer, P. R., Azen, S. P., Detrano, R., Selhub, J., Alaupovic, P., Liu, C. R., Liu, C. H., Hwang, J., Wilcox, A. G., and Selzer, R. H. High-dose B vitamin supplementation and progression of subclinical atherosclerosis: a randomized controlled trial. Stroke 2009;40(3):730-736.
 • Marti-Carvajal, A. J., Sola, I., Lathyris, D., and Salanti, G. Homocysteine lowering interventions for preventing cardiovascular events. Cochrane.Database.Syst.Rev 2009;(4):CD006612.
 • Ma, E., Iwasaki, M., Kobayashi, M., Kasuga, Y., Yokoyama, S., Onuma, H., Nishimura, H., Kusama, R., and Tsugane, S. Dietary intake of folate, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, genetic polymorphism of related enzymes, and risk of breast cancer: a case-control study in Japan. Nutr Cancer 2009;61(4):447-456.
 • Heinz, J., Kropf, S., Domrose, U., Westphal, S., Borucki, K., Luley, C., Neumann, K. H., and Dierkes, J. B vitamins and the risk of total mortality and cardiovascular disease in end-stage renal disease: results of a randomized controlled trial. Circulation 3-30-2010;121(12):1432-1438.
 • Lee, M., Hong, K. S., Chang, S. C., and Saver, J. L. Efficacy of homocysteine-lowering therapy with folic Acid in stroke prevention: a meta-analysis. Stroke 2010;41(6):1205-1212.
 • House, A. A., Eliasziw, M., Cattran, D. C., Churchill, D. N., Oliver, M. J., Fine, A., Dresser, G. K., and Spence, J. D. Effect of B-vitamin therapy on progression of diabetic nephropathy: a randomized controlled trial. JAMA 4-28-2010;303(16):1603-1609.
 • Armitage, J. M., Bowman, L., Clarke, R. J., Wallendszus, K., Bulbulia, R., Rahimi, K., Haynes, R., Parish, S., Sleight, P., Peto, R., and Collins, R. Effects of homocysteine-lowering with folic acid plus vitamin B12 vs placebo on mortality and major morbidity in myocardial infarction survivors: a randomized trial. JAMA 6-23-2010;303(24):2486-2494.
 • B vitamins in patients with recent transient ischaemic attack or stroke in the VITAmins TO Prevent Stroke (VITATOPS) trial: a randomised, double-blind, parallel, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2010;9(9):855-865.
 • Ebbing, M., Bonaa, K. H., Arnesen, E., Ueland, P. M., Nordrehaug, J. E., Rasmussen, K., Njolstad, I., Nilsen, D. W., Refsum, H., Tverdal, A., Vollset, S. E., Schirmer, H., Bleie, O., Steigen, T., Midttun, O., Fredriksen, A., Pedersen, E. R., and Nygard, O. Combined analyses and extended follow-up of two randomized controlled homocysteine-lowering B-vitamin trials. J Intern.Med 2010;268(4):367-382.
 • Ford, A. H., Flicker, L., Alfonso, H., Thomas, J., Clarnette, R., Martins, R., and Almeida, O. P. Vitamins B(12), B(6), and folic acid for cognition in older men. Neurology 10-26-2010;75(17):1540-1547.
 • Clarke, R., Halsey, J., Lewington, S., Lonn, E., Armitage, J., Manson, J. E., Bonaa, K. H., Spence, J. D., Nygard, O., Jamison, R., Gaziano, J. M., Guarino, P., Bennett, D., Mir, F., Peto, R., and Collins, R. Effects of lowering homocysteine levels with B vitamins on cardiovascular disease, cancer, and cause-specific mortality: Meta-analysis of 8 randomized trials involving 37 485 individuals. Arch.Intern.Med 10-11-2010;170(18):1622-1631.
 • Bostom, A. G., Carpenter, M. A., Kusek, J. W., Levey, A. S., Hunsicker, L., Pfeffer, M. A., Selhub, J., Jacques, P. F., Cole, E., Gravens-Mueller, L., House, A. A., Kew, C., McKenney, J. L., Pacheco-Silva, A., Pesavento, T., Pirsch, J., Smith, S., Solomon, S., and Weir, M. Homocysteine-lowering and cardiovascular disease outcomes in kidney transplant recipients: primary results from the Folic Acid for Vascular Outcome Reduction in Transplantation trial. Circulation 4-26-2011;123(16):1763-1770.
 • de Jager, C. A., Oulhaj, A., Jacoby, R., Refsum, H., and Smith, A. D. Cognitive and clinical outcomes of homocysteine-lowering B-vitamin treatment in mild cognitive impairment: a randomized controlled trial. Int.J.Geriatr.Psychiatry 2012;27(6):592-600.
 • Debreceni, B. and Debreceni, L. Why do homocysteine-lowering B vitamin and antioxidant E vitamin supplementations appear to be ineffective in the prevention of cardiovascular diseases? Cardiovasc.Ther. 2012;30(4):227-233.
 • Ford, A. H. and Almeida, O. P. Effect of homocysteine lowering treatment on cognitive function: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J.Alzheimers.Dis. 2012;29(1):133-149.
 • Zhou, K., Zhao, R., Geng, Z., Jiang, L., Cao, Y., Xu, D., Liu, Y., Huang, L., and Zhou, J. Association between B-group vitamins and venous thrombosis: systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. J.Thromb.Thrombolysis. 2012;34(4):459-467.
 • Charoenlarp, P., Dhanamitta, S., Kaewvichit, R., Silprasert, A., Suwanaradd, C., Na-Nakorn, S., Prawatmuang, P., Vatanavicharn, S., Nutcharas, U., Pootrakul, P., and . A WHO collaborative study on iron supplementation in Burma and in Thailand. Am.J.Clin.Nutr. 1988;47(2):280-297.
 • Fleming, A. F., Ghatoura, G. B., Harrison, K. A., Briggs, N. D., and Dunn, D. T. The prevention of anaemia in pregnancy in primigravidae in the guinea savanna of Nigeria. Ann Trop Med Parasitol. 1986;80(2):211-233.
 • Fleming, A. F., Martin, J. D., Hahnel, R., and Westlake, A. J. Effects of iron and folic acid antenatal supplements on maternal haematology and fetal wellbeing. Med.J.Aust. 9-21-1974;2(12):429-436.
 • Basu, R. N., Sood, S. K., Ramachandran, K., Mathur, M., and Ramalingaswami, V. Etiopathogenesis of nutritional anemia in pregnancy: a therapeutic approach. Am.J Clin.Nutr 1973;26(6):591-594.
 • Kendall, A. C., Jones, E. E., Wilson, C. I., Shinton, N. K., and Elwood, P. C. Folic acid in low birthweight infants. Arch.Dis.Child 1974;49(9):736-738.
 • Stevens, D., Burman, D., Strelling, M. K., and Morris, A. Folic acid supplementation in low birth weight infants. Pediatrics 1979;64(3):333-335.
 • Roberts, P. M., Arrowsmith, D. E., Lloyd, A. V., and Monk-Jones, M. E. Effect of folic acid treatment on premature infants. Arch.Dis.Child 1972;47(254):631-634.
 • Burland, W. L., Simpson, K., and Lord, J. Response of low birthweight infant to treatment with folic acid. Arch.Dis.Child 1971;46(246):189-194.
 • Shaw, D. M., Macsweeney, D. A., Johnson, A. L., O’Keeffe, R., Naidoo, D., Macleod, D. M., Jog, S., Preece, J. M., and Crowley, J. M. Folate and amine metabolites in senile dementia: a combined trial and biochemical study. Psychol.Med 1971;1(2):166-171.
 • Kral, V. A., Solyom, L., Enesco, H., and Ledwidge, B. Relationship of vitamin B12 and folic acid to memory function. Biol.Psychiatry 1970;2(1):19-26.
 • Iyengar, L. and Apte, S. V. Prophylaxis of anemia in pregnancy. Am.J Clin.Nutr 1970;23(6):725-730.
 • Osifo, B. O. The effect of folic acid and iron in the prevention of nutritional anaemias in pregnancy in Nigeria. Br J Nutr 1970;24(3):689-694.
 • Srisupandit, S., Pootrakul, P., Areekul, S., Neungton, S., Mokkaves, J., Kiriwat, O., and Kanokpongsukdi, S. A prophylactic supplementation of iron and folate in pregnancy. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1983;14(3):317-323.
 • Areekul, S., Subcharoen, A., Cheeramakara, C., Srisukawat, K., and Limsuwan, S. Studies on the effect of folic acid supplement on folate and vitamin B12 status in children. Southeast Asian J Trop.Med Public Health 1980;11(1):81-86.
 • Jackson, R. T. and Latham, M. C. Anemia of pregnancy in Liberia, West Africa: a therapeutic trial. Am.J Clin.Nutr 1982;35(4):710-714.
 • Naurath, H. J., Joosten, E., Riezler, R., Stabler, S. P., Allen, R. H., and Lindenbaum, J. Effects of vitamin B12, folate, and vitamin B6 supplements in elderly people with normal serum vitamin concentrations. Lancet 7-8-1995;346(8967):85-89.
 • Ubbink, J. B., Vermaak, W. J., van der Merwe, A., Becker, P. J., Delport, R., and Potgieter, H. C. Vitamin requirements for the treatment of hyperhomocysteinemia in humans. J Nutr 1994;124(10):1927-1933.
 • Worthington-White, D. A., Behnke, M., and Gross, S. Premature infants require additional folate and vitamin B-12 to reduce the severity of the anemia of prematurity. Am.J Clin.Nutr 1994;60(6):930-935.
 • van den Berg, M., Franken, D. G., Boers, G. H., Blom, H. J., Jakobs, C., Stehouwer, C. D., and Rauwerda, J. A. Combined vitamin B6 plus folic acid therapy in young patients with arteriosclerosis and hyperhomocysteinemia. J Vasc.Surg. 1994;20(6):933-940.
 • Jacob, R. A., Wu, M. M., Henning, S. M., and Swendseid, M. E. Homocysteine increases as folate decreases in plasma of healthy men during short-term dietary folate and methyl group restriction. J Nutr 1994;124(7):1072-1080.
 • Franken, D. G., Boers, G. H., Blom, H. J., and Trijbels, J. M. Effect of various regimens of vitamin B6 and folic acid on mild hyperhomocysteinaemia in vascular patients. J Inherit.Metab Dis. 1994;17(1):159-162.
 • Franken, D. G., Boers, G. H., Blom, H. J., Trijbels, F. J., and Kloppenborg, P. W. Treatment of mild hyperhomocysteinemia in vascular disease patients. Arterioscler.Thromb. 1994;14(3):465-470.
 • Ubbink, J. B., van der Merwe, A., Vermaak, W. J., and Delport, R. Hyperhomocysteinemia and the response to vitamin supplementation. Clin.Investig. 1993;71(12):993-998.
 • Mark, S. D., Wang, W., Fraumeni, J. F., Jr., Li, J. Y., Taylor, P. R., Wang, G. Q., Guo, W., Dawsey, S. M., Li, B., and Blot, W. J. Lowered risks of hypertension and cerebrovascular disease after vitamin/mineral supplementation: the Linxian Nutrition Intervention Trial. Am.J.Epidemiol. 4-1-1996;143(7):658-664.
 • Guttormsen, A. B., Ueland, P. M., Nesthus, I., Nygard, O., Schneede, J., Vollset, S. E., and Refsum, H. Determinants and vitamin responsiveness of intermediate hyperhomocysteinemia (> or = 40 micromol/liter). The Hordaland Homocysteine Study. J Clin.Invest 11-1-1996;98(9):2174-2183.
 • Tucker, K. L., Mahnken, B., Wilson, P. W., Jacques, P., and Selhub, J. Folic acid fortification of the food supply. Potential benefits and risks for the elderly population. JAMA 12-18-1996;276(23):1879-1885.
 • Malinow, M. R., Nieto, F. J., Kruger, W. D., Duell, P. B., Hess, D. L., Gluckman, R. A., Block, P. C., Holzgang, C. R., Anderson, P. H., Seltzer, D., Upson, B., and Lin, Q. R. The effects of folic acid supplementation on plasma total homocysteine are modulated by multivitamin use and methylenetetrahydrofolate reductase genotypes. Arterioscler.Thromb.Vasc.Biol. 1997;17(6):1157-1162.
 • Wilcken, D. E. and Wilcken, B. The natural history of vascular disease in homocystinuria and the effects of treatment. J Inherit.Metab Dis. 1997;20(2):295-300.
 • Ward, M., McNulty, H., McPartlin, J., Strain, J. J., Weir, D. G., and Scott, J. M. Plasma homocysteine, a risk factor for cardiovascular disease, is lowered by physiological doses of folic acid. QJM. 1997;90(8):519-524.
 • Peterson, J. C. and Spence, J. D. Vitamins and progression of atherosclerosis in hyper-homocyst(e)inaemia. Lancet 1-24-1998;351(9098):263.
 • Malinow, M. R., Duell, P. B., Hess, D. L., Anderson, P. H., Kruger, W. D., Phillipson, B. E., Gluckman, R. A., Block, P. C., and Upson, B. M. Reduction of plasma homocyst(e)ine levels by breakfast cereal fortified with folic acid in patients with coronary heart disease. N.Engl.J Med 4-9-1998;338(15):1009-1015.
 • Dierkes, J., Kroesen, M., and Pietrzik, K. Folic acid and Vitamin B6 supplementation and plasma homocysteine concentrations in healthy young women. Int J Vitam.Nutr Res. 1998;68(2):98-103.
 • Schorah, C. J., Devitt, H., Lucock, M., and Dowell, A. C. The responsiveness of plasma homocysteine to small increases in dietary folic acid: a primary care study. Eur.J Clin.Nutr 1998;52(6):407-411.
 • Kwok, T., Tang, C., Woo, J., Lai, W. K., Law, L. K., and Pang, C. P. Randomized trial of the effect of supplementation on the cognitive function of older people with subnormal cobalamin levels. Int J Geriatr.Psychiatry 1998;13(9):611-616.
 • Clarke, R. and Collins, R. Can dietary supplements with folic acid or vitamin B6 reduce cardiovascular risk? Design of clinical trials to test the homocysteine hypothesis of vascular disease. J Cardiovasc.Risk 1998;5(4):249-255.
 • Mackey, A. D. and Picciano, M. F. Maternal folate status during extended lactation and the effect of supplemental folic acid. Am.J Clin.Nutr 1999;69(2):285-292.
 • Keating, A. and Chez, R. A. Ginger syrup as an antiemetic in early pregnancy. Altern Ther.Health Med 2002;8(5):89-91.
 • Sripramote, M. and Lekhyananda, N. A randomized comparison of ginger and vitamin B6 in the treatment of nausea and vomiting of pregnancy. J Med Assoc.Thai. 2003;86(9):846-853.
 • Willetts, K. E., Ekangaki, A., and Eden, J. A. Effect of a ginger extract on pregnancy-induced nausea: a randomised controlled trial. Aust.N.Z.J Obstet.Gynaecol. 2003;43(2):139-144.
 • Ensiyeh, J. and Sakineh, M. A. Comparing ginger and vitamin B6 for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy: a randomised controlled trial. Midwifery 2009;25(6):649-653.
 • Ozgoli, G., Goli, M., and Simbar, M. Effects of ginger capsules on pregnancy, nausea, and vomiting. J Altern Complement Med 2009;15(3):243-246.
 • Mejia, L. A. and Chew, F. Hematological effect of supplementing anemic children with vitamin A alone and in combination with iron. Am.J.Clin.Nutr. 1988;48(3):595-600.
 • Powers, H. J., Bates, C. J., and Lamb, W. H. Haematological response to supplements of iron and riboflavin to pregnant and lactating women in rural Gambia. Hum.Nutr.Clin.Nutr. 1985;39(2):117-129.
 • Kuizon, M. D., Platon, T. P., Ancheta, L. P., Angeles, J. C., Nunez, C. B., and Macapinlac, M. P. Iron supplementation studies among pregnant women. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1979;10(4):520-527.
 • Bradfield, R. B., Jensen, M. V., Gonzales, L., and Garrayar, C. Effect of low-level iron and vitamin supplementation on a tropical anemia. Am.J.Clin.Nutr. 1968;21(1):57-67.
 • Powers, H. J., Bates, C. J., Prentice, A. M., Lamb, W. H., Jepson, M., and Bowman, H. The relative effectiveness of iron and iron with riboflavin in correcting a microcytic anaemia in men and children in rural Gambia. Hum.Nutr.Clin.Nutr. 1983;37(6):413-425.
 • Charoenlarp, P., Pholpothi, T., Chatpunyaporn, P., and Schelp, F. P. The effect of riboflavin on the hematologic changes in iron supplementation of schoolchildren. Southeast Asian J.Trop.Med.Public Health 1980;11(1):97-103.
 • Suharno, D., West, C. E., Muhilal, Karyadi, D., and Hautvast, J. G. Supplementation with vitamin A and iron for nutritional anaemia in pregnant women in West Java, Indonesia. Lancet 11-27-1993;342(8883):1325-1328.
 • Angeles, I. T., Schultink, W. J., Matulessi, P., Gross, R., and Sastroamidjojo, S. Decreased rate of stunting among anemic Indonesian preschool children through iron supplementation. Am J Clin Nutr 1993;58(3):339-342.
 • Liu, D. S., Bates, C. J., Yin, T. A., Wang, X. B., and Lu, C. Q. Nutritional efficacy of a fortified weaning rusk in a rural area near Beijing. Am J Clin Nutr 1993;57(4):506-511.
 • Angeles-Agdeppa, I., Schultink, W., Sastroamidjojo, S., Gross, R., and Karyadi, D. Weekly micronutrient supplementation to build iron stores in female Indonesian adolescents. Am.J.Clin.Nutr. 1997;66(1):177-183.
 • Fawzi, W. W., Msamanga, G. I., Spiegelman, D., Urassa, E. J., McGrath, N., Mwakagile, D., Antelman, G., Mbise, R., Herrera, G., Kapiga, S., Willett, W., and Hunter, D. J. Randomised trial of effects of vitamin supplements on pregnancy outcomes and T cell counts in HIV-1-infected women in Tanzania. Lancet 5-16-1998;351(9114):1477-1482.
 • Thu, B. D., Schultink, W., Dillon, D., Gross, R., Leswara, N. D., and Khoi, H. H. Effect of daily and weekly micronutrient supplementation on micronutrient deficiencies and growth in young Vietnamese children. Am J Clin Nutr 1999;69(1):80-86.
 • Scherer, J. Kava-kava extract in anxiety disorders: an outpatient observational study. Adv.Ther. 1998;15(4):261-269.
 • Watkins, L. L., Connor, K. M., and Davidson, J. R. Effect of kava extract on vagal cardiac control in generalized anxiety disorder: preliminary findings. J Psychopharmacol. 2001;15(4):283-286.
 • Sarris, J., Kavanagh, D. J., Deed, G., and Bone, K. M. St. John’s wort and Kava in treating major depressive disorder with comorbid anxiety: a randomised double-blind placebo-controlled pilot trial. Hum.Psychopharmacol. 2009;24(1):41-48.
 • Rossignol, D. A. Novel and emerging treatments for autism spectrum disorders: a systematic review. Ann.Clin Psychiatry 2009;21(4):213-236.
 • Hlais, S., Reslan, D. R., Sarieddine, H. K., Nasreddine, L., Taan, G., Azar, S., and Obeid, O. A. Effect of lysine, vitamin B(6), and carnitine supplementation on the lipid profile of male patients with hypertriglyceridemia: a 12-week, open-label, randomized, placebo-controlled trial. Clin Ther 2012;34(8):1674-1682.
 • Carroll, D., Ring, C., Suter, M., and Willemsen, G. The effects of an oral multivitamin combination with calcium, magnesium, and zinc on psychological well-being in healthy young male volunteers: a double-blind placebo-controlled trial. Psychopharmacology (Berl) 2000;150(2):220-225.
 • Bath-Hextall, F. J., Jenkinson, C., Humphreys, R., and Williams, H. C. Dietary supplements for established atopic eczema. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2012;2:CD005205.
 • Ford, O., Lethaby, A., Roberts, H., and Mol, B. W. Progesterone for premenstrual syndrome. Cochrane.Database.Syst.Rev 2009;(2):CD003415.
 • Suboticanec, K., Stavljenic, A., Schalch, W., and Buzina, R. Effects of pyridoxine and riboflavin supplementation on physical fitness in young adolescents. Int J Vitam.Nutr Res. 1990;60(1):81-88.
 • Powers, H. J., Bates, C. J., Lamb, W. H., Singh, J., Gelman, W., and Webb, E. Effects of a multivitamin and iron supplement on running performance in Gambian children. Hum.Nutr Clin.Nutr 1985;39(6):427-437.
 • Quinlivan, R. M. and Beynon, R. J. Pharmacological and nutritional treatment trials in McArdle disease. Acta Myol. 2007;26(1):58-60.
 • Bryant, M., Cassidy, A., Hill, C., Powell, J., Talbot, D., and Dye, L. Effect of consumption of soy isoflavones on behavioural, somatic and affective symptoms in women with premenstrual syndrome. Br.J.Nutr. 2005;93(5):731-739.
 • Kobak, K. A., Taylor, L. V., Warner, G., and Futterer, R. St. John’s wort versus placebo in social phobia: results from a placebo-controlled pilot study. J.Clin Psychopharmacol. 2005;25(1):51-58.
 • Hicks, S. M., Walker, A. F., Gallagher, J., Middleton, R. W., and Wright, J. The significance of “nonsignificance” in randomized controlled studies: a discussion inspired by a double-blinded study on St. John’s wort (Hypericum perforatum L.) for premenstrual symptoms. J.Altern.Complement Med. 2004;10(6):925-932.
 • Proctor, M. L. and Murphy, P. A. Herbal and dietary therapies for primary and secondary dysmenorrhoea. Cochrane.Database.Syst.Rev 2001;(3):CD002124.
 • Seifert, B., Wagler, P., Dartsch, S., Schmidt, U., and Nieder, J. [Magnesium–a new therapeutic alternative in primary dysmenorrhea]. Zentralbl.Gynakol. 1989;111(11):755-760.
 • Gokhale, L. B. Curative treatment of primary (spasmodic) dysmenorrhoea. Indian J Med Res. 1996;103:227-231.
 • Kolsteren, P., Rahman, S. R., Hilderbrand, K., and Diniz, A. Treatment for iron deficiency anaemia with a combined supplementation of iron, vitamin A and zinc in women of Dinajpur, Bangladesh. Eur.J Clin.Nutr 1999;53(2):102-106.
 • Smith, J. C., Makdani, D., Hegar, A., Rao, D., and Douglass, L. W. Vitamin A and zinc supplementation of preschool children. J Am.Coll.Nutr 1999;18(3):213-222.
 • Panth, M., Shatrugna, V., Yasodhara, P., and Sivakumar, B. Effect of vitamin A supplementation on haemoglobin and vitamin A levels during pregnancy. Br J Nutr 1990;64(2):351-358.
 • Bloem, M. W., Wedel, M., van Agtmaal, E. J., Speek, A. J., Saowakontha, S., and Schreurs, W. H. Vitamin A intervention: short-term effects of a single, oral, massive dose on iron metabolism. Am.J Clin.Nutr 1990;51(1):76-79.
 • Bloem, M. W., Wedel, M., Egger, R. J., Speek, A. J., Schrijver, J., Saowakontha, S., and Schreurs, W. H. Iron metabolism and vitamin A deficiency in children in northeast Thailand. Am.J Clin.Nutr 1989;50(2):332-338.
 • Chawla, P. K. and Puri, R. Impact of nutritional supplements on hematological profile of pregnant women. Indian Pediatr. 1995;32(8):876-880.
 • Shatrugna, V., Raman, L., Uma, K., and Sujatha, T. Interaction between vitamin A and iron: effects of supplements in pregnancy. Int J Vitam.Nutr Res. 1997;67(3):145-148.
 • van Stuijvenberg, M. E., Kvalsvig, J. D., Faber, M., Kruger, M., Kenoyer, D. G., and Benade, A. J. Effect of iron-, iodine-, and beta-carotene-fortified biscuits on the micronutrient status of primary school children: a randomized controlled trial. Am.J.Clin.Nutr. 1999;69(3):497-503.
 • Weiss, N., Pietrzik, K., and Keller, C. [Hyperhomocysteinemia, a risk factor for atherosclerosis: causes and effects]. Dtsch.Med Wochenschr. 9-24-1999;124(38):1107-1113.
 • Meleady, R. and Graham, I. Plasma homocysteine as a cardiovascular risk factor: causal, consequential, or of no consequence? Nutr Rev 1999;57(10):299-305.
 • Fang, J. C., Kinlay, S., Beltrame, J., Hikiti, H., Wainstein, M., Behrendt, D., Suh, J., Frei, B., Mudge, G. H., Selwyn, A. P., and Ganz, P. Effect of vitamins C and E on progression of transplant-associated arteriosclerosis: a randomised trial. Lancet 3-30-2002;359(9312):1108-1113.
 • Reinken, L. and Kurz, R. [Activity studies of an iron-vitamin B6 preparation for euteral treatment of iron deficiency anemia]. Int J Vitam.Nutr Res. 1975;45(4):411-418.
 • Hodis, H. N., Mack, W. J., LaBree, L., Mahrer, P. R., Sevanian, A., Liu, C. R., Liu, C. H., Hwang, J., Selzer, R. H., and Azen, S. P. Alpha-tocopherol supplementation in healthy individuals reduces low-density lipoprotein oxidation but not atherosclerosis: the Vitamin E Atherosclerosis Prevention Study (VEAPS). Circulation 9-17-2002;106(12):1453-1459.
 • Zureik, M., Galan, P., Bertrais, S., Mennen, L., Czernichow, S., Blacher, J., Ducimetiere, P., and Hercberg, S. Effects of long-term daily low-dose supplementation with antioxidant vitamins and minerals on structure and function of large arteries. Arterioscler.Thromb.Vasc.Biol. 2004;24(8):1485-1491.
 • DeMaio, S. J., King, S. B., III, Lembo, N. J., Roubin, G. S., Hearn, J. A., Bhagavan, H. N., and Sgoutas, D. S. Vitamin E supplementation, plasma lipids and incidence of restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA). J Am.Coll.Nutr 1992;11(1):68-73.
 • Mao, X. and Yao, G. Effect of vitamin C supplementations on iron deficiency anemia in Chinese children. Biomed.Environ Sci. 1992;5(2):125-129.
 • Herrmann, M., Peter, Schmidt J., Umanskaya, N., Wagner, A., Taban-Shomal, O., Widmann, T., Colaianni, G., Wildemann, B., and Herrmann, W. The role of hyperhomocysteinemia as well as folate, vitamin B(6) and B(12) deficiencies in osteoporosis: a systematic review. Clin.Chem.Lab Med 2007;45(12):1621-1632.
 • Hunt, J. R., Mullen, L. M., Lykken, G. I., Gallagher, S. K., and Nielsen, F. H. Ascorbic acid: effect on ongoing iron absorption and status in iron-depleted young women. Am.J Clin.Nutr 1990;51(4):649-655.
 • Ajayi, O. A. and Nnaji, U. R. Effect of ascorbic acid supplementation on haematological response and ascorbic acid status of young female adults. Ann.Nutr Metab 1990;34(1):32-36.
 • Ajayi, O. A., Okike, O. C., and Yusuf, Y. Haematological response to supplements of riboflavin and ascorbic acid in Nigerian young adults. Eur.J Haematol. 1990;44(4):209-212.
 • Muhilal, Murdiana, A., Azis, I., Saidin, S., Jahari, A. B., and Karyadi, D. Vitamin A-fortified monosodium glutamate and vitamin A status: a controlled field trial. Am.J Clin.Nutr 1988;48(5):1265-1270.
 • Decker, K., Dotis, B., Glatzle, D., and Hinselmann, M. Riboflavin status and anaemia in pregnant women. Nutr Metab 1977;21 Suppl 1:17-19.
 • Conway, S. P., Rawson, I., Dear, P. R., Shires, S. E., and Kelleher, J. The early anaemia of the premature infant: is there a place for vitamin E supplementation? Br J Nutr 1986;56(1):105-114.
 • Seshadri, S., Shah, A., and Bhade, S. Haematologic response of anaemic preschool children to ascorbic acid supplementation. Hum.Nutr Appl.Nutr 1985;39(2):151-154.
 • Buzina, R., Jusic, M., Milanovic, N., Sapunar, J., and Brubacher, G. The effects of riboflavin administration on iron metabolism parameters in a school-going population. Int J Vitam.Nutr Res. 1979;49(2):136-143.
 • Reinken, L. and Kurz, R. [The treatment of anemia due to iron-deficiency with iron combined with vitamins (author’s transl)]. Klin.Padiatr. 1978;190(2):163-167.
 • Das, B. K., Bal, M. S., Tripathi, A. M., Singla, P. N., Agarwal, D. K., and Agarwal, K. N. Evaluation of frequency and dose of iron and other hematinics–an alternative strategy for anemia prophylaxis in rural preschoolers. Indian Pediatr. 1984;21(12):933-938.
 • Suboticanec-Buzina, K., Buzina, R., Brubacher, G., Sapunar, J., and Christeller, S. Vitamin C status and physical working capacity in adolescents. Int J Vitam.Nutr Res. 1984;54(1):55-60.
 • Buzina, R., Grgic, Z., Jusic, M., Sapunar, J., Milanovic, N., and Brubacher, G. Nutritional status and physical working capacity. Hum.Nutr Clin.Nutr 1982;36(6):429-438.
 • Chasan-Taber, L., Selhub, J., Rosenberg, I. H., Malinow, M. R., Terry, P., Tishler, P. V., Willett, W., Hennekens, C. H., and Stampfer, M. J. A prospective study of folate and vitamin B6 and risk of myocardial infarction in US physicians. J Am.Coll.Nutr 1996;15(2):136-143.
 • Tomoda, H., Yoshitake, M., Morimoto, K., and Aoki, N. Possible prevention of postangioplasty restenosis by ascorbic acid. Am.J Cardiol. 12-1-1996;78(11):1284-1286.
 • Bender, D. A. Non-nutritional uses of vitamin B6. Br J Nutr 1999;81(1):7-20.
 • Vasdev, S., Ford, C. A., Parai, S., Longerich, L., and Gadag, V. Dietary vitamin B6 supplementation attenuates hypertension in spontaneously hypertensive rats. Mol.Cell Biochem. 1999;200(1-2):155-162.
 • Chang, S. J. Adequacy of maternal pyridoxine supplementation during pregnancy in relation to the vitamin B6 status and growth of neonates at birth. J.Nutr.Sci.Vitaminol.(Tokyo) 1999;45(4):449-458.
 • Taylor, D. Effectiveness of professional–peer group treatment: symptom management for women with PMS. Res.Nurs.Health 1999;22(6):496-511.
 • Macdougall, M. Poor-quality studies suggest that vitamin B6 use is beneficial in premenstrual syndrome. West J Med 2000;172(4):245.
 • Mazzotta, P. and Magee, L. A. A risk-benefit assessment of pharmacological and nonpharmacological treatments for nausea and vomiting of pregnancy. Drugs 2000;59(4):781-800.
 • Knight, B., Mudge, C., Openshaw, S., White, A., and Hart, A. Effect of acupuncture on nausea of pregnancy: a randomized, controlled trial. Obstet.Gynecol. 2001;97(2):184-188.
 • Norheim, A. J., Pedersen, E. J., Fonnebo, V., and Berge, L. Acupressure treatment of morning sickness in pregnancy. A randomised, double-blind, placebo-controlled study. Scand.J Prim.Health Care 2001;19(1):43-47.
 • Bennink, H. J. and Schreurs, W. H. Improvement of oral glucose tolerance in gestational diabetes by pyridoxine. Br Med J 7-5-1975;3(5974):13-15.
 • Steiner, M., Romano, S. J., Babcock, S., Dillon, J., Shuler, C., Berger, C., Carter, D., Reid, R., Stewart, D., Steinberg, S., and Judge, R. The efficacy of fluoxetine in improving physical symptoms associated with premenstrual dysphoric disorder. BJOG. 2001;108(5):462-468.
 • Landen, M., Eriksson, O., Sundblad, C., Andersch, B., Naessen, T., and Eriksson, E. Compounds with affinity for serotonergic receptors in the treatment of premenstrual dysphoria: a comparison of buspirone, nefazodone and placebo. Psychopharmacology (Berl) 2001;155(3):292-298.
 • Werntoft, E. and Dykes, A. K. Effect of acupressure on nausea and vomiting during pregnancy. A randomized, placebo-controlled, pilot study. J Reprod.Med 2001;46(9):835-839.
 • Freeman, E. W., Rickels, K., Yonkers, K. A., Kunz, N. R., McPherson, M., and Upton, G. V. Venlafaxine in the treatment of premenstrual dysphoric disorder. Obstet.Gynecol. 2001;98(5 Pt 1):737-744.
 • Smith, C., Crowther, C., and Beilby, J. Acupuncture to treat nausea and vomiting in early pregnancy: a randomized controlled trial. Birth 2002;29(1):1-9.
 • Walker, A. F., De Souza, M. C., Marakis, G., Robinson, P. A., Morris, A. P., and Bolland, K. M. Unexpected benefit of sorbitol placebo in Mg intervention study of premenstrual symptoms: implications for choice of placebo in RCTs. Med Hypotheses 2002;58(3):213-220.
 • Marcus, R. G. Suppression of lactation with high doses of pyridoxine. S.Afr.Med.J. 12-6-1975;49(52):2155-2156.
 • Habek, D., Habek, J. C., and Barbir, A. Using acupuncture to treat premenstrual syndrome. Arch.Gynecol.Obstet. 2002;267(1):23-26.
 • Nye, C. and Brice, A. Combined vitamin B6-magnesium treatment in autism spectrum disorder. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2002;(4):CD003497.
 • Schnyder, G. and Rouvinez, G. Total plasma homocysteine and restenosis after percutaneous coronary angioplasty: current evidence. Ann.Med 2003;35(3):156-163.
 • Rosen, T., de, Veciana M., Miller, H. S., Stewart, L., Rebarber, A., and Slotnick, R. N. A randomized controlled trial of nerve stimulation for relief of nausea and vomiting in pregnancy. Obstet.Gynecol. 2003;102(1):129-135.
 • Viera, A. J. Management of carpal tunnel syndrome. Am.Fam.Physician 7-15-2003;68(2):265-272.
 • WACHSTEIN, M. and GRAFFEO, L. W. Influence of vitamin B6 on the incidence of preeclampsia. Obstet.Gynecol. 1956;8(2):177-180.
 • GEIGER, C. J., FAHRENBACH, D. M., and HEALEY, F. J. Bendectin in the treatment of nausea and vomiting in pregnancy. Obstet.Gynecol. 1959;14:688-690.
 • SWARTWOUT, J. R., UNGLAUB, W. G., and SMITH, R. C. Vitamin B6, serum lipids and placental arteriolar lesions in human pregnancy. Am.J Clin.Nutr 1960;8:434-444.
 • HILLMAN, R. W., CABAUD, P. G., and SCHENONE, R. A. The effects of pyridoxine supplements on the dental caries experience of pregnant women. Am.J Clin.Nutr 1962;10:512-515.
 • HILLMAN, R. W., CABAUD, P. G., NILSSON, D. E., ARPIN, P. D., and TUFANO, R. J. Pyridoxine supplementation during pregnancy. Clinical and laboratory observations. Am.J Clin.Nutr 1963;12:427-430.
 • NEWLINDS, J. S. NAUSEA AND VOMITING IN PREGNANCY: A TRIAL OF THIETHYLPERAZINE. Med J Aust. 2-15-1964;1:234-236.
 • PRICE, J. J. and BARRY, M. C. A DOUBLE BLIND STUDY OF FLUPHENAZINE WITH PYRIDOXINE. Pa Med J 1964;67:37-40.
 • Bsat, F. A., Hoffman, D. E., and Seubert, D. E. Comparison of three outpatient regimens in the management of nausea and vomiting in pregnancy. J Perinatol. 2003;23(7):531-535.
 • Jewell, D. and Young, G. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2003;(4):CD000145.
 • Malouf, R. and Grimley, Evans J. The effect of vitamin B6 on cognition. Cochrane.Database.Syst.Rev 2003;(4):CD004393.
 • Aufiero, E., Stitik, T. P., Foye, P. M., and Chen, B. Pyridoxine hydrochloride treatment of carpal tunnel syndrome: a review. Nutr Rev 2004;62(3):96-104.
 • Wyatt, K. M., Dimmock, P. W., Ismail, K. M., Jones, P. W., and O’Brien, P. M. The effectiveness of GnRHa with and without ‘add-back’ therapy in treating premenstrual syndrome: a meta analysis. BJOG. 2004;111(6):585-593.
 • Goodyear-Smith, F. and Arroll, B. What can family physicians offer patients with carpal tunnel syndrome other than surgery? A systematic review of nonsurgical management. Ann.Fam.Med 2004;2(3):267-273.
 • Sundblad, C., Modigh, K., Andersch, B., and Eriksson, E. Clomipramine effectively reduces premenstrual irritability and dysphoria: a placebo-controlled trial. Acta Psychiatr.Scand. 1992;85(1):39-47.
 • Mousain-Bosc, M., Roche, M., Rapin, J., and Bali, J. P. Magnesium VitB6 intake reduces central nervous system hyperexcitability in children. J Am.Coll.Nutr 2004;23(5):545S-548S.
 • Lerner, V., Bergman, J., Statsenko, N., and Miodownik, C. Vitamin B6 treatment in acute neuroleptic-induced akathisia: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin.Psychiatry 2004;65(11):1550-1554.
 • Can vitamin therapy prevent restenosis? Conflicting studies indicate the jury is still out on folate therapy after angioplasty. Health News 2004;10(11):10-11.
 • Sato, Y., Honda, Y., Iwamoto, J., Kanoko, T., and Satoh, K. Effect of folate and mecobalamin on hip fractures in patients with stroke: a randomized controlled trial. JAMA 3-2-2005;293(9):1082-1088.
 • Kilicdag, E. B., Bagis, T., Tarim, E., Aslan, E., Erkanli, S., Simsek, E., Haydardedeoglu, B., and Kuscu, E. Administration of B-group vitamins reduces circulating homocysteine in polycystic ovarian syndrome patients treated with metformin: a randomized trial. Hum.Reprod. 2005;20(6):1521-1528.
 • Williams, A. L., Cotter, A., Sabina, A., Girard, C., Goodman, J., and Katz, D. L. The role for vitamin B-6 as treatment for depression: a systematic review. Fam.Pract. 2005;22(5):532-537.
 • Krasnik, C., Montori, V. M., Guyatt, G. H., Heels-Ansdell, D., and Busse, J. W; Medically Unexplained Syndromes Study Group. The effect of bright light therapy on depression associated with premenstrual dysphoric disorder. Am J Obstet Gynecol 2005;193(3 Pt 1):658-661.
 • Been, J. V., Bok, L. A., Andriessen, P., and Renier, W. O. Epidemiology of pyridoxine dependent seizures in the Netherlands. Arch.Dis.Child 2005;90(12):1293-1296.
 • Metcalf, M. G., Braiden, V., Livesey, J. H., and Wells, J. E. The premenstrual syndrome: amelioration of symptoms after hysterectomy. J Psychosom.Res. 1992;36(6):569-584.
 • Herrmann, M., Stanger, O., Paulweber, B., Hufnagl, C., and Herrmann, W. Folate supplementation does not affect biochemical markers of bone turnover. Clin.Lab 2006;52(3-4):131-136.
 • Miodownik, C., Lerner, V., Statsenko, N., Dwolatzky, T., Nemets, B., Berzak, E., and Bergman, J. Vitamin B6 versus mianserin and placebo in acute neuroleptic-induced akathisia: a randomized, double-blind, controlled study. Clin.Neuropharmacol. 2006;29(2):68-72.
 • Thaver, D., Saeed, M. A., and Bhutta, Z. A. Pyridoxine (vitamin B6) supplementation in pregnancy. Cochrane.Database.Syst.Rev 2006;(2):CD000179.
 • Cheng, C. H., Chang, S. J., Lee, B. J., Lin, K. L., and Huang, Y. C. Vitamin B6 supplementation increases immune responses in critically ill patients. Eur.J Clin.Nutr 2006;60(10):1207-1213.
 • Hellberg, D., Claesson, B., and Nilsson, S. Premenstrual tension: a placebo-controlled efficacy study with spironolactone and medroxyprogesterone acetate. Int J Gynaecol.Obstet. 1991;34(3):243-248.
 • Mousain-Bosc, M., Roche, M., Polge, A., Pradal-Prat, D., Rapin, J., and Bali, J. P. Improvement of neurobehavioral disorders in children supplemented with magnesium-vitamin B6. I. Attention deficit hyperactivity disorders. Magnes.Res. 2006;19(1):46-52.
 • Contreras, C. M., Azamar-Arizmendi, G., Saavedra, M., and Hernandez-Lozano, M. A five-day gradual reduction regimen of chlormadinone reduces premenstrual anxiety and depression: a pilot study. Arch.Med Res. 2006;37(7):907-913.
 • Kashanian, M., Mazinani, R., and Jalalmanesh, S. Pyridoxine (vitamin B6) therapy for premenstrual syndrome. Int J Gynaecol.Obstet. 2007;96(1):43-44.
 • Green, T. J., McMahon, J. A., Skeaff, C. M., Williams, S. M., and Whiting, S. J. Lowering homocysteine with B vitamins has no effect on biomarkers of bone turnover in older persons: a 2-y randomized controlled trial. Am.J Clin.Nutr 2007;85(2):460-464.
 • Morse, C. A., Dennerstein, L., Farrell, E., and Varnavides, K. A comparison of hormone therapy, coping skills training, and relaxation for the relief of premenstrual syndrome. J Behav Med 1991;14(5):469-489.
 • Piazzini, D. B., Aprile, I., Ferrara, P. E., Bertolini, C., Tonali, P., Maggi, L., Rabini, A., Piantelli, S., and Padua, L. A systematic review of conservative treatment of carpal tunnel syndrome. Clin.Rehabil 2007;21(4):299-314.
 • Maggini, S., Wintergerst, E. S., Beveridge, S., and Hornig, D. H. Selected vitamins and trace elements support immune function by strengthening epithelial barriers and cellular and humoral immune responses. Br J Nutr 2007;98 Suppl 1:S29-S35.
 • Herrmann, M., Umanskaya, N., Traber, L., Schmidt-Gayk, H., Menke, W., Lanzer, G., Lenhart, M., Peter, Schmidt J., and Herrmann, W. The effect of B-vitamins on biochemical bone turnover markers and bone mineral density in osteoporotic patients: a 1-year double blind placebo controlled trial. Clin.Chem.Lab Med 2007;45(12):1785-1792.
 • Lerner, V., Miodownik, C., Kaptsan, A., Bersudsky, Y., Libov, I., Sela, B. A., and Witztum, E. Vitamin B6 treatment for tardive dyskinesia: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. J Clin.Psychiatry 2007;68(11):1648-1654.
 • Theodoratou, E., Farrington, S. M., Tenesa, A., McNeill, G., Cetnarskyj, R., Barnetson, R. A., Porteous, M. E., Dunlop, M. G., and Campbell, H. Dietary vitamin B6 intake and the risk of colorectal cancer. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2008;17(1):171-182.
 • Movafegh, A., Alizadeh, R., Hajimohamadi, F., Esfehani, F., and Nejatfar, M. Preoperative oral Passiflora incarnata reduces anxiety in ambulatory surgery patients: a double-blind, placebo-controlled study. Anesth.Analg. 2008;106(6):1728-1732.
 • Steiner, M., Ravindran, A. V., LeMelledo, J. M., Carter, D., Huang, J. O., Anonychuk, A. M., and Simpson, S. D. Luteal phase administration of paroxetine for the treatment of premenstrual dysphoric disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in Canadian women. J Clin.Psychiatry 2008;69(6):991-998.
 • Deeny, M., Hawthorn, R., and McKay, Hart D. Low dose danazol in the treatment of the premenstrual syndrome. Postgrad.Med J 1991;67(787):450-454.
 • de, Vogel S., Dindore, V., van, Engeland M., Goldbohm, R. A., van den Brandt, P. A., and Weijenberg, M. P. Dietary folate, methionine, riboflavin, and vitamin B-6 and risk of sporadic colorectal cancer. J Nutr 2008;138(12):2372-2378.
 • Puangsricharern, A. and Mahasukhon, S. Effectiveness of auricular acupressure in the treatment of nausea and vomiting in early pregnancy. J Med Assoc.Thai. 2008;91(11):1633-1638.
 • Brown, J., O’ Brien, P. M., Marjoribanks, J., and Wyatt, K. Selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndrome. Cochrane.Database.Syst.Rev 2009;(2):CD001396.
 • Lopez, L. M., Kaptein, A. A., and Helmerhorst, F. M. Oral contraceptives containing drospirenone for premenstrual syndrome. Cochrane.Database.Syst.Rev 2009;(2):CD006586.
 • Parr, J. Autism. Clin.Evid.(Online.) 2008;2008
 • Festin, M. Nausea and vomiting in early pregnancy. Clin.Evid.(Online.) 2007;2007
 • Bundred, N. J. Breast pain. Clin.Evid.(Online.) 2007;2007
 • Kwan, I. and Onwude, J. L. Premenstrual syndrome. Clin.Evid.(Online.) 2007;2007
 • Ashworth, N. L. Carpal tunnel syndrome. Clin.Evid.(Online.) 2007;2007
 • Larsson, S. C., Orsini, N., and Wolk, A. Vitamin B6 and risk of colorectal cancer: a meta-analysis of prospective studies. JAMA 3-17-2010;303(11):1077-1083.
 • Gupta, T. and Sharma, R. An antilactogenic effect of pyridoxine. J Indian Med Assoc. 1990;88(12):336-337.
 • Scharer, G., Brocker, C., Vasiliou, V., Creadon-Swindell, G., Gallagher, R. C., Spector, E., and Van Hove, J. L. The genotypic and phenotypic spectrum of pyridoxine-dependent epilepsy due to mutations in ALDH7A1. J Inherit.Metab Dis. 2010;33(5):571-581.
 • Quinlivan, R., Martinuzzi, A., and Schoser, B. Pharmacological and nutritional treatment for McArdle disease (Glycogen Storage Disease type V). Cochrane.Database.Syst.Rev 2010;(12):CD003458.
 • van der Watt, J. J., Harrison, T. B., Benatar, M., and Heckmann, J. M. Polyneuropathy, anti-tuberculosis treatment and the role of pyridoxine in the HIV/AIDS era: a systematic review. Int.J.Tuberc.Lung Dis. 2011;15(6):722-728.
 • Ashworth, N. L. Carpal tunnel syndrome. Clin.Evid.(Online.) 2010;2010
 • Goodale, I. L., Domar, A. D., and Benson, H. Alleviation of premenstrual syndrome symptoms with the relaxation response. Obstet Gynecol 1990;75(4):649-655.
 • Wilson, S. M., Bivins, B. N., Russell, K. A., and Bailey, L. B. Oral contraceptive use: impact on folate, vitamin B(6), and vitamin B(1)(2) status. Nutr.Rev. 2011;69(10):572-583.
 • Grajecki, D., Zyriax, B. C., and Buhling, K. J. The effect of micronutrient supplements on female fertility: a systematic review. Arch.Gynecol.Obstet. 2012;285(5):1463-1471.
 • Osborn, M. F. and Gath, D. H. Psychological and physical determinants of premenstrual symptoms before and after hysterectomy. Psychol.Med 1990;20(3):565-572.
 • Offringa, M. and Newton, R. Prophylactic drug management for febrile seizures in children. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2012;4:CD003031.
 • Cochat, P., Hulton, S. A., Acquaviva, C., Danpure, C. J., Daudon, M., De, Marchi M., Fargue, S., Groothoff, J., Harambat, J., Hoppe, B., Jamieson, N. V., Kemper, M. J., Mandrile, G., Marangella, M., Picca, S., Rumsby, G., Salido, E., Straub, M., and van Woerden, C. S. Primary hyperoxaluria Type 1: indications for screening and guidance for diagnosis and treatment. Nephrol.Dial.Transplant. 2012;27(5):1729-1736.
 • Dror, D. K. and Allen, L. H. Interventions with vitamins B6, B12 and C in pregnancy. Paediatr.Perinat.Epidemiol. 2012;26 Suppl 1:55-74.
 • Oladapo, O. T. and Fawole, B. Treatments for suppression of lactation. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2012;9:CD005937.
 • Casper, R. F. and Hearn, M. T. The effect of hysterectomy and bilateral oophorectomy in women with severe premenstrual syndrome. Am.J Obstet.Gynecol. 1990;162(1):105-109.
 • Casson, P., Hahn, P. M., Van Vugt, D. A., and Reid, R. L. Lasting response to ovariectomy in severe intractable premenstrual syndrome. Am.J Obstet.Gynecol. 1990;162(1):99-105.
 • Myung, S. K., Ju, W., Cho, B., Oh, S. W., Park, S. M., Koo, B. K., and Park, B. J. Efficacy of vitamin and antioxidant supplements in prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2013;346:f10.
 • Marti-Carvajal, A. J., Sola, I., Lathyris, D., Karakitsiou, D. E., and Simancas-Racines, D. Homocysteine-lowering interventions for preventing cardiovascular events. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2013;1:CD006612.
 • Fontana-Klaiber, H. and Hogg, B. [Therapeutic effects of magnesium in dysmenorrhea]. Schweiz.Rundsch.Med Prax. 4-17-1990;79(16):491-494.
 • Harrison, W. M., Endicott, J., and Nee, J. Treatment of premenstrual dysphoria with alprazolam. A controlled study. Arch.Gen.Psychiatry 1990;47(3):270-275.
 • Doll, H., Brown, S., Thurston, A., and Vessey, M. Pyridoxine (vitamin B6) and the premenstrual syndrome: a randomized crossover trial. J R.Coll.Gen.Pract. 1989;39(326):364-368.
 • Watson, N. R., Studd, J. W., Savvas, M., Garnett, T., and Baber, R. J. Treatment of severe premenstrual syndrome with oestradiol patches and cyclical oral norethisterone. Lancet 9-23-1989;2(8665):730-732.
 • Facchinetti, F., Fioroni, L., Sances, G., Romano, G., Nappi, G., and Genazzani, A. R. Naproxen sodium in the treatment of premenstrual symptoms. A placebo-controlled study. Gynecol.Obstet.Invest 1989;28(4):205-208.
 • Smith, S., Rinehart, J. S., Ruddock, V. E., and Schiff, I. Treatment of premenstrual syndrome with alprazolam: results of a double-blind, placebo-controlled, randomized crossover clinical trial. Obstet.Gynecol. 1987;70(1):37-43.
 • Kendall, K. E. and Schnurr, P. P. The effects of vitamin B6 supplementation on premenstrual symptoms. Obstet.Gynecol. 1987;70(2):145-149.
 • Smallwood, J., Ah-Kye, D., and Taylor, I. Vitamin B6 in the treatment of pre-menstrual mastalgia. Br J Clin.Pract. 1986;40(12):532-533.
 • Mira, M., McNeil, D., Fraser, I. S., Vizzard, J., and Abraham, S. Mefenamic acid in the treatment of premenstrual syndrome. Obstet.Gynecol. 1986;68(3):395-398.
 • Gunston, K. D. Premenstrual syndrome in Cape Town. Part II. A double-blind placebo-controlled study of the efficacy of mefenamic acid. S.Afr.Med J 8-2-1986;70(3):159-160.
 • Vellacott, I. D., Shroff, N. E., Pearce, M. Y., Stratford, M. E., and Akbar, F. A. A double-blind, placebo-controlled evaluation of spironolactone in the premenstrual syndrome. Curr.Med Res.Opin. 1987;10(7):450-456.
 • Williams, M. J., Harris, R. I., and Dean, B. C. Controlled trial of pyridoxine in the premenstrual syndrome. J Int Med Res. 1985;13(3):174-179.
 • Hagen, I., Nesheim, B. I., and Tuntland, T. No effect of vitamin B-6 against premenstrual tension. A controlled clinical study. Acta Obstet.Gynecol.Scand. 1985;64(8):667-670.
 • Stokes, J. and Mendels, J. Pyridoxine and premenstrual tension. Lancet 5-27-1972;1(7761):1177-1178.
 • Adams, P. W., Rose, D. P., Folkard, J., Wynn, V., Seed, M., and Strong, R. Effect of pyridoxine hydrochloride (vitamin B 6 ) upon depression associated with oral contraception. Lancet 4-28-1973;1(7809):899-904.
 • Hoffer, A. Treatment of hyperkinetic children with nicotinamide and pyridoxine. Can.Med Assoc.J 7-22-1972;107(2):111-112.
 • Krishnamurthy, D. V., Selkon, J. B., Ramachandran, K., Devadatta, S., Mitchison, D. A., Radhakrishna, S., and Stott, H. Effect of pyridoxine on vitamin B6 concentrations and glutamic-oxaloacetic transaminase activity in whole blood of tuberculous patients receiving high-dosage isoniazid. Bull.World Health Organ 1967;36(5):853-870.
 • McGuinness, B. W. and Binns, D. T. ‘Debendox’ in pregnancy sickness. J R.Coll.Gen.Pract. 1971;21(109):500-503.
 • Erez, S., Schifrin, B. S., and Dirim, O. Double-blind evaluation of hydroxyzine as an antiemetic in pregancy. J Reprod.Med 1971;7(1):35-37.
 • Jakubowicz, D. L., Godard, E., and Dewhurst, J. The treatment of premenstrual tension with mefenamic acid: analysis of prostaglandin concentrations. Br J Obstet.Gynaecol. 1984;91(1):78-84.
 • Barr, W. Pyridoxine supplements in the premenstrual syndrome. Practitioner 1984;228(1390):425-427.
 • Temesvari, P., Szilagyi, I., Eck, E., and Boda, D. Effects of an antenatal load of pyridoxine (vitamin B6) on the blood oxygen affinity and prolactin levels in newborn infants and their mothers. Acta Paediatr.Scand. 1983;72(4):525-529.
 • Wolaniuk, A., Vadhanavikit, S., and Folkers, K. Electromyographic data differentiate patients with the carpal tunnel syndrome when double blindly treated with pyridoxine and placebo. Res.Commun.Chem.Pathol.Pharmacol. 1983;41(3):501-511.
 • Schuster, K., Bailey, L. B., and Mahan, C. S. Effect of maternal pyridoxine X HCl supplementation on the vitamin B-6 status of mother and infant and on pregnancy outcome. J Nutr 1984;114(5):977-988.
 • Boes, E. G. Inhibition of puerperal lactation: A comparative study of bromocriptine and pyridoxine. S.Afr.Med.J. 5-31-1980;57(22):900-903.
 • McKiernan, J., Mellor, D. H., and Court, S. A controlled trial of pyridoxine supplementation in children with febrile convulsions. Clin.Pediatr.(Phila) 1981;20(3):208-211.
 • Scaglione, D. and Vecchione, A. Pyridoxine for the suppression of lactation–a clinical trial on 1592 cases. Acta Vitaminol.Enzymol. 1982;4(3):207-214.
 • Mattes, J. A. and Martin, D. Pyridoxine in premenstrual depression. Hum.Nutr Appl.Nutr 1982;36(2):131-133.
 • Macdonald, H. N., Collins, Y. D., Tobin, M. J., and Wijayarathne, D. N. The failure of pyridoxine in suppression of puerperal lactation. Br.J.Obstet.Gynaecol. 1976;83(1):54-55.
 • Hahn, P. M., Van Vugt, D. A., and Reid, R. L. A randomized, placebo-controlled, crossover trial of danazol for the treatment of premenstrual syndrome. Psychoneuroendocrinology 1995;20(2):193-209.
 • Belluomini, J., Litt, R. C., Lee, K. A., and Katz, M. Acupressure for nausea and vomiting of pregnancy: a randomized, blinded study. Obstet.Gynecol. 1994;84(2):245-248.
 • Werch, A. and Kane, R. E. Treatment of premenstrual tension with metolazone: a double-blind evaluation of a new diuretic. Curr.Ther.Res.Clin.Exp. 1976;19(6):565-572.
 • Sundblad, C., Hedberg, M. A., and Eriksson, E. Clomipramine administered during the luteal phase reduces the symptoms of premenstrual syndrome: a placebo-controlled trial. Neuropsychopharmacology 1993;9(2):133-145.
 • Spooner, G. R., Desai, H. B., Angel, J. F., Reeder, B. A., and Donat, J. R. Using pyridoxine to treat carpal tunnel syndrome. Randomized control trial. Can.Fam.Physician 1993;39:2122-2127.
 • Oleson T, Flocco W. Randomized controlled study of premenstrual symptoms treated with ear, hand, and foot reflexology. Obstet Gynecol 1993;82(6):906-11.
 • Spellacy, W. N., Buhi, W. C., and Birk, S. A. Vitamin B6 treatment of gestational diabetes mellitus: studies of blood glucose and plasma insulin. Am.J Obstet.Gynecol. 3-15-1977;127(6):599-602.
 • Wang, M., Hammarback, S., Lindhe, B. A., and Backstrom, T. Treatment of premenstrual syndrome by spironolactone: a double-blind, placebo-controlled study. Acta Obstet.Gynecol.Scand. 1995;74(10):803-808.
 • Mabin, D. C., Hollis, S., Lockwood, J., and David, T. J. Pyridoxine in atopic dermatitis. Br.J.Dermatol. 1995;133(5):764-767.
 • Aybak, M., Sermet, A., Ayyildiz, M. O., and Karakilcik, A. Z. Effect of oral pyridoxine hydrochloride supplementation on arterial blood pressure in patients with essential hypertension. Arzneimittelforschung. 1995;45(12):1271-1273.
 • O’Brien, B., Relyea, M. J., and Taerum, T. Efficacy of P6 acupressure in the treatment of nausea and vomiting during pregnancy. Am.J Obstet.Gynecol. 1996;174(2):708-715.
 • Lal, K. J., Dakshinamurti, K., and Thliveris, J. The effect of vitamin B6 on the systolic blood pressure of rats in various animal models of hypertension. J Hypertens. 1996;14(3):355-363.
 • Studd, J. and Leather, A. T. The need for add-back with gonadotrophin-releasing hormone agonist therapy. Br J Obstet.Gynaecol. 1996;103 Suppl 14:1-4.
 • Walker, B. R. Abnormal glucocorticoid activity in subjects with risk factors for cardiovascular disease. Endocr.Res. 1996;22(4):701-708.
 • Rantala, H., Tarkka, R., and Uhari, M. A meta-analytic review of the preventive treatment of recurrences of febrile seizures. J Pediatr. 1997;131(6):922-925.
 • Phoenix, J., Hopkins, P., Bartram, C., Beynon, R. J., Quinlivan, R. C., and Edwards, R. H. Effect of vitamin B6 supplementation in McArdle’s disease: a strategic case study. Neuromuscul.Disord. 1998;8(3-4):210-212.
 • Leeda, M., Riyazi, N., de Vries, J. I., Jakobs, C., van Geijn, H. P., and Dekker, G. A. Effects of folic acid and vitamin B6 supplementation on women with hyperhomocysteinemia and a history of preeclampsia or fetal growth restriction. Am.J.Obstet.Gynecol. 1998;179(1):135-139.
 • Diegoli, M. S., da Fonseca, A. M., Diegoli, C. A., and Pinotti, J. A. A double-blind trial of four medications to treat severe premenstrual syndrome. Int J Gynaecol.Obstet. 1998;62(1):63-67.
 • Blake, F., Salkovskis, P., Gath, D., Day, A., and Garrod, A. Cognitive therapy for premenstrual syndrome: a controlled trial. J Psychosom.Res. 1998;45(4):307-318.
 • Taskin, O., Gokdeniz, R., Yalcinoglu, A., Buhur, A., Burak, F., Atmaca, R., and Ozekici, U. Placebo-controlled cross-over study of effects of tibolone on premenstrual symptoms and peripheral beta-endorphin concentrations in premenstrual syndrome. Hum.Reprod. 1998;13(9):2402-2405.
 • O’Brien, P. M. and Abukhalil, I. E. Randomized controlled trial of the management of premenstrual syndrome and premenstrual mastalgia using luteal phase-only danazol. Am.J Obstet.Gynecol. 1999;180(1 Pt 1):18-23.
 • Lauritzen CH, Reuter HD, Repges R, Bohnert K, and Schmidt U. Treatment of premenstrual tension syndrome with Vitex agnus castus. Controlled, double-blind study versus pyridoxine. Phytomed 1997;4(3):183-189.
 • Davis LS. Stress, vitamin B6 and magnesium in women with and without dysmenorrhea: a comparison and intervention study. 1988;
 • Beynon RJ, Quinlivan RCM, Hopkins P, White L, Bartram C, and Phoenix J. McArdle’s Disease: molecular genetics, clinical heterogeneity and a therapeutic trial. Muscle & Nerve 1998;S30
 • Kulapongs P. The effect of vitamin E on the anemia of protein-calorie malnutrition in northern Thai children. In: Olsen RE, ed. Protein-Calorie Malnutrition. New York: Academic Press 1975;263-268.
 • Blanchette V, Bell E, Nahmias C, Garnett S, Milner R, and Zipursky A. A randomized control trial of vitamin E therapy in the prevention of anemia in low birth weight (LBW) infants. Pediatr.Res 1980;14:591.
 • Semba RD, Muhilal, and West KP. Impact of vitamin A supplementation on hematological indicators of iron metabolism and protein status in children. Nutr.Res 1992;12:469-478.
 • Garcia OP, Diaz M, Rosado JL, and Allen LH. Community trial of the efficacy of lime juice for improving iron status of iron deficient Mexican women. FASEB J 1998;12:A647.
 • Ferlin MLS, Chuan LS, Jorge SM, and Vannucchi H. Early anemia of prematurity. Nutr.Res 1998;18:1161-1173.
 • Corney RH, Stanton R, and Newell R. Comparison of progesterone, placebo and behavioural psychotherapy in the treatment of premenstrual syndrome. J Psychosom Obstet Gynaecol 1990;11:211-220.
 • Turner S and Mills S. A double-blind clinical trial on a herbal remedy for premenstrual syndrome: A case study. Complement TherMed 1993;1:73-77.
 • Abraham GE and Hargrove JT. Effect of vitamin B6 on premenstrual symptomatology in women with premenstrual tension syndromes: A double blind crossover study. Infertil 1980;3(2):155-165.
 • Cuskelly GJ, McNulty H, McPartlin JM, Strain JJ, and Scott JM. Plasma homocysteine response to folate intervention in young women. Ir J Med Sci 1995;164:3.
 • Baker F, Picton D, Blackwood S, Hunt J, Erskine M, and Dyas M. Blinded comparison of folic acid and placebo in patients with ischaemic heart disease: an outcome trial. Circulation 2002;106(Suppl II):741.
 • Esperanza-Salazar-De-Roldan M and Ruiz-Castro S. Primary dysmenorrhea treatment with ibuprofen and vitamin E. Revista de Obstetricia y Ginecologia de Venezuela 1993;53(1):35-37.
 • Fan Y. Observation on the therapeutic effect of moxibustion for treatment of pregnant vomiting. World Journal of Acupuncture and Moxibustion 1995;5(4):31-33.
 • Ahmadi N, Nabavi V, Hajsadeghi F, et al. Aged garlic extract with supplement is associated with increase in brown adipose, decrease in white adipose tissue and predict lack of progression in coronary atherosclerosis. Int J Cardiol 2013;168(3):2310-4.
 • Douaud G, Refsum H, de Jager CA, et al. Preventing Alzheimer’s disease-related gray matter atrophy by B-vitamin treatment. Proc Natl Acad Sci U S A 2013;110(23):9523-8.
 • Fonseca VA, Lavery LA, Thethi TK, et al. Metanx in type 2 diabetes with peripheral neuropathy: A randomized trial. Am J Med 2013;126(2):141-9.
 • Gommans J, Yi Q, Eikelboom JW, et al. The effect of homocysteine-lowering and B-vitamins on osteoporotic fractures in patients with cerebrovascular disease: Substudy of VITATOPS, a randomised placebo-controlled trial. BMC Geriatr 2013;13:88.
 • Hankey GJ, Eikelboom JW, Yi Q, et al. Treatment with B vitamins and incidence of cancer in patients with previous stroke or transient ischemic attack: Results of a randomized placebo-controlled trial. Stroke 2012;43(6):1572-7.
 • Hankey GJ, Eikelboom JW, Yi Q, et al. Antiplatelet therapy and the effects of B vitamins in patients with previous stroke and transient ischemic attack: A post-hoc subanalysis of VITATOPS, a randomised, placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2012;11(6):512-20.
 • Song Y, Manson JE, Lee IM, et al. Effect of combined folic acid, vitamin B(6), and vitamin B(12) on colorectal adenoma. J Natl Cancer Inst 2012;104(20):1562-75.
 • Var C, Keller S, Tung R, Freeland D, Bazzano AN. Supplementation with vitamin B6 reduces side effects in Cambodian women using oral contraception. Nutrients. 2014 Aug 26;6(9):3353-62.
 • Vitamin B6 (pyridoxine and pyridoxal 5′-phosphate) – monograph. Altern Med Rev. 2001 Feb;6(1):87-92.
 • Chen M, Zhang L, Wang Q, Shen J. Pyridoxine for prevention of hand-foot syndrome caused by chemotherapy: a systematic review. PLoS One. 2013 Aug 20;8(8):e72245.
 • Corrie PG, Bulusu R, Wilson CB, Armstrong G, Bond S, Hardy R, Lao-Sirieix S, Parashar D, Ahmad A, Daniel F, Hill M, Wilson G, Blesing C, Moody AM, McAdam K, Osborne M. A randomised study evaluating the use of pyridoxine to avoid capecitabine dose modifications. Br J Cancer. 2012 Aug 7;107(4):585-7.
 • Derakhshanfar H, Amree AH, Alimohammadi H, Shojahe M, Sharami A. Results of double blind placebo controlled trial to assess the effect of vitamin B6 on managing of nausea and vomiting in pediatrics with acute gastroenteritis. Glob J Health Sci. 2013 Sep 29;5(6):197-201.
 • Eyüboglu T, Derinöz O. Rhabdomyolysis due to isoniazid poisoning resulting from the use of intramuscular pyridoxine. Turk J Pediatr. 2013 May-Jun;55(3):328-30.
 • Hoyer-Kuhn H, Kohbrok S, Volland R, Franklin J, Hero B, Beck BB, Hoppe B. Vitamin B6 in primary hyperoxaluria I: first prospective trial after 40 years of practice. Clin J Am Soc Nephrol. 2014 Mar;9(3):468-77.
 • Oliveira LG, Capp SM, You WB, Riffenburgh RH, Carstairs SD. Ondansetron compared with doxylamine and pyridoxine for treatment of nausea in pregnancy: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2014 Oct;124(4):735-42.
 • Shalita AR, Falcon R, Olansky A, Iannotta P, Akhavan A, Day D, Janiga A, Singri P, Kallal JE. Inflammatory acne management with a novel prescription dietary supplement. J Drugs Dermatol. 2012;11(12):1428-33.
 • Snell EE. History of Vitamin B6. Biochemistry of Vitamin B6 and PQQ. Marino G, Sannia G, Bossa F, Eds. Basel, Switzerland: Birkhäuser Basel, 1994. 1-5.
 • Mason DY, Emerson PM. Primary acquired sideroblastic anaemia: response to treatment with pyridoxal-5-phosphate. Br Med J. 1973 Feb 17; 1(5850): 389-390.
 • Leklem JE. Vitamin B-6: a status report. J Nutr. 1990 Nov;120 Suppl 11:1503-7.
 • Scholey A, Benson S, Gibbs A, Perry N, Sarris J, Murray G. Exploring the effects of Lactium and zizyphus complex on sleep quality: a double-blind, randomized placebo-controlled trial. Nutrients. 2017 Feb 17;9(2):E154.
 • Christen WG, Glynn RJ, Chew EY, et al. Folic acid, vitamin B6, and vitamin B12 in combination and age-related cataract in a randomized trial of women. Ophthalmic Epidemiol. 2016;23(1):32-9.
 • Spence JD, Yi Q, Hankey GJ. B vitamins in stroke prevention: time to reconsider. Lancet Neurol. 2017;16(9):750-760.
 • Garcia Lopez M, Bønaa KH, Ebbing M, et al. B vitamins and hip fracture: Secondary analyses and extended follow-up of two large randomized controlled trials. J Bone Miner Res. 2017;32(10):1981-1989.
 • Mocellin S, Briarava M, Pilati P. Vitamin B6 and cancer risk: A field synopsis and meta-analysis. J Natl Cancer Inst. 2017;109(3):1-9.
 • Dong H, Pi F, Ding Z, Chen W, Pang S, Dong W, Zhang Q. Efficacy of supplementation with B Vitamins for stroke prevention: A network meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2015;10(9):e0137533.
 • Salam RA, Zuberi NF, Bhutta ZA. Pyridoxine (vitamin B6) supplementation during pregnancy or labour for maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(6):CD000179.
 • Yap YS, Kwok LL, Syn N, et al. Predictors of hand-foot syndrome and pyridoxine for prevention of capecitabine-induced hand-foot syndrome: A randomized clinical trial. JAMA Oncol. 2017;3(11):1538-1545.
 • Gougeon L, Payette H, Morais JA, Gaudreau P, Shatenstein B, Gray-Donald K. Intakes of folate, vitamin B6 and B12 and risk of depression in community-dwelling older adults: the Quebec Longitudinal Study on Nutrition and Aging. Eur J Clin Nutr. 2016;70(3):380-5.
 • Cupa N, Schulte DM, Ahrens M, Schreiber S, Laudes M. Vitamin B6 intoxication after inappropriate supplementation with micronutrients following bariatric surgery. Eur J Clin Nutr. 2015;69(7):862-3.
 • Martí-Carvajal AJ, Solà I, Lathyris D, Dayer M. Homocysteine-lowering interventions for preventing cardiovascular events. Cochrane Database Syst Rev. 2017;8:CD006612.
 • Chalermchai T, Tantiphlachiva K, Suwanrusme H, Voravud N, Sriuranpong V. Randomized trial of two different doses of pyridoxine in the prevention of capecitabine-associated palmar-plantar erythrodysesthesia. Asia Pac J Clin Oncol. 2010;6(3):155-60.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten